fbpx

Koronasertifikat, ja takk

Seks av ti synes at vaksinerte bør få et koronasertifikat med fordeler.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt 3.269 nordmenn om de synes at de fullvaksinerte bør få et vaksinepass eller koronasertifikat med fordeler, slik som å reise karantenefritt, gå på kino, sportsarrangement eller utesteder.

Senest i går mente seks av ti nordmenn at de fullvaksinerte bør få et vaksinepass eller koronasertifikat med fordeler (59 %). En av fire sier nei til dette (25 %), mens resten vet ikke. Dette er omtrent identisk med april.

– Fortsatt er mye uklart rundt hva dette faktisk vil bety, men folk flest stiller seg positive, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

I dag varslet myndighetene på en pressekonferanse om planene for et koronasertifikat for arrangementer og utenlandsreiser. En forenklet førsteversjon er klar, men siste versjon skal være ferdig tidlig i juni og i forkant av EUs løsning. En lovendring er sendt på høring.

Positiv stemning
Gjennomgående i befolkningen sier flere ja enn nei til koronasertifikat. Det gjelder uansett alder, landsdeler, kjønn, utdanning, innvandrerbakgrunn eller jobbsituasjon.

De under 40 år og befolkningen i Nord-Norge har høyest andel som sier nei til å innføre koronasertifikat med fordeler, hvor omtrent en av tre sier dette.

– Det er flere prinsipielle utfordringer med et slikt sertifikat, men i alle deler av befolkningen er grunnholdningen positiv. Ordningen kan gjøre det lettere å åpne opp og gir også en ekstra grunn til å ta vaksine, sier Clausen.

Vil ta vaksine uansett
Senest i går sa nesten ni av ti nordmenn at de vil ta vaksine (87 %). Andelen har vist økende trend i flere uker. De resterende er primært usikre, få sier nei.

Norsk koronamonitor har også spurt foreldre om de er villig til å vaksinere sine barn, dersom en koronavaksine blir godkjent for barn. Syv av ti foreldre med barn under 18 år sier ja (72 %).

Tillit til tempoet på vaksineringen i Norge har vært fallende i år, men økte for første gang i april og fortsetter inn i mai. Snart har fire av ti tillit til dette, som nesten er en dobling fra mars.

Opinion har publisert over 200 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 25.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen