fbpx

Lave forventninger til norsk økonomi

Nordmenn er fortsatt ikke optimister på vegne av norsk økonomi. Usikkerheten rundt økonomiske tiltak øker, mens frykt for egen økonomi avtar.

Norsk koronamonitor fra Opinion har igjennom pandemien spurt 100.000 nordmenn om hvordan de vurderer økonomien.

Så langt i mars tror kun 6 prosent at den økonomiske situasjonen i Norge vil bli bedre den neste måneden. 44 prosent tror den blir dårligere, mens halvparten (50 %) tror den forblir uendret. Dette er laveste måling i år og kun november og mars i fjor lå lavere.

– Folk flest tror ikke at norsk økonomi står overfor en snarlig opptur. Tiltak og nedstenginger for å begrense den tredje bølgen preger folks vurdering av situasjonen, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Mindre tillit til økonomiske tiltak

Kun fire av ti nordmenn (43 %) sier i mars at de har tillit til at regjeringen har satt i verk de nødvendige økonomiske tiltakene for å begrense skadevirkningene på norsk økonomi. 27 prosent er uenig, mens resten svarer verken eller.

– Trenden er at tilliten til regjeringens økonomiske tiltak svekker seg gradvis og er nå på sitt laveste nivå under hele pandemien, sier Clausen.

Tilliten nå i mars ligger 10 prosentpoeng lavere enn i mars i fjor.

Bekymring for egen økonomi

I mars og så langt i år, oppgir en av fire at de er bekymret for sin personlige økonomi som følge av pandemien (24 %). I mars i fjor var 34 prosent bekymret for dette.

Et flertall på seks av ti (62 %) er ikke bekymret for dette, mens resten svarer verken eller.

Dersom man ser hele pandemien under ett, så er det små kjønnsforskjeller når det gjelder bekymringer for egen økonomi, og heller ikke store aldersmessige eller geografiske forskjeller. Likevel er de med innvandrerbakgrunn omtrent 15 prosentpoeng mer bekymret.

Folk bekymret for norsk økonomi

I mars i år sier 45 prosent at de er bekymret for den norske økonomien som følge av pandemien. Andelen har vært svakt fallende siden november og ligger nå hele 21 prosentpoeng under mars i fjor da Norge stengte ned.

– Igjennom hele pandemien har folk flest vært mer bekymret for den norske økonomien, enn deres personlige økonomi, sier Clausen.

Norsk koronamonitor viser at i mars oppgir kun 9 prosent at de har et høyere pengeforbruk sammenlignet med en normal uke før pandemien, hele 39 prosent oppgir lavere pengeforbruk, mens resten oppgir uendret pengeforbruk.

I mars oppgir 24 prosent at sparing i husstanden vil øke det neste halvåret, mens 11 prosent sier reduseres. Resten sier dette forblir uendret eller vet ikke.

Opinion har publisert over 190 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 25.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen