fbpx

Opinion delte kunnskap om sosial bærekraft på verdens første Tiger Talks

Torsdag 9. juni samlet basketklubben Centrum Tigers ledere fra privat og offentlig sektor til mangfoldseminar på Vulkan Arena.

Som en av Oslos mest mangfoldige idrettsklubber ønsker tigrene å motivere og engasjere arbeidsgivere til enda større fokus på mangfold og inkludering i arbeidslivet.

På seminaret bidro Sunneva Kilsti, seniorrådgiver og fagsjef for bærekraft i Opinion, med et kræsjkurs i sosial bærekraft. Målene om lik tilgang til god utdanning, likestilling mellom kjønnene, mindre økonomisk ulikhet og inkluderende byer der alle føler seg hjemme er relevante også i Norge.

Oslo-debatt

Vårens Oslo-debatt om nytt inntakssystem til videregående skole inngår i arbeidet for en mer inkluderende og bærekraftig by. Selv i Norge er ikke god utdanning like tilgjengelig for alle. Foreldrenes utdanningsbakgrunn har stor betydning for barnas karakterer, og tall fra SSB (2021) viser at karakterforskjellene etter sosial bakgrunn er nesten like markerte som for 10 år siden.

Det er godt dokumentert at likestilling og mangfold bidrar til stabile samfunn og mer lønnsomme bedrifter. Inkludering er en av byens mest grunnleggende funksjoner, og hvis folk ikke føler seg inkludert svikter den innbyggerne. Bedrifter som bare ansetter samme type mennesker som de alltid har gjort, går glipp av andre erfaringer, perspektiver og kompetanse.

Medlemmer fra mer enn 50 nasjoner

Sammen med sponsorer som BI, DNB, Obos, Schjærven, Sporveien, Storebrand, Idun Industrier og Höegh Eiendom stilte Opinion og de andre bidragsyterne med gratis foredrag. Inntektene fra arrangementet går til Centrum Tiger sitt arbeid blant barn og unge på Grünerløkka og indre by. Med 360 medlemmer fra mer enn 50 nasjoner utøver klubben mangfold og inkludering i praksis. Klubbens visjon er å bruke basketball som en plattform for sosial og fysisk læring og utvikling for barn, ungdom og unge voksne.

På bildene: Sunneva fikk gjenopplivet sin basketkarriere fra videregående. Ikke helt på nivå med Marco Elsafadi, som er en av Norges mestvinnende basketspiller. Men som en tidlig kilde til glede og mestring ved fysisk aktivitet. 

Opinion takker for muligheten til å bidra på arrangementet og gleder oss til neste gang. Sett av 1. juni 2023! Takk også til Abdullah Alsabeegh, Marco Elsafadi, Samina Ansari, Walaa Abuelmagd, Ingunn Andersen Randa, Abid Raja og Arman Vestad for gode og engasjerende innlegg!


Ta kontakt med:

Sunneva KilstiSunneva Kilsti på 982 60 852 eller sunneva@opinion.no

Opinion Holding selger Polling & Statistics AS til Norstat

Opinion har gjennom de siste tre årene samarbeidet tett med datafangstspesialisten Polling & Statistics AS (Pollstat), og i begynnelsen av januar 2021 gikk Opinion Holding AS inn på eiersiden i selskapet.

Nå har Opinion Holding AS og Norstat Norge AS blitt enige om en avtale hvor Polling & Statistics AS overtas i sin helhet av Norstat. Overdragelsen skjer med umiddelbar effekt.

Bakgrunnen for avtalen er at Norstat gjennom lengre tid har sett på Pollstat som et mulig tilskudd til den voksende Norstat-familien.

Pollstat har markert seg som en frisk og nyskapende aktør innenfor datafangst-markedet, og vil tilføre Norstat verdifull erfaring innenfor felter som digital rekruttering og DIY-løsninger.

For Opinion Holding AS bidrar salget av Pollstat til å frigjøre betydelige ressurser som selskapet kan satse på andre områder innenfor analysefaget.

Opinions adm dir John Lauring Pedersen er godt fornøyd med denne løsningen, og sier i en kommentar:

«For oss, og dermed også for våre kunder, er det mye fornuft i at våre to prefererte leverandører av data finner sammen, og skaper det desidert sterkeste miljøet innenfor datafangst i Norge. Norstats kvalitetsorientering og dedikasjon innenfor datafangst og Pollstats kreativitet er en perfekt match, og vi gleder oss til å fortsette vårt mangeårige samarbeid med Norstat i det videre.

Vi gleder oss også til å se effektene av de satsingene vi nå har mulighet til å iverksette på egen kjøl, innenfor områder som metodeutvikling, teknologi og visualisering, for å nevne noen.»

Opinion og fluxLoop samarbeider om innovasjon av markedsundersøkelser

Opinion og fluxLoop skaper sammen bedre kundeverdi ved å utnytte Opinions kunnskap og ekspertise innen markedsundersøkelser, sammen med fluxLoops unike og personvernvennlige teknologi.

Partnerne har sammen gjennomført flere vellykkede leveranser til kunder i forskjellige bransjer, og det neste naturlige steget var å formalisere et partnerskap.

Dette vil styrke samarbeidet ytterligere, samt gi mulighet for fortsatt innovasjon i hvordan innsikt samles inn ved bruk av teknologi.

Det beste av to verdener

Selskaper som SKYSS, Kolumbus og Statens Vegvesen har allerede fått verdifull ny innsikt som et resultat av samarbeidet.

Integrering av fluxLoops teknologi gir automatisering og kontekstuell bruk av spørreundersøkelser direkte i kundeapper.

En pushmelding sendes automatisk til sluttkundens mobil, og forenkler besvarelsen av undersøkelser basert på kundens fysiske posisjon.

– Vårt samarbeid med fluxLoop gjør oss i stand til å tilby nye tjenester innenfor bransjen vår, som blir mer og mer datadrevet.

Teknologien fungerer på respondentenes premisser, med automatisk registrering av det vi ellers måtte ha spurt om, som gir oss data uten de feilkildene som tradisjonelle undersøkelser kan risikere.

Å forstå kundene sine bedre vil gi et godt grunnlag for å nå både forretnings- og bærekraftsmål, forklarer John Lauring Pedersen, administrerende direktør i Opinion.

Opinion er ledende innen «neste generasjons» markedsanalyse i Norden, mens fluxLoop leverer unik teknologi til eksempelvis mobilitetsbransjen, detaljhandel og smarte byer.

Selskapene er i stand til å levere kombinert og kraftig innsikt ved å koble markedsanalyse med faktiske bevegelses- og atferdsdata.

– Et samarbeid med Opinion er en naturlig og god match for oss. Samarbeidet skaper muligheter for våre eksisterende kunder, samt ny bruk av vår teknologi.

Kombinasjonen av utmerket kunnskap om markedsundersøkelser og kvalitetsdata med rettidige svar fra automatiserte undersøkelser gir inngående innsikt på en enkel og tilgjengelig måte, avslutter Ulrik Prøitz, administrerende direktør i fluxLoop.

Psyken vår etter 500 dager

Det er i dag 500 dager siden Norge stengte ned. En av fire nordmenn opplever nå livssituasjonen og hverdagen som psykisk belastende som følge av pandemien. 

Norsk koronamonitor fra Opinion har gjennom pandemien spurt 79.000 nordmenn om hvordan de vurderer sin psykiske helse og livssituasjon etter koronautbruddet. 

I juli oppgir en av fire nordmenn (26 %) at de opplever nåværende livssituasjon og hverdag som psykisk belastende som følge av endringer i hverdagsrutiner knyttet til konsekvenser av koronautbruddet. Dette er en nedgang på 6 prosentpoeng fra juni.

– Vi har nå gjennomlevd 500 dager med pandemi. Det positive er at andelen som i juli opplever hverdagen som psykisk belastende, er på sitt laveste nivå på nesten 10 måneder, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Hun sier at det likevel er 4 prosentpoeng flere i juli i år, enn i juli i fjor, som opplever hverdagen som psykisk belastende. I samtlige måneder i år, har andelen vært høyere sammenlignet med samme måneder i fjor.

Familiestress

Norsk koronamonitor har også spurt over 16.000 barnefamilier om de opplever økt konfliktnivå, stress eller negativ stemning i familien i disse dager.

I overkant av hver fjerde familie sier ja til dette nå i juli (27 %). Dette er en nedgang på 2 prosentpoeng fra juni.

– Ferietid i en pandemi er ikke alltid helt enkelt og korona skal også være med på ferien, sier Clausen.

Mindre ensomhet, men mer enn i fjor

I juli sier nærmere seks av ti nordmenn (57 %) at de savner mer kontakt med andre mennesker. Dette er 5 prosentpoeng lavere enn i juni, og laveste nivå siden oktober i fjor. Likevel er det hele 19 prosentpoeng høyere enn i juli i fjor.

Tre av ti nordmenn (29 %) sier i juli at de føler seg ensomme for tiden som følge av pandemien. Dette er 1 prosentpoeng lavere enn i juni. Også dette er laveste nivå siden oktober i fjor. Sammenlignet med juli i fjor er det likevel 9 prosentpoeng flere som er ensomme.

Opinion har publisert over 230 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 25.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Opinion kjøper datainnsamlingskometen Polling & Statistics

Vi starter året med en, for oss, stor nyhet – Opinion kjøpte sist fredag 100% av aksjene i datainnsamlingsspesialisten Polling & Statistics AS (Pollstat blant venner).

Vi har gjort dette fordi vi gjennom de siste par årene har hatt en kraftig vekst i prosjekter med store datafangstvolumer. Like viktig er det at vi har latt oss imponere kraftig av de flinke folkene i Pollstat, som på forbløffende kort tid har etablert seg som en tydelig utfordrer på datafangst-markedet i Norge. Datafangst er et veldig krevende felt innenfor analysefaget, som krever kompetanse på områder som psykologi, teknologi, jus og produksjon – og vi tror på en lys fremtid innenfor dette feltet sammen med Pollstat.

Vi har parallelt med denne prosessen etablert et holding-selskap, Opinion Holding AS, som eier 100% av aksjene i både Opinion og Pollstat. Med dette vil Pollstat fortsette som autonom enhet, og dermed kunne betjene andre kunder enn Opinion. For mer informasjon om Pollstat, se www.pollstat.no eller pressemeldingen som er sendt ut, hvor både undertegnede, daglig leder Pål Listuen i Pollstat og styreleder Helge Onsum i Opinion Holding AS kommenterer den glade nyheten.

Opinion vokser – og ansetter

Opinion har, til tross for pandemi og økonomisk vanskelige tider, opplevd en sterk vekst i 2020. For å møte veksten, og ikke minst mulighetene som ligger i et marked i endring, har vi ansatte flere flinke folk, som vi gleder oss til å få på plass i løpet av våren. Her får du møte fire av disse:

Ellisiv Bergheim blir ny avdelingssjef kvalitativ analyse, og går fra rollen som Head of Qual i IPSOS. Ellisiv er en kjent bransjeprofil, med lang fartstid fra IPSOS og Nielsen, samt Telenor. Hun Cand. polit. fra Universitetet i Bergen innen medier og kommunikasjon

Bjørn Jacobsen begynner som senior rådgiver i Opinion, og kommer fra stillingen som Research Director hos IPSOS. Bjørn er en av Norges mest erfarne og tyngste analytikere innenfor avansert kvantitativ analyse, og har lang erfaring fra selskaper som IPSOS, Observer, Telenor og HMG. Bjørn holder en Master of Business Administration (MBA) fra BI.

Line Enger Bjerke begynner som ny analytiker, og kommer fra tilsvarende stilling hos IPSOS. Line har jobbet hos IPSOS i snart 6 år, og jobber som spesialist innenfor multivariate analyseteknikker. Hun har en master i Molekylær Biovitenskap, Fysiologi og Nevrobiologi fra Universitetet i Oslo og Københavns Universitet.

Peder Røsand blir ny senior prosjektleder, og kommer fra tilsvarende stilling i Norstat. Peder har jobbet hos Norstat i ti år, og er én av landets mest erfarne prosjektledere innen datafangst. Peder er utdannet BA innen Marketing Management, med spesialisering innenfor prosjektledelse fra BI Oslo.

Vi er stolte over å kunne styrke laget vårt på flere felter med disse nyansettelsene, og vil i løpet av våren introdusere dem til våre kunder.

Vekst i digitale metoder holder hjulene i gang

Prosjekter flyttes over til digitale metoder og befolkningenhar bedre tid og vilje enn ellers til å delta. Mange av våre viktigste metoder er satt ut av spill i disse dager hvor vi ikke kan samle folk fysisk. Fokusgrupper, dybdeintervjuer, hjemmebesøk og workshops er avlyst. Men det betyr ikke at ting står stille, tvert i mot. Det merker vi på engasjementet om dagen. Kundene våre etterspør digitale alternativer for å slippe å sette alt på hold. Nå er vi ekstra stolte av at Opinion er ledende i Norge på neste generasjons digitale metoder, spesielt kvalitativ analyse og innsikts-communities. Vi bringer deg tettere på folks hverdag med digitale metoder.

Her er en kort oversikt over noen av løsningene vi kan tilby. Om du ikke har prøvd før, er tiden kanskje moden?

Online innsikts-communities

Online insight communities er den raskest voksende metoden innen markedsanalyse internasjonalt, og Opinion er faktisk ledende i Skandinavia. Kom ekstra tett på folks liv og hverdag med ditt eget always-on community («panel») med alt fra 20 til 500 deltagere som er tilgjengelig for sparring, innsikt og raske tilbakemeldinger. Varighet fra en måned til løpende over flere år. En perfekt løsning for tids- og kostnadeffektiv research, både kvalitativt og kvantitativt. Og geografisk uavhengig. Her har du fingeren på pulsen hele tiden, og kan fange trender, teste konsepter og kommunikasjon, kjøre co-creation aktiviteter, agentoppdrag, spørreundersøkeler, chats, videosamtaler og mer til, Vår egen community-plattform er skreddersydd for våre kunder og er blant de mest avanserte i bransjen. (Vi merker forresten ekstra stort engasjement hos de mange hjemmesittende deltagerne for tiden).

Online fokusgrupper

Som vanlige fokusgrupper, men på nett. Dermed kan vi samle folk fra hele landet, mens de sitter hjemme i sin egen stue. 4-8 deltagere samles til strukturert gruppesamtale under ledelse av en av våre moderatorer. Kan gjennomføres som Live Chat (tekstbasert) eller som Live Meet (videomøter, som også kan strømmes til deg som kunde). Vi har landets største og mest erfarne miljø av kvalitative moderatorer med digital erfaring.

Minipaneler og diskusjonsforum

Vi rekrutterer 10 til 100 personer inn i et lukket forum i en periode på noen dager opp til noen uker. Egner seg til avgrensede temaer hvor det enten er viktig med flere deltagere enn i en fokusgruppe, eller hvor det er en verdi i at diskusjonen får utspille seg over tid. For eksempel for å sparre om utvikling av nye produkter eller tjenester, eller for å skaffe innsikt om kundereiser eller pågående hendelser.

Agentoppdrag

Spesielt rekrutterte kunder/ deltagere får oppdrag de må løse, og rapportere tilbake til oss. For eksempel handle på nett, besøke en butikk eller evaluere en kundeopplevelse eller event. Deltagerne er som oftest vervet spesielt for hvert prosjekt, eller kan hentes fra vårt panel. Vi har meget god erfaring med denne type prosjekter, noe som også er grunnen til at vi gjør stadig mer av denne metoden for våre kunder.

Kundereise

Kartlegg kundenes digitale, analoge og multikanal beslutnings- og kjøpsprosesser fra A til Å. Vi har kartlagt kundereiser (customer journey) for mange bransjer, inkludert netthandel, transport, forsikring, bank/finans og detaljhandel. Vi har en egen digital plattform hvor deltagerne kan logge, evaluere og kommentere alle sine kundeopplevelser, aktiviteter og touchpoints med mobilen.

Dagbok og logg

Spisedagbok, handledagbok, koronadagbok, hjemmekontordagbok, hjemmeskoledagbok….fantasien setter grenser. Vi har gode løsninger og lang erfaring med å komme tett på folks hverdag, også digitalt, gjennom våre digitale løsninger for å fange folks atferd i sanntid.

Vi hjelper deg gjerne med å flytte analyseaktivitene til digitale kanaler slik at du slipper å stoppe viktige prosesser. Om du vil høre mer om disse metodene, ta kontakt med Marianne Wille Syvertsen.

Vår julehilsen til deg: Takk for et fantastisk 2018

Da er det atter et ugjenkallelig faktum – året er på hell, julen står for døren, og det er på tide med en pust i bakken etter en, for de fleste, travel høst. Vi anser det som fortjent på egne vegne, og håper det oppleves slik også av de vi har jobbet med gjennom et langt og spennende år.

Vi har i år gjennomført nesten 700 prosjekter om alt fra utviklingen av elbil-markedet for internasjonale biltopper til bruk av persontilpasset medisin i helsevesenet, på oppdrag av helsemyndighetene. Vi har undersøkt hvor mye fisk folk tar langs kysten, hva innvandrere på Stovner tenker om kulturtilbudet i bydelen, vi har smaks-, konsept- og kommunikasjonstestet en mengde nye produkter, vi har hjulpet kjøpesentre med å forstå hva de kan gjøre for å møte utfordringene i handelen, og vi har undersøkt hvordan det er å arrangere jul for første gang. For å nevne noe av alt vi har vært involvert i.

 
Vi benytter derfor anledningen til å si tusen takk til alle våre kunder og øvrige samarbeidspartnere – dere gjør det til en sann glede å komme på kontoret hver morgen her på Vulkan!

 
Vi benytter også anledningen til å ønske dere alle en riktig god jul – og et spennende nytt år! Vi velger som vanlig å sende vår julegave til et godt formål – i år et det Kirkens Bymisjon som er utvalgt, og vi er sikre på at de vil få langt mer ut av pengene enn det vi ville fått.

 

PS! Vi sparker i gang med våre populære frokostseminarer over nyåret. Torsdag 17. januar lanserer vi vår ferske ungdomsstudie UNG2019 (invitasjon vil bli sendt torsdag 20.desember), mens vi torsdag 14. februar (på selve kjærlighetsdagen) har gleden av presentere en ny versjon av vår storsatsing Consumer Stories (se det knallsterke programmet her: https://opinion.no/consumerstories/) 

Vi styrker staben!

Opinion har vokst kraftig det siste året, og vi har derfor hatt gleden av å styrke staben den siste tiden:

 

Hilde Skotland Mortvedt har begynt som seniorrådgiver i Opinion. Hun kommer fra stillingen som daglig leder og gründer av SeeNew AS, som hun har startet og ledet de siste 3,5 årene. Hun har 25 års erfaring fra å jobbe med innsikt og analyse, og har en rikholdig CV med Nofima (tidligere Matforsk), Telenor og TNS Gallup som tidligere arbeidsgivere. Hilde har de senere årene jobbet mest med innovasjonsprosesser, design thinking, lean startup og innovasjonsledelse. Hun er brennende opptatt av å hjelpe bedrifter med å oppdage nye innsikter og utvikle nye forretningsmuligheter. Hilde har nylig tatt en mastergrad med spesialisering innenfor innovasjon og ledelse på BI. Hun jobber både kvalitativt og kvantitativt, og er en erfaren moderator og prosessleder. Vi Opinion har Mat og Drikke som et av våre satsingsområder, og Hilde vil således være en styrking av vårt allerede slagkraftige team innenfor dette området.

 

Tove Botnen er ansatt som konsulent i Opinion. Tove kommer fra stilling som konsulent i Capgemini, hvor hun har jobbet med rekke strategiske prosjekter som blant annet omhandlet kundesegmentering, merkevarestrategi, forretningsstrategi og CRM. Hun har særlig erfaring innen telecom og bank/finans. Av utdannelse har Tove en mastergrad med fordypning innen samfunnsøkonomi fra Norges Handelshøyskole (NHH). Tove er særlig opptatt av hvordan virksomheter kan bruke innsikt til å ta gode strategiske beslutninger, og har, i kraft av sin erfaring fra Capgemini, god erfaring i hvordan resultater omsettes i faktisk handling. Med Tove på laget styrker vi vår konsultative kapasitet og kompetanse.

 

Vi gleder oss til å presentere våre nyvinninger til kundene, og ønsker begge to varmt velkommen til oss her på Vulkan!

Trendseminar program 2016

Tirsdag 2. februar 2016 ønsker vi deg velkommen til vårt store årlige trendseminar og lansering av trendrapporten Consumer Stories 2016-2018. Her får du vite hvilke nye forbrukertrender som vil forme det norske folks atferd og verdier de neste årene. Solid dokumentert og forankret i norske forhold. Her er programmet for dagen.

 

Dagens vert og faglig sterke konferansier er Ola Gaute Aas Askheim, seniorkonsulent i Opinion og en av Norges mest anerkjente trend- og markedsanalytikere (blant annet var han med å starte og lede Bengal Consulting, som nå er en del av Opinion).

 

Selvsagt blir det en omfattende presentasjon av de nye forbrukertrendene og Consumer Stories rammeverket som gir deg et verktøy for å jobbe strategisk med innovasjon og marketing basert på varige trender. Ole Petter Nyhaug, partner og kreativ leder i Opinion er vår ansvarlige for trendanalyse og vil holde presentasjonen, og her byr vi på mange godbiter. Ole Petter har vist seg å treffe sabla godt med sine trendanalyser, ikke minst gjennom Consumer Stories som han har holdt i siden 2006. Det vil også bli mulighet for å kjøpe den fulle rapporten med mengder av mer info, trender og dokumentasjon for en spesialpris på seminaret, nemlig 4.500 kroner (med et lite tillegg dersom du også ønsker den i trykket, fysisk format).

 

Ikke minst får vi korte og inspirerende innlegg fra folk vi har respekt for med sine perspektiver på trender og fremtid. I år har alle faktisk tilknytning til vårt nærmiljø rundt Vulkan-området.

 

Preben Carlsen, mannen bak Trigger (verdens beste kreative PR-byrå!), vil snakke om en av de viktigste temaene for moderne merkevarer, nemlig verdibasert merkevarebygging. Hvor viktig er det å engasjere seg og stå for verdier som er viktig for kundene? Viktig!

 

Per Solli, rektor på Elvebakken videregående skole har snudd skolen fra nederst på alle statistikker inkludert fravær og frafall, til å bli landets mest attraktive. For det har han fått mange priser, og til oss kommer han for å snakke om fremtidens skole og hvordan få ut potensialet i unge mennesker.

 

Sverre Landmark fra AspelinRamm, folkene bak Vulkan, Mathallen og flere andre fremtidsrettede byutviklingsprosjekter byr på den spennende kombinasjonen av «Mat og dans som x-faktor i den nye byen».

 

Vi har mange påmeldte, men også plass til noen til. Prisen er kun 500,- Du kan dermed fortsatt melde deg på her: ConsumerStories – Opinion

Nyhaug på NHO Årskonferanse

I år holdt vår egen Ole Petter Nyhaug foredrag på landets mest prestisjefylte konferanse. NHO´s Årskonferanse samler det som kan krype og gå av samfunnstopper fra næringsliv, politikk og organisasjonsliv fra statsminister til konsernsjefer, styremedlemmer, medier og statsapparat. Og ikke minst gode foredragsholdere fra inn- og utland. Se Ole Petters innlegg her. (Foto: NHO/Hampus Lundgren)

 

Konferansens røde tråd var #remix, som spiller på behovet for endring og omstilling i norsk næringsliv. Delingsøkonomien, fremtidens arbeidsliv og Industri 4.0 (robotisering og automatisering) var hete temaer.

 

 

[no_blockquote text=»Det handler om å forstå hva folk vil ha, og få de til å bruke penger på det» text_color=»» title_tag=»h2″ width=»» line_height=»» background_color=»» border_color=»» show_quote_icon=»yes» quote_icon_color=»f05725″ quote_icon_size=»»]

 

 

Ole Petters tema handlet om «Når mennesker møter teknologi: Forbrukeren som den nye vekstmotoren». Kort fortalt var budskapet at vi ikke må glemme at for de fleste vestlige økonomier er forbrukeren – altså vanlig folks kjøp av varer og tjenester – den viktigste faktoren for vekst eller fall i økonomien. Norge har vært i en spesiell situasjon på grunn av våre oljeinntekter, og har lenge lent oss på tradisjonell industri og råvarer, men slik kommer det ikke til å være for evig tid. Nettopp derfor er kanskje noe av nøkkelen til omstilling og vekst i norsk økonomi det Ole Petter avsluttet sitt innlegg med å si: «Det handler om å forstå hva folk vil ha, og få de til å bruke penger på det».

 

Det er vel også lov å nevne at tilbakemeldingene både fra deltagerne og på Twitter var svært gode, faktisk ble Ole Petter evaluert til en av de aller beste foredragene og foredragsholderne i dette celebre selskapet.

 

«Ole Petter leverte et meget godt innlegg under vår årskonferanse 2016. Han fikk svært positive tilbakemeldinger fra et kritisk og krevende publikum, og ble oppfattet som relevant, tydelig og som en meget god formidler», sier Silje Sevendal, eventansvarlig NHO.

Men tro ikke på oss, du kan jo se selv, her ligger video av innlegget (10 minutter).

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen