fbpx

Tilliten til myndighetene faller

Ett år etter at Norge stengte ned er nordmenns tillit til myndighetene lavere enn mars i fjor og med fallende trend. Tilliten til at nødvendige tiltak er satt i verk er på bunn.

Norsk koronamonitor  fra Opinion har spurt over 98.000 nordmenn om hvordan de vurderer informasjon og tiltak fra myndighetene. Målingene er gjort kontinuerlig under pandemien.

I mars sier to av tre nordmenn (65 %) at de har tillit til informasjon som gis av regjeringen. 19 prosent har ikke tillit, mens resten svarer verken eller. Tilliten ligger 9 prosentpoeng under mars i fjor, samt er nå på det laveste nivået under pandemien sammen med juni.

– Tilliten til informasjon fra regjeringen viser fallende trend både i år og denne uken. Ettårsmarkeringen av nedstengningen blir ikke et høydepunkt for tilliten til myndighetene, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Tillitssvikt med tiltakssvikt

I mars sier 67 prosent at de har tillit til informasjon som gis av helsemyndighetene. 19 prosent har ikke tillit, mens resten svarer verken eller. Tilliten har ikke vært lavere.

– Tilliten til informasjon fra helsemyndighetene er på sitt laveste nivå under pandemien, selv om det ikke nødvendigvis betyr et dramatisk skifte. Sannsynligvis har dette med en svekket tro på at nødvendige smitteverntiltak er satt i verk, sier Clausen.

Kun seks av ti (59 %) sier at de har tillit til at helsemyndighetene har satt i verk de nødvendige smitteverntiltakene for å begrense smitten. 22 prosent har ikke tillit, mens resten svarer verken eller. Dette er et klart bunnivå gjennom pandemien og 11 prosentpoeng under mars i fjor.

Nora Clausen sier at tilliten i befolkningen til at nødvendige tiltak er satt i verk for å begrense smitte i flere uker på rad har hatt fallende trend, også igjennom denne uken.

Svekket tillit til helsetjenesten

Tre av fire nordmenn (74 %) har tillit til at de vil få tilstrekkelig behandling av helsevesenet om de skulle bli smittet av koronaviruset. 12 prosent har ikke tillit. Resten svarer verken eller.

Tilliten til helsevesenet har vist en fallende trend i år, fra 80 prosent i januar til 77 prosent i februar og 74 prosent i mars. Tilliten er nå på sitt laveste nivå siden august, og har kun en gang vært ennå lavere, som var i mars i fjor da Norge stengte ned. 

– Selv om Norge trolig preges av en tredje bølge og antall innleggelser er økende, er nordmenns tillit til å få behandling bedre i mars i år enn i mars i fjor, sier Clausen.

Hun sier at alt i alt, har nordmenn under pandemien hatt høy tillit til å få behandling av helsevesenet, men at de gangene tilliten viser fallende tendens ofte sammenfaller med tidspunkt hvor befolkningen forventer økt smitte fremover.

Opinion har publisert over 180 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 25.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen