fbpx

Finnes det en metode for å måle attraktiviteten eller omdømmet til en by eller en geografisk region? Hvilke faktorer er i så fall viktige? Kan vi benytte samme metode som bedrifter bruker når de gjør sine omdømmemålinger? Og hvilke målgrupper bør vi ta hensyn til? 

Den sveitsiske forskertrioen Tanja Passow, Rolf Fehlmann og Heike Grahlow stilte seg også disse spørsmålene. Svarene de kom frem til ble publisert i Corporate Reputation Review nr. 4, 2005 i artikkelen ‘Country Reputation – From Measurement to Management: The Case of Lichtenstein’.

Artikkelen er spennende lesing, og vi lot oss inspirere av denne studien. Vi oversatte derfor spørreskjemaet til norsk, replikerte metoden og gjennomførte i 2006 denne undersøkelsen i et representativt befolkningsutvalg i Norge om hvilke egenskaper de forbandt med våre ti største byer.

Konklusjonen vår var at metoden egner seg svært godt til å beskrive byenes sterke og svake sider, og vi har siden gjennomført denne analysen for en mange byer over hele landet.

Vi måler som regel relevante nabobyer når vi gjør slike målinger for en oppdragsgiver, og vi deler gjerne populasjonen inn i tre målgrupper: byens egen befolkning, befolkningen i nabokommunene og befolkningen i regionen eller hele landet. På den måten får representanter for myndigheter og næringsliv et bredere perspektiv på resultatene.

Undersøkelsen tar hensyn til at en by må ha et attraktivt tilbud til befolkningen (boliger, arbeidsplasser, utdanning, helsetjenester, osv), næringsdrivende og besøkende (tilreisende og turister).

Videre er vi tydelige på at egenskapene vi måler skal kjennetegne byen i særlig grad:

Sett kryss der du mener at byen peker seg særlig positivt ut i forhold til andre norske byer, altså ikke bare de som er med i denne undersøkelsen.

Resultatene for hver enkelt by er byens eiendom, men snittresultatene for byene Harstad, Tønsberg, Bodø, Horten, Fredrikstad, Drammen og Trysil finner du over. Verdiene angir antall poeng. Diagrammet viser snittverdi (orange markør) samt høyeste og laveste målte verdier for hver hoveddimensjon.

Modellen består av i alt 17 underdimensjoner som grupperes i 6 hoveddimensjoner:

Sosial profil

Kultur

Lederskap

Tiltrekningskraft

Offentlige tjenester

Emosjonelle attributter

Den sveitsiske forskertrioen Tanja Passow, Rolf Fehlmann og Heike Grahlow stilte seg også disse spørsmålene. Svarene de kom frem til ble publisert i Corporate Reputation Review nr. 4, 2005 i artikkelen ‘Country Reputation – From Measurement to Management: The Case of Lichtenstein’.

Artikkelen er spennende lesing, og vi lot oss inspirere av denne studien. Vi oversatte derfor spørreskjemaet til norsk, repliserte metoden og gjennomførte i 2006 denne undersøkelsen i et representativt befolkningsutvalg i Norge om hvilke egenskaper de forbandt med våre ti største byer.

Konklusjonen vår var at metoden egner seg svært godt til å beskrive byenes sterke og svake sider, og vi har siden gjennomført denne analysen for en mange byer over hele landet.

Vi måler som regel relevante nabobyer når vi gjør slike målinger for en oppdragsgiver, og vi deler gjerne populasjonen inn i tre målgrupper: byens egen befolkning, befolkningen i nabokommunene og befolkningen i regionen eller hele landet. På den måten får representanter for myndigheter og næringsliv et bredere perspektiv på resultatene.

Undersøkelsen tar hensyn til at en by må ha et attraktivt tilbud til befolkningen (boliger, arbeidsplasser, utdanning, helsetjenester, osv), næringsdrivende og besøkende (tilreisende og turister).

Videre er vi tydelige på at egenskapene vi måler skal kjennetegne byen i særlig grad:

Sett kryss der du mener at byen peker seg særlig positivt ut i forhold til andre norske byer, altså ikke bare de som er med i denne undersøkelsen.

Modellen består av i alt 17 underdimensjoner som grupperes i 6 hoveddimensjoner:

Sosial profil

Kultur

Lederskap

Tiltrekningskraft

Offentlige tjenester

Emosjonelle attributter

VIL DU VITE MER OM OPINIONS ATTRAKTIVITETSANALYSE FOR NORSKE BYER?​

Ta kontakt med seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen