fbpx

Mange foreldre bekymret for barnas skolehverdag

Foreldrene i de nedstengte østlandskommunene synes i liten grad at læringssituasjonen for barna er akseptabel for tiden.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt totalt 4.789 foreldre gjennom pandemien om de opplever at læringssituasjonen for barna er akseptabel for tiden. 400 foreldre med hjemmeboende barn under 18 år som går på skolen ble spurt denne uken.

I de 25 nedstengte østlandskommunene sier kun 59 prosent av foreldrene denne uken at de opplever at læringssituasjonen for barna er akseptabel for tiden, mot hele 81 prosent av foreldrene i resten av Norge. 41 prosent i østlandskommunene er altså uenig, mot 19 prosent i landet for øvrig.

I Oslo mener nå et flertall av foreldrene at læringssituasjonen ikke er akseptabel.

– Foreldre i de nedstengte østlandskommunene synes i dobbelt så stor grad som ellers i landet at læringssituasjonen for barna ikke er akseptabel for tiden, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Hun sier at en generell tendens denne uken er at andelen foreldre som er fornøyde med læringssituasjonen, øker noe. Nedstengningen kom overraskende på både skoler og foreldre, og enkelte skoler har trengt tid på å områ seg og gi et tilbud til elevene.

Forrige lørdag meldte myndighetene om rødt nivå i alle skoler i ti østlandskommuner. Rett etterpå ble ytterligere femten kommuner på Østlandet oppjustert til rødt nivå på videregående, mens bare- og ungdomsskoler ble stående på gult.

Totalt for landet sier tre av fire foreldre (75 %) denne uken at de opplever at læringssituasjonen til barna deres er akseptabel for tiden. Dette er 5 prosentpoeng høyere enn da skolene var stengt i mars og april.

Koronatiltak bør bestå

Norsk koronamonitor har denne uken spurt nordmenn om de synes at omfanget på koronatiltak i deres kommune burde økes, reduseres eller bestå som i dag.

Blant innbyggere i de nedstengte østlandskommunene svarer 26 prosent at tiltakene bør økes, 20 prosent sier reduseres, mens 47 prosent mener det bør bestå som i dag. På samme spørsmål svarer innbyggere i landets øvrige kommuner henholdsvis 25 prosent øke, 10 prosent reduseres og 61 prosent bestå som i dag. Resten vet ikke.

– Selv om tiltaksnivået nå er svært ulikt i landet, er det fortsatt slik at folk flest heller synes at koronatiltakene i deres kommune bør bestå eller økes, fremfor å reduseres, sier Clausen.

Opinion har publisert over 170 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.
Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 25.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen