fbpx

Hver femte nordmann i dårligere fysisk form

21 prosent av alle nordmenn har fått dårligere fysisk form etter koronautbruddet. Seks prosent oppgir bedre form, mens 73 prosent uendret.

Norsk koronamonitor fra Opinion har i en periode på over ti dager spurt 7689 nordmenn om de har trent siste uken og hvordan deres fysiske form er blitt etter koronautbruddet.

77 prosent har trent siste uke

I overkant av tre av fire nordmenn oppgir å ha trent innendørs eller utendørs den siste uken, slik som løpetur, gåtur, kroppstrening eller lignende. Nesten en av fire oppgir at de ikke har gjort noe av dette.

– Selv om hjemmekontor og stillesittende tilværelse har blitt normalt for en hel nasjon de siste ukene, er det stadig flere som bevisst forsøker å trene i en eller annen form. Kvinner er litt flinkere enn menn, og i alle aldergrupper forsøker nå folk å røre på seg etter beste evne, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Norge svekkes fysisk

Til tross for økt bevissthet rundt fysisk trening, oppgir svært få at den fysiske formen er blitt bedre. Kun seks prosent av Norges befolkning har fått bedre form etter koronautbruddet. Langt flere oppgir dårligere form (21 prosent).

– Vi ser dessverre en tendens til at nordmenns fysiske form blir stadig litt dårligere over tid. Det er langt fra enkelt å kompensere med bevissthet rundt trening så lenge hverdagen for de fleste består av historisk få kvadratmeter å boltre seg på. Og jo yngre man er, desto dårligere utvikles den fysiske formen for tiden, sier Askheim.

Norsk koronamonitor viser at blant de under 30 år svarer hele 30 prosent at formen er blitt dårligere. 8 prosent sier bedre og resten uendret (62 prosent), sammenlignet med tiden før koronautbruddet.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor vil offentliggjøre en rekke nye tall om hvordan nordmenn håndterer koronaviruset.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion vi også etablere et nasjonalt befolkningspanel for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m.fl.

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no 

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Mange sliter med å følge koronareglene

En av tre nordmenn synes det er vanskelig å vite om de til enhver tid følger retningslinjene som gjelder for dem. Det gjelder særlig eldre og enslige.

Norsk koronamonitor fra Opinion har i en periode på over ti dager spurt 5000 nordmenn om de synes det er vanskelig å følge med på hvilke retningslinjer som gjelder.

Hver tredje nordmann oppgir at det er vanskelig å vite om de følger retningslinjene som gjelder for dem til enhver tid (33 prosent). 47 prosent er uenig i dette, mens 20 prosent sier verken eller.

I begynnelsen av koronaperioden falt andelen som sliter med å holde oversikt over retningslinjene. Andelen har siden svingt litt opp og ned, men er nå like høy som for over ti dager siden.

– Man kunne tro at stadig flere nordmenn forstår og klarer å praktisere myndighetenes retningslinjer over tid. Men samtidig ser vi at retningslinjene endres fra regjeringen, helsemyndigheter og i ulike kommuner. Dette er nok en viktig grunn til at omtrent like mange i dag sliter med å vite hvilke retningslinjer de skal følge, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Denne uken ble blant annet den anbefalte avstanden justert opp til to meter innendørs og maks fem personer sammen i gruppe utendørs.

De eldste sliter mest

De eldste oppgir i større grad enn yngre at det er vanskelige å følge med på retningslinjene.

– Bekymringen for ikke å følge anbefalingene kan være større blant eldre fordi de selv er i risikogruppen eller kan smitte en omgangskrets i samme risikosituasjon, sier Askheim.

Yngre generasjoner er også mer vant til å forholde seg til et kaotisk informasjonssamfunn hvor alt oppdateres i alle kanaler hele tiden.

– For mange eldre kan det være vanskeligere å følge med på tempoet, og livslang erfaring er heller ikke til hjelp i dagens koronasituasjon for eldre mennesker, sier Askheim.

Få å snakke med

De som bor alene oppgir i noe større grad at det er vanskelig å vite hvilke retningslinjer som gjelder for dem, sammenlignet med større hustander.

– Mange enslige kan ikke like lett spørre eller diskutere med andre, spesielt nå som man har lite sosial omgang. Dette gjelder ikke minst eldre pensjonister som bor alene, og kanskje med en mindre digital hverdag, hvor det nærmest er umulig å holde oversikt over situasjonen og informasjonen som oppdateres løpende, sier Askheim.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor vil offentliggjøre en rekke nye tall om hvordan nordmenn håndterer koronaviruset.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion vi også etablere et nasjonalt befolkningspanel for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m.fl.

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no 

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Få har tillit til at NAV klarer å håndtere koronakrisen

Kun en av fem nordmenn har tillit til at NAV klarer å håndtere situasjonen som er oppstått etter koronautbruddet.

Hver dag i en uke har Norsk koronamonitor fra Opinion spurt til sammen 5015 nordmenn om de har tillit til at NAV klarer å håndtere situasjonen som har oppstått etter koronautbruddet.

Kun 22 prosent oppgir som gjennomsnitt for perioden at de har tillit til NAV.

– Flere ting kan påvirke den historisk lave tilliten til NAV. Både en forståelse for at NAV naturligvis ikke er rigget for å håndtere en eksplosiv henvendelse fra hele Norge over natten. At mange enkeltpersoner nå venter på behandling fra NAV, samt at NAV høstet kritikk allerede før korona slo inn på grunn av NAV-skandalen hvor trygdemottakere ble feilaktig dømt, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion

Arbeidstakere mest kritisk

Nesten annenhver av de som er i arbeid har ikke tillit til NAVs evne til å håndtere situasjonen (47 prosent), mot 38 prosent blant de som ikke er i arbeid.

– De som er i arbeidslivet har mindre tillit til at NAV klarer å håndtere situasjonen. Trolig skyldes dette at flere nå utgjør en ny brukergruppe av NAV, mens mange andre som allerede bruker NAV slik som pensjonister, mottar barnetrygd eller allerede var NAV-brukere før korona slo inn, har større tillit til at NAV er leveringsdyktig for dem, sier Askheim.

NAV forvalter normalt en tredjedel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte.

NAV-tilliten er ikke i fritt fall

På siste måling oppgir 23 prosent av nordmenn at de har tillitt til at NAV klarer å håndtere situasjonen som har oppstått etter koronautbruddet. 41 prosent er uenig og 36 prosent svarer verken eller. Uken før oppga henholdsvis 18 prosent at de har tillit, 47 prosent uenig og 34 prosent verken eller.

– Trenden er at nordmenns manglende tillit til NAV holder seg ganske stabilt nå. Selv om tiliten til NAV var litt høyere i går enn uken før, er hovedtendensen at tilliten endrer seg lite så langt, sier Askheim.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor vil offentliggjøre en rekke nye nye tall om hvordan nordmenn håndterer koronaviruset. 

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion vil også etablere et nasjonalt befolkningspanel for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media med flere. 

Ta gjerne kontakt med

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no 

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

En av tre merker at bankene justerer renten

Stadig flere nordmenn opplever at banken deres følger opp rentekuttene som Norges Bank har gjort i det siste. Likevel sier kun en av tre at de opplever at dette skjer.

Gjennom de siste tre dagene oppgir stadig flere nordmenn at de opplever at deres egen bank følger opp styringsrenten til Norges Bank.

Mandag oppa 17 prosent av nordmenn dette, tirsdag 30 prosent og onsdag 35 prosent. Det viser Norsk koronamonitor fra Opinion.

–  I disse koronatider sies det at bankene er en del av løsningen. Renten er viktig for alle, uansett om man nå er permittert, er engstelig for bedriften sin, har store boliglån eller har annen privat gjeld. Langt ifra alle opplever nå at bankene følger opp, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion. 

Norsk koronamonitor har spurt nordmenn følgende spørsmål: «Norges Bank har kuttet styringsrenten i det siste. Opplever du at din bank følger opp disse rentekuttene overfor deg som bankkunde?»

Som et gjennomsnitt siste tre dager svarer 27 prosent ja, 33 prosent nei og 40 prosent vet ikke/ikke aktuelt.

Styringsrenten historisk lav

Flere banker har samtidig med disse målingene justert renten ut mot kundene.

Norges bank kuttet renten på 1,25 prosent på under en uke. Norges bank reduserte styringsrenten både den 20. mars med 0,75 prosent og den 13. mars med 0,50 prosent. Styringsrenten i Norge ligger nå på 0,25 prosent. Den har aldri vært lavere.

En av fem vil skifte bank

Videre oppgir 18 prosent av befolkningen at de vurderer å bytte bank for tiden. 73 prosent sier nei, mens 10 prosent vet ikke. Dette har vært stabilt de siste dagene.

– Ikke alle i Norge følger nøye med på sine bankers rentekutt og om kuttene i styringsrenten til Norge Bank følges opp av deres egen bank. Likevel er det liten tvil om at stadig flere nordmenn legger merke til bankenes adferd og vil trolig bry seg mer om dette fremover, sier Askheim.

Til sammen 2155 nordmenn er intervjuet.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor vil offentliggjøre en rekke nye nye tall om hvordan nordmenn håndterer koronaviruset. 

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion vil også etablere et nasjonalt befolkningspanel for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media med flere. 

Ta gjerne kontakt med

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no 

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Mange opplever hverdagen som psykisk belastende

Tre av ti nordmenn opplever livssituasjonen og hverdagen som psykisk belastende som følge av endringer i hverdagen etter koronautbruddet.

Gjennom to uker har Norsk koronamonitor fra Opinion spurt over 6000 nordmenn om deres situasjon i koronaepidemien. Norsk koronamonitor viser hvordan nordmenn fra dag til dag vurderer sin psykiske helse, samt frykt for smitte og livssituasjon.

31 prosent oppgir at de opplever nåværende livssituasjon og hverdag som psykisk belastende som følge av endringer i hverdagsrutiner knyttet til konsekvenser av koronautbruddet. 48 prosent er uenig i dette, mens 21 prosent svarer verken eller.

Dette er et gjennomsnitt for perioden som vi så langt har vært igjennom. Disse tallene vil i dagene fremover oppdateres med nye daglige målinger i lys av beslutningen om å videreføre alle nasjonale tiltak til over påske.

Flere grupper sliter

Kvinner opplever i større grad enn menn at hverdagen etter koronautbruddet er psykisk belastende, hvor 36 prosent av kvinner og 26 prosent av menn oppgir dette.

– Personer som bor helt alene, samt personer i husstander med fire eller flere personer, sliter mer psykisk. Og generelt sett opplever kvinner situasjonen nå mer psykisk belastende enn menn. Det er også slik at den psykiske belastningen er minst like stor for den yngre delen av befolkningen som de eldre, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Hva som ligger til grunn for å oppleve hverdagen som psykisk belastende etter koronautbruddet er naturligvis komplekst og individuelt, men Norsk koronamonitor viser for eksempel at bekymring for egen helse og smittefare øker med alder, mens frykt for egen økonomi og jobbmuligheter bekymrer mer desto yngre man er.

Smittefrykt

I Opinions siste dagsmåling med over 700 intervjuer i går, oppga 23 prosent at man selv eller noen i husstanden er forkjølet og/eller mistenker at man selv eller noen i husstanden kan være smittet av koronaviruset.

– Disse tallene er ikke til å tro og vi har sett over tid en betydelig koronafrykt i Norge, men også en overdrevet antakelse om koronasmitte blant mange, sier Askheim.

Askheim viser til at kun ca. 4 prosent av de over 70.000 personene i Norge som er testet, har påvist positiv test.

– Mange sitter nå mer eller mindre isolert hjemme og leser nyheter uten å kunne avstemme egenopplevd situasjon med andre. Folk blir usikre når de merker symptomer til forkjølelse eller lignende selv eller i husstanden. De færreste vet hvor mange andre som føler på det samme, sier Askheim.

Tillit til å få behandling

57 prosent av alle nordmenn har tillit til at de vil få tilstrekkelig behandling av helsevesenet om de skulle bli smittet av koronaviruset. 18 prosent er uenig i dette og 25 prosent svarer verken eller. Dette er et gjennomsnitt for hele perioden, men tiliten svinger noe dag for dag trolig påvirket av nyhetsbildet.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor vil offentliggjøre en rekke nye tall om hvordan nordmenn håndterer koronaviruset. 

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion vil også etablere et nasjonalt befolkningspanel for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media med flere. 

Ta gjerne kontakt med

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no 

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ni av ti nordmenn støtter regjeringen i å videreføre nasjonale tiltak til over påske

Norske koronamonitor har intervjuet 735 nordmenn samme dag som regjeringen besluttet å videreføre nasjonale tiltak til etter påske. Ni av ti nordmenn støtter regjeringens beslutning.

Norsk koronamonitor som gjennomføres av Opinion viser solid støtte til regjeringen samme kveld som myndighetene annonserte at nasjonale koronatiltak videreføres til etter påske.

90 prosent av nordmenn oppgir at de støtter beslutningen til regjeringen som i dag besluttet at alle de nasjonale tiltakene videreføres til etter påske. 6 prosent svarer nei og 4 prosent sier vet ikke/ingen mening.

– Dette er en solid tillitserklæring fra det norske folk til regjeringens beslutning. Vi må likevel studere dette over flere dager fremover for å kunne vurdere støtten til regjeringens beslutning totalt sett. Mange nordmenn har trolig behov for ta inn over seg hva dette betyr i praksis, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion AS.

Regjeringen besluttet å videreføre de strenge tiltakene for å begrense koronasmitte til over påske, til 13. april. Norsk koronamonitor har samme kveld etter dette spurt 735 nordmenn om de støtter denne beslutningen.

– Vi jobber hardt med å dokumentere nordmenns opplevelser dag til dag etter at koronaepedemien inntraff. Vi er også stolte av å kunne presentere nordmenns umiddelbare tilbakemelding på regjeringens beslutning samme dag som regjeringen gjør sin beslutning, samt dokumentere oppdaterte tall rundt koronasituasjonen i Norge løpende, sier Askheim.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor vil offentliggjøre en rekke nye tall om hvordan nordmenn håndterer koronaviruset. 

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion vil også etablere et nasjonalt befolkningspanel for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media med flere. 

Ta gjerne kontakt med

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no 

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Barna lærer, tross stengte skoler

Mer enn to av tre foreldre i Norge synes barna har en akseptabel skolehverdag for tiden.

Det viser Norsk koronamonitor fra Opinion. Mer enn tusen foreldre er blitt spurt om dette.

Et klart flertall av foreldre i Norge svarer ja på spørsmål om de opplever barnas læringssituasjon som akseptabel for tiden (68 prosent). En av tre foreldre svarer med andre ord nei på dette (32 prosent).

– Vi må huske at ingen planla denne situasjonen, hverken skolene eller familiene. Tilbakemeldingen fra foreldre flest at den nye hjemmeskolen i koronatiden tross alt fungerer, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Oslo ikke best i klassen

Foreldre i Oslo synes i noe mindre grad at barna har en akseptabel skolehverdag, sammenlignet med alle øvrige landsdeler.

61 prosent av foreldrene i Oslo synes skolehverdagen er akseptabel, mot i snitt 68 prosent i Norge totalt.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor vil offentliggjøre en rekke nye tall om hvordan nordmenn håndterer koronaviruset. 

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion vil også etablere et nasjonalt befolkningspanel for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media med flere. 

Ta gjerne kontakt med

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no 

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Flere millioner endte opp med hjemmekontor

Nærmere to av tre nordmenn var hovedsakelig hjemmeværende i forrige uke viser tall fra Norsk koronamonitor fra Opinion.

59 prosent av den norske arbeidsstyrken hadde i forrige uke hjemmekontor. Blant de som ikke var i arbeid, var antallet hjemmeværende 11 prosentpoeng høyere.

– Uansett om man er mann eller kvinne, har barn eller ikke og uansett hvor i landet man bor, var det normale å være hjemme i uken som gikk, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion AS.

I Oslo var tilnærmet åtte av ti innbyggere hjemme i forrige uke, noe som var på topp i landet, ifølge Norsk koronamonitor.

– Det blir interessant å få løpende tall på hvordan hjemmekontorsituasjonen utvikler seg også i dagene fremover. Hvor effektiv hjemmekontorsituasjonen er, er både et spørsmål om oppfølging av barn, det å rigge seg opp og bli vant med situasjonen og konsentrere seg. Dette er noe vi vil se nærmere på fremover, sier Askheim.

Helt fra første dag da Norge stengte ned, oppga 46 prosent av de yrkesaktive at de var blitt bedt om å holde seg hjemme fra jobb selv om de ikke var syke.

Ikke aktuelt for alle

Andelen nordmenn med hjemmekontor øker med utdanningsnivå.

– Det sier seg selv at hjemmekontor ikke er aktuelt for alle. Jobber man innen helse og omsorg, politiet eller gods- og persontransport, så er ikke dette en aktuell problemstilling. Det å ta med seg jobben hjem er heller ikke mulig i yrker som bygningsarbeider, frisør, renholdsarbeider eller om man er fisker, sier Askheim.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor vil offentliggjøre en rekke nye tall om hvordan nordmenn håndterer koronaviruset. 

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion vil også etablere et nasjonalt befolkningspanel for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media med flere. 

Ta gjerne kontakt med

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no 

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Slik er tilliten til myndighetene dag for dag

To av tre nordmenn har tillit til at helsemyndighetene har satt i verk de nødvendige smitteverntiltakene for å begrense smitten.

Det viser Norsk koronamonitor fra Opinion som kontinuerlig har spurt nordmenn om hvordan de opplever situasjonen i koronaepidemien. Målingen med over 4000 nordmenn viser hvordan vi fra dag til dag vurderer informasjonen og tiltakene fra helsemyndighetene og regjeringen. 

Tillit til helsetiltak

To av tre nordmenn har tillit til at smitteverntiltakene som er iverksatt er riktige for å begrense smitten (65 prosent). 14 prosent er uenig i dette, mens 20 prosent verken er enig eller uenig. Dette gjelder både for de siste dagene, og som gjennomsnitt for hele perioden, men tilliten var høyest i begynnelsen av uken som gikk.

– Vi har lagt bak oss en helt spesiell uke som oppleves som en evighet for de fleste. En hel nasjon har måttet forholde seg til nye tiltak og ny informasjon løpende. Men tilliten til helsemyndighetenes tiltak har holdt seg høy fra dag til dag, sier Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Tilliten til helsemyndighetenes tiltak øker noe med alderen fra 59 prosent blant de under 30 år til 73 prosent blant de over 60 år.

Informasjon fra helsemyndighetene

Samtidig oppgir over to av tre at de har tillit til informasjonen fra helsemyndighetene (67 prosent). 16 prosent er uenig, mens resten er nøytrale (17 prosent).

– Det kan sikkert skrives en bok om hver eneste dag vi har opplevd i denne perioden, men tilliten til informasjonen fra helsemyndighetene slik som Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har holdt seg rimelig stabil i perioden. Dette betyr dog at den ikke er høyere i dag enn for 10 dager siden, sier Askheim.

Tillit til regjeringen over tid

Syv av ti har tillit til informasjonen som gis av regjeringen.

– Folks tillit til informasjonen fra regjeringen svinger litt mer fra dag til dag, men er likevel noe høyere i dag enn i de første dagene da regjeringen varslet nedstengningen av Norge. I snitt oppgir syv av ti at de har tillit til informasjon fra regjeringen, sier Askheim.

Nordmenn er imidlertid mindre sikre på om regjeringen har iverksatt de nødvendige økonomiske tiltakene for å begrense skadevirkningene på norsk økonomi.

– Ser vi hele denne perioden samlet, oppgir et knapt flertall i Norge at de har tillit til at regjeringen har iverksatt de nødvendige økonomiske tiltakene. Samtidig ser vi tydelig at tilliten til dette falt de første dagene, men deretter har nordmenn fra dag til dag fått stadig mer tillit til regjeringens økonomiske tiltak, sier Askheim.

Høy tillit til kommunen

Mange har tillit til informasjonen fra kommunen sin.

– Syv av ti nordmenn har tillit til informasjonen fra kommunen sin. Dette betyr nok både at mange kommuner gjør en svært god jobb i disse koronatider, samt at folk flest rundt omkring i landet har behov for relevant informasjon nært der de bor, sier Askheim.

53 prosent har tillit til informasjon som kommer via de landsdekkende mediene. Dette er et gjennomsnitt for hele perioden.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor vil offentliggjøre en rekke nye tall om hvordan nordmenn håndterer koronaviruset. 

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion vil også etablere et nasjonalt befolkningspanel for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media med flere. 

Ta gjerne kontakt med

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no 

Stor frykt for egen økonomi, men enda mer for statens

Nesten fire av ti nordmenn er bekymret for sin personlige økonomi som følge av koronaepidemien. Enda flere, mer enn seks av ti, er bekymret for den norske økonomien.

I over en uke har Norsk koronamonitor fra Opinion spurt til sammen 3500 nordmenn om deres situasjon i koronaepidemien. Norsk koronamonitor viser hvordan nordmenn fra dag til dag vurderer sin personlige økonomi og den norske økonomien.

Dette gir også muligheter til å vurdere adferdsendringer, opplevelser og holdninger i den norske befolkning i lys av løpende tiltak og helt siden tiltakene startet.

36 prosent av alle nordmenn er nå bekymret for egen økonomi som følge av koronaepidemien. 43 prosent er ikke bekymret og 21 prosent svarer verken eller.

– Mer enn hver tredje nordmann er nå bekymret for egen økonomi. Bekymringstoppen så langt ble nådd i begynnelsen av uken som gikk. I dag er omtrent like mange bekymret som den dagen Norge stengte ned og til tross for tiltakspakker i mellomtiden, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Jo yngre man er, desto mer frykter mann egen økonomi. Blant de under 30 år er nå annenhver bekymret for egen økonomi.

Mer frykt for norsk økonomi

Mer enn seks av ti nordmenn er bekymret for den norske økonomien som følge av koronaepidemien. Norsk koronamonitor viser at 62 prosent av alle nordmenn er bekymret for norsk økonomi. Kun 17 prosent er ikke bekymret og 20 prosent svarer verken eller.

– Selv om svært mange frykter for sin personlige økonomi, er det åpenbart slik at nordmenn flest er enda mer bekymret for Norges økonomi og utfordringer nå. Dette skyldes både mange tiltakspakker og statens økte utgifter og manglende inntekter fremover, samt utviklingen i hele samfunnet, sier Askheim.

Også her er tendensen klar. Jo yngre man er, desto flere er bekymret for den norske økonomien som følge av koronaepidemien.

Utsikter for norsk økonomi

Mer enn åtte av ti nordmenn tror at den økonomiske situasjonen i Norge den neste måneden vil bli dårligere. Kun 6 prosent tror den blir bedre og 12 prosent uendret.

Norsk koronamonitor, viser daglig utvikling i befolkningens bekymringsnivå, knyttet til egen økonomi og norsk økonomi.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor vil offentliggjøre en rekke nye tall om hvordan nordmenn håndterer koronaviruset. 

Opinion har etablert norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion vil også etablere et nasjonalt befolkningspanel for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media med flere. 

Ta gjerne kontakt med

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no 

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen