fbpx

Pandemiens påskenøtter

Nesten to av tre nordmenn forventer hjemmepåske, men fortsatt oppgir tre av ti at de er usikre på hva løsningen på påsken blir. I tillegg forvirrer tiltakene stadig flere.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt totalt 6.300 nordmenn i år og i fjor om de antar at de kommer til å være hjemme i egen bolig i påsken. I tillegg er 63.000 nordmenn spurt om deres syn på tiltak.

Nesten to av tre nordmenn antar nå at de kommer til å være hjemme i egen bolig i påsken (63 %). 29 prosent sier nei til dette. Resten vet ikke.

Andelen som tar hjemmepåske har økt i løpet av mars, men ligger godt under fjorårets påske hvor hele ni av ti sa det samme.

– For enkelte er påsken allerede i full gang. Noen er på hytta, mens flere sitter på sofaen hjemme. Litt forvirret er nok mange uansett, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Denne uken oppgir tre av ti nordmenn (30 %) at de fortsatt er usikre på planene for påsken.

Et vanskeligere regelverk

Denne uken oppgir også rekordhøye fire av ti nordmenn (40 %) at de synes det er vanskelig å vite om de til enhver tid følger retningslinjer som gjelder dem. Gjennomsnittet så langt i mars (36 %) ligger 3 prosentpoeng høyere enn mars i fjor (33 %).

– Det er litt underlig at et helt år med nasjonal trening i pandemi og tiltak heller har gjort oss mer usikre på regelverket enn noen gang. Vi er mer usikre nå enn da Norge stengte ned med de mest inngripende tiltak i fredstid, sier Clausen.

Hun sier at vi riktignok har vært igjennom en spesiell tid hvor også statsministeren beklager at hun burde kunnet reglene bedre. I tillegg har råd rundt påskeavvikling endt opp mer uforutsigbart enn det myndighetene først la opp til.

Denne uken oppgir en av fire nordmenn (24 %) at de synes retningslinjene myndighetene har innført for å begrense koronasmitte er for strenge. Dette er kun 1 prosentpoeng høyere enn i februar.

Opinion har publisert over 190 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 25.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen