fbpx

Rekordlav forbrukertillit

For sjette måned på rad faller optimismen blant norske forbrukere.

I oktober faller forbrukertillitsindeksen (CCI) til minus 32 poeng, en nedgang på 2,6 poeng fra september. Forbrukertillitsindeksen når dermed et nytt historisk bunnivå.

– Alle de fire indikatorene som inngår i indeksen faller i oktober, slik de også gjorde i september, sier Henrik Høidahl, fagsjef for politikk og samfunn i Opinion.

Hele 62 prosent av husholdningene oppgir at deres økonomiske situasjon er dårligere i dag, enn for ett år siden. Nesten like mange tror den vil bli dårligere fremover (51 %).

– At privatøkonomien er rammet nå, er en viktig forklaringsfaktor på det betydelige fallet i den samlede forbrukertilliten det siste året, sier Høidahl.

Stadig færre tror at de kommer til å spare de kommende 12 månedene. Samtidig antar stadig flere at de vil bruke mindre penger på større innkjøp neste året.

– Nordmenns økonomi er under press, og det er stadig flere pessimister blant oss, sier Høidahl.

Undersøkelsen er gjennomført 11.-28. september i et landsrepresentativt utvalg på 1051 personer over 18 år. Neste CCI-måling publiseres fredag 25. november.

Forbrukertillitsindeksen (Consumer Confidence Index – CCI) er et internasjonalt mål på forbrukernes tillit, og brukes i alle EU-land. Forbrukertillitsindeksen er et gjennomsnitt av forbrukernes vurdering av egen og landets økonomi og forventninger til kjøp av større forbruksgoder.

Tidligere målinger:

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen