fbpx

Stabil forbrukertillit

Forbrukertillitsindeksen (CCI) har holdt seg på omtrent samme nivå de tre siste månedene, viser februarmålingen til Opinion.

I februar er indeksen på 0,2 poeng, mot 0 poeng i januar og 0,5 poeng i desember. Det var i desember at CCI passerte nullstreken til et positivt nivå for første gang i 2020.

Gjennomsnittet for perioden mars-desember i fjor var minus 4,4 poeng, med bunnoteringene i mars og april, henholdsvis minus 10,3 poeng og minus 13,4 poeng, da koronasituasjonen fortsatt var ny og ganske uoversiktlig.

– I februar er forbrukertilliten markant høyere enn den var for ett år siden, og gjennomsnittet av januar og februar i år ligger markant høyere enn gjennomsnittet av januar og februar i fjor, sier Henrik Høidahl, fagsjef for politikk og samfunn i Opinion.

For ytterligere å sette CCI i februar i perspektiv, så ligger CCI nå betydelig høyere enn gjennomsnittet av de tolv målingene i 2020. Dette er den «sterkeste CCI-åpningen» på et år siden 2018, sier Høidahl.

I tillegg til at indikatoren troen på landets økonomi om 12 måneder styrker seg fra januar til februar, øker indikatoren kjøp av større forbruksgoder om 12 måneder.

– Denne CCI-indikatoren er nå på sitt sterkeste siden juni 2019, og den er markant høyere enn de fleste målingene som ble gjennomført i 2020, sier Henrik Høidahl.

Selv om indikatoren egen økonomi nå, sammenlignet med for ett år siden, er lavere i februar enn målingene fra november til januar, øker den samlede kjøpsindeksen, som sier noe om sannsynligheten for kjøp av større forbruksvarer, bil, bolig og oppussing kommende 12 måneder, markant i februar. Denne indeksen er nå på sitt høyeste nivå siden sommeren 2019.

Forbrukertilliten februar 2021

Målingen er gjennomført i perioden 8. – 15. februar i et landsrepresentativt utvalg på 1000 personer over 18 år.

Neste CCI-måling publiseres fredag 26. mars.

Forbrukertillitsindeksen (Consumer Confidence Index – CCI) er et internasjonalt mål på forbrukernes tillit, og brukes i alle EU-land. Forbrukertillitsindeksen er et gjennomsnitt av forbrukernes vurdering av egen og landets økonomi og forventninger til kjøp av større forbruksgoder.

Tidligere målinger:

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen