fbpx

Nordmenn savner hverandre

Vi savner hverandre mer i år enn vi gjorde i fjor under pandemien. Ensomheten preger Norge mer enn noen gang.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt 51.000 nordmenn om de føler seg ensomme for tiden som følge av pandemien. I tillegg er nordmenn spurt om de savner mer kontakt med andre mennesker.

Fire av ti nordmenn (40 %) sier i mars at de føler seg ensomme for tiden som følge av pandemien. Dette er det høyeste nivået som er målt under pandemien og ligger 14 prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet av pandemien i fjor.

– Ensomheten er merkbar i alle aldersgrupper, men ingen kommer i nærheten av de yngre hvor flertallet er ensomme, sier Clausen.

Så mange som annenhver innbygger i Oslo er ensom for tiden, noe som er klart høyest i landet. I tillegg er ensomheten høyest blant nordmenn som bor alene. Ensomheten ligger også omtrent 10 prosentpoeng høyere blant befolkningen med innvandrerbakgrunn.

Savner kontakt

Så langt i år sier i gjennomsnitt tre av fire nordmenn (75 %) at de savner mer kontakt med andre mennesker. Dette er 21 prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet for fjoråret.

– Selv om vi savner mer kontakt med hverandre i år enn i fjor, så er det også tegn på at toppen ble passert i februar. Kanskje økt frykt for mutert virus gjør at enkelte tenker at man savner ikke mer kontakt akkurat nå, tross alt, sier Clausen.

Pandemiens psykiske belastninger

Norsk koronamonitor har spurt 62.000 nordmenn om de opplever nåværende livssituasjon og hverdag som psykisk belastende som følge av endringer i hverdagsrutiner knyttet til konsekvenser av koronautbruddet.

Så langt i mars oppgir en av tre nordmenn (34 %) at de opplever hverdagen som psykisk belastende. Sammen med februar er dette høyest andel hittil målt og gjennomsnittet så langt i år ligger 6 prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet for fjoråret.

– Støtten til tiltak og etterlevelsen av tiltak er høy blant folk. Det skaper også ekstrem byrde for enkelte og i en pandemi med tiltak som stadig ser ut til å vedvare over tid, sier Clausen.

Det er spesielt de yngre som i størst grad opplever hverdagen som psykisk belastende.

Opinion har publisert over 190 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 25.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen