fbpx

Flere merker påkjenningen av pandemien

Folk flest tror at både de yngre og de eldre har det tøffere for tiden. Verst oppgir likevel de yngre å ha det.

Norsk koronamonitor fra Opinion har gjennom pandemien spurt 30.000 nordmenn om de tror at de eldre og de yngre har det bra eller dårlig for tiden.

Så langt i desember sier 43 prosent av befolkningen at de tror at de yngre har det bra for tiden, mens 33 prosent tror de har det dårlig. Resten svarer verken eller, eller vet ikke.

På tilsvarende spørsmål om de eldre, sier 37 prosent av befolkningen at de tror at de eldre har det bra for tiden. 33 prosent sier dårlig, mens resten svarer verken eller, eller vet ikke.

– Hver tredje nordmann tror både de yngre og de eldre har det dårlig for tiden, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Selv om folk flest i liten grad skiller på alder i den fasen av pandemien vi står i nå, er bekymringen for at eldre har det dårlig lik gjennomsnittet for hele pandemien, mens den ligger 3 prosentpoeng høyere når det gjelder bekymringen for de yngre.

Figuren viser andelen av befolkningen som tror at de eldre har det dårlig (i sort) og andelen som tror at de yngre har det dårlig (i rødt) – over tid.

Totalt sett, går det bra med deg?

Under pandemien har Norsk koronamonitor spurt totalt 150.000 nordmenn følgende: Totalt sett, hvordan vurderer du din egen situasjon akkurat nå. Vil du si at det går bra med deg, dårlig med deg eller verken bra eller dårlig?

I desember sier 69 prosent bra, 10 prosent dårlig og 21 prosent svarer verken eller.

– Når hver tiende nordmann sier det går dårlig er det høyt pandemien sett under ett. Det er spesielt de yngre som sier det går dårlig med dem, sier Clausen.

Gjennom pandemien er det kun i perioden mellom februar og mai 2021 og nå i desember at så mange som 10 prosent sier de har det dårlig. Da Norge stengte ned i mars 2020 sa 6 prosent det samme.

De som i størst grad sier at de har det dårlig, er de yngre under 30 år, hvor 16 prosent denne uken oppgir dette. Tilsvarende tall for de over 60 år er 4 prosent.

Økonomisk uro

Så langt i desember sier en av fire nordmenn (26 %) at de er bekymret for sin personlige økonomi som følge av koronapandemien. Dette er høyeste nivå målt på nesten et og et halvt år.

Kun 37 prosent har så langt i desember tillit til at regjeringen har satt i verk de nødvendige økonomiske tiltakene for å begrense skadevirkningene på norsk økonomi. Dette er laveste nivå målt under hele pandemien. 33 prosent har ikke tillit og resten svarer verken eller.

– Selv om myndighetene har gjeninnført flere krisepakker, så er det en merkbar uro i befolkningen knyttet til økonomi for tiden, sier Clausen.

Hun sier at Norges Bank tidligere har varslet at styringsrenten mest sannsynlig blir satt opp 16. desember, men det er ikke sikkert at befolkningen denne gang synes det er så lurt.

Opinion har publisert over 260 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen