fbpx

Mindre munnbind i åpningsfasen

«Alle» i Norge har brukt munnbind under pandemien, men når Norge åpner opp, faller også munnbindbruken. Samtidig synes flere enn noen gang at koronareglene er uklare.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt over 40.000 nordmenn gjennom pandemien om de er positive eller negative til at vi skal bruke munnbind i Norge.

Syv av ti nordmenn er positive til at vi skal bruke munnbind i Norge (70 %). Dette er en nedgang på 8 prosentpoeng fra mai, og laveste nivå målt siden september.

– Det er langt ifra rart at viljen til å bruke munnbind faller i tråd med at Norge åpner opp, men for mange har munnbind også blitt en ny vane, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

I juni sier hele 98 prosent av befolkningen at de har prøvd eller brukt munnbind i løpet av pandemien. Og mer enn ni av ti har kjøpt munnbind (92 %).

Tja til munnbind

Nordmenn stilte seg positive til munnbind lenge før myndighetene anbefalte det. I juni i fjor var 34 prosent positive, og som økte til et flertall i befolkningen før myndighetene i august kom med sin første anbefaling. I Norge er det ikke lengre et nasjonalt råd om munnbind, ei heller i munnbindhovedstaden Oslo på offentlige steder.

– Med dagens smittesituasjon ønsker ikke myndighetene å anbefale munnbind, og fra starten av var heller ikke helsemyndighetene superglade i munnbind og fryktet feilbruk. Men det å betrakte pandemihåndtering kun som en tradisjonell lineær formidling fra myndigheter til folket har nok aldri vært korrekt, sier Clausen.

Hun sier at satt på spissen, kan man også si at det blir litt som bilbelte. Få ville argumentert for at bilbelte innebærer fare for feilbruk, skaper falsk trygghet eller at man tar høyere risiko på veiene. Trolig tvert imot.

Trinn tre

I dag varslet myndighetene med statsministeren i spissen, at trinn tre i gjenåpningsplanen inntrer. Statsministeren sa at det er på tide å få fart på Norge.

I juni er seks av ti nordmenn (61 %) uenig i at retningslinjene myndigheter har innført for å begrense koronasmitte er for strenge. 25 prosent er enig. Resten svarer verken eller.

– I all hovedsak gir befolkningen tilslutning til åpningstempoet. De som heller ønsker å gasse på eller sette på håndbrekket er ganske likt fordelt og i sum i mindretall, sier Clausen. 

Koronareglene stadig mer uklare

I juni sier fire av ti nordmenn (41 %) at de synes det er vanskelig å vite om de til enhver tid følger retningslinjer som gjelder dem. 35 prosent er uenig i dette, mens resten svarer verken eller.

Andelen som synes retningslinjene er vanskelige, er på sitt høyeste nivå under pandemien og ligger 9 prosentpoeng over gjennomsnittet for pandemien.

– Befolkningen er kanskje i ferd med å oppnå flokkimmunitet for regelendringer. Folk flest ser heller på de store linjene etter hvert, sier Clausen.

Kun omtrent halve befolkningen (51 %) sier at de har god kjennskap til karantenereglene som gjelder for tiden. Dette er en nedgang på hele 26 prosentpoeng siden januar.

Opinion har publisert 220 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 25.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen