fbpx

Lite tiltakstrøtthet tross nytt koronaår

Koronatiltakene er ikke for strenge, sier syv av ti nordmenn i den første uken på det nye året og med flere nye innstramninger.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt totalt 50.000 nordmenn om de synes det er vanskelig å følge med på hvilke retningslinjer som gjelder, samt deres syn på fortsatt koronatiltak. Over 1.700 er spurt denne uken.

Den første ukesmålingen etter de nye innstramningene som myndighetene innførte på søndag, viser at syv av ti nordmenn (68 %) er uenig at retningslinjene myndigheter har innført for å begrense koronasmitte er for strenge. 22 prosent er enig, mens 10 prosent svarer verken eller.

Andelen som synes de er for strenge har likevel økt med 2 prosentpoeng siden desember, samt ligger 4 prosentpoeng over gjennomsnittet for hele pandemien.

– Den første uken i det nye året og med flere nye tiltak, viser at folk flest forstår at pandemien fortsetter og forholder seg til det, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Et flertall (56 %) oppgir denne uken at de er uenig i at påkjenningen på det norske folk er blitt for stor til at myndighetenes tiltak for å begrense koronasmitte kan forsvares. Kun 19 prosent er enig i påstanden. 25 prosent svarer verken eller. Dette er nøyaktig det samme som gjennomsnittet for hele pandemien.

Retningslinjer

Denne uken sier tre av ti nordmenn (31 %) at de synes det er vanskelig å vite om de til enhver tid følger retningslinjer som gjelder dem. 45 prosent er uenig i dette, mens 24 prosent svarer verken eller.

– Vi mener omtrent det samme om retningslinjene nå som vi har gjort under hele pandemien. Ett år med kollektiv trening i å tolke stadig nye nasjonale og lokale regler har trolig vært til hjelp, sier Clausen.

Få ønsker færre kommunale tiltak

Norsk koronamonitor har også spurt følgende: Synes du at omfanget på koronatiltak i din kommune burde økes, reduseres eller bestå som i dag? 28 prosent svarer at de bør økes, 12 prosent reduseres, mens et flertall mener de bør bestå som i dag (56 %).

Andelen som sier øke, har økt med 4 prosentpoeng siden desember, mens andelen som sier at omfanget av tiltak bør reduseres er uforandret.

– Rekordhøy smitte i Norge for tiden og ingen garantier for at smitten ikke dukker opp hvor som helst, gjør folk i alle landsdeler skeptiske til færre kommunale tiltak, sier Clausen.

Opinion har publisert over 160 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.
Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 25.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen