fbpx

Tror på økonomien tross smitteøkning

Selv om smitten i landet stiger, har folk flest solid tro på den norske økonomien, ikke minst Oljefondet. Rekordfå frykter for egen økonomi.

Norsk koronamonitor fra Opinion har gjennom pandemien spurt 103.000 nordmenn om de tror den økonomiske situasjonen i Norge den neste måneden vil bli bedre, dårligere eller uendret. I tillegg er det spurt om forventninger til Oljefondet og egen økonomi.

Så langt i august tror 23 prosent at den økonomiske situasjonen i Norge vil bli bedre den neste måneden. 16 prosent tror den blir dårligere, mens hele 61 prosent tror den vil forbli uendret.

Andelen som tror økonomien blir bedre har vist fallende trend siden toppmålingen i juni, men ligger likevel hele 15 prosentpoeng høyere sammenlignet med august i fjor.

– I år som i fjor ser vi at forventningene til økonomien faller noe når det blir tydeligere at smitten øker på ny mot høsten. Men stemningen er langt bedre i år, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Tror Oljefondet øker

I august tror 36 prosent at verdien på det norske Oljefondet vil være høyere om et halvt år, sammenlignet med i dag. 26 prosent tror verdien blir lavere, mens 38 prosent forventer uendret verdi.

–  Nordmenns tro på at Oljefondet øker i verdi fremover, har aldri vært høyere under pandemien, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Andel som forventer at Oljefondets verdi øker neste halvår, ligger hele 14 prosentpoeng over gjennomsnittet for pandemien. Totalt 14.000 nordmenn er spurt om dette.

Oljefondet, som feirer 25 år, har nå en verdi på over 12.000 milliarder kroner. Avkastningen første halvår i år var på nesten 1000 milliarder.

Lite bekymringer

Rekordlave 32 prosent av befolkningen sier i august at de er bekymret for den norske økonomien som følge av pandemien. Dette er 15 prosentpoeng færre enn gjennomsnittet for pandemien og laveste nivå målt. 

En av fem nordmenn (20 %) oppgir at de er bekymret for sin personlige økonomi som følge av pandemien. Dette er 4 prosentpoeng lavere enn gjennomsnittet for pandemien og er også laveste nivå målt.

Et klart flertall på syv av ti (68 %) er ikke bekymret for sin egen økonomi, mens resten svarer verken eller. Totalt 129.000 nordmenn er spurt om dette under pandemien.

– Ser vi pandemien under ett, er folk flest lite bekymret for økonomien for tiden, sier Clausen.

Mutasjoner en joker

En utfordring er likevel om nye nedstengninger blir nødvendig fremover, enten fordi smitten øker for kraftig eller at vaksiner ikke har god nok effekt på nye muterte virusvarianter.

– Som vi vet, kan ingen med sikkerhet si hvordan pandemien vil forløpe, og en joker er mutasjon. Nye varianter vil komme, men om de er mer smittsomme og sykdomsframkallende, eller hvilke varianter vi vil stå igjen med på sikt, er høyst uklart, sier Clausen.

En variant som ikke har fått et gresk navn, er B.1.621 som av FHI er kategorisert som en interessevariant. Ett tilfelle ble i juli påvist i Norge i Agder. Varianten ble først oppdaget i Colombia i januar, og har medført dødsfall blant fullvaksinerte på et sykehjem i Belgia. EU har registrert varianten sporadisk og reiserelatert.

Opinion har publisert over 230 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 25.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen