fbpx
Rødt går frem i ny kommunemåling

Rødt går frem i ny kommunemåling

Rødt går frem til 7 prosent i Opinions nyeste kommunemåling.

Sammenlignet med mai henter Rødt betydelig flere velgere fra Ap, samtidig som de holder bra på velgerne som stemte Rødt i 2019. I sum gjør dette at Rødt ligger godt an foran valgkampen i august.

Med oppsvinget på denne målingen er Rødt større enn SV, som gjør en relativ svak måling med en oppslutning på 6,6 prosent. Kun halvparten, 52 prosent, av de som stemte SV i 2019 vil stemme på partiet igjen. 22 prosent av SVs 2019-velgere er usikre på hva de skal stemme. Bare Ap (23 %) og Sp (26 %) har flere velgere på gjerdet

Ap går tilbake, men lyspunkt for Sp

Sp går frem til 8 prosent, noe som kan ses som et lyspunkt blant flere svake målinger, tross at valgresultatet i 2019 var 14,4 prosent. Ser vi på velgerovergangene så taper Sp flest velgere til Høyre. Situasjonen er altså snudd fra valget i 2019, hvor Sp hentet svært mange tidligere Høyre-velgere.

Ap på sin side går noe tilbake til 19,2 prosent. I en tid med svært svake målinger har det vært en trøst for partiet at de har gjort det bedre på kommunemålinger enn på stortingsmålinger. Nå faller imidlertid Ap under 20 prosent også på kommunemålingen, og det begynner virkelig å haste for partiet å snu trenden.

Knallsterke tall for Høyre, men de andre borgerlige sliter

Høyre er det klart største partiet, og går frem til 29 prosent. Bakgrunnstallene er også imponerende, med en lojalitet på 81 prosent er partiet mer eller mindre fullmobilisert.

Hvor stor andel av partiets velgere fra valget i 2019 som vil stemme på partiet hvis det var valg i morgen.

Selv om sperregrensen ikke har noe betydning i kommunevalg, har den en symbolsk betydning frem mot stortingsvalget i 2025. Venstre havner marginalt under sperregrensen (oppslutningen er 3,99 %), mens KrF er et godt stykke under. Frp gjør heller ikke en god måling og er under 10 prosent. Høyre vil i de fleste kommuner være avhengig av andre partier for å få makt. Høyres suksess vil derfor være betinget av at Venstre, KrF og Frp hever seg frem mot valgdagen.

MDG er i siget lokalt

MDG går frem til 6,2 prosent og nærmer seg valgresultatet fra 2019, da de fikk 6,8 prosent. Partiet har blant annet markert seg i debatten om prisen på kollektivtrafikk på forsommeren. Dette blir fort en viktig sak i valgkampen, hvor MDG har et visst sakseierskap.

MDG har forholdsvis lav lojalitet (57 %). Videre er 1 av 5 MDG-velgerne fra 2019 usikre på hva de skal stemme. Skal partiet tangere valgresultatet fra 2019 må de mobilisere disse velgerne i løpet av valgkampen.

Oppslutning om andre parti:

INP: 2.8 %, Norgesdemokratene: 1,8 %, Liberalistene: 1,1 %, Pensjonistpartiet: 1 %, Konservativt: 0,5 %, Folkets parti: 0,3 %, Partiet Sentrum: 0,1 %, Fellesliste/lokale parti: 0,2 %.

Martin Stubban, Rådgiver i Opinion
Har du spørsmål til artikkelen? Kontakt Martin Stubban på martin@opinion.no
Partibarometer

Sp har falt 8 prosentpoeng siden 2019

Senterpartiet får en oppslutning på 6,4 prosent i Opinions nyeste kommunemåling. Dette er 8 prosentpoeng ned siden kommunevalget i 2019. Kun 1 av 3 Sp-velgere fra 2019 vil stemme på partiet igjen.  

Ap på sin side får en oppslutning på 20,3 i Opinions kommunemåling for mai. Dette er tilbake 4,5 prosentpoeng fra kommunevalget i 2019. 

Både Ap og Sp har mye å forsvare ved årets valg, etter at de satt igjen med flest ordførere etter 2019-valget. Begge partier har derfor en stor jobb foran seg i den kommende valgkampen. Det positive for Ap og Sp er at de gjør det bedre når velgerne blir spurt om kommunevalg enn stortingsvalg. 

Misnøye med regjeringen har mindre betydning i spørsmål om kommunevalg 

Høyre er det klart største partiet, men i motsetning til regjeringspartiene får partiet lavere oppslutning i kommunemålingen enn de gjorde i stortingsmålingen. En tolkning av dette er at velgerne tar mindre hensyn til regjeringens håndtering av prisstigningen ved spørsmål om lokalvalg. Når velgerne blir spurt om kommunevalg kommer ikke misnøyen like sterkt til uttrykk ved at velgerne tenker mer på lokalpolitikk og de lokale kandidatene. 

Oppslutning for stortingsvalg og kommunevalg i mai

MDG og Venstre mot gode lokalvalg? 

MDG gjorde et kanonvalg i 2019 og går tilbake 1,4 prosentpoeng. 5,4 er fortsatt vesentlig høyere enn de ligger på snittet av stortingsmålingene. MDG lekker en god del velgere til SV. 

Venstre på sin side går frem fra 2019-valget til 5,8 prosent, mye takket være at de greier å aktivisere personer som ikke stemte ved forrige valg. Klima og kollektivtrafikk er kjernesaker for begge disse partiene. Det gjenstår å se hvor mye plass disse sakene får i valgkampen, og hvordan dette vil påvirke oppslutningen om disse partiene. 


Opinion utarbeider partibarometeret på oppdrag fra Altinget og ABC-nyheter og. Se Altingets omtale her. 

Opinions partibarometer for april er basert på 1000 telefonintervjuer hvor 628 respondenter har avgitt svar om partipreferanse. Feilmarginene for partiene varierer mellom 1 og 3 prosentpoeng. Intervjuene er gjennomført på telefon i perioden 25. april til 29. april 2023. 

Har du spørsmål til målingen? Ta kontakt med Martin Stubban.

Partibarometer Opinion mars 2023

Nytt bunnivå for Ap

Partimåling for februar / mars 2023

Ap måles til rekordlave 15,5 prosent. Dette er den laveste oppslutningen partiet har fått på Opinions målinger.

Høyre måles til rekordhøye 36,9 prosent, fram 5 prosentpoeng fra februar. Torbjørn Jagland gikk i sin tid av fordi Ap ikke oppnådde 36,9 prosent ved valget i 1997. Den gang fikk partiet 35 prosent ved valget. En slik oppslutning virker nå som en fjern drøm om en svunnen tid.  Erna Solberg på sin side tar nok målinger på 30-tallet som en bekreftelse på at hun har veldig gode muligheter for å bli statsminister igjen.

Tung vinter for Ap

Det har vært et vanskelig år så langt for Ap med fokus på dårlige kår i eldreomsorgen, mangel på helsepersonell og uenigheter om vedtekter i forbindelse med medlemsveksten hos Nidaros sosialdemokratiske forum. Sist i rekken av vanskelige saker var konflikten om vindturbinene på Fosen i forrige uke.  

I sum bidrar dette til et parti som stadig må stå i vanskelige saker, og oppslutningen tyder på at velgerne synes partiet håndterer sakene lite godt. 6 av 10 velgere har forlatt partiet siden valget i 2021. 30 prosent av de som stemte Ap ved forrige valg oppgir nå at de er usikre på hva de skal stemme, noe som tilsvarer 237 000 velgere.

Tidsserie på partimålingene det siste året
Utvikling på målingene siste året.

Høyre nært flertall sammen med Krf og Venstre

Høyres oppslutning ligger nå 16,5 prosent høyere enn valgresultatet i 2021. Sist gang Høyre ble målt på dette nivået var i februar 2013 (36 %). Høyre henter hele 102 000 velgere fra Ap, 63 000 fra Sp og 32 000 fra Venstre. Samtidig mobiliserer de 149 000 fra gruppen som ikke stemte ved forrige valg. I tillegg har partiet høy lojalitet: 84 prosent som stemte Høyre i 2021 vil stemme på partiet igjen.  I sum gir dette meget hyggelige tall for Erna Solbergs parti.

Det må imidlertid påpekes at oppslutningen på 36,9 prosent avviker fra andre målinger gjort den siste tiden. I Opinions måling for Altinget/ABC nyheter som ble publisert i uke 9, var Høyre på 32,5 prosent, og på snittet av alle målinger utført i mars har partiet 31,8 prosent:

http://www.pollofpolls.no/?cmd=Stortinget&do=snitt&yw=202303

Det gjenstår å se på andre målinger fremover om den høye oppslutningen kan bekreftes, eller om denne målingen er et tilfeldig utslag.

Med Høyres rekordhøye oppslutning kan det åpne seg flere muligheter når det gjelder partisammensetningen av en eventuell borgerlig regjering. Høyre og Frp har flertall alene med 89 mandater. I tillegg oppnår Høyre, Venstre og KrF til sammen 83 mandater, og er med det kun 2 mandater unna flertall.

Rødt går tilbake

Rødt går signifikant tilbake sammenlignet med februar-målingen, og er nå nede på 5 prosent.  Nedgangen skyldes primært at partiet henter færre velgere fra Sp sammenlignet med i februar. Samtidig var Rødt i pluss mot SV i februar, men nå er dette snudd til et nettotap av velgere til konkurrenten på venstresiden.

Mandatfordeling for ulike regjeringskonstellasjoner for februar / mars 2023
Mandatfordeling for ulike regjeringskonstellasjoner

Opinion utarbeider partibarometeret på oppdrag fra Dagsavisen og FriFagbevegelse. Se Dagsavisens omtale her.

Opinions partibarometer publiseres hver måned. Barometeret for januar er basert på 999 telefonintervjuer hvor 699 respondenter har avgitt svar om partipreferanse. Feilmarginene for partiene varierer mellom 1 og 3 prosentpoeng. Intervjuene er gjennomført på telefon i perioden 28. februar til 6. mars 2023.

Har du spørsmål til målingen? Ta kontakt med Martin Stubban.

1 av 3 velgere vil nå stemme Høyre

Høyre fortsetter å vokse og gjør sin beste måling siden februar 2013.

Med en oppslutning på 33,5 prosent er Høyre større enn Ap, Sp og SV til sammen. Partiet har en bunnsolid velgerlojalitet: 9 av 10 som stemte Høyre ved valget i 2021 ville stemt på partiet igjen.

Erna Solberg annonserte tidligere i januar at hun stiller som statsministerkandidat i 2025, dersom partiet ønsker det. Et klart borgerlig flertall på januar-målingen, selv med Venstre og KrF under sperregrensen, viser at hun har gode muligheter til å bli statsminister igjen.

Stor velgerlekkasje fra regjeringspartiene

Ap går svakt frem til 18,5 prosent. Ap fikk 784 394 stemmer i 2021. Bakgrunnstallene viser at 400 000 av disse har forlatt partiet. Av overganger til de andre partiene går flest Ap-velgere til Høyre (133 000), mens 137 000 er usikre og har satt seg på gjerdet.

Sp går frem til 7,1 prosent. Dette er partiets beste måling siden juni i fjor, men de er fortsatt godt under valgresultatet i 2021 (13,5 %). Av Sp-velgerne fra 2021 har 112 000 satt seg på gjerdet. I likhet med Ap taper Sp flest velgere til Høyre (59 000).

Utvikling fra stortingsvalget 2021 og frem til i dag.

Lav tillit til regjerings strømtiltak

Debatten om energikrisen og regjeringens håndtering av særlig strømprisene har dominert dagsorden det siste året. Håndteringen av strømkrisen har i stor grad blitt brukt som forklaringsfaktor for regjeringspartienes fallende oppslutning.

I forbindelse med Opinions Samfunnsmonitor, har vi målt befolkningens tillit til regjerings strømtiltak og støtteordninger. Resultatene viser at kun 35 prosent av innbyggerne har tillit til regjeringen på dette området. Hvis vi ser på velgerne til partiene er det, ikke overraskende, størst tillit blant de som oppgir at de vil stemme Ap. Blant SV- og Sp-velgerne er man delt på midten med like stor andel som har tillit som ikke har tillit.

Andel med tillit til regjeringens strømtiltak og støtteordninger.

Det er velgerne til Høyre, Rødt og særlig FrP som har minst tillit til regjeringens strømtiltak og støtteordninger. Det er også disse partiene som regjeringen mister flest velgere til: Regjeringspartiene har et nettotap på 188 000 velgere til Høyre, 27 000 til Rødt og 23 000 til Frp.

SV går tilbake etter god desember-måling

SV får en oppslutning på 7,6 prosent, tilbake fra 9,5 prosent i desember. Den gang hadde SV fått en del positiv omtale i forbindelse med budsjettforliket med regjeringen. Velgerlojaliteten er klart lavere i januar enn i desember (59 % mot 72 %). På målingene siden valget har det som regel vært lekkasje fra Ap til SV.  På denne målingen har imidlertid SV et netto-tap til Ap på 15 000 velgere. I tillegg går 9000 velgere til Rødt. På den andre siden henter SV 23 000 velgere fra MDG.

Venstre går også tilbake til 3,4 prosent etter en solid desember-måling (5,8 %). Dette er den eneste endringen fra desember-målingen som er statistisk signifikant. Venstre-velgerne går i hovedsak til Høyre og til gjerdet.

Mandatfordeling for ulike regjeringskonstellasjoner.

Opinion utarbeider partibarometeret på oppdrag fra Dagsavisen og FriFagbevegelse. Se FriFagbevegelses omtale her.

Opinions partibarometer publiseres hver måned. Barometeret for januar er basert på 1000 telefonintervjuer hvor 699 respondenter har avgitt svar om partipreferanse. Feilmarginene for partiene varierer mellom 1 og 3 prosentpoeng. Intervjuene er gjennomført på telefon i perioden 3. januar til 9. januar 2023.

Les mer…1 av 3 velgere vil nå stemme Høyre

Høyre like store som Ap, Sp og SV til sammen

Borgerlig side har fortsatt flertall, men nå er Høyre og Frp avhengig av støtte fra Venstre

Ap hever seg noe sammenlignet med krisemålingen på 16,9 prosent i november, men er fortsatt under 20 prosent. Det er Venstre som har størst fremgang av partiene, og endringen på 2,7 prosent er den eneste signifikante endringen sammenlignet med november-målingen. Høyre er med en oppslutning på 32,7 prosent nesten like store som Ap, Sp og SV til sammen (33 %).

Ap fortsatt i trøbbel, SV i siget etter budsjettenighet

Målingen er gjennomført i perioden 29. november til 5. desember. Man har derfor fanget opp reaksjoner på budsjettenigheten mellom regjeringen og SV som ble lagt fram 29. november.

Mønsteret for Ap er likt som ved forrige måling, selv om de øker litt til 18,1 prosent. Mer enn halvparten som stemte Ap ved valget, oppgir enten at de er usikre eller at de vil stemme på et annet parti. 1 av 4 Ap-velgere er usikre, mens 13 prosent går til Høyre, tilsvarende andeler som i november-målingen. Bakgrunnstallene viser imidlertid at velger-lekkasjen til SV har økt sammenlignet med november (5 % går fra Ap til SV).

Mens regjeringspartiene opplever velgerflukt, ligger SV stabilt høyt på målingene. Det virker som at velgerne er fornøyde med jobben de gjør i forhandlinger med regjeringen, og det er heller ikke unaturlig å se for seg at de som var misfornøyde med regjeringens opprinnelige forslag til budsjett, ser mot SV. Velgerne på venstresiden legger nok merke til at partiet fikk forhandlet inn økte bevilgninger til sosiale tiltak. Partiet har også fått en del positiv oppmerksomhet om utsettingen av 26. konsesjonsrunde.

Utvikling fra stortingsvalget 2021 og frem til i dag.

Målingene i 2022 viser at SV vinner på å stå utenfor regjering. Mens regjeringspartiene har opplevd velgerflukt siden valget, har SV stort sett vært over valgresultatet på 7,6 prosent. Oppslutningen på 9,5 prosent i desember tyder på at SV blir premiert når de får gjennomslag i statsbudsjettet for blant annet økt studiestøtte, økt minstepensjon og økt barnetrygd til enslige forsørgere, sier rådgiver i Opinion Martin Stubban.

Martin Stubban er rådgiver og ansvarlig for partibarometeret til Opinion.

Høyre og Frp er avhengig av Venstre

Høyre ligger stabilt høyt, mens Frp går tilbake sammenlignet med november. Prisvekst og fortsatt høye strøm- og drivstoffpriser burde vært gode områder for Frp å profilere seg på, men det virker som at partiet ikke har nådd ut med sakene sine de siste ukene. I mediene har det vært størst fokus på grunnrenteskatt i oppdrettsnæringen og utfordrende tider for økonomisk vanskeligstilte.

Høyre henter som nevnt mange velgere fra Ap (13 %), men de henter en større andel velgere fra Frp (18 %) og Sp (14 %). I tillegg er Høyre det partiet som mobiliserer klart flest fra gruppen som ikke stemte ved sist valg (17 %).

I november hadde Høyre og Frp flertall talene. Hadde desember-målingen vært valgresultatet, ville Erna Solberg og Sylvi Listhaug vært avhengig av Venstre for å få flertall. Fremgangen skyldes at Venstre holder godt på velgerne sine: 8 av 10 som stemte Venstre ved valget i 2021 oppgir at de fortsatt vil stemme på partiet. Det er bare Rødt som har høyere lojalitestall på denne målingen. Ellers henter Venstre velgere fra regjeringspartiene, MDG og gruppen som ikke hadde stemmerett i 2021.

Mandatfordeling for ulike regjeringskonstellasjoner.

Om innsikten

Opinions partibarometer publiseres hver måned. Barometeret for desember er basert på 967 telefonintervjuer hvor 654 respondenter har avgitt svar om partipreferanse. Feilmarginene for partiene varierer mellom 1 og 3 prosentpoeng. Intervjuene er gjennomført på telefon i perioden 29. november til 5. desember.

Opinion utarbeider partibarometeret på oppdrag fra Dagsavisen og FriFagbevegelse. Se Dagsavisens omtale her: https://www.dagsavisen.no/nyheter/2022/12/07/krisa-fortsetter-for-ap-store-og-regjeringa-far-ingen-julegave-av-velgerne/.

Historisk lav oppslutning for Ap

Historisk lav oppslutning for Ap

For første gang etter valget har Høyre og Frp flertall alene, mens Ap faller kraftig på Opinions november-måling.

Om denne målingen hadde vært valgresultatet, kunne Erna Solberg og Sylvi Listhaug dannet regjering uten å være avhengig av Venstre og KrF.

Høyre har en lojalitet som nærmer seg 90 prosent, i tillegg til at de henter svært mange velgere fra særlig Ap, men også Sp. Høyres oppslutning må ses i lys av prisveksten og misnøye-bølgen som preger innbyggerne for tiden. Partiet henter dessuten mange velgere fra gruppen som ikke stemte ved forrige valg. Dette er imidlertid en gruppe som erfaringsmessig sitter hjemme også ved fremtidige valg. Like fullt er dette en ekstraordinær måling for partiet.

Frp har også gode lojalitetstall (72 %), og også de henter mange velgere fra regjeringspartiene. Men i motsetning til Høyre, henter FrP flest velgere fra Sp.

Utvikling fra stortingsvalget 2021 og frem til i dag.

Kraftig fall for Ap

Ap får en rekordlav oppslutning på 16,9 prosent. I tillegg til den generelle situasjonen knyttet til prisstigning, har nok reaksjonene på statsbudsjettet bidratt til fallende oppslutning. Selv om flere på venstresiden ga tommel opp for et omfordelende budsjett, har det i ettertid kommet kritikk fra lokalsamfunn og ordførere om innføringen av grunnrenteskatt på oppdrett og kutt i investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger. I tillegg kommer det kritikk knyttet til endringer i opptjeningstiden på dagpenger. Med andre ord har Ap og regjeringen gjort seg sårbare for kritikk fra flere hold, og på saker som er viktige for deres kjernevelgere.

Ap har en lojalitet på 44 prosent, og 1 av 4 som stemte Ap ved valget er usikre på hva de vil stemme. Dette er en gruppe som et Ap i valgkampmodus vil greie å mobilisere. Mer bekymringsfullt er det at partiet taper store velgermengder til Høyre, da det er vanskeligere å hente tilbake misfornøyde velgere som har byttet parti.

Endringen i oppslutning for Ap er stor sammenlignet med forrige måned, og det gjenstår å se på kommende målinger om Ap ligger så lavt som 16,9 prosent. Det er verd å nevne feilmarginen på +/- 3 prosentpoeng. Trenden har imidlertid vært nedadgående i lang tid og bør bekymre samtlige i partiorganisasjonen.

Utviklingen for sum H+FrP og sum Ap+Sp.

Rødt på offensiven

Rødt går frem fra forrige måling. Den nevnte innstrammingen i opptjeningstid for dagpenger er en lissepasning til partiet, da det er nettopp slike kutt folk i fagbevegelsen og på venstresiden blir provosert over. Vi så en tilsvarende reaksjon da regjeringen ikke hadde lagt inn feriepenger for dagpengemottakere for 2022-budsjettet.

Sammenlignet med forrige måling har Rødt økt sin lojalitet, mens de henter flere velgere fra Sp, samtidig som de har redusert overgangene til SV.

KrF over sperregrensen

Venstre er inne i en dårlig stim om dagen. Siden valget i fjor har Guri Melbys parti stort sett vært over sperregrensen. Krf på sin side har for det meste vært under sperregrensen siden valget. Partiet har i flere år vært ute av stand til å hente nye velgere, som også er tilfellet på denne målingen. For KrF handler alt derfor om å aktivisere eksisterende KrF-velgere. En lojalitetsandel på 72 prosent viser at partiet på denne målingen har lyktes med akkurat det.

MDG er stadig under sperregrensen. Denne uken startet klimatoppmøtet og miljøsaken vil komme på agendaen i større grad. Utfordringen for MDG er å nå ut med sine løsninger som kutter utslipp i en tid hvor velgerne er svært opptatt av prisstigning og egen økonomi.

Mandatfordeling for ulike regjeringskonstellasjoner.

Opinion utarbeider partibarometeret på oppdrag fra Dagsavisen og FriFagbevegelse. Se FriFagbevegelses omtale her.

Opinions partibarometer publiseres hver måned. Barometeret for november er basert på 967 telefonintervjuer hvor 655 respondenter har avgitt svar om partipreferanse. Feilmarginene for partiene varierer mellom 1 og 3 prosentpoeng. Intervjuene er gjennomført på telefon i perioden 1. november til 7. november.

Les mer…Historisk lav oppslutning for Ap

7 av 10 SP-velgere har forlatt partiet

Til tross for at både Venstre og KrF er under sperregrensen, er det igjen borgerlig flertall på Opinions partibarometer.

Denne målingen er tatt opp i perioden 4. til 10. oktober. Regjeringen la fram sitt statsbudsjett 6. oktober, og de fleste intervjuene er tatt opp etter dette. Om man skal lese resultatene i lys av budsjettet, ønsker velgerne at det var et borgerlig budsjett som ble lagt frem.

Høyre bikker 30-tallet

Høyre befester sin posisjon som det klart største partiet med en oppslutning på 30,2 prosent. De har høyest lojalitet av alle partiene og de henter velgere fra særlig Ap og Sp, men også de andre borgerlige partiene.

Høyre har fått kritikk fra kommentatorer og sine politiske motstandere fordi de vokser på misnøye, og ikke på grunn av egen politikk. Den siste uken har partiet gått hardt ut mot regjeringens skatteøkninger. Det skal derfor bli spennende å se hvordan de fronter sitt eget alternative statsbudsjett og hvordan de finner inndekning for sine politiske prioriteringer.

Fremgang er det også for Frp, som får en oppslutning på 13,6 prosent. Til tross for at nedgangen på forrige måling var signifikant, er det mye som tyder på at september-målingen var et tilfeldig utslag. Det var ingenting i den politiske situasjonen eller nyhetsbildet som skulle tilsi tilbakegang, og på snittet av målingene i september lå Frp stabilt

Partiet er altså tilbake på samme nivå som i sommer-månedene, og sammen med Høyre er de kun to mandater unna flertall.

Utvikling fra stortingsvalget 2021 og frem til i dag.
Regjeringspartiene ligger stabilt lavt

Den økonomiske situasjon er preget av inflasjon, og regjeringen har i flere uker forsøkt å dempe forventingene til statsbudsjettet. Den siste uken har det også gått inflasjon i utrykket «stramt budsjett». På denne målingen er det hverken tegn på at velgerne lar seg begeistre, eller er spesielt misfornøyde med budsjettet.

Ap var nede på 19-tallet i juni og august, og selv om 22,6 er godt under valgresultatet, kan partiet notere fremgang på de to siste målingene. Siden valget har mange velgere forlatt Ap til fordel for Høyre. 1 av 4 Ap-velgere er dessuten usikre på hva de skal stemme. En betydelig andel, men litt lavere enn september-målingen.  

Sp fikk noen rene distriktspolitiske gjennomslag i budsjettet, blant annet gratis barnehage i Finnmark og Nord-Troms, samt gratis ferje til alle steder uten fastlandsforbindelse. Partiet blir ikke premiert for dette. Sp har en lojalitet på lave 30 prosent, som betyr at 7 av 10 Sp-velgere har forlatt partiet siden valget. Av de andre partiene er det Høyre som henter flest Sp-velgere. Trøsten for Sp får være at de fleste velgerne har satt seg på gjerdet.

Rødt går tilbake

Den enste signifikante endringen i denne målingen er tilbakegangen til Rødt. De er nå på samme nivå som de var i august- og juni-målingen. Partiet har vært relativ mild i sin kritikk av statsbudsjettet. På målinger der Rødt har gjort det bra, har fremgangen vært størst når partiet har ytret krass kritikk mot regjeringen, særlig i forbindelse med håndteringen av strømkrisen.

Mandatfordeling for ulike regjeringskonstellasjoner

Opinion utarbeider partibarometeret på oppdrag fra Dagsavisen og FriFagbevegelse.

Se FriFagbevegelses omtale her.

Opinions partibarometer publiseres hver måned. Barometeret for juni er basert på 968 telefonintervjuer hvor 647 respondenter har avgitt svar om partipreferanse. Feilmarginene for partiene varierer mellom 1 og 3 prosentpoeng. Intervjuene er gjennomført på telefon i perioden 4. oktober til 10. oktober.


For mer innsikt rundt politikk og samfunn ta kontakt med

Martin Stubban, rådgiver i Opinion
Henrik Høidahl
Henrik Høidahl, fagsjef for politikk og samfunn i Opinion

Rødgrønn fremgang

De rødgrønne går frem på Opinions september-måling, og de borgerlige mister flertallet de har hatt siden mai.

Både Ap, SV og Sp har fremgang, men det er Rødt som går mest frem til 8,6 prosent. Fremgangen fra august-målingen er statistisk signifikant.

Rødt sikrer et knapt flertall til venstresiden

Rødt hadde flere rekordmålinger i vinter, mye på grunn av eskalerende strømpriser, og i februar passerte de 10 prosent på Opinions partibarometer. Oppslutningen gikk imidlertid ned da forsvarspolitikk og Nato-medlemskap ble aktualisert i forbindelse med krigen i Ukraina. Disse sakene er det mindre diskusjon om nå, og partiet er flinke på å kommunisere sine løsninger på strømkrisen. Bakgrunnstallene viser at Rødt henter flest velgere fra Sp, MDG og AP.

Utvikling fra stortingsvalget 2021 og frem til i dag.

Ap går også frem på denne målingen til 21,5. En måling nede på 20-tallet er fortsatt en svak måling, og fremgangen er innenfor feilmarginen. Det gjenstår å se om Ap greier å håndtere prisveksten og samtidig legge fram et statsbudsjett velgerne er tilfredse med. Støre har den siste tiden forsøkt å senke forventningene til statsbudsjettet, noe som kan vise seg å være klokt for å dempe potensielt høylytte protester i mediene.

Høyre fortsatt største parti

Høyre flyr fortsatt høyt og er oppe på 28,3 prosent, riktignok med en marginal nedgang siden august. Det er mange som undrer seg hvorfor velgerne flokker seg om Høyre. En forklaringsfaktor som er mye brukt, er at Erna Solberg var en populær statsminister som håndterte flere kriser i sin regjeringsperiode.

Deler av dette kan underbygges ved at over at halvparten av innbyggerne har tillit til Erna Solberg, mens kun 3 av 10 har tillit til statsminister Jonas Gahr Støre. I tillegg er nok Høyres fremgang i stor grad et resultat av innbyggere som er misfornøyde med regjeringen. Bakgrunnstallene viser at Høyre henter flest velgere fra Sp og gruppen som ikke stemte ved forrige valg.

I tillegg til endringen for Rødt, er tilbakegangen for Frp signifikant. Det er vanskelig å peke på politiske hendelser den siste tiden som skulle tilsi at brått fall for Frp, men bakgrunnstallene viser at mange av partiets velgere har satt seg på gjerdet.  Dette viser at en del Frp-velgere er usikre på partivalget for tiden, og det blir interessant å se om partiet henter ned disse velgerne igjen i oktober-målingen.

Mandatfordeling for ulike regjeringskonstellasjoner

***

Opinion utarbeider partibarometeret på oppdrag fra Dagsavisen og FriFagbevegelse. Se Dagsavisens omtale her.

Opinions partibarometer publiseres hver måned. Barometeret for juni er basert på 968 telefonintervjuer hvor 661 respondenter har avgitt svar om partipreferanse. Feilmarginene for partiene varierer mellom 1 og 3 prosentpoeng. Intervjuene er gjennomført på telefon i perioden 6. september til 12. september 2022.


For mer informasjon kan du ta kontakt med:

Henrik HøidahlHenrik Høidahl på 992 61 015 eller hh@opinion.no

Martin Stubban på 936 04 322 eller martin.stubban@opinion.no

Alt med måte, men folkeviljen er viktig

Vi har vært vitne til et svært jevnt valg i nabolandet vårt. Opinionsmålinger har som vanlig fått stor plass i mediene.
Kritikere har pekt på at dekningen i for stor grad preges av hvilke partier som går opp og ned og aktuelle regjeringsalternativer, og at saksfokuset og samfunnsutfordringene havner i bakgrunnen.

Vi i Opinion er enige i at det er problematisk når dekning av politiske målinger går på bekostning av saksfokus og partienes standpunkter. Samtidig mener vi at målinger korrekt utført også fungerer som en løpende tilbakemelding til partiene og velgerne.

Oppslutningen om et parti kan bidra til å endre styrkeforholdet i og mellom en blokk, politikken til en ny regjering og dernest samfunnsutviklingen.

Analysebyråene traff godt

Vi vil påpeke at de store svenske analysebyråene i sum traff godt på valgresultatet. De fanget opp framgangen til Liberalerna (L) og Miljöpartiet (MP) og deres ferd over sperregrensen, og at Sverigedemokraterna (SD) i løpet av august passerte Moderaterna (M) i oppslutning. Det ble derfor satt fokus på disse partienes betydning for hvem som skulle få regjeringsmakten, og følgelig hvordan de ville påvirke politikken til en ny regjering.

Opinionsmålinger som publiseres fyller en viktig rolle ved at vi som velgere skal kunne ta velinformerte valg. De er en forutsetning for å kunne opplyse om hvordan partienes styrkeforhold påvirker politikken som blir ført, og hvordan samfunnet vil endre seg som konsekvens av dette.

Innlegget ble også delt i Dagsavisen 16.09.22.


For mer innsikt rundt politikk og samfunn ta kontakt med

Martin Stubban, rådgiver i Opinion
Henrik Høidahl
Henrik Høidahl, fagsjef for politikk og samfunn i Opinion

Velgerne ønsker regjeringsskifte

Oppslutningen om de borgerlige partiene fortsetter å øke, og for tredje måling på rad er det borgerlig flertall.

Høyre, Frp, Venstre og KrF får 92 mandater. Det borgerlige flertallet har økt fra 86 mandater i juni og 85 mandater i mai.

Høyres beste måling på fire år

Høyre er klart største parti med en oppslutning på 29,1 prosent. Målingen er partiets beste siden februar 2018, og avstanden mellom Høyre og Ap (9,8 prosentpoeng) har aldri vært større på Opinions målinger.

Høyre henter mange velgere fra regjeringspartiene, og det er tydelig at velgerne per dags dato mener at en regjering ledet av Erna Solberg ville gjort en bedre jobb enn dagens regjering. Nye tall Opinion har innhentet viser at befolkningen har langt større tillit til Erna Solberg enn til Jonas Gahr Støre: 49 prosent har tillit til Solberg, mens tilsvarende tall for Støre er 33 prosent.

Også Frp fortsetter den gode trenden fra før sommeren og får en oppslutning på 14,8 prosent. De to blå partiene har 81 mandater til sammen og nærmer seg flertall uten KrF og Venstre. 

Utvikling for H+Frp og Ap+Sp

Tøffe sommermåneder for regjeringen

Ap får en oppslutning på 19,3 prosent, og får med det nok en måling under 20-tallet. Sp på sin side faller 3,2 prosentpoeng til 6,0 prosent, og den lille fremgangen de hadde på juni-målingen viser seg å være et blaff. Mange av de som stemte på Ap og Sp har enten gått til Høyre/Frp eller satt seg på gjerdet. Situasjonen er mest prekær for Sp når man ser på tallene: 2 av 3 velgere som stemte på Sp ved valget har nå forlatt partiet. For Ap sin del har omtrent halvparten av velgerne fra valget gått til andre partier/satt seg på gjerdet.

I løpet av sommeren har vi sett en regjering som har blitt drevet fra skanse til skanse i håndteringen av strømkrisen. Opposisjonspartiene både på venstresiden og høyresiden har krevd at Støre og Vedum må levere bedre løsninger. I tillegg har både LO, NHO og innbyggerne selv vært ute med krav om bedre støtteordninger.

Støres regjering har fått en tøff start på sin periode med koronahåndtering, krig i Ukraina og økende priser på blant annet strøm og drivstoff. Regjeringspartiene selv peker på de ulike krisene som årsak til den fallende oppslutningen. De ser ut til å glemme at de også blir målt på håndteringen av krisene. Nye tall fra Opinion viser at kun 26 prosent av velgerne har tillit til jobben som regjeringen gjør, mens over halvparten (53 %) mener utviklingen i Norge går i feil retning. Disse tallene, sammen med velgerflukt fra Ap og Sp, gir en tydelig indikasjon på at velgerne er misfornøyde med hvordan regjeringen håndterer de ulike krisene.

Utvikling fra stortingsvalget 2021 og frem til i dag.

Økt oppslutning om «andre partier»

Til tross for en liten fremgang for både KrF og MDG ligger de to partiene stadig under sperregrensen. KrF virker å ha forsvunnet ut av medienes søkelys og sliter med å få oppmerksomhet. MDG på sin side har ikke greid å mobilisere velgere på den utfordrende energisituasjonen og tørken som har vært i Sør-Europa.

Gruppen med andre partier går frem til 5,9 prosent. De største partiene i denne gruppen er Pensjonistpartiet (1,7 %), Demokratene (1,2 %) og Industri- og næringspartiet (0,7 %). Det er nærliggende å tro at folk søker mot Demokratene og Industri- og næringspartiet på grunn av de økende strømprisene.

Mandatfordeling for ulike regjeringskonstellasjoner

***

Opinion utarbeider partibarometeret på oppdrag fra Dagsavisen og FriFagbevegelse. Se Dagsavisens omtale her.

Opinions partibarometer publiseres hver måned. Barometeret for juni er basert på 971 telefonintervjuer hvor 675 respondenter har avgitt svar om partipreferanse. Feilmarginene for partiene varierer mellom 1 og 3 prosentpoeng. Intervjuene er gjennomført på telefon i perioden 2. august til 8 august 2022.

 


Ta kontakt med:

Henrik HøidahlHenrik Høidahl på 992 61 015 eller hh@opinion.no

 

Martin Stubban på 936 04 322 eller martin.stubban@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen