fbpx

Psykisk belastende for stadig flere

En av tre nordmenn opplever livssituasjonen og hverdagen som psykisk belastende som følge av endringer i hverdagen etter koronautbruddet. 

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt 51.000 nordmenn om hvordan de vurderer sin psykiske helse og livssituasjon etter koronautbruddet. 

Så langt i januar oppgir en av tre nordmenn (32 %) at de opplever nåværende livssituasjon og hverdag som psykisk belastende som følge av endringer i hverdagsrutiner knyttet til konsekvenser av koronautbruddet. Dette er høyere enn noen annen måned under hele pandemien, samt 2 prosentpoeng høyere enn i mars i fjor.

– Januar ligger an til å bli den tøffeste perioden under pandemien, og det etter en november og desember som også var en prøvelse for svært mange, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Hun sier at det er umulig å finne en undergruppe i befolkningen som ikke er berørt nå. Likevel er presset noe høyere blant kvinner generelt, de under 30 år, de som bor alene og de med innvandrerbakgrunn.

– Det kan kanskje være greit å vite at dersom man merker gnisninger i familien og at lunten blir stadig kortere, eller man sitter alene og merker påkjenningen, så er det tross alt høyst normalt for tiden, sier Clausen.

I januar unngår nordmenn sosial omgang med nær familie og venner i større grad enn de har gjort på over et halvt år. Hele ni av ti nordmenn sier at de klarer å begrense antall nærkontakter til det som er anbefalt (88 %).

En av fem yngre har det dårlig

Norsk koronamonitor har også spurt følgende: Totalt sett, hvordan vurderer du din egen situasjon akkurat nå. Vil du si at det går bra med deg, dårlig med deg eller verken bra eller dårlig?

De som i størst grad svarer at det går dårlig, er de yngre under 30 år, hvor en av fem har det dårlig nå (19 %). 49 prosent sier at det går bra, resten sier verken eller.

– De yngre sliter i dobbelt så stor grad som gjennomsnittet i befolkningen. Ekstra tøft er det også for de med innvandrerbakgrunn, og de som bor alene. Men vi ser også en økning i større husstander, sier Clausen. 

Hver tiende nordmann (10 %) sier at det går dårlig nå. Dette er høyeste nivå målt under pandemien. 67 prosent sier bra, mens resten svarer verken eller.

Blant de over 60 år, svarer kun 4 prosent at det går dårlig, mot 80 prosent som sier det går bra. Resten sier verken eller.

Til sammen er 86.000 nordmenn spurt om dette under pandemien.

Opinion har publisert over 170 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.
Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 25.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen