fbpx

Kraftig fall i forbrukertilliten

Forbrukertilliten faller til sitt laveste nivå siden april 2020.

Forbrukertillitsindeksen (CCI) er nå på minus 9,2 poeng, ned fra minus 0,5 poeng, i november.

Dette er det største fallet fra en måned til den neste siden pandemien rammet Norge.

Samtlige av de fire indikatorene som utgjør Forbrukertillitsindeksen går tilbake i desember.

– Med unntak av målingene i mars og april i fjor, har ikke tilliten til egen og landets økonomi vært lavere siden finanskrisen i 2008, sier Henrik Høidahl, fagsjef for politikk og samfunn i Opinion.

Økende smitte- og innleggelsestall, nye koronatiltak samt høye strømpriser bidrar til at den ellers så positive trenden vi har hatt gjennom året nå snur.

– Dette har sammen bidratt til en bråbrems i optimismen i befolkningen, sier Høidahl.

Undersøkelsen er gjennomført 30. november – 7. desember i et landsrepresentativt utvalg på 1001 personer over 18 år.

Neste CCI-måling publiseres fredag 28. januar.

Forbrukertillitsindeksen (Consumer Confidence Index – CCI) er et internasjonalt mål på forbrukernes tillit, og brukes i alle EU-land. Forbrukertillitsindeksen er et gjennomsnitt av forbrukernes vurdering av egen og landets økonomi og forventninger til kjøp av større forbruksgoder.

Tidligere målinger:

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen