fbpx

Tross vår, vi drikker mindre i år

En av fire nordmenn drikker mindre alkohol enn før pandemien. Færre enn én av ti drikker mer.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt 90.000 nordmenn gjennom hele pandemien om alkoholkonsumet er høyere, lavere eller uendret den siste uken, sammenlignet med en normal uke før koronautbruddet.

I april oppga 9 prosent av befolkningen at de har et høyere alkoholkonsum enn før pandemien, mens 25 prosent har et lavere konsum. 65 prosent sier at konsumet er uendret.

– Igjennom hele pandemien er det flere som har redusert enn økt alkoholbruk, men det er spesielt i år at forskjellene er ekstra tydelige, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Andelen av befolkningen som drikker mer er omtrent lik i år som i fjor, men andelen som har lavere alkoholkonsum har økt fra 20 prosent som gjennomsnitt for i fjor, til 26 prosent i år.

Størst endring blant mestdrikkende

Flertallet blant de som oppgir at alkoholkonsumet er endret i pandemien, anser endringene som ubetydelige. Likevel sier mer enn dobbelt så mange med et høyere alkoholkonsum, at endringen er betydelig (35 %), sammenlignet med de med lavere konsum (15 %).

De som over tid har hatt størst nedgang i konsum er de under 30 år. Dette gjelder ikke minst i den siste tiden av pandemien. Den siste uke oppgir 14 prosent av de under 30 år at de drikker mer, mens hele 40 prosent oppgir at de drikker mindre.

– Om noen få er i en grottefest eller i en park, får gjerne en hel ung generasjon gjennomgå. Statistikken viser at det er ufortjent, sier Clausen.

Hun sier at media har vist at det har vært tusen personer både i Nygårsparken i Bergen og på St. Hanshaugen i Oslo, men i lys av aldersfordelingen i disse store byene var nok 99 prosent av de yngre ikke til stede.

Befolkningen med innvandrerbakgrunn ser ut til å ha heller noe høyere alkoholkonsum, samt noe mer betydelig endring i konsumet under pandemien, selv om forskjellene mot resten av befolkningen ikke er dramatiske.

Opinion har publisert over 200 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 25.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen