fbpx
Listen for ESOMARS insight250 2023 ble i juli publisert, og Opinions administrerende direktør ble, som eneste kandidat fra Norden, valgt ut.

John Lauring Pedersen på liste over ESOMARs insight250 vinnere

John Lauring Pedersen på liste over ESOMARs insight250 vinnere

Administrerende direktør i Opinion på storslått vinnerliste

Hvert år utarbeider den globale organisasjonen for analysebransjen, ESOMAR, en liste over 250 ledere og innovatører innen analyse, datadrevet marketing og innsikt. Listen velges ut blant en stor gruppe nominerte kandidater av en jury oppnevnt av ESOMAR. Juryen vurderer forhold som profesjonelt rykte, bidrag til bransjen, anbefalinger fra andre, kompetanse og globalt fotavtrykk faglig. Listen for 2023 ble publisert i juli, og Opinions administrerende direktør ble, som eneste kandidat fra Norden, valgt ut.

Man snakker gjerne om ønsket om å være i det gode selskap. Denne listen representerer virkelig det aller beste selskapet i vår bransje, med folk som brenner for og som bidrar til bransjen hver eneste dag. Det er virkelig en ære og en inspirasjon å bli anerkjent gjennom å inkluderes i Insight250», sier John Lauring Pedersen, som ikke visste han var nominert før et par dager innen den endelige listen ble publisert.

«Nå er det imidlertid viktig at vi får synliggjort den kompetansen som sitter i Norden – det er flere i vår region som fortjener å være på denne listen», sier John, som allerede har oppfordret ESOMAR-representantene i Norden til å lete etter aktuelle kandidater for neste års nominasjoner.

Mer om Insight250 finner du her: https://www.insight250.com

Opinion blant norges beste arbeidsplasser 2023!

Foto: Aleksander Walmann Photography og Great Place To Work Norge.

Av Anniken Klyve

Opinion rangert som én av Norges ti beste arbeidsplasser i klassen 20-49 ansatte i målingen til Great Place to Work® Norge. Dette er en god bekreftelse på selskapets kontinuerlige arbeid for å skape en positiv og støttende arbeidskultur.

Great Place to Work sertifiseringen er basert på en omfattende undersøkelse av ansattes meninger om arbeidsmiljø og kultur, samt en evaluering av organisasjonens ledelse og arbeidsmiljø. Det siste året har Great Place to Work Institute kartlagt over 700 virksomheter, og gjort nasjonale representative studier av norsk arbeidsliv. Vi er derfor spesielt stolte over å ha havnet på niende plass i vår kategori. Dette viser at vi er på riktig vei med selskapets viktigste superkraft: våre fantastisk flinke og engasjerte ansatte.

«Det at vi scorer så bra i kåringen til Great Place To Work betyr mye for alle oss som jobber i Opinion. Det betyr at vi gjør noe riktig når det gjelder å jobbe med lederskap og kultur, og at vi har vist evne til å «henge med» i tiden. Hver dag så jobber vi med å bygge og videreutvikle den gode kulturen i Opinion, både for at det skal være et morsomt, lærerikt og utviklende sted å jobbe for oss som jobber her – men også for potensielle nye kollegaer.»

Anne-Birgitte Høyerholt, COO
Foto: Opinion på kick-off i Italia

I Opinion er en av våre strategiske målsettinger å være bransjens beste arbeidsplass. Derfor er det ekstra gledelig å ha blitt anerkjent for det kontinuerlige arbeidet vi gjør for å skape en positiv og støttende arbeidskultur. Vi vil fortsette å jobbe hardt for å opprettholde og forbedre dette nivået av kvalitet, og fortsette å gi våre kollegaer en god arbeidsplassopplevelse.

«Konsulentlivet kan være tøft og spennende på samme tid, men jeg opplever at jeg aldri står alene. Det er en samarbeidsvillighet og stolthet i både det vi leverer, men også av medkollegaer. Et miljø der jeg får selvtillit og blir utfordret. Jeg elsker at man i det aller enkleste problemstillinger stopper opp og spør oss selv – ‘kan vi gjøre noe gøy her?’ Det er nok grunnen til at jeg har blitt en av traverne i Opinion, jeg klarer ikke skjønne at jeg kan få alt dette noe annet sted.«

Lykke Bjørnøy, senioranalytiker og fagsjef i Opinion

I etterkant av kåringen har Opinion ansatt en ny kollega, og har dermed passert 50 ansatte. Dette er nok en milepæl i Opinionhistorien, og medfører i tillegg at vi til neste år vil konkurrere i en ny kategori.

Opinion er stolt av å være en av Norges beste arbeidsplasser, og ser frem til å fortsette å vokse og utvikle den gode Opinion-ånden sammen. Hurra for oss!

Opinion er nominert til prisen «Årets lærende bedrift»

Opinion er nominert til prisen «Årets lærende bedrift»

Av Marianne Wille Syvertsen

I fjor startet vi med e-læringsverktøyet Videocation. Der får alle ansatte tilgang på digitale kurs de kan ta når det passer dem. I år deler Videocation ut en pris til den de mener er årets lærende bedrift – og Opinion er en av fem nominerte. 

Det synes vi selvfølgelig er veldig stas. Vi er opptatt av kompetanseheving og at vi kontinuerlig tar til oss ny kunnskap. Videocation er et av flere tiltak vi gjør for å sikre at vi får til det. Å bli nominert gir oss en bekreftelse på at vi gjør noe riktig i arbeidet med intern kompetanseheving.

Under kan du lese Videocations begrunnelse for nominasjonen:

«Opinions ansatte er blant de flinkeste i klassen til å bruke digital kompetanseutvikling. De har en tydelig plan for læring internt, og de har utnevnt en dedikert person med ansvar for å sette opp spillelister og motivere de ansatte til å ta kurs. Det er forankret i ledergruppen slik at hver enkelt leder kan følge opp sin avdeling. Opinion arrangerer også faglunsjer internt der kolleger deler kunnskap om aktuelle temaer og kombinerer dette med digitale kurs for et best mulig læringsutbytte.»

Fra Videocation

15. mars blir prisen delt ut på ekspertgallaen «Gjennom skjermen 2023» i Oslo. De andre nominerte er: Arkivverket, SpareBank 1 SR-Bank ASA, TV 2 og Rejlers Norge AS

Les mer om Opinion og Videocation her: https://www.videocation.no/no/blog/opinion-gjor-laering-til-bedre-naering/

Opinion er Great Place to Work®-sertifisert!

Hurra! Opinion er Great Place to Work®-sertifisert!

I oktober 2022 ble Opinion Great Place to Work ®-sertifisert på første forsøk.

«Det er fantastisk å se at arbeidet vi legger ned i å utvikle vår organisasjonskultur gir resultat. Vi jobber for at alle i Opinion skal glede seg til å gå på jobb, lære og utvikle seg hver dag og oppleve et sterkt felleskap med andre», sier administrerende direktør John Lauring Pedersen.

98 prosent synes Opinion er et flott sted å jobbe

I oktober gjennomførte Great Place to Work ® Institute Norge en omfattende undersøkelse blant Opinions medarbeidere. Undersøkelsen kartla medarbeiderens opplevelse av tillit, stolthet og felleskap på arbeidsplassen. Hele 98 prosent av medarbeiderne mener at Opinion er et flott sted å jobbe. «Vi er utrolig stolte over et så godt resultat. Vårt mål er å være Norges beste arbeidsplass, og vi gleder oss til å bli med på kåringen av denne våren 2023», fortsetter en fornøyd administrerende.

Motiverte ansatte gir fornøyde kunder

På hjemmesidene til Great Place to Work ® Institute Norge at metoden de bruker for måling har påvist sammenheng mellom god arbeidskultur og økonomisk resultater. «Fornøyde og motiverte ansatte er nøkkelen til at vi leverer innsikt av første klasse til våre kunder. At folk trives på jobb og opplever stolthet og felleskap på arbeidsplassen vil vi påstå er hovedgrunnen til veksten Opinion har hatt de siste årene» sier COO Anne-Birgitte Høyerholt. Opinion har det siste året ansatt syv nye kollegaer, og selskapet teller nå totalt 49 ansatte. «Vi er alltid interessert i å komme i kontakt med flinke folk. Ta kontakt dersom du tenker vi er en god match», oppfordrer Anne-Birgitte Høyerholt. «Nå skal vi feire!!» utbryter John. 

Opinion dro i år med hele selskapet til Gardasjøen i Italia

Trender i analysebransjen – dette skjer nå!

Panelet under Analysedagen 2022 med John Lauring Pedersen i Opinion
Panelet under Analysedagen 2022 med John Lauring Pedersen i Opinion (t.h)

Under Analysedagen 2022 den 3. november diskuterte noen av analysebransjen kunder og ledere av byråer fremtiden for bransjen. Hvilke trender ser vi i dag? Hvordan sikre innovasjon og nyskaping?

Opinions administrerende direktør, John Lauring Pedersen, deltok i samtalen. Han begynte som intervjuer i analysebransjen i 1989 («mens Berlin-muren fremdeles stod»), og har vært vitne til en revolusjon innenfor fagfeltet – fra telefonintervjuer med utvalg fra den trykte telefonkatalogen til nevro-vitenskap og AI. Han er positiv på vegne av bransjens muligheter til ytterligere å utvikle metoder og løsninger som øker presisjonen og anvendelsen av data.

Her forteller han hvilke områder Opinion satser på.

Visualisering og formidling

I takt med stadig større og mer komplekse datamengder og mer avanserte analyser, øker også behovet for å visualisere og presentere innsikt på en tydelig og verdiøkende måte. Det kan handle om software som gjør det mulig å vri og vende på funn, kjøre «real-time» analyser og tilgjengeliggjøre innsikt for brukerne. Det handler også om det rent grafisk-estetiske, hvor vi vil se behov for nye typer visualiseringer utover de klassiske grafene, tilpasset de aktuelle datasettene.

Videre skal funnene som også formidles. Her kommer det litt misforståtte og overforbrukte begrepet «storytelling» inn, et område bransjen i liten grad har vært involvert i til nå. Jeg tenker ikke her i betydning å sette noen PPT-slides eller grafer i rekkefølge, men storytelling av typen en dyktig gravejournalist eller sakprosaforfatter gjør. Her er det masse muligheter til å nå viktige brukergrupper gjennom storytelling, f.eks grupper av ansatte som ikke lar seg fasinere av grafer og tall.

«Foresight»

Jeg ser et økt behov for å forstå trender. Kundene har, helt rimelig, økende krav til svar om hva som vil skje heller enn hva som har skjedd. De siste årene har dessverre vist oss at verden ikke akkurat blir mer forutsigbar fremover. Håndtering av denne uforutsigbarheten vil bli det kanskje viktigste strategiske behovet for våre kunder fremover. Det vil bli behov for faglig robuste trend- og fremtidsanalyser, ofte presentert som scenarier som tar høyde for ulike utfallsrom, fremfor en «endelig sannhet». Modellering og prediksjon blir viktigere for bransjen fremover.

Artificial intelligence (AI) og Machine-learning (ML)

AI og ML er i ferd med å endre analysebransjen, og vi vil ha stort glede av det i tiden som kommer. Ved AI og ML vil for eksempel kunne predikere respondenters svar uten å tilføre stort mer usikkerhet enn dagens feilmarginer likevel gir, og dermed redusere behovet for antall respondenter og antall spørsmål i et skjema. AI vil kunne generere spørsmål og dynamiske spørreskjemaer «on-the-fly» basert på hva man svarer, og dermed kunne avdekke ny innsikt. Ikke minst vil AI kunne hjelpe med analyse, avdekke mønstre, sammenstille data på tvers av kilder osv.

Teknologi som gjør særlig datafangst enklere, bedre og billigere

Vi jobber mye med mobilitet, hvor man historisk har spurt folk – nå kan vi hente data generert fra mobilen. Dette gir mer data, bedre data og mer kostnadseffektiv datafangst. Som bonus er dette også datafangst på respondentenes premisser – vi stiller færre spørsmål om ting man ikke trenger å spørre om. Denne type teknologi blir stadig mer «off the shelf» og mindre eksperimentell.

Analytics og sammenkobling av data fra ulike kilder

Vi må gi kundene våre et mer helhetlig bilde. Tiden for å konkludere på bakgrunn av bare én datakilde er på det nærmeste over. I dag har vi mulighet til å enkelt hente data fra flere kilder, sy det sammen sømløst ved hjelp av gode modeller, og få en mer produktiv og fremtidsrettet anvendelse.

Spesialisering og skreddersøm

Vi tror spesialisering og skreddersøm vil øke på bekostning av generalister og standardprodukter. Tiden for store trackinger og standardisert annonsetestingsprogrammer er kanskje over, vi opplever at kundene er mer interessert i dyptpløyende ad hoc-studier innenfor kvalitativ og kvantitativ metode. Bransjen må ansette folk med spisskompetanse, og data-analytiker er et av de heteste yrkesbetegnelsene på LinkedIn.

Kval gjør comeback – i digitale formater

På kvalitativ side skjer det også ting, særlig fordi behovet for å forstå HVORFOR blir stadig større, i en verden som oversvømmes av data. Pandemien muliggjorde en digital revolusjon, hvor vi på to år fikk flyttet alle våre formater over på digitale plattformer. Det gjorde både noe med respondent-tilfanget (ikke bare urbane strøk, og plutselig er det mulig å snakke med unge gutter), men også med muligheten for å følge forbrukerne over tid, med stadige interaksjoner via mobil eller andre kanaler.

En oppfordring

Avslutningsvis er det viktig at våre kunder er med på at innovasjon er viktig for analysebransjen, og støtter det aktivt gjennom å faktisk prøve ny metodikk. Vi har flere kunder som har satt av en liten del av analysebudsjettet til å teste ut innovative fremgangsmåter – dette applauderer vi!

John Lauring Pedersen

John Lauring Pedersen

Lurer du på noe? john@opinion.no

Alexandra Palm = Årets talent på MAD

Alexandra Palm = Årets talent

En stor gratulasjon til Alexandra Palm som mottok prisen Årets Talent under Analysedagen. «Dette er veldig overraskende. Og skikkelig motiverende», uttrykker den fornøyde prisvinnereren.

3. november 2022 samlet Strategi- og analyseforeningen hele analysebransjen på Røverstaden på  OsloKonserthus for faglig påfyll og prisutdeling. Åres talent blir gitt til en nykommer, her en som har vært maks tre år i bransjen, som virkelig har utmerket.

Imponerende inngang

Alexandra begynte i Opinion høsten 2021, som analytiker i kvalitativ avdeling. Hun har en Master innen Teknologi, Innovasjon og Kunnskap fra Universitetet i Oslo. Hun har også jobbet med innsikt og analyse i Telenor.

Det siste året Alexandra hatt en imponerende bratt lærekurve. Hun hadde bare jobbet noen uker i Opinion før hun fikk i oppgave å holde UNG-foredrag for krevende kunder. Det tok ikke lang tid før vi kunne konstatere at vi hadde fått på plass en veldig god formidler. Alexandra har også deltatt i Dax18, hvor hun snakket innsiktsfullt om unges syn på det å bli rik, med utgangspunkt i våre undersøkelser.

I tillegg til å være en god formidler, er også Alex en strålende analytiker og en særs god intervjuer. Hun er alltid på jakt etter hva innsikten betyr for kunden, og hvordan den får den beste bruken internt i organisasjonen som vi har oppdraget for.

«På ganske kort tid har jeg fått mye ansvar, tillit og muligheter i Opinion. Dette har gjort at jeg har lært og utviklet meg raskt. Det er veldig stas å få annerkjennelse for det på denne måten. Og skikkelig motiverende!» sier Alexandra.

Alexandra er i teamet bak Opinions målgruppestudie UNG2023
Ole Petter Nyhaug vant hederprisen på Mediaforum

Opinions Ole Petter Nyhaug vant årets hederspris på Mediaforum 2022!

«Årets hedersprisvinner har gjennom en årrekke bidratt til å gjøre sine omgivelser litt klokere og litt mer åpne.» skriver juryen i sin begrunnelse.

Ole Petter Nyhaug på scenen for prismottakelse

Ole Petter er kjent for å være en utfordrer som alltid går litt lenger. Han er en enestående trendanalytiker, har formidlet forbrukertrender i en årrekke og er mannen bak suksessen Consumer Stories (www.consumerstories.no). Torsdag 27. oktober mottok han årets hederspris på The Hub, da Mediaforum samlet medie- og kommunikasjonsbransjen for prisutdeling og fest.

Ole Petter mener selv at han ikke har gjort nok og at det føles litt for tidlig med en hederspris, selv om det selvfølgelig er stor stas å motta prisen. Han beskriver seg selv som en tenker som ønsker å formidle kunnskap og innsikt, og mener det står respekt av de som bruker innsikten i praksis og får verdi ut av den. Det handler om å bruke solid innsikt og analyse som grunnlag for beslutninger, slik juryen har beskrevet det i sin begrunnelse.

Ole Petter vant et maleri med prisen

juryens begrunnelse

Begrunnelsen kan du lese i sin helhet her:

«Årets hedersprisvinner har gjennom en årrekke bidratt til å gjøre sine omgivelser litt klokere og litt mer åpne. Er det mulig for en enkelt person å vesentlig bidra til å høyne kvaliteten på en hel mediebransje? Ja, årets hedersprisvinner har gjort nettopp dette. Ved standhaftig gjennom år, å opplyse, inspirere, utdanne og sette sine bransjekollegaer i stand til å bruke solid innsikt og analyse som grunnlag for sine beslutninger. I tillegg har vinneren kronisk utfordret og åpnet for nye perspektiv på nye og gamle problemstillinger. Alt via en formidlingsevne som ligger solid over snittet.

Årets prisvinner har evnet å formidle utvikling i forbrukertrender og forbrukeratferd på en måte som har gjort at bransjekollegaer har kunnet ta beslutninger med høyere kvalitet. I en tid hvor vår bransje er i kontinuerlig utvikling så er det utrolig viktig å følge med og oppdatere seg faglig for å være rustet til morgendagens utfordringer. Vinnerens engasjementet, kompetanse, samt troverdighet bidrar til å levere veldokumenterte mediedata av høy kvalitet. Dette gjør oss bedre rustet til morgendagens utfordringer. Heldigvis er kompetansen og formidlingsevnen til vinneren, fulgt av en vilje til å dele og engasjement i bransjen, slik at det kommer oss alle til gode.

Vinneren fyller hederspriskriteriene godt gjennom sitt virke gjennom mange år; som rådgiver og analytiker, og som en inspirerende, utfordrende og aktuell foredragsholder for bransjen, på ulike sider av bordet. Han var aktuell i går, han er like aktuell i dag – og det er ikke vi som er trendanalytikerne, men vi tør allikevel å spå at han kommer til å være like aktuell i morgen. Hedersprisen går til Ole Petter Nyhaug.»

Møt høstens nye opinionere

Sommeren er lagt bak oss og vi ønsker å markere den nye sesongen med å dele våre nyeste ansikt. Møt de nye Opinionerne: Ida Marie, Hanna, Freyja og Rakel! 

Fra venstre: Ida Marie Veland, Hanna Sahlin, Freyja Holm-Torjusen og Rakel Claussen.

Ida Marie Veland skal jobbe med kvantitative prosjekter. Hun har en mastergrad i Japanese Studies fra Oxford University, en bachelor i Japanstudier fra UiO og en bachelor i psykologi fra NTNU. Med en slik eventyrlysten innstilling er vi sikre på at Ida Marie vil være god å ha med på prosjektene fremover.

Hanna Sahlin har en mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo og bachelor fra Stockholms Universitet, og skal jobbe med digitale metoder. Vi har fått høre at Hanna var statist på Norrlandsoperaen da hun var tenåring. Mulig det betyr at hun kan trives på scenen her hos oss? 

Freyja Holm-Torjusen skal inn i den kvalitative avdelingen. Hun har en mastergrad i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo og var på Færøyene for å gjøre feltarbeid til masteroppgaven sin. Der lærte hun også å gjete og klippe sau, så det blir veldig gøy å se hva hun kan finne på her.

Rakel Claussen skal hovedsakelig jobbe med kvantitative prosjekter og har en mastergrad i finansiell økonomi fra NTNU og en bachelor i samfunnsøkonomi fra Queen Mary University of London. Rakel gikk på musikklinja på VGS og studerte idrett på Bali før hun startet på økonomistudier. Ettersom hun er så glad i å prøve noe nytt tenker vi at hun skal få mye bredde i arbeidshverdagen sin her, utforske mange spennende prosjekter og bransjer. 

Vi gleder oss stort over å ha jentene på plass og ønsker de alle hjertelig velkommen til Opinionfamilien!

Skrevet av Anniken Klyve

Opinion delte kunnskap om sosial bærekraft på verdens første Tiger Talks

Torsdag 9. juni samlet basketklubben Centrum Tigers ledere fra privat og offentlig sektor til mangfoldseminar på Vulkan Arena.

Som en av Oslos mest mangfoldige idrettsklubber ønsker tigrene å motivere og engasjere arbeidsgivere til enda større fokus på mangfold og inkludering i arbeidslivet.

På seminaret bidro Sunneva Kilsti, seniorrådgiver og fagsjef for bærekraft i Opinion, med et kræsjkurs i sosial bærekraft. Målene om lik tilgang til god utdanning, likestilling mellom kjønnene, mindre økonomisk ulikhet og inkluderende byer der alle føler seg hjemme er relevante også i Norge.

Oslo-debatt

Vårens Oslo-debatt om nytt inntakssystem til videregående skole inngår i arbeidet for en mer inkluderende og bærekraftig by. Selv i Norge er ikke god utdanning like tilgjengelig for alle. Foreldrenes utdanningsbakgrunn har stor betydning for barnas karakterer, og tall fra SSB (2021) viser at karakterforskjellene etter sosial bakgrunn er nesten like markerte som for 10 år siden.

Det er godt dokumentert at likestilling og mangfold bidrar til stabile samfunn og mer lønnsomme bedrifter. Inkludering er en av byens mest grunnleggende funksjoner, og hvis folk ikke føler seg inkludert svikter den innbyggerne. Bedrifter som bare ansetter samme type mennesker som de alltid har gjort, går glipp av andre erfaringer, perspektiver og kompetanse.

Medlemmer fra mer enn 50 nasjoner

Sammen med sponsorer som BI, DNB, Obos, Schjærven, Sporveien, Storebrand, Idun Industrier og Höegh Eiendom stilte Opinion og de andre bidragsyterne med gratis foredrag. Inntektene fra arrangementet går til Centrum Tiger sitt arbeid blant barn og unge på Grünerløkka og indre by. Med 360 medlemmer fra mer enn 50 nasjoner utøver klubben mangfold og inkludering i praksis. Klubbens visjon er å bruke basketball som en plattform for sosial og fysisk læring og utvikling for barn, ungdom og unge voksne.

På bildene: Sunneva fikk gjenopplivet sin basketkarriere fra videregående. Ikke helt på nivå med Marco Elsafadi, som er en av Norges mestvinnende basketspiller. Men som en tidlig kilde til glede og mestring ved fysisk aktivitet. 

Opinion takker for muligheten til å bidra på arrangementet og gleder oss til neste gang. Sett av 1. juni 2023! Takk også til Abdullah Alsabeegh, Marco Elsafadi, Samina Ansari, Walaa Abuelmagd, Ingunn Andersen Randa, Abid Raja og Arman Vestad for gode og engasjerende innlegg!


Ta kontakt med:

Sunneva KilstiSunneva Kilsti på 982 60 852 eller sunneva@opinion.no

Opinion Holding selger Polling & Statistics AS til Norstat

Opinion har gjennom de siste tre årene samarbeidet tett med datafangstspesialisten Polling & Statistics AS (Pollstat), og i begynnelsen av januar 2021 gikk Opinion Holding AS inn på eiersiden i selskapet.

Nå har Opinion Holding AS og Norstat Norge AS blitt enige om en avtale hvor Polling & Statistics AS overtas i sin helhet av Norstat. Overdragelsen skjer med umiddelbar effekt.

Bakgrunnen for avtalen er at Norstat gjennom lengre tid har sett på Pollstat som et mulig tilskudd til den voksende Norstat-familien.

Pollstat har markert seg som en frisk og nyskapende aktør innenfor datafangst-markedet, og vil tilføre Norstat verdifull erfaring innenfor felter som digital rekruttering og DIY-løsninger.

For Opinion Holding AS bidrar salget av Pollstat til å frigjøre betydelige ressurser som selskapet kan satse på andre områder innenfor analysefaget.

Opinions adm dir John Lauring Pedersen er godt fornøyd med denne løsningen, og sier i en kommentar:

«For oss, og dermed også for våre kunder, er det mye fornuft i at våre to prefererte leverandører av data finner sammen, og skaper det desidert sterkeste miljøet innenfor datafangst i Norge. Norstats kvalitetsorientering og dedikasjon innenfor datafangst og Pollstats kreativitet er en perfekt match, og vi gleder oss til å fortsette vårt mangeårige samarbeid med Norstat i det videre.

Vi gleder oss også til å se effektene av de satsingene vi nå har mulighet til å iverksette på egen kjøl, innenfor områder som metodeutvikling, teknologi og visualisering, for å nevne noen.»

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen