fbpx

Fortsatt tja til ny smitteapp

I løpet av høsten har nordmenns villighet til å ta i bruk nye Smittestopp verken økt eller falt. Appen lanseres om få uker. 

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt 7.500 nordmenn følgende: Myndighetene har besluttet å utvikle en ny smittesporings-app, basert på det internasjonale rammeverket og teknologien fra Apple og Google. Tror du at du vil ta denne appen i bruk på mobilen din?

Fire av ti nordmenn sier ja til dette (41 %). Omtrent like mange sier nei (39 %), mens resten vet ikke.

Myndighetene varslet 28. september å satse på en ny smittesporings-app. Samme uke oppga 41 prosent at de ville ta appen i bruk, mens 40 prosent sa nei. Mao. omtrent likt som nå.

– Nordmenn hjelper gjerne helsemyndighetene i å begrense korona, men Smittestopp har så langt ikke virket overbevisende. Interessen har ikke økt tross økt smitte i samfunnet, men samtidig er den heller ikke lansert ennå, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Nye Smittestopp lanseres 21. desember, sammen med en kampanje for å få folk til å ta appen i bruk.

Vaksine slår app

Få i verden er mer digitale enn oss nordmenn, samtidig har alt arbeidet i år med smittesporing vært lite digitalt og svært arbeidskrevende.

– Samtidig med at julen ringes inn og vaksiner rulles ut, lanseres Smittestopp på ny. En slik app hadde vært til hjelp i håndteringen av første og andre smittebølge, sier Clausen.

Hun sier at appen(e) ikke er det stolteste kapittelet i myndighetenes respons på koronasituasjonen, og apputviklingen har langt på vei levd et liv uavhengig av den faktiske smittehåndteringen.

– Det er nesten urovekkende at vi nærmest opplever å få vaksiner på løpende bånd før Norge var i stand til å lage en app, sier Clausen.

Smittestopp versjon 2.0

Norsk koronamonitor har målt interessen for den nye appen i over to måneder med hovedsakelig stabile resultater, tross en periodevis svak tendens til at ja og vet ikke-andelen øker mer enn de som sier nei til å ta appen i bruk.

Over tid er det egentlig ganske lite som skiller befolkningens interesse for appen, men kvinner er mindre avvisende, interessen øker noe med husstandsstørrelsen, utdanningsnivå, samt er svakt høyere i hovedstaden.

– Sammenligner vi resultatene med tilsvarende målinger i forkant av lanseringen av første versjon av Smittestopp i april, ligger interessen for å den kommende Smittestopp om lag 10 prosentpoeng bak skjema, sier Clausen.

De første målingene tidlig i april viste at annenhver nordmann (52 %) trodde de ville laste ned den opprinnelige Smittestopp-appen, men dette økte ved lansering. Den første appen kostet omtrent 40 millioner kroner å utvikle før den senere ble droppet.

Opinion har publisert over 150 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 14.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen