fbpx

Snart tid for en klem

I går savnet hele 84 prosent av Norges befolkning kontakt med andre mennesker. 15 prosent har den siste uken våget seg på en klem.

Norsk koronamonitor fra Opinion har gjennom pandemien spurt 23.000 nordmenn om de savner mer kontakt med andre mennesker. I tillegg er 12.000 nordmenn spurt om de den siste uken har gitt en klem til noen som ikke bor i egen husstand.

I går savnet mer enn fire av fem nordmenn (84 %) mer kontakt med andre mennesker. Dersom tallene skulle holde seg i februar er dette en økning på 10 prosentpoeng fra januar og 20 prosentpoeng fra desember.

– Akkurat nå savner vi hverandre mer enn noen gang, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

15 prosent sier den siste uken at de har gitt en klem til noen som de ikke bor sammen med. Dette er en halvering fra august, men på samme nivå som i de tre siste månedene.

På dagens pressekonferanse varslet myndighetene at beboere på sykehjem som er blitt vaksinert kan motta klemmer. 

Mutanten blant oss

Denne uken ble det kjent at «eliminere», «utrydde» og «slå ned» muterte virus, er begreper som forvirrer de fleste, men som ikke endrer nasjonal strategi. Mutert virus er trolig kommet for å bli.

– Mange nordmenn var nok ekstra motiverte for å hindre muterte virus adgang til Norge nå på nyåret og antok allerede før jul at det burde være mulig. Nå handler det om å slå det ned der det dukker opp, og det vil kreve sitt, sier Clausen.

Folk flest forstår retningslinjene

I januar oppga tre av ti nordmenn (31 %) at de synes det er vanskelig å vite om de til enhver tid følger retningslinjer som gjelder for dem. 47 prosent er uenig i dette, mens resten svarer verken eller.

Andelen som synes at retningslinjene er vanskelige, er ikke høyere så langt i år enn på slutten av fjoråret.

– Trolig er det ingen på planeten som har full oversikt over alle tiltaksreglene som gjelder i Norge nå. Men til tross for ringer, farger, tidspunkt og diverse unntak – folk forholder seg godt til de viktigste reglene som gjelder, sier Clausen.

Tillit blant innvandrere

Nordmenns tillit til retningslinjene er ikke særlig annerledes så langt i år, sammenlignet med utgangen av fjoråret.

Det er lite som skiller befolkningen med eller uten innvandrerbakgrunn i synet på om retningslinjene er vanskelige å følge, men klart flere innvandrere synes påkjenningen av tiltakene er blitt for stor.

– Innvandrere er mer ensomme for tiden, mer bekymret for egen økonomi som følge av pandemien og har i større grad blitt permittert eller frykter for å miste jobben, sier Clausen.   

Innvandrere føler seg også i vesentlig mindre grad trygge på å få tilstrekkelig behandling av helsevesenet dersom de blir smittet. De har også noe mindre tillit til informasjon fra regjeringen og nasjonale helsemyndigheter, men har mer tillit til informasjon fra kommunen.

Når det gjelder bekymring for å bli smittet eller at noen i familien smittes, er det lite forskjell mellom befolkningen med og uten innvandrerbakgrunn.

Opinion har publisert over 170 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 25.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen