fbpx

Svekket tro på norsk økonomi

Nedstenging av 25 kommuner og fare for mutert smitte gjør nordmenn mer pessimistiske til norsk økonomi. Men deres personlige økonomi er mindre berørt.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt over 83.000 nordmenn om de tror den økonomiske situasjonen i Norge den neste måneden vil bli bedre, dårligere eller uendret.

Så langt i januar tror kun 8 prosent at den økonomiske situasjonen i Norge vil bli bedre den neste måneden. 40 prosent tror den blir dårligere, mens 51 prosent tror den vil forbli uendret. I desember oppga henholdsvis 10, 36 og 53 prosent det samme.

– Året 2021 starter mindre positivt enn fjoråret avsluttet. Et forhøyet tiltaksnivå på nyåret er en brems på økonomien tror mange, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Hun sier at det endelige januartallet trolig ender opp noe mer pessimistisk på grunn av trenden vi ser i de siste målingene.

Personlig økonomi mindre berørt

I januar oppgir en av fire at de er bekymret for sin personlige økonomi som følge av koronaepidemien (24 %). Et flertall på seks av ti er ikke bekymret, mens resten svarer verken eller. Andelen som nå er bekymret for egen økonomi ligger omtrent på gjennomsnittet for hele pandemien.

– Ser vi på de 25 tiltakskommunene, mot resten av landet, så er folk i tiltakskommunene faktisk blitt mindre engstelige for sin egen økonomi. Men de er blitt mer kritisk til om nødvendige økonomiske tiltak for å begrense skadevirkningene på norsk økonomi er satt inn, sier Clausen.

Foreløpig lite tegn på nytt stort utbrudd

Så sent som i går var det en lavere andel, på 2 prosentpoeng, i de 25 tiltakskommunene som oppga at noen i husstanden er forkjølet og/eller mistenker koronasmitte, sammenlignet med resten av landets kommuner. Normalt under pandemien er tallene i tiltakskommunene identiske med resten av landet når det kommer til dette.

– Dette kan indikere at det faktisk ikke er mer omfattende smitte på gang blant de 25 tiltakskommunene. I så fall er dette fantastisk bra, sier Clausen.

Norsk koronamonitor viser at frem til og med i går, har tall knyttet til forkjølelse/mistanke om smitte vært stabilt lave i hele landet de siste par ukene og lavere enn på lenge. Også nasjonale smittetall viser fortsatt fallende trend.

Opinion har publisert over 170 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.
Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 25.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen