fbpx

Tro på norgesferie og tvil rundt skjenking

Nesten ni av ti nordmenn antar at sommerferien kun blir i Norge i år – kun fem prosent tror på ferie i utlandet. Samtidig tviler folk flest på hvor lurt det er å åpne ølkranene.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt 15.700 nordmenn om de antar at sommerferien kun blir i Norge i år. I tillegg er 3.000 spurt om de synes at myndighetene bør oppheve det nasjonale forbudet mot skjenking av alkohol.

I mars oppga 86 prosent av befolkningen at de antar at sommerferien kun blir i Norge i år. Kun 5 prosent sier nei til dette. Resten vet ikke eller svarer ikke relevant. Andelen som forventer norgesferie, økte med 4 prosentpoeng fra februar og 9 prosentpoeng fra januar.

– Vi har nå nøyaktig samme og høye andel som forventer norgesferie i år som vi så gjennom hele vårparten i fjor. Troen på utlandsferie er forsvinnende liten, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Data fremfor dato

Statsministeren redegjorde i dag for regjeringens gjenåpningsplan i Stortinget. Planen inneholder fire trinn, hvor smittesituasjonen er førende for tempoet. Statsministeren sa at vi må forholde oss til data og ikke datoer i gjenåpningen.

– Lærdommen i fjor vår var at nordmenn heller syntes at åpningsfasen gikk for fort enn for sakte, selv om mange også støttet myndighetenes tempo. Flertallet var spesielt kritisk til å åpne grensene og antok at økt smitte ble resultatet, sier Clausen.

Det siste døgnet passerte Norge 100.000 registrerte smittede. Halvparten av de smittede har kommet i år. Siste døgn passerte Norge også over 1 million satte vaksinedoser, hvor i overkant av 700.000 har fått én dose, mens i underkant av 300.000 har fått to doser.

Laber partystemning

Myndighetene orienterte om at første trinn i gjenåpningsplanen allerede kan komme i neste uke, som blant annet innebærer skjenking til klokken 22.

Tall fra Norsk koronamonitor viser at senest i forrige uke, og i en påskeuke hvor hele landet ble avskåret for skjenking, oppga et klart flertall på 55 prosent at de ikke synes at myndighetene bør oppheve det nasjonale forbudet mot skjenking av alkohol. Kun en av fire sa ja til skjenking (26 %). Resten svarte vet ikke.

– Vi savner en fest og dagen derpå kan nok de fleste også leve med. Men langsiktig hukommelsestap, slapphet og senskader av koronasmitte eller nye runder med nedstengning, gir nok mange en bismak tross utepilssesong, sier Clausen.

I alle aldersgrupper og i alle landsdeler er det flere som sier nei enn ja til å oppheve nasjonalt skjenkeforbud. For eksempel i Trøndelag, som har hatt relativt lav smitte den siste tiden, er det dobbelt så mange som sier nei enn ja til å åpne opp for skjenking.

Opinion har publisert over 190 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 25.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen