fbpx

Rekordmange mener Norge var dårlig forberedt

Syv av ti nordmenn mener nå at Norge var dårlig beredt på å håndtere koronapandemien.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt over 11.000 nordmenn om de synes at Norge var godt nok beredt på å håndtere en pandemi som korona.

Syv av ti nordmenn (68 %) svarer nei til at Norge var godt nok beredt på å håndtere en pandemi som korona. Kun 23 prosent svarer ja, mens 9 prosent vet ikke.

Andelen som mener at Norge var godt forberedt har aldri vært lavere enn nå i februar og ligger 7 prosentpoeng under januar og desember, samt 10 prosentpoeng under snittet for pandemien.

– Folk flest synes at Norge var dårlig forberedt på å håndtere koronapandemien. Flere mener dette nå enn tidligere under pandemien, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Hun tror at mutert smitte som var kjent allerede før jul, men som nå brer seg i Norge, har bidratt til at mange i enda større grad opplever at Norge ikke helt har lært eller var forberedt. Og det til tross for at Norge så langt har kommet bedre ut enn mange andre land.

Under hele pandemien sier i gjennomsnitt en av tre (33 %) at Norge var godt nok beredt på å håndtere pandemien. Nesten dobbelt så mange sier nei (59 %). Resten vet ikke.

Fortsatt tillit

Tross fallende opplevelse av at Norge var godt nok beredt, har tilliten til myndighetene og helsemyndighetene i liten grad endret seg så langt i år, eller sammenlignet med i fjor.

– Folk flest er ganske samstemte i dommen så langt av hvordan Norge har håndtert pandemien. Kjønn, alder og geografi spiller mindre rolle, men innvandrere tenderer til å være mer positive, sier Clausen.

Koronakommisjonen som vil evaluere myndighetenes håndtering av koronapandemien vil levere sin innstilling i slutten av mars.

Opinion har publisert over 170 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 25.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen