fbpx

Opinion deltok i samtale om unges forhold til demokrati

Opinions rådgiver Martin Stubban deltok og presenterte innsikt fra UNG-undersøkelsen på Agendas frokostseminar om unges deltakelse i demokratiet.

Frokostseminaret ble arrangert i forbindelse med lanseringen av notatet «Fredrikstadmodellen». Både ved stortingsvalg og lokalvalg er valgdeltakelsen blant unge lavere enn blant befolkningen for øvrig. Fredrikstadmodellen er et prosjekt i regi av Fredrikstad kommune, hvor såkalte demokratiguider jobber med å spre informasjon og øke motivasjonen til unge om å bruke stemmeretten. Fredrikstad kommune satte i gang prosjektet etter at de så at valgdeltakelsen var spesielt lav i enkelte bydeler.


Gir unge blaffen i demokratiet
?

Tittelen på frokostseminaret var «Gir unge blaffen i demokratiet?». Stubban la frem tall som viser at ungdom tvert imot er opptatt av demokratiet, og at de er engasjert i mange ulike saker: 9 av 10 unge sier det er viktig for dem å bo i et demokrati. De er også engasjert i saker som klima og miljø, krig og uro i verden, antirasisme, likestilling, ytringsfrihet og mental helse.

Paneldiskusjon

I paneldiskusjonen deltok Stubban sammen med Maren Grøthe, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, og Øyvind Kleven, seniorrådgiver i SSB.

Kleven påpekte at sosioøkonomiske faktorer har stor betydning for valgdeltakelse, og at førstegangsvelgere er flinke til å bruke stemmeretten sin. Andelen som bruker stemmeretten faller deretter når man kommer i 20-årene, for så å øke mot slutten av 20-årene.

Unge stemmer basert på enkeltsaker

Grøthe la fram sine erfaringer med å møte ungdom på debattarrangementer i forbindelse med valgkampen. Hennes erfaring er at ungdom er veldig engasjerte i samfunnsspørsmål, men da gjerne i enkeltsaker. Unge synes imidlertid det er vanskelig å velge et politisk parti basert på sakene de er engasjerte i.

Tall fra Opinions undersøkelser viser også at unge stemmer basert på enkeltsaker. Den viktigste enkeltsaken blant unge ved valget i 2021 var klima og miljø. Andre viktige saker var skole, skatter og avgifter, sosiale forskjeller og psykisk helse.

 

Informasjonen oppleves utilgjengelig for unge

I løpet av diskusjonen kom man inn på behovet for at det må bli enklere å sette seg inn i hva partiene mener. Stubban argumenterte for at mye av informasjonen som er viktig for å bestemme seg for parti, enten det er nyhetssaker på nett eller partiprogrammer, oppleves som utilgjengelige for de unge. Her har både mediene og partiene mer å gå på når det gjelder å lage kortfattet og relevant informasjon.


I august arrangerer vi i Opinion vårt neste frokostseminar, denne gangen skal det handle om valg og politiske meningsmålinger. Her får du høre enda mer fra Stubban, i tillegg får vi besøk fra mange spennende gjester. Les mer og meld deg på frokostseminaret her.

Notatet til Agenda finner du her

Du kan se hele panelsamtalen herTa kontakt med:

Martin Stubban på 936 04 322 eller martin.stubban@opinion.no

 

Hvordan få forbrukere til å ta mer bærekraftige valg innenfor mat og drikke?

Kurs med Opinion og 12YEARS

Dette kurset er tilpasset aktører innenfor kategorien mat og drikke, som dagligvarekjeder, mat- og drikkeprodusenter og spisesteder, som ønsker at nordmenn skal spise og drikke mer bærekraftig. Kurset er en perfekt anledning til å samle bedriftens ansvarlige for bærekraft og kommunikasjon sammen for å diskutere utfordringer og løsninger i bransjen.

Dato og tidspunkt: 16. september 2020, kl. 09:00-12:30

Sted: Hos Opinion, Vulkan 16 

Varighet: 3,5 timer

Pris: 3500,- per person
Virksomheten får 1 gratis deltaker ved kjøp av rapporten ‘Forbrukere og bærekraft 2020’.

Kursholdere:
Sunneva Kilsti og Mia Charlotte Harboe fra Opinion AS
Petter Gulli fra 12YEARS

Mat og drikke er den kategorien der flest oppgir at de tar hensyn til bærekraft når de handler, men hva er viktigst når man står i butikken? På dette kurset gir Opinion, sammen med Petter Gulli, deg råd og tips til hvilke bærekraftige løsninger folk vil ha samt hvordan dette bør løftes frem og kommuniseres til forbrukere.

Kurset er basert på forbrukerinnsikt, blant annet hentet fra vår egen rapport ‘Forbrukere og bærekraft 2020’. Innsikt gir et solid grunnlag til å si noe om hva som vil fungere og ikke fungere blant den norske befolkningen.

På kurset vil du blant annet lære:
  • Hva norske forbrukere mener om bærekraft og klima, og hvilke barrierer og motiver som påvirker oss til å ta bærekraftige valg i dagligvarebutikken.
  • Hva forbrukere forventer av merkevarer, bedrifter og organisasjoner innenfor kategorien mat og drikke.
  • Hvordan du kommuniserer bærekraft på en måte som er relevant og troverdig for din merkevare.
  • Hvordan du unngår grønnvasking og andre åpenbare mageplask.
  • Hvilke bærekraftdilemmaer som er mest aktuelle for deres bransje, og hvordan man på best mulig måte kan løse disse.
Agenda for dagen

09:00-09:15      

Velkommen

09:15-10:00     

Innsikt fra Opinions rapport ‘Forbrukere og bærekraft 2020’ tilpasset deres bransje

10:00-10:05      

Kort kaffepause

10:05-10:50      

Petter Gulli gir sine tips til hvordan virksomheter bør kommunisere om bærekraft

10:50-11:00      

Kaffepause og lett lunsjservering

11:00-12:30     

Workshop med oppgaver og felles diskusjon rundt bærekraftsdilemmaer i bransjen
 

Smittevernstiltak

For å kunne opprettholde avstand mellom kursdeltakerne har vi en begrensning på maks 50 deltakere. Alle som kommer inn til oss blir henvist til å vaske hender før de entrer grupperommet, samt at antibac står plassert utover i lokalene og oppfordres til å brukes flittig av alle. Servering av mat og drikke vil gjøres uten at noe sendes rundt.

Ved symptomer på sykdom, som sår hals, hoste eller lignende, ber vi deg avstå fra å møte til samlingen


Mia Harboe: mia@opinion.no / +47 936 79 343

Petter Gulli

Hvordan stiller nordmenn seg til bærekraft og grønn omstilling?

Før koronakrisen mente flertallet i befolkningen at myndighetene er nødt til å innføre strengere reguleringer for å tvinge folk og bedrifter til å leve mer bærekraftig.

Og selv midt under krisen mener halvparten at myndighetene bør innføre reguleringer for å stoppe klimaendringene på samme måte som de har gjort for å stoppe spredningen av Covid-19, eller aksepterer at myndighetene gjør dette.

Grønn omstart etter koronakrisen?

Spørsmålet var tema på Klimafrokost* 7. mai der Opinion bisto med innsikt om befolkningens perspektiver. Presentasjon og opptak av webinaret finnes her

I media blir det ofte fremstilt som at befolkningen er polarisert i spørsmål om klima og bærekraft, men i virkeligheten er man stort sett enige. Opinion sin nye undersøkelse om forbruker og bærekraft viser at kun 3 % mener at klimaendringene ikke er reelle.

Sammen med de 2 % som ikke bryr seg er dette en liten andel sammenlignet med mer enn 9 av 10 som mener klimaendringene er reelle. Halvparten mener enten at det er klimakrise eller at det haster å gjøre noe med klimaendringene nå.

FN har mål om å stanse klimaendringene innen 2030. Jo nærmere det året vi kommer, og jo flere konsekvenser vi kjenner og ser i nærmiljøet, jo flere vil sannsynligvis føle på det akutte behovet ved å gjøre noe med klimaendringene.

Hvordan mener folk at vi skal klare å stoppe klimaendringene og få en bærekraftig utvikling fremover? Flertallet er enige om at alle må gjøre sitt. Verken teknologi, enkeltmennesker, myndigheter eller næringsliv skal løse utfordringene alene. Det er en felles oppgave der folk forventer at alle bidrar til løsningen.

*Klimafrokost er arrangert av Norsk klimastiftelse med støtte fra Kavlifondet. 

Vil du vite mer om hva du og din virksomhet kan gjøre for å hjelpe forbrukerne å ta flere bærekraftige valg? Bestill rapporten ‘Forbrukere og bærekraft 2020’ her.

For mer informasjon ta kontakt med:

Mia Charlotte Harboe på 936 79 343 eller mia@opinion.no

Sunneva KilstiSunneva Kilsti (pressekontakt) på 982 60 852 eller sunneva@opinion.no

Vi lanserer ny rapport: Forbrukere og bærekraft

Av Sunneva Kilsti og Mia Harboe

Opinions undersøkelse om Forbruker og bærekraft er klar til lansering! Vi presenterer undersøkelsen i et gratis webinar 30. april, men det er mulig å kjøpe rapporten allerede nå.

For 25 000 kroner får du en solid innføring i forbrukernes forhold til bærekraft, hvordan de forholder seg til dette i eget forbruk og hvordan du og din virksomhet kan spille på lag med forbrukerne for en mer bærekraftig utvikling. Klikk her om du ønsker å bestille!

Rapporten tar for seg det beryktede gapet mellom forbrukernes holdninger og handlinger, og viser hvilke barrierer som gjør det vanskelig for folk flest å ta mer bærekraftige valg. Vi beskriver hvordan ulike grupper oppfatter sin egen livsstil i dag og hvilke ønsker og ambisjoner de har for endring.

Følger FNs bærekraftsmål

Et økende antall virksomheter i alle sektorer følger FNs bærekraftsmål. Dette er verdens felles arbeidsplan for en bærekraftig utvikling, og vår undersøkelse viser at 8 av 10 norske forbrukere ønsker å bidra til en slik utvikling. Frem til i dag har bærekraft og tiltak hos aktørene vært mer preget av top down enn bottom up. Nå skjer det en endring, noe som er avgjørende for å få forbrukerne med på laget. De trenger hjelp og tilrettelegging for at hverdagens mange små og store valg skal gå i en mer bærekraftig retning, og de savner tydelige bærekraftige alternativer.

Allergiske mot grønnvasking

Undersøkelsen går i dybden på kategorier som mat og drikke, transport og forbruksvarer. Vi belyser trender som norskprodusert og plantebasert mat, fossilfri mobilitet, brukthandel, gjenbruk og reparasjon. Vi ser også på forbrukernes forhold til natur, miljø og klima og hvordan dette påvirker ønsker om å bidra til en bærekraftig utvikling.

Rapporten peker på muligheter og hva virksomheter kan gjøre mer av. Selv om forbrukerne er allergiske mot grønnvasking, respekterer de oppriktige forsøk.  Så lenge bedrifter og andre er ærlige og transparente, er det lov å ta ett skritt om gangen.

For å lære mer om forbrukernes forhold til bærekraft og dine muligheter til å nå dem med bærekraftige produkter og tjenester, meld deg på vårt frokost-webinar her og bestill rapporten her.

Sunneva KilstiTa gjerne kontakt med sunneva@opinion.no dersom du ønsker å diskutere konkrete problemstillinger med oss.  

Bærekraft illustrasjon

SÅNN BLIR NORGE BÆREKRAFTIG

Av Mia Harboe og Sunneva Kilsti

Visste du at 4 av 10 nordmenn over 18 år har endret spisevaner eller reisevaner for å bidra til en bærekraftig utvikling, eller har planer om å gjøre det? Det tilsvarer 1 682 281 nordmenn.

For selskaper og aktører som jobber med bærekraft, gjennom utvikling av strategi, tjenester eller produkter, utgjør dette et stort markedspotensial – et potensiale vi mener vil øke i tiden som kommer.

Undersøkelsen datamaterialet kommer fra er første del av et større innsiktsarbeid, som vil være skreddersydd for kunder som ønsker å ta beslutninger i spørsmål rundt bærekraft.

Foto: Pexels

Vi i Opinion har vært nysgjerrige på hvordan nordmenn reagerer på bærekraftdebattene som er reist de siste årene. Vi vet at dagligvarekjedene melder om at salget av vegetarprodukter har økt (1), at melkekonsumet har gått ned (2), men samtidig at nordmenn fortsatt velger klimabelastede flyreiser både innenlands og utenlands (3). Så hvordan står det egentlig til med endringsviljen vår?

I en fersk undersøkelse fra november i år oppgir 28 % at de har endret reisevanene sine og 32 % at de har endret spisevaner, begge deler for å bidra til en bærekraftig utvikling. I tillegg er det 10 % som oppgir at de har planer om å gjøre det samme. I året som har introdusert ord som flyskam og kjøttskam er dette en utvikling som flere har ventet på.

Et annet spørsmål vi stilte er hvorvidt folk har gjort andre tiltak (enn endrede reise- eller spisevaner) for å bidra til en bærekraftig utvikling. Her var andelen enda større, 45 %, som oppgir at de allerede har gjort tiltak. Av tiltakene som er gjennomført nevnes blant annet reduksjon i forbruk, kildesortering, reduksjon av plast og mindre kasting av mat.

1 207 619 nordmenn har planer om en mer bærekraftig livsstil  

Tallet er basert på andelen som sier at de har planer om å endre reisevaner, spisevaner og/eller gjøre andre tiltak for å bidra til en bærekraftig utvikling.

La oss se på hvilket potensial disse menneskene representerer. Tenk deg at alle de 1 207 619 personene som planlegger å gjøre tiltak tar ett av følgende grep:  

  • Dersom alle drar på én mindre flyreise (tur/retur) i året tilsvarer det i overkant av 664 tusen tonn CO2-ekvivalenter lavere utslipp per år (4)
  • Hvis hver person som ønsker å gjøre en endring halverer mengden mat de kaster tilsvarer det en reduksjon på 71,2 tusen tonn CO2-ekvivalenter i utslipp per år (5)

Dette er kun to av mange eksempler som viser hvordan individuelle endringer påvirker det totale bildet.

Selvfølgelig er det ikke alle som gjør de endringene de ønsker å gjøre. Gjennomføring av planlagt tiltak kan påvirkes av indre eller ytre faktorer – for eksempel kan pris eller tilgjengelige alternativer påvirke gjennomføringsevnen hos forbruker.

Myndigheter, næringsliv og andre samfunnsaktører ønsker også å bidra til en bærekraftig utvikling. Her har de en gylden anledning til å hjelpe forbrukere som ikke får det til gjennom å begrense barrierene for å realisere planlagte endringer og få flest mulig til å gjennomføre positive endringer.

De som krever mer omfattende tiltak

Til nå har vi skrevet om de som har gjort eller planlegger å gjøre endringer for å bidra til en bærekraftig utvikling, men hva med de som ikke ønsker å gjøre noen tiltak? Samlet sett er det rundt 2 av 10 nordmenn over 18 år som oppgir at de verken har eller kommer til å gjøre tiltak for å bidra til en bærekraftig utvikling. Menn og personer over 40 år er overrepresentert i denne gruppen. 

Dersom vi som samfunn ønsker at alle skal bidra til en utvikling som også fremtidige generasjoner kan nyte godt av, må vi også få disse 20 prosentene til å bli med på bærekraftdugnaden. Vi tror i stor grad at myndighetene må komme på banen for å både lokke og piske skeptikerne i riktig retning.

Men vet egentlig nordmenn hva bærekraftig utvikling er?

Bærekraftig utvikling er et begrep som defineres av FN som «en utvikling som tilfredsstiller dagens behov, uten å ødelegge muligheter for fremtidige generasjoner. Bærekraftig utvikling er et globalt begrep som er basert på solidaritet med kommende generasjoner, i tillegg til alle de som lever i dag.»(6) Og ja, over 90 % av befolkningen oppgir at de helt eller delvis vet at bærekraftig utvikling handler om akkurat dette.

Samlet sett ser vi at nordmenn flest har kunnskap om hva bærekraftig utvikling er, men i mindre grad gjør endringer for å bidra til dette. Gapet mellom kunnskap, holdninger og handlinger er interessant og Opinion kommer til å dykke videre ned i dette temaet fram mot våren 2020. I prosjektet skal vi i tillegg til å kartlegge status, drivere og barrierer, også bore dypt i hva som faktisk må skje for at vi skal være villige til å gjøre de endringene som er nødvendig for å oppnå et bærekraftig samfunn. Resultatet vil bli vår første syndikerte bærekraftrapport!

For mer informasjon om rapporten kan du klikke her!

Dersom du allerede nå har lyst til å forhåndsbestille rapporten:

Kilder:

Utregning av antall nordmenn er basert på befolkningstall 18 år og oppover fra SSB, hentet fra https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde/aar-per-1-januar

Vekst i det globale markedet for markedsanalyse

ESOMAR (www.esomar.org, som er vår internasjonale bransjeorganisasjon, publiserte nylig sin årlige bransjerapport, Global Market Research 2017. Rapporten utarbeides i samarbeid med revisjonsselskapet BDO, og presenteres på den årlige ESOMAR-kongressen, som gikk av stabelen i Amsterdam i slutten av september. Vår adm. dir John Lauring Pedersen er norsk ESOMAR-representant og mangeårig medlem. – Selv om jeg i år gikk glipp av selve kongressen, som ofte gir deg litt mer uformell informasjon om hva som skjer ”bak tallene”, så ser jeg alltid med spenning fram til denne rapporten, sier han.

 

Årets rapport viser forsiktig vekst i bransjen i 2016 – den globale omsetningen er opp 2,3% sammenlignet med 2015. Den sterkeste veksten finner vi et stykke fra vår hjemlige andedam – omsetningen i Afrika vokste med 22,7%, mens APAC (Asia/Stillehavsregionen) hadde en vekst på 7,8%. Veksten i Europa var den svakeste av alle regioner, med beskjedne 1,6%. Blant landene som vokste sterkest i Europa i 2016 finner vi mange tidligere østblokk-stater, med Russland på topp (21,2% vekst).

 

Det norske markedet vokste med enda mer moderate 0,6%, men dette er korrigert for inflasjon og ikke minst for valuta-svingninger, og den norske kronen var i store deler av 2016 svak sammenlignet mot euro, som er utgangspunktet for rapporten. – Dette forklarer hvorfor Virke rapporterer sterkere tall for det norske markedet i 2016 enn ESOMAR som noen sikkert har lest i bransjebladet Analysen, sier John Lauring Pedersen, som også er leder for Virkes bransjeorganisasjon for markedsanalyse.

 

ESOMAR rapporterer også tall på utvikling av metode – her er det særlig interessant å merke seg at online-undersøkelser nå nesten står for halvparten av omsetningen i bransjen (44%), en dobling de siste fem årene. Vi kan også se at online communities, som Opinion satser hardt på, nå utgjør 6% av den globale omsetningen av markedsanalyse. – Tilsvarende tall for det norske markedet er godt under 1%, så her henger for en sjelden gangs skyld ikke Norge med når det gjelder å være tidlige ute med nye metoder, sier John. Endelig kan vi notere at valgåret 2016 var et viktig år for meningsmålinger og undersøkelser relatert til politikk: hele 7% av den globale omsetningen var innenfor dette området.

 

Det er også interessant å se at de store, globale aktørene (Nielsen, Kantar, IPSOS m.fl) får sin markedsandel redusert fra 2015 til 2016. Nedgangen er riktignok veldig liten, et fattig prosentpoeng, men det foregår samtidig omfattende oppkjøp og konsolideringer fra disse aktørene, så det er overraskende at trenden ikke er den motsatte.

 

Rapporten er å få lastet ned for medlemmer på www.esomar.org – for ikke-medlemmer koster den 250 Euro. Ved siden av utfyllende og detaljert statistikk inneholder den også mange interessante artikler, bl.a. om markedsanalysens historie, i et år hvor ESOMAR markerer sitt 70-årsjubileum. Men det er en annen historie…

Analysebransjen bestod eksamen!

Gårsdagens valg er allerede historie, og kommentatorene fråtser i dag i analyser og oppsummeringer – hvem kan slå seg på brystet, hvem må gå, hvordan blir politikken i den nye fireårsperioden, og hva var årsakene til at valget gikk som det gikk?

 

For oss som meningsmålere og markedsanalytikere var det særlig samsvaret mellom målingene og valgresultatet som var interessant, og vi kan konstatere at samsvaret mellom gjennomsnittet av de landsrepresentative målingene i september og valgresultatet var meget godt – med andre ord, vi som bransje har bestått eksamen. I en tid hvor mange har vært kritiske til meningsmålingers evne til å treffe, har denne valgkampen vært tankevekker – ikke bare er avviket mellom gjennomsnittet av målingene og valgresultatet godt innenfor feilmarginene, men målingene har også evnet å fange opp de viktigste trendene ved valget – Arbeiderpartiets fall, Senterpartiets og SVs fremgang og småpartienes kamp mot sperregrensen.

 

Dette kjennes ekstra betryggende i år, etter at bransjen har vært utsatt for kritiske spørsmål i kjølvannet av valg i Storbritannia og USA de siste par årene. Nå skal det sies at kritikken særlig i forbindelse med det amerikanske presidentvalget har blitt kraftig nyansert etter hvert som forskjellen mellom meningsmålinger og prognoser er tydeliggjort, og i erkjennelsen over at mange meningsmålinger jo faktisk fanget opp det faktum at Hillary Clinton fikk langt flere stemmer enn Donald Trump på landsbasis – problemet var at det i en del vippestater var så jevnt at det ikke var mulig å fange opp vinneren (i et politisk system hvor vinneren i delstaten tar alle valgmennene).

 

Det er også verdt å merke seg at bransjen i forkant av dette valget har gjort noe så sjeldent som å samarbeide om informasjon om hvordan meningsmålinger rent faktisk skal brukes (og ikke misbrukes), i form an en felles landingsside og med deltakelse i Arendalsuken. Tydelig angivelse av hvem som har gjennomført, når det er gjennomført, hva slags tallmessig grunnlag som ligger til grunn for undersøkelsen, og angivelse av statistiske feilmarginer er helt avgjørende for å kunne vurdere målingenes troverdighet. Det oppleves som om mediene i noe større grad har tatt dette innover seg i forbindelse med årets valg, noe som er positivt.

 

Opinion gjør langt færre politiske meningsmålinger enn (mange av) våre konkurrenter, vi forsøker ofte heller å finne andre vinklinger, kvalitativt eller kvantitativt, til å forstå politiske bevegelser. En slik inngang for å forstå årets valgresultat finner vi i vår månedlige Consumer Confidence Index, som måler nordmenns forventninger til landets og egen økonomi i tiden som kommer. Her kan vi tydelig se av våre tall at optimismen kom tilbake til kongeriket senhøsten 2016, og vi mener dette har bidratt til å gjøre det vanskelig for Arbeiderpartiet å få aksept for beskrivelsen av et land i krise, som trenger ny styring, og ditto lett for Erna Solberg å avfeie dette bildet som feilaktig.

 

Det blir nye fire år med Erna Solberg og Siv Jensen – og nye fire år med meningsmålinger. Vi gleder oss.

 

Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre

EUs nye personvernregler – muligheter og utfordringer

Tirsdag 7.mars avholdt Norges Markedsanalyseforening et halvdagsseminar om den nye personvernloven, som trer i kraft i hele EU fra og med mai 2018. Adm. dir. John Lauring Pedersen, som også er norsk representant for ESOMAR, holdt i den sammenheng en presentasjon om hva de nye reglene betyr for bransjen, og hvordan ESOMAR har arbeidet for å få reglene så godt tilpasset vår analyseverden som mulig.

 

Først og fremst, de nye reglene for personvern er et resultat av en prosess som har pågått i EU siden behovet for revisjon av det gamle lovverket ble erkjent i 2012. Det har vært en rekke runder internt i EU-byråkratiet, og endeløse høringsrunder før man i dag sitter med et splitter nytt regelverk, kjent som GDPR – General Data Protection Regulation.

 

Hva betyr så nytt lovverk for oss som bransje? Det er egentlig ikke fundamentale endringer – det er en evolusjon av tidligere lovverk, ikke en revolusjon. Det handler om at EUs borgere har fått et enda sterkere vern omkring sine rettigheter til egne data – tidligere kunne man begjære innsyn, man kunne be om sletting og retting (i hvert fall i den norske fortolkningen), nå kan man også be om utlevering og portering, samt motsette seg behandling av egne data (f.eks ifm kredittbehandlinger etc). Som det eksisterende norske regelverket, er det enda strengere krav til at man må dokumentere formålet med databehandlingen (hvorfor er det nødvendig å behandle min informasjon?), samt at det faktisk foreligger et samtykke fra meg at det er greit med behandling av min personinformasjon. Dette samtykket må dokumenteres, så lenge det foregår behandling av personopplysningene – men kan selvsagt når som helst trekkes tilbake av den det angår.

 

For virksomhetene som behandler data bidrar nytt regelverk til at man må i større grad dokumentere det man gjør, dokumentere risikovurderinger, samt være forberedt på raskere og bedre informasjon når noe går galt, både til myndigheter og de man har behandlet personopplysninger på vegne av. Alle nye systemer som behandler personopplysninger må hensyn ta regelverket når man utvikler løsningene (privacy by design), samt at alle innstillinger skal være personvern-vennlige (privacy by default). Det blir også en rekke nye stillinger av det nye regelverket – personvernombudene vil øke kraftig i antall i norske virksomheter, særlig større virksomheter over 250 ansatte, virksomheter som har behandling av persondata som kjernevirksomhet, og alle offentlige virksomheter plikter å opprette en slik stilling, men det er nok en god del flere som vil ønske å få bedre kontroll med det som potensielt kan medføre store konsekvenser for både omdømme og bunnlinje om reglene brytes. EU har etablert et helt nytt nivå på sanksjoner i forbindelse med utarbeidelsen av regelverket, med opptil 4% av global omsetning for selskaper som særlig grovt overtrer bestemmelsene (og EU har tidligere vist at de mener alvor i slike saker, ref noen av bøtene som konkurransemyndighetene har utferdiget til aktører som Google og Facebook de siste årene).

 

Hva bør man således gjøre nå, for å sikre etterlevelse av nytt regelverk? Først og fremst handler det om å få oversikt over alle behandlinger som i dag foregår i virksomheten – og de som har et fungerende internkontroll-system vil dette være lett å utarbeide. Dernest blir det å vurdere eksisterende rutiner inn mot de skjerpede kravene som ligger i det nye regelverket, og her vil det særlig være grunn til å se på systemene hvor databehandling foregår. Det bør også foretas en vurdering av om man etterlever bestemmelsene om ikke å samle inn mer informasjon enn strengt nødvendig, den såkalte dataminimeringsbestemmelsen. Endelig bør man selvsagt se på egen datasikkerhet – er det noen svake punkter i produksjonskjeden hvor det er risiko for lekkasje av personopplysninger, enten fordi man er uvøren eller fordi man blir hacket, vel da er dette det perfekte tidspunktet å ta frem lappesakene. Sist, men ikke minst – personvernet er ikke lenger en arena bare for jurister eller IT-folk som jobber med datasikkerhet. Man bør bygge en kultur internt i sin organisasjon hvor ansatte har bevissthet rundt behovet for godt personvern, og hvor man alltid har dette med i vurderingen i sitt daglige virke. Personvernet blir således flyttet opp til å bli noe styrer og ledergrupper jevnlig bør ta en vurdering av, og som ansatte må få inn som en del av opplæringen og oppfølgingen.

 

Dette er ikke helt enkelt, men det er heldigvis tid igjen. Den positive nyheten er at de virksomhetene som lykkes i sitt arbeid med godt personvern, vil være vinnerne i den nye, digitale økonomien – de vil få flere kunder, mer attraktive samarbeidspartnere og leverandører og mindre problemer med medieoppslag og anmeldelser fra våkne borgere.

 

For ESOMAR blir dette det viktigste fokuset i 2017 og 2018 (konkurrerer til og med ut feiringen av organisasjonens 70-årsjubileum), og mye av jobben blir å gi medlemmene råd om hvordan de skal klare overgangen til nytt regelverk. ESOMARs nettsider www.esomar.org er et utmerket sted å kikke om du jobber med markedsanalyse.

 

Adm. dir. John Lauring Pedersen holdt presentasjon om hva de nye personvernreglene betyr for analysebransjen.

 

Tre high-tech trender for fremtidens markedsanalyse

Denne uken har vi vært på nerdeseminar for markedsanalytikere i Amsterdam sammen med 550 likesinnede fra hele Europa og til og med mange helt fra Amerika! Insight Innovation Exchange er en årlig konferanse laget for å vise fram det siste av innovasjon innen bransjen med vekt på ny teknologi og digitale løsninger. Vi byr her på våre tanker om hva vi så og lærte for deg som måtte lure på hva som lurer rundt hjørnet innen markedsanalyse og forbrukerinnsikt.

 

Høyt under taket i en av konferansesalene i Beurs van Berlage, den historiske kjøpmannsbørsen i sentrum av Amsterdam.

 

 

Men først et hjertesukk: Det er tydelig at hensikten med konferansen er å «showcase» nye oppstartsselskaper og nye teknologier. De aller fleste (for ikke å si alle) faglige presentasjonene bærer preg av at de er salgspitches. Det er konferansens sponsorer, utstillere og noen få andre som får tid på scenen. Den tiden bruker de til å fortelle mye om hvorfor nettopp deres idé eller teknologi er svaret på det meste av hva som mangler, men desto mindre om hva de faktisk gjør eller hvordan løsningene har blitt brukt i praksis. Dette til tross for at de fleste selskapene har nok historie til å burde ha gode cases å vise til. Hva skjedde med «show, don´t tell» som prinsipp? Coaching og kvalitetssikring av presentasjonene og presentatørene har altså ikke stått i høysetet for denne rent kommersielle konferansen og markedsplassen.

 

Et tredvetalls utstillere viste fram sine innovasjoner i utstillings- og messedelen av konferansen.

 

 

Men altså, hva skjer av innovasjon i bransjen og hva er hovedretningene? Jeg ser tre hovedretninger basert på utstillere og presentatører på konferansen.

 

1. Automatisering

AI (kunstig intelligens), machine learning og roboter er hot topic i markedsanalyse så vel som i mange andre bransjer om dagen. Det handler primært om å effektivisere selve datainnsamlings- og analyseprosessen. Konferansens hovedsponsor Zappistore, som vel er blant det mest «disruptive» som har skjedd i markedsanalysebransjen på lenge, er et godt eksempel på denne trenden: Automatiserte, standardiserte og selvbetjente analyseløsninger på boks, som lett kan kjøpes på nett som erstatning for dyre løsninger fra de tradisjonelle byråene. Men det handler også stadig mer om å finne nye innsikter gjennom analysemetoder som ikke tidligere har vært mulige eller økonomisk tilgjengelige. Aktører som spesialiserer seg på avansert maskinlæring, automatiserte intervjuer, prediktiv analyse og automatisk transkribering og analyse av videointervjuer viste litt av hva vi kan forvente fremover.

 

Pizza Hut er en av flere som har lansert automatiserte chatbots som bruker AI for å gi bedre kundeservice og raskere bestillinger.

 

 

Fordelene med automatisering handler i stor grad om tids- og kostnadseffektivisering for både kjøpere og selgere av markedsanalyse, men etterhvert vil det også kunne brukes til bedre opplevelser for de som deltar i markedsundersøkelser. Spesielt «hot» er chatbots, som vil kunne revolusjonere opplevelsen av å gjennomføre og delta i både kvalitative og kvantitative markedsundersøkelser. Det er foreløpig få som har kommet i gang med chatbots, men etterhvert vil de gi mulighet til å tilpasse spørsmål til folks svar, lære om deg som person (og bruke den læringen i neste intervju) og gjennomføre undersøkelser som om de var en naturlig samtale (chat) mellom to mennesker.

 

har utviklet første versjon av sin egen artificial intelligence-drevne chatbot som de kaller Galvin.

 

 

2. Sensing

Her snakker vi om løsninger som lar oss måle det ubevisste, følelser og atferd, det som ikke lar seg uttrykke i ord og ikke lar seg fange i et spørreskjema. Gjerne ved bruk av ulike sensorer. Altså innsikt om hva folk egentlig tenker og gjør, istedenfor (eller i tillegg til) hva de sier, noe som har vært en åpenbar svakhet i tradisjonell markedsanalyse. Her har teknologien kommet langt i løpet av de siste par år (og ikke minst er dette noe vi selv har vært tidlig ute med å teste gjennom vår OnLive-løsning). Stikkord her er løsninger for hjernescanning (EEG) light (som måler nevrologisk respons på stimuli som f.eks reklame eller et nytt produkt), eye-tracking (viser hvor du fester blikket når du ser en annonse, film eller butikkhylle), passive atferdsmålinger (wearables som f.eks aktivitetsmålere, mobilatferd, gps-lokasjon), ansiktskoding (hvilke følelser gir du uttrykk for) og andre metoder for å fange emosjonell framfor rasjonell respons.

 

.

 

 

De fleste i markedsanalysebransjen har åpenbart etterhvert fått lest boken «Thinking Fast and Slow» av Daniel Kahnemann. Det er tydelig å se ut fra hvordan selskapene argumenterer for sine løsninger innen dette området. Det handler mye om «implicit», «System 1», «behaviour» og «emotional and irrational». Alle kjente begreper fra Kahnemann-bibelen og fra atferdsøkonomisk forskning, og viktig å fokusere på for å komme tettere på en forståelse av hva folk egentlig mener, føler og gjør.

 

er blant de ledende blant mange selskaper som har utviklet løsninger for å dekode følelser basert på ansiktsanalyse hos folk mens de f.eks ser på en reklamefilm.

 

 

3. Live og levende

Her snakker vi om å komme tett på forbrukerne med nye metoder basert på communities, primært med mobilen som verktøy, og ikke minst med stadig mer bruk av video som datainnsamlingsmetode. Det handler om å gjøre forbrukeren og målgruppen levende, komme tett på gjennom «in-the-moment» metoder og selvsagt dermed også mulighet for å få bedre innsikt gjennom semi-etnografiske metoder. Dette er den mest etablerte av de tre trendretningene vi vil peke på, men allikevel fortsatt fremtredende og sterkt voksende i utbredelse og modenhet. Og igjen, noe også vi (i all beskjedenhet) har vært tidlig ute med ved vår OnLive-plattform for research communities.

Opinions eget OnLive Insight Community er en del av det hotteste innen markedsanalyse om dagen. Det er vi selvsagt glad for å få bekreftet.

 

 

Mens nettopp market research online communities etterhvert har blitt svært utbredt og har nådd mainstream-status internasjonalt (dog ikke ennå i Norge, der vi fortsatt møter en del skepsis og treghet hos kundene), så får video som datainnsamlingsmetode mye fokus nå. Ikke fordi idéen er ny, men fordi teknologien i dag har kommet så langt at det er i ferd med å bli mulig å automatisk dekode, transkribere og analysere mengder av videomateriale. Ulempen med video i markedsanalyse har hittil handlet om nettopp dette, at det har tatt ufattelig lang tid og mye (kostbare) manuelle ressurser for å analysere materialet. Men dette er altså i endring, og selskaper som LivingLens, discuss.io og voxpop.me som alle tilbyr muligheten til å bruke video som responskanal (på samme måte som man bruker vanlige spørreundersøkelsesspørsmål), tilbyr nå også automatisk og semiautomatisk analyse av videomaterialet. Mer levende, ekte og menneskelige data uttrykt på den måten og via den kanalen som føles mest naturlig for folk, kan bare gjøre kvaliteten bedre for alle involverte.

 

er ledende på bruk av video i spørreundersøkelser, og har mulighet til å automatisere transkribering og analyse av video.

 

 

Hvilke trender mangler?

Ja, der har du dem: Det var altså de tre overordnede trendene vi analyserte oss fram til etter et par dager på konferansen i Amsterdam. Det var selvsagt også andre ting som var spennende å se, som for eksempel et par oppstarter som påstår å være «Uber og/eller Tripadvisor for analysebransjen (hyr frilans markedsanalytikere til prosjektjobber og gi dem en rating etterpå) og litt annet. Men det var også noe som manglet, eller rettere sagt: Noe vi vil forvente å se mer av på konferansen i løpet av de neste årene.

 

Det gjelder spesielt to temaer som jeg kaller Community og Foresight. Jeg tror det blir stadig viktigere å skape bedre, toveis relasjoner mellom forbrukere og brands (og dermed også mellom forbrukere og markedsanalyseaktører). Jeg snakker altså ikke bare om research communities som analyseplattform (som nevnt lenger opp) men om å bygge tette relasjoner, både på det menneskelige og digitale plan, basert på tillit, empati, gjensidig nytte og glede, men også insentiver av økonomisk og annen art. Dette vil være nødvendig for å demme opp for trettheten folk opplever ved å hele tiden bli invitert med i ulike undersøkelser, og det reflekterer også retningen i marketing forøvrig som handler mer om relasjoner, kundeklubber og communities. Jeg tror vi vil se flere konsepter og teknologier som hjelper oss å bygge slike tette, gode og gjensidig nyttige relasjoner, og alle de tre trendene nevnt over vil kunne spille en rolle i dette.

 

Det andre er Foresight, eller det å kunne se fremover, avdekke og dokumentere trender og redusere usikkerheten om hva som kommer av vekstmuligheter, trusler og endringer. Det meste i år handlet om å grave seg ned i stadig nye metoder for å fange øyeblikket og folks virkelighet i dag. Vi er selvsagt partiske her, siden vi er Norges fremste miljø innen trendanalyser (se vår siste trendrapport her), men vi er også helt overbevist om at dette vil bli et ennå mer etterspurt område i takt med økt usikkerhet og ikke minst fragmentering av informasjon. Det blir da viktigere enn noen gang å kunne trekke de store linjene og løfte blikket opp fra alle de uendelige mengdene av datapunkter og fragmenterte kilder og metoder. Jeg tror det vil komme en bølge av teknologi som gjør det mulig å predikere, se fremover og sette sammen mange ulike datakilder til et slags fremtidsbilde basert på trender og drivkrefter.

 

Den som lever får se. Vi har i hvert fall tenkt å være her en stund og gjøre det vi kan for å bidra til utviklingen og ta i bruk de nye mulighetene til glede for våre kunder.

av Ole Petter Nyhaug

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen