fbpx

Tja til færre lokale tiltak

Debatten om nasjonale versus lokale koronaregler øker mens myndighetene reviderer tiltak. Tross ulik lokal smittesituasjon i landet, er nordmenn heller tvilende til om differensiering er lurt.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt 7.000 nordmenn om deres syn på om kommuner bør kunne innføre mindre strenge koronaregler enn de nasjonale.

Debatten om å differensiere koronatiltakene regionalt har skutt fart. Mandag vil statsministeren redegjøre om håndteringen av koronapandemien. Det er forventet at helsemyndighetene i helgen ser nærmere på nasjonale versus lokale tiltak.

Norsk koronamonitor har spurt følgende: Kommuner har mulighet til å innføre strengere koronaregler enn de nasjonale. Synes du at det også bør være mulig at kommuner innfører mindre strenge regler enn de nasjonale? 44 prosent svarer ja på dette, 46 prosent nei, mens resten vet ikke.

– Folk flest er usikker på hvor lurt det er å differensiere regelverket fra kommune til kommune og gi rom for mindre regionale tiltak, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

I fem måneder på rad er det klart flere som sier nei fremfor ja til at kommuner bør kunne innføre mindre strenge regler. Likevel er trenden over tid at nordmenn blir stadig mer delt på midten. I september var det nesten dobbelt så mange som sa nei enn ja.

– Vi er i samme båt og smitten kan dukke opp over alt. Selv om lokal smittesituasjon er ulik, opplever nok mange at det er bedre å være føre var og at det er enklere å følge retningslinjer dersom de fremstår som allmenne og forutsigbare, sier Clausen.

Nord-Norge ønsker lokal tilpasning

Nord-Norge er eneste landsdel hvor det over tid er flere som sier ja enn nei til at kommuner bør kunne innføre mindre strenge regler enn de nasjonale. Nå i januar sier hele 57 prosent av nordlendingene ja (mot 35 % nei). I januar vipper også Oslo og Vestlandet svakt mot ja.

På spørsmålet om nordmenn synes at omfanget på koronatiltak i deres kommune burde økes, reduseres eller bestå som i dag, svarer flertallet i januar at de bør bestå som i dag (56 %), og flere sier at de bør økes (28 %) fremfor reduseres (12). Resten vet ikke.

– I alle landsdeler sier flere at tiltak heller bør økes fremfor reduseres. Samtidig vil et knapt flertall fortsette dagens tiltaksnivå, sier Clausen.

Opinion har publisert over 160 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.
Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 25.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen