fbpx

Forbrukertilliten på nest høyeste nivå i år

Forbrukertillitsindeksen (CCI) har steget svakt gjennom høsten og er nå på 6,1 poeng. Det er nest høyeste nivå målt så langt i år.

Forbrukertillitsindeksen har vært positiv i alle månedene i 2021, som betyr at det er en overvekt av optimister i befolkningen når det gjelder forventninger til egen og landets økonomi.

Vi må tilbake til 2012 for å finne en like lang rekke med positive målinger.

– Tre av de fire indikatorene som inngår i Forbrukertillitsindeksen viser en svak økning fra september. Enste unntaket er indikatoren for kjøp av større forbruksgoder kommende 12 måneder, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.

Det er troen på egen økonomi om 12 måneder som øker mest fra forrige måling. Indikatorene for egen økonomi nå, og landets økonomi om 12 måneder, stiger mer moderat.

– Den første nedstengningen av Norge sendte CCI til rekordlave nivåer. Men nordmenn fikk tilbake troen på egen økonomi langt raskere enn troen på landets økonomi. Utover i 2021 har derimot troen på Norges økonomi om 12 måneder steget til rekordhøye nivåer, sier Høidahl.

Undersøkelsen er gjennomført 12. – 19. oktober i et landsrepresentativt utvalg på 1024 personer over 18 år.

Neste CCI-måling publiseres fredag 26. november.

Forbrukertillitsindeksen (Consumer Confidence Index – CCI) er et internasjonalt mål på forbrukernes tillit, og brukes i alle EU-land. Forbrukertillitsindeksen er et gjennomsnitt av forbrukernes vurdering av egen og landets økonomi og forventninger til kjøp av større forbruksgoder.

Tidligere målinger:

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen