fbpx

Rekordhøy tillit til testkapasiteten og helsevesenet

Nordmenns tillit til å få god behandling av helsevesenet er på rekordnivå. Også tilliten til testkapasiteten og viljen til å teste seg er på rekordhøyt nivå i januar.  

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt 68.000 nordmenn om de har tillit til at de får tilstrekkelig behandling av helsevesenet om de skulle bli smittet av koronaviruset. I tillegg er det spurt om tillit til testkapasitet og vilje til testing.

Åtte av ti nordmenn (80 %) har tillit til at de vil få tilstrekkelig behandling av helsevesenet om de skulle bli smittet av koronaviruset. 10 prosent har ikke tillit, mens resten svarer verken eller.

Tilliten til helsevesenet er stabilt høy både i januar og desember, og på rekordnivå under pandemien. Kun i mai i fjor var tilliten like høy.

– I mange land, også våre naboland, er kapasiteten i helsevesenet sprengt. Myndighetenes største bekymring under pandemien er et helsevesen i knestående. Nordmenns rekordhøye tillit til å få behandling sier derfor mye om hvor vi står i pandemien, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Hun sier at alle er klar over at pandemien fort endrer karakter, noe Irland er et godt eksempel på. Likevel tyder tallene på at nordmenn har falt til ro med at kapasitet er bygget opp og at vi tross alt har kontroll.

Regjeringen med statsministeren i spissen redegjorde for koronahåndteringen i Stortinget i dag og varslet på en pressekonferanse å videreføre et forhøyet nasjonalt tiltaksnivå.

Tillit til testkapasitet

Hele ni av ti nordmenn (89 %) sier nå at de har tillit til at deres kommune har god nok kapasitet til å gi dem en koronatest dersom de ønsker å bli testet. Kun 6 prosent sier nei, mens resten vet ikke.

– Uansett alder eller hvor man bor i landet, har nå ni av ti nordmenn tillit til at testkapasiteten er god, sier Clausen.

Ønske om testing øker kraftig

Nesten seks av ti nordmenn (58 %) oppga sist uke at de ønsker å teste seg for smitte av koronaviruset fremover. Dette er en økning på hele 15 prosentpoeng fra desember.

– Antall nordmenn som ønsker å teste seg fremover har aldri vært så høy som nå. Et flertall i alle aldersgrupper ønsker å teste seg fremover. Noen har så langt testet seg flere ganger, men et flertall i befolkningen har aldri testet seg, sier Clausen.

Norsk koronamonitor viser at omtrent fire av ti nordmenn hadde koronatestet seg ved årsskiftet. Andelen av befolkningen som har testet seg er noe høyere blant kvinner enn blant menn, samt øker desto yngre man er. Omtrent dobbelt så mange under 30 år har testet seg sammenlignet med de over 60 år.

Opinion har publisert over 160 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.
Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 25.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen