fbpx

En pandemi i motbakke

Et flertall i befolkningen forventer økt smitte fremover, samtidig med at Norge går inn i sitt andre koronaår og med varsler om nye innstramninger.

Norsk koronamonitor fra Opinion har i løpet av pandemien spurt 96.000 nordmenn om de tror antall nye tilfeller av koronasmittede i Norge vil øke, reduseres eller forbli uendret.

Nå i mars oppgir 53 prosent at de tror antall nye tilfeller av koronasmittede i Norge vil øke. 20 prosent tror på reduksjon, mens 26 prosent forventet at antallet forblir uendret.

Andelen som forventer økt smitte ligger nå 15 prosentpoeng høyere enn i februar, som var måneden under pandemien med lavest andel som forventet økning.

– Folk flest har for lengst forstått at pandemi er forbundet med dårlige nyheter. Samtidig har nok mange hatt håp om å unngå noen av dem, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Statsministeren hadde på søndag sin tale til folket, hvor hun sa «la oss gå sammen i det som forhåpentlig er den siste motbakken». Regjeringen vil trolig komme med nye innstramminger denne uken.

I mars sier syv av ti nordmenn (69 %) at de er uenig at retningslinjene myndigheter har innført for å begrense koronasmitte er for strenge. 21 prosent er enig, Resten svarer verken eller. Andelen som synes at de er for strenge har falt med 2 prosentpoeng siden februar.

Tviler på rask slutt

16 prosent tror at koronautbruddet i Norge vil vare i opptil ett halvt år til, mens et flertall på 53 prosent sier opptil ett år. Nesten hver tredje nordmann tror det vil vare lengre enn dette (31 %).

– Selv om det kommuniseres at slutten på pandemien er nær og vaksiner rulles ut, er nordmenns vurdering av pandemiens varighet omtrent den samme i dag som den var i høst og før sommeren, sier Clausen.

De siste tre månedene har i gjennomsnitt to av tre nordmenn antatt at det kommer en ny smittetopp i løpet av første halvår 2021. Kun 15 prosent har i gjennomsnitt sagt nei, mens resten vet ikke.

Dårlig beredt på pandemi

Nordmenn er løpende spurt om de synes at Norge var godt nok beredt på å håndtere en pandemi som korona. Gjennom pandemien svarer i gjennomsnittet 60 prosent nei til dette, 32 prosent svarer ja, mens resten vet ikke. Andel som sier ja i mars, ligger 10 prosentpoeng lavere enn snittet for pandemien.

Andelen som mener at Norge var godt nok beredt har aldri vært lavere enn nå i mars, men ligger omtrent likt med februar som hittil var måneden med laveste ja-andel.

Opinion har publisert over 180 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 25.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen