fbpx

Norge var dårlig beredt

Tre av fire nordmenn mener at Norge var dårlig beredt på å håndtere koronapandemien.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt over 16.000 nordmenn om de synes at Norge var godt nok beredt på å håndtere en pandemi som korona.

Tre av fire nordmenn (76 %) svarer nei til at Norge var godt nok beredt på å håndtere en pandemi som korona. Rekordfå 17 prosent svarer ja. Resten vet ikke.

– Spesielt i år mener stadig flere at Norge var dårlig beredt på pandemi, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Hun sier at Norge tross alt har klart seg temmelig bra under pandemien sammenlignet med mange andre land, men at flere tenker at vi burde kunne håndtert dette bedre og at koronapandemien over tid heller har tydeliggjort svakheter enn styrker.

Norsk koronamonitor har løpende spurt nordmenn gjennom pandemien om Norge var godt nok beredt. Et flertall har i gjennomsnitt ment nei, men det er spesielt i år hvor nei-andelen øker, fra 59 prosent i januar, 68 prosent i februar, 72 prosent i mars og 76 prosent i april – som også er rekord under pandemien.

Onsdag vil Koronakommisjonen levere sin rapport med evalueringer og anbefalinger.

De yngre sliter mest

Forventninger til smittenivået fremover viser fallende trend siste tre uker. I tillegg har nordmenns tillit til at folk flest følger råd og retningslinjer økt med ca. 10 prosentpoeng den siste uken.  

Nora Clausen sier at gjennom hele pandemien har folk flest støttet tiltak og etterlevd dem, men påkjenningen er stor. I gjennomsnitt for pandemien sier for eksempel 22 prosent av de under 30 år at de i all hovedsak har sluttet å gå ut av huset, som er den høyeste andelen i befolkningen.

Norsk koronamonitor har også spurt følgende: Totalt sett, hvordan vurderer du din egen situasjon akkurat nå. Vil du si at det går bra med deg, dårlig med deg eller verken bra eller dårlig?

De som i størst grad svarer at det går dårlig, er de yngre under 30 år, hvor en av fem i april sier de har det dårlig nå (20 %). 49 prosent sier at det går bra, resten sier verken eller.

– At kun under halvparten av nasjonens yngre innbyggere mener det går bra med dem, er et brutalt vitnesbyrd om påkjenningen pandemien innebærer, sier Clausen.

De yngre som har det dårlig nå, har mer enn doblet seg sammenlignet med samme tidspunkt i fjor (9 %), mens for andre aldersgrupper er endringene langt mindre. Kun 5 prosent blant de over 60 år sier de har det dårlig nå, som er omtrent som i fjor (3 %).

Til sammen er 103.000 nordmenn spurt om dette under pandemien.

Opinion har publisert over 190 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 25.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen