fbpx

Pandemien fortsetter

Tre av fire tror pandemien varer minimum et halvt år til.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt over 30.000 nordmenn om hvor mye lengre de tror at koronautbruddet vil vare i Norge.

I april sier 26 prosent at de tror at koronautbruddet i Norge vil vare i opptil ett halvt år til, mens 47 prosent sier opptil ett år. 17 prosent sier opptil 2 år, mens 10 prosent sier lengre enn det. Andelen som tror det varer opptil et halvt år, har økt med 11 prosentpoeng siden januar.

– Selv om litt flere enn før tror at pandemien tar slutt innen et halvt år, tror fortsatt tre av fire nordmenn at pandemien blir mer langvarig, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Myndighetene meldte i går at første trinn i gjenåpningsplanen startet nå. Målinger så langt tyder på at litt flere nordmenn puster lettet ut og ser noe mer positivt på situasjonen generelt.

Oslo passert bristepunkt

Oslo kommune meldte i dag at tiltakene i hovedstaden videreføres i to uker til, men med noen lettelser for barn og unge. Byrådslederen sa at Oslo skal ikke og kan ikke snuble på oppløpet.

– Påkjenningen som spesielt Oslos innbyggere har vært utsatt for over tid har kostet mye, men har gitt resultater. Innbyggerne i hovedstaden har gjort en innsats som få har gjort, sier Clausen.

To av tre innbyggere i Oslo mente i forrige uke at tiltakene ikke er for strenge (66 %), som er 3 prosentpoeng mer enn landsnittet.

Et flertall i Oslo (51 %) sier at de føler seg ensom for tiden som følge av pandemien. På landsbasis sier fire av ti nordmenn det samme (40 %), hvor andelen som er ensomme er høyest blant de yngre og blant de som bor alene (begge 57 %).

Foreldre i Oslo og på Østlandet opplever i størst grad økt konfliktnivå, stress og negativ stemning i familien for tiden. Foreldre i Oslo med skolebarn er spesielt kritisk til læringssituasjonen for barna sammenlignet med andre landsdeler.

Et halvt år har gått siden byrådet i Oslo innkalte til pressekonferanse 8. oktober med beskjed om at byrådet ikke ville innføre nye tiltak med henvisning til at «tiltakstrøttheten øker». Ett par måneder er også passert siden begrepet «bristepunktet» ble lansert.

Første fase av evalueringen

I dag presenterte Koronakommisjonen sin evaluering. Deres konklusjon er at myndighetene har samlet sett håndtert pandemien godt. Samtidig sier de at myndighetene ikke kunne lykkes uten at befolkningen stilte opp. I tillegg påpeker kommisjonen at myndighetene ikke var forberedt på å håndtere pandemien og således viste alvorlig svikt.

– Pandemien er langt ifra over, således gjenstår det fortsatt viktig arbeid, noe som naturligvis først i ettertid skal evalueres, sier Clausen.

Opinion har publisert over 190 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 25.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen