fbpx

Mindre hjemmekontor enn forventet

Antall arbeidstakere på hjemmekontor øker ikke, tross myndighetenes klare oppfordring til mer bruk av hjemmekontor.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt over 29.000 nordmenn om de selv hovedsakelig er hjemmeværende, for eksempel har hjemmekontor, for tiden.

Både denne og forrige uke oppgir tre av ti arbeidstakere at de hovedsakelig har hjemmekontor (32 %). Dette er lavere enn gjennomsnittet for pandemien.

I perioden Norge var nedstengt i mars og april oppga nærmere seks av ti i arbeidsstyrken at de hovedsakelig hadde hjemmekontor. Bruk av hjemmekontor falt deretter frem til august, men økte igjen i september, men har deretter flatet ut og til dels falt.

– Oppfordringen fra myndighetene er klar, man skal holde seg hjemme og ha minst mulig sosial kontakt. Hjemmekontor skal igjen bli den nye normen, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.   

Hun sier at hjemmetilværelse og mer bruk av hjemmekontor har økt med et par prosentpoeng hver måned igjennom høsten for befolkningen generelt, men at dette i overraskende liten grad gjelder arbeidslivet.

Skjerpet kravet om hjemmekontor

Allerede i oktober anbefalte myndighetene mer hjemmekontor for de som kan, og foreslo lokale påbud der smitten er høy. Oslo og Bergen er blant kommuner som har påbud om hjemmekontor.

– Vi ser at folk flest den siste tiden gir både tilslutning til og følger nye innstramninger, men mye tyder på at selve bruken av hjemmekontor i arbeidslivet henger etter, sier Clausen.

Hun sier at bruken av hjemmekontor likevel økte markant etter regjeringens pressekonferanse i går, samt forventer at det samme skjer nå fremover etter kraftigere innstramninger i flere store byer.

I dag ble det meldt om kraftige innstramminger i Oslo fra mandag. Hovedstaden stenger mer eller mindre ned.

Bruken av hjemmekontor har under pandemien vært høyest i Oslo, dette gjelder også de siste ukene, men samtidig ligger bruken av hjemmekontor i Oslo denne uken 6 prosentpoeng under gjennomsnittet for hele pandemien. En lignende trend ser man i flere andre landsdeler.

Opinion har publisert over 140 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 14.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.

Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen