fbpx

Opinion Holding selger Polling & Statistics AS til Norstat

Opinion har gjennom de siste tre årene samarbeidet tett med datafangstspesialisten Polling & Statistics AS (Pollstat), og i begynnelsen av januar 2021 gikk Opinion Holding AS inn på eiersiden i selskapet.

Nå har Opinion Holding AS og Norstat Norge AS blitt enige om en avtale hvor Polling & Statistics AS overtas i sin helhet av Norstat. Overdragelsen skjer med umiddelbar effekt.

Bakgrunnen for avtalen er at Norstat gjennom lengre tid har sett på Pollstat som et mulig tilskudd til den voksende Norstat-familien.

Pollstat har markert seg som en frisk og nyskapende aktør innenfor datafangst-markedet, og vil tilføre Norstat verdifull erfaring innenfor felter som digital rekruttering og DIY-løsninger.

For Opinion Holding AS bidrar salget av Pollstat til å frigjøre betydelige ressurser som selskapet kan satse på andre områder innenfor analysefaget.

Opinions adm dir John Lauring Pedersen er godt fornøyd med denne løsningen, og sier i en kommentar:

«For oss, og dermed også for våre kunder, er det mye fornuft i at våre to prefererte leverandører av data finner sammen, og skaper det desidert sterkeste miljøet innenfor datafangst i Norge. Norstats kvalitetsorientering og dedikasjon innenfor datafangst og Pollstats kreativitet er en perfekt match, og vi gleder oss til å fortsette vårt mangeårige samarbeid med Norstat i det videre.

Vi gleder oss også til å se effektene av de satsingene vi nå har mulighet til å iverksette på egen kjøl, innenfor områder som metodeutvikling, teknologi og visualisering, for å nevne noen.»

Opinion og fluxLoop samarbeider om innovasjon av markedsundersøkelser

Opinion og fluxLoop skaper sammen bedre kundeverdi ved å utnytte Opinions kunnskap og ekspertise innen markedsundersøkelser, sammen med fluxLoops unike og personvernvennlige teknologi.

Partnerne har sammen gjennomført flere vellykkede leveranser til kunder i forskjellige bransjer, og det neste naturlige steget var å formalisere et partnerskap.

Dette vil styrke samarbeidet ytterligere, samt gi mulighet for fortsatt innovasjon i hvordan innsikt samles inn ved bruk av teknologi.

Det beste av to verdener

Selskaper som SKYSS, Kolumbus og Statens Vegvesen har allerede fått verdifull ny innsikt som et resultat av samarbeidet.

Integrering av fluxLoops teknologi gir automatisering og kontekstuell bruk av spørreundersøkelser direkte i kundeapper.

En pushmelding sendes automatisk til sluttkundens mobil, og forenkler besvarelsen av undersøkelser basert på kundens fysiske posisjon.

– Vårt samarbeid med fluxLoop gjør oss i stand til å tilby nye tjenester innenfor bransjen vår, som blir mer og mer datadrevet.

Teknologien fungerer på respondentenes premisser, med automatisk registrering av det vi ellers måtte ha spurt om, som gir oss data uten de feilkildene som tradisjonelle undersøkelser kan risikere.

Å forstå kundene sine bedre vil gi et godt grunnlag for å nå både forretnings- og bærekraftsmål, forklarer John Lauring Pedersen, administrerende direktør i Opinion.

Opinion er ledende innen «neste generasjons» markedsanalyse i Norden, mens fluxLoop leverer unik teknologi til eksempelvis mobilitetsbransjen, detaljhandel og smarte byer.

Selskapene er i stand til å levere kombinert og kraftig innsikt ved å koble markedsanalyse med faktiske bevegelses- og atferdsdata.

– Et samarbeid med Opinion er en naturlig og god match for oss. Samarbeidet skaper muligheter for våre eksisterende kunder, samt ny bruk av vår teknologi.

Kombinasjonen av utmerket kunnskap om markedsundersøkelser og kvalitetsdata med rettidige svar fra automatiserte undersøkelser gir inngående innsikt på en enkel og tilgjengelig måte, avslutter Ulrik Prøitz, administrerende direktør i fluxLoop.

Psyken vår etter 500 dager

Det er i dag 500 dager siden Norge stengte ned. En av fire nordmenn opplever nå livssituasjonen og hverdagen som psykisk belastende som følge av pandemien. 

Norsk koronamonitor fra Opinion har gjennom pandemien spurt 79.000 nordmenn om hvordan de vurderer sin psykiske helse og livssituasjon etter koronautbruddet. 

I juli oppgir en av fire nordmenn (26 %) at de opplever nåværende livssituasjon og hverdag som psykisk belastende som følge av endringer i hverdagsrutiner knyttet til konsekvenser av koronautbruddet. Dette er en nedgang på 6 prosentpoeng fra juni.

– Vi har nå gjennomlevd 500 dager med pandemi. Det positive er at andelen som i juli opplever hverdagen som psykisk belastende, er på sitt laveste nivå på nesten 10 måneder, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Hun sier at det likevel er 4 prosentpoeng flere i juli i år, enn i juli i fjor, som opplever hverdagen som psykisk belastende. I samtlige måneder i år, har andelen vært høyere sammenlignet med samme måneder i fjor.

Familiestress

Norsk koronamonitor har også spurt over 16.000 barnefamilier om de opplever økt konfliktnivå, stress eller negativ stemning i familien i disse dager.

I overkant av hver fjerde familie sier ja til dette nå i juli (27 %). Dette er en nedgang på 2 prosentpoeng fra juni.

– Ferietid i en pandemi er ikke alltid helt enkelt og korona skal også være med på ferien, sier Clausen.

Mindre ensomhet, men mer enn i fjor

I juli sier nærmere seks av ti nordmenn (57 %) at de savner mer kontakt med andre mennesker. Dette er 5 prosentpoeng lavere enn i juni, og laveste nivå siden oktober i fjor. Likevel er det hele 19 prosentpoeng høyere enn i juli i fjor.

Tre av ti nordmenn (29 %) sier i juli at de føler seg ensomme for tiden som følge av pandemien. Dette er 1 prosentpoeng lavere enn i juni. Også dette er laveste nivå siden oktober i fjor. Sammenlignet med juli i fjor er det likevel 9 prosentpoeng flere som er ensomme.

Opinion har publisert over 230 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 25.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Opinion kjøper datainnsamlingskometen Polling & Statistics

Vi starter året med en, for oss, stor nyhet – Opinion kjøpte sist fredag 100% av aksjene i datainnsamlingsspesialisten Polling & Statistics AS (Pollstat blant venner).

Vi har gjort dette fordi vi gjennom de siste par årene har hatt en kraftig vekst i prosjekter med store datafangstvolumer. Like viktig er det at vi har latt oss imponere kraftig av de flinke folkene i Pollstat, som på forbløffende kort tid har etablert seg som en tydelig utfordrer på datafangst-markedet i Norge. Datafangst er et veldig krevende felt innenfor analysefaget, som krever kompetanse på områder som psykologi, teknologi, jus og produksjon – og vi tror på en lys fremtid innenfor dette feltet sammen med Pollstat.

Vi har parallelt med denne prosessen etablert et holding-selskap, Opinion Holding AS, som eier 100% av aksjene i både Opinion og Pollstat. Med dette vil Pollstat fortsette som autonom enhet, og dermed kunne betjene andre kunder enn Opinion. For mer informasjon om Pollstat, se www.pollstat.no eller pressemeldingen som er sendt ut, hvor både undertegnede, daglig leder Pål Listuen i Pollstat og styreleder Helge Onsum i Opinion Holding AS kommenterer den glade nyheten.

Opinion vokser – og ansetter

Opinion har, til tross for pandemi og økonomisk vanskelige tider, opplevd en sterk vekst i 2020. For å møte veksten, og ikke minst mulighetene som ligger i et marked i endring, har vi ansatte flere flinke folk, som vi gleder oss til å få på plass i løpet av våren. Her får du møte fire av disse:

Ellisiv Bergheim blir ny avdelingssjef kvalitativ analyse, og går fra rollen som Head of Qual i IPSOS. Ellisiv er en kjent bransjeprofil, med lang fartstid fra IPSOS og Nielsen, samt Telenor. Hun Cand. polit. fra Universitetet i Bergen innen medier og kommunikasjon

Bjørn Jacobsen begynner som senior rådgiver i Opinion, og kommer fra stillingen som Research Director hos IPSOS. Bjørn er en av Norges mest erfarne og tyngste analytikere innenfor avansert kvantitativ analyse, og har lang erfaring fra selskaper som IPSOS, Observer, Telenor og HMG. Bjørn holder en Master of Business Administration (MBA) fra BI.

Line Enger Bjerke begynner som ny analytiker, og kommer fra tilsvarende stilling hos IPSOS. Line har jobbet hos IPSOS i snart 6 år, og jobber som spesialist innenfor multivariate analyseteknikker. Hun har en master i Molekylær Biovitenskap, Fysiologi og Nevrobiologi fra Universitetet i Oslo og Københavns Universitet.

Peder Røsand blir ny senior prosjektleder, og kommer fra tilsvarende stilling i Norstat. Peder har jobbet hos Norstat i ti år, og er én av landets mest erfarne prosjektledere innen datafangst. Peder er utdannet BA innen Marketing Management, med spesialisering innenfor prosjektledelse fra BI Oslo.

Vi er stolte over å kunne styrke laget vårt på flere felter med disse nyansettelsene, og vil i løpet av våren introdusere dem til våre kunder.

Trendseminar program 2016

Tirsdag 2. februar 2016 ønsker vi deg velkommen til vårt store årlige trendseminar og lansering av trendrapporten Consumer Stories 2016-2018. Her får du vite hvilke nye forbrukertrender som vil forme det norske folks atferd og verdier de neste årene. Solid dokumentert og forankret i norske forhold. Her er programmet for dagen.

 

Dagens vert og faglig sterke konferansier er Ola Gaute Aas Askheim, seniorkonsulent i Opinion og en av Norges mest anerkjente trend- og markedsanalytikere (blant annet var han med å starte og lede Bengal Consulting, som nå er en del av Opinion).

 

Selvsagt blir det en omfattende presentasjon av de nye forbrukertrendene og Consumer Stories rammeverket som gir deg et verktøy for å jobbe strategisk med innovasjon og marketing basert på varige trender. Ole Petter Nyhaug, partner og kreativ leder i Opinion er vår ansvarlige for trendanalyse og vil holde presentasjonen, og her byr vi på mange godbiter. Ole Petter har vist seg å treffe sabla godt med sine trendanalyser, ikke minst gjennom Consumer Stories som han har holdt i siden 2006. Det vil også bli mulighet for å kjøpe den fulle rapporten med mengder av mer info, trender og dokumentasjon for en spesialpris på seminaret, nemlig 4.500 kroner (med et lite tillegg dersom du også ønsker den i trykket, fysisk format).

 

Ikke minst får vi korte og inspirerende innlegg fra folk vi har respekt for med sine perspektiver på trender og fremtid. I år har alle faktisk tilknytning til vårt nærmiljø rundt Vulkan-området.

 

Preben Carlsen, mannen bak Trigger (verdens beste kreative PR-byrå!), vil snakke om en av de viktigste temaene for moderne merkevarer, nemlig verdibasert merkevarebygging. Hvor viktig er det å engasjere seg og stå for verdier som er viktig for kundene? Viktig!

 

Per Solli, rektor på Elvebakken videregående skole har snudd skolen fra nederst på alle statistikker inkludert fravær og frafall, til å bli landets mest attraktive. For det har han fått mange priser, og til oss kommer han for å snakke om fremtidens skole og hvordan få ut potensialet i unge mennesker.

 

Sverre Landmark fra AspelinRamm, folkene bak Vulkan, Mathallen og flere andre fremtidsrettede byutviklingsprosjekter byr på den spennende kombinasjonen av «Mat og dans som x-faktor i den nye byen».

 

Vi har mange påmeldte, men også plass til noen til. Prisen er kun 500,- Du kan dermed fortsatt melde deg på her: ConsumerStories – Opinion

Rekordlav forbrukertillit

– Ikke siden vi startet målingen i 2007 har forbrukernes forventninger til landets økonomi vært lavere, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.

 

Forbrukertillitsindeksen (CCI) er et mål på forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene.

 

– Norske forbrukere tror i stadig større grad at den økonomiske situasjonen for Norge om 12 måneder vil være dårligere. CCI er svekket kvartal for kvartal gjennom hele 2015, og er betydelig svakere nå enn for ett år siden, sier Høidahl.

 

Forbrukertillitsindeksen er nå på rekordlave minus 9,4 poeng, ned 0,1 poeng fra september, og har vært negativ i 13 måneder på rad. Indeksen er på sitt laveste nivå siden Opinion startet den kvartalsvise målingen i 2007.

Daglig bruk av sosiale medier øker fortsatt

Norske nettbrukere er ikke lei av sosiale medier. Både Facebook, Instagram og Snapchat øker fortsatt i daglig bruk i befolkningen viser Opinions siste måling av nordmenns bruk av sosiale medier.

Andelen i befolkningen som bruker Facebook daglig har økt fra 53% i august 2014 til 62% i september 2015. Instagram øker fra 14% til 18% daglige brukere i samme periode og Snapchat øker fra 18% til 23%. Facebook er dermed fortsatt det klart mest utbredte sosiale mediet, med Snapchat på en andreplass. Kvinner er i flertall blant brukerne på alle disse sosiale mediene, kun LinkedIn og Twitter kan vise til en overvekt av mannlige aktive brukere. Snapchat vokser mest av alle sosiale medier.

 

De unge er de klart mest aktive brukerne av alle sosiale medier, men Snapchat har en ennå tydeligere ungdomsprofil enn både Facebook og Instagram, selv om hele 38% blant 30-39 åringene bruker Snapchat daglig, opp fra 23% for et år siden.

 
Og i fall du lurte: Kun 4% bruker datingappen Tinder minst en gang i uken, jevnt fordelt på brukere mellom 18 og 40.

 
Lurer du på mer om trender innen nye medier og ungdom, ta kontakt med Ole Petter Nyhaug på olepetter@opinion.no.

Opinion og BI samarbeider om kreative næringer

Handelshøyskolen BI har opprettet et forskningssenter for kreative næringer for å fremme forskning og utdanning innenfor dette fagfeltet i Norge. Forskningssentret består av anerkjente forskere fra Handelshøyskolen BI, og har som formål styrke og synliggjøre forskning på de “kreative bransjene» i Norge. Senteret ledes av professor Anne Britt Gran.

 

For å styrke kapasiteten på gjennomføring av forskningsbaserte studier, har BI: CCI inngått et formelt partnerskap med Opinion AS, et samarbeid begge parter vil styrke den samlede kapasitet og kompetanse innenfor fagfeltet. Opinions fagsjef innenfor kvantiativ metode og statistikk, Reidar Dischler, mener samarbeidet vil kunne gi Opinions kunder tilgang på noe av den beste forskningskompetansen innen kulturfeltet på det norske markedet.

 

For mer info om BI: CCI, se https://www.bi.no/forskning/research-centres/centre-for-creative-industries-bicci/ eller kontakt seniorrådgiver Reidar Dischler hos Opinion på rd@opinion.no eller telefon 994 89 217.

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen