fbpx

Færre digitale kulturopplevelser i år

Digital kulturbruk er nesten halvert i år, men publikums betalingsvilje består.

Norsk koronamonitor fra Opinion har gjennom pandemien spurt over 20.700 nordmenn om deltagelse på digitale kulturopplevelser og i hvilken grad man betaler for disse.

I april sier 12 prosent at de i løpet av den siste måneden har deltatt på en digital kulturopplevelse, for eksempel en live-konsert, standup eller teaterforestilling på internett.

– Pandemien satte en stopper for kulturlivet, men også digitale kulturopplevelser stoppet opp, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

I gjennomsnitt sier 11 prosent så langt i år at de har deltatt på digitale kulturopplevelser siste måned. Dette er nesten en halvering sammenlignet med perioden med pandemi i fjor (19 %). I mai svarte hele 32 prosent ja, men trenden har i hovedsak vært fallende deretter.

Nora Clausen sier at samfunnet ble mer digitalt under pandemien, men ikke kulturlivet i samme grad. Digitale produksjoner er selvsagt ressurskrevende og erstatter ikke fysiske opplevelser, og det mange savner er jo å være sosiale og oppleve noe sammen.

Fire av ti betalte

Nå i april sier 38 prosent av de som deltok på en digital kulturopplevelse den siste måneden, at de betalte for å delta. Andelen er identisk med gjennomsnittet under pandemien.

hele befolkningen, sier tre av ti nordmenn (31 %) at de er villig til å betale for å delta på digitale kulturopplevelser fremover. Også dette er samme nivå som gjennomsnittet for hele pandemien.

– Viljen til å betale for digitale kulturopplevelser er stabil i pandemien. Det tyder på at nedgangen i digital kulturbruk heller skyldes mangel på tilbud enn etterspørsel, sier Clausen.

Hun sier at digitalt kulturtilbud heller ser ut til å virke utjevnende på folks kulturbruk. Under hele pandemien har kvinner og menn omtrent lik deltagelse i digitale kulturopplevelser (17 mot 15 %). Alder har minimalt å si. Befolkningen med og uten innvandrerbakgrunn ligger i år på henholdsvis 13 mot 11 prosent.

Etter korona

Nora Clausen sier at også kulturlivet har erfart at pandemien varer lengre enn først antatt. Når kulturlivet på ny åpner dørene, kan nok både ballettdansere, musikere og skuespillere være litt rustne i starten og noe preget av et liv på hjemmekontor.

– Gjensynsgleden mellom de på scenen og publikum blir nok uansett stor når kulturlivet etter hvert åpner opp. Pandemien kan også bli et veiskille med nye kunstuttrykk, sjangre, retninger og kunstnerisk kreativitet i årene fremover. Ikke alle ønsker seg tilbake til før korona, sier Clausen.

Hun tror likevel at enkelte publikumsgrupper trenger tid før de føler seg komfortabel med å være tett på større folkemengder igjen, tross en vaksinert befolkning.

– Frykt for smitte vil bestå en stund. Host og kremt i salen gir en annen mening nå, for å si det sånn, sier Clausen. 

Opinion har publisert over 200 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 25.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen