fbpx

Vi bryr oss om korona i Afrika

Fire av ti nordmenn er opptatt av hvordan koronaviruset sprer seg Afrika. I fjor sa seks av ti det samme. Nordmenn ønsker fortsatt global solidaritet rundt vaksinedistribusjonen.

Norsk koronamonitor fra Opinion har i pandemien spurt totalt 20.000 nordmenn om de er opptatt av hvordan koronaviruset sprer seg i Afrika. I tillegg er det spurt om alle land bør ha lik tilgang til vaksiner.

I mars oppgir 41 prosent av alle nordmenn at de er opptatt av hvordan koronaviruset sprer seg i Afrika. I fjor på samme tid sa 63 prosent det samme. Gjennomsnittet for pandemien er 50 prosent.

– Gjennom pandemien sier annenhver nordmann at de er opptatt av hvordan korona sprer seg i Afrika. Det illustrerer at koronasituasjonen globalt opptar mange, men oppmerksomheten er noe fallende, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Interessen for koronasituasjonen i Afrika er høyere blant kvinner enn menn, øker med alder, er høyest i Oslo, samt øker med folks utdanningsnivå.

Vaksinesolidaritet – ja takk!

På spørsmål om alle land bør ha lik tilgang til en vaksine mot koronaviruset, svarer mer enn tre av fire nordmenn ja til dette (76 %). Kun 12 prosent sier nei, mens like mange svarer vet ikke. På det høyeste, i september, sa hele 90 prosent ja og kun 3 prosent nei.

– Nordmenn har gjennom hele pandemien stått støtt med tanke på global vaksinefordeling, selv om solidaritetsfølelsen svekkes svakt over tid, sier Clausen.

Hun sier at nordmenn i liten grad har vært preget av å tenke først og fremst på seg selv hva gjelder tilgang på vaksiner. Dette illustreres også av at ni av ti gjennom pandemien støtter at utsatte grupper og helsearbeidere i Norge prioriteres for vaksinasjon.

Via bistandsbudsjettet bidrar Norge til den globale innkjøpsordningen Covax for å sikre vaksinetilgang til de fattigste landene.

Kun 2 prosent til Afrika

Det afrikanske kontinentet består av 1,3 milliarder mennesker. Men så langt er under 2 prosent av verdens vaksiner distribuert til Afrika, ifølge WHO. 93 prosent av verdens vaksiner er levert til kun ti land.

– Afrika står langt bak i vaksinekøen, samtidig er som kjent ingen trygge før vi har oppnådd global immunitet, sier Clausen.

Antall smittede i Afrika nærmer seg 4,4 millioner og 115.000 er døde. I fjor på samme tid var 12.000 registrert smittet, men mørketallene er høye.

Likevel har det afrikanske kontinentet kommet ganske godt ut så langt under pandemien, med færre smittede og døde enn mange forventet. Dette kan skyldes at Afrika var tidlig ute med smittetiltak og har mye erfaring i å håndtere smittsomme sykdommer, samt befolkningen har etterlevd koronatiltak.

En fordel som gjerne fremheves er også at flere afrikanske land har en ung befolkning som bidrar til lavere dødstall, samt at mindre reising bidrar til at smitten ikke spres like raskt. Enkelte har også pekt på at klimaet er gunstig i kampen mot koronaviruset. Likevel er det mange land i Afrika som har et begrenset helsevesen for å takle pandemien.

Fra resesjon til vekst

Afrika opplevde i fjor sin kraftigste økonomiske resesjon på et halvt århundre på grunn av pandemien, men forventes å få en kraftig vekst i 2021. Like fullt har pandemien, ifølge Verdensbanken, ført 40 millioner mennesker i Afrika inn i ekstrem fattigdom.

Opinion har publisert over 190 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 25.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen