fbpx

Slik blir sommerferien i koronatiden

Stadig flere nordmenn utsetter eller dropper sommerferien i år. Mange tror det blir en dårligere sommerferie enn normalt. Samtidig forventer vi ny smittetopp og nedstenging til høsten.

Med sommerferien for døren er det i år kun Norgesferie som gjelder for de aller fleste. Samtidig er det få som tror at årets ferie blir blant de bedre. Langt flere tror at årets sommerferie blir dårligere enn vi er vant med. Samtidig øker antallet som utsetter eller dropper årets sommerferie voldsomt. Det er faktisk flere som dropper eller utsetter enn som skal gjennomføre normal sommerferie i år.

Det viser Norsk koronamonitor som har intervjuet over 45.000 nordmenn om hvordan koronasituasjonen preger Norge. Opinion publiserer fortløpende resultater om hvordan koronakrisen påvirker nordmenns adferd, holdningen, tillit og effekter av utbruddet.

Turister nei takk

For tiden er nordmenn også svært skeptiske til å åpne grensene for utenlandske turister. Kun 15 prosent sier ja til at flere utenlandske turister skal kunne besøke Norge, mens hele tre av fire nordmenn sier nei til dette.

– Dette er nok et klart utrykk for bekymring for smittesituasjonen, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion, som er prosjektleder for Norsk koronamonitor.

Tilliten stuper

Åtte av ti nordmenn tror at åpningen av samfunnet vil føre til økt koronasmitte i Norge.

Vi har også svært lav tillit til hverandre. Kun en av fire har nå tillit til at folk flest i Norge følger råd og retningslinjer for å unngå smitte.

Blir langvarig

Mange nordmenn stålsetter seg for at koronaepidemien blir langvarig. Et klart flertall i befolkningen tror at antall nye tilfeller av koronasmittede i Norge vil øke fremover. Hele syv av ti tror vi får en smittetopp i løpet av høsten og nesten fire av ti forventer at Norge vil stenge ned igjen i år.

Det er ikke bare nå i sommerferien at folk flest unngår utlandet. Utenlandsreiser ser ut til å bli mer unntak fremfor det normale for nordmenn i hele 2020. Kun en av fem nordmenn kommer til å reise til utlandet i løpet av året.

Opinion har publisert over 70 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende på Norsk koronamonitor.

Trenger du mer kunnskap om konsekvensene av korona i Norge? Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no 

John Lauring PedersenJohn L. Pedersen på 917 33 359 eller john@opinion.no

Vi har sjokkerende lav tillit til hverandre

Kun en av fire har tillit til at folk flest i Norge følger råd og retningslinjer for å unngå smitte. Tilliten har stupt i det siste.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt over 6.000 nordmenn om de har tillit til at folk flest følger råd og retningslinjer for å unngå smitte, samt om de synes åpningen av samfunnet går for fort, i riktig tempo eller for sakte.

Kun hver fjerde nordmann (28 %) sier at de har tillit til at folk flest i Norge følger råd og retningslinjer for å unngå smitte. 50 prosent svarer nei til dette, mens 22 prosent er usikre eller svarer vet ikke.

– Tiliten vi nordmenn har til hverandre for tiden er sjokkerende lav, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

I slutten av mai, etter noen uker med gjenåpning av Norge, svarte nesten dobbelt så mange (51 %) at de hadde tillit til at folk flest følger råd og retningslinjer. 28 prosent svarte da nei og 21 prosent var usikre.

Nora Clausen forteller at hun nærmest fikk kaffen i halsen da hun i slutten av mai så at kun annenhver nordmann hadde tillit til hverandre. – I etterkant fremstår jo dette som moderat, for det vi måler denne uken er rett og slett ekstremt.

Gir fartsbot på gjenåpning

Norsk koronamonitor har spurt nesten 10.000 nordmenn om myndighetenes beslutning om å åpne opp samfunnet igjen, går for fort, i riktig tempo eller for sakte. De siste dagene oppgir 41 prosent at det går for fort, 50 prosent i riktig tempo og 9 prosent for sakte. 

– Stadig flere blir stadig mer kritisk til farten på gjenåpningen av Norge. Nesten fem ganger så mange synes det går for fort enn for sakte, sier Clausen.

Regjeringen la 7. mai frem planen for gjenåpningen av landet. På dette tidspunktet mente 25 prosent at åpningen av samfunnet gikk for fort, 64 prosent i riktig tempo, mens 12 prosent sa for sakte.

Åtte av ti tror gjenåpningen øker smitte

Nå tror hele åtte av ti at åpningen av samfunnet vil føre til økt koronasmitte i Norge (79 %). Også dette øker nå kraftig. For to uker siden sa 65 prosent det samme.

Opinion har publisert over 80 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 12.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.

Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute Askheim

Ola Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Nå tror flere på økte boligpriser

For første gang under koronakrisen, er det nå flere som tror på økte boligpriser enn på fall.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt 10.500 nordmenn om deres forventninger til boligprisene fremover.

Nå tror 23 prosent av befolkningen at boligprisene vil øke den kommende måneden. 19 prosent tror på fall, mens 45 prosent tror prisene forblir uendret. Resten vet ikke.

– For første gang under korona er det nå flere som forventer økning enn fall i boligprisene. Vi merker et radikalt stemningsskifte sammenlignet med de første månedene med koronakrise, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Ingen boligkrise i koronakrisen

Ser man på gjennomsnittet for de tre første månedene med korona (mars, april og mai), oppga henholdsvis kun 8 prosent at boligprisene ville øke, hele 51 prosent sa falle og 26 prosent trodde de ville forbli uendret. Resten svarte vet ikke.

– Nordmenn var lenge pessimistiske på prisutviklingen i boligmarkedet. Men nå har Norges Bank kuttet renten til historisk lave nivåer, boligstatistikken har overrasket positivt og frykten for jobben er betydelig redusert, sier Askheim.

Askheim tror at mangel på muligheten til å reise til utlandet i sommer og kanskje i lang tid fremover, gjør at flere tenker at penger brukes best i Norge. Langsiktige investeringer i egen bolig er både lønnsomt og noe som betyr mer etter måneder med hjemmetilværelse.

Fredag 3. juli fremlegger Eiendom Norge sin landsomfattende boligprisstatistikk for juni. 

Opinion har publisert 80 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med 10.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m.fl.

Ta kontakt med:

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no 

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Få tror vi blir immune

Seks av ti nordmenn synes det er vanskelig å vurdere hvor farlig koronaviruset er for folk flest. Kun en av fire tror man blir immun mot koronaviruset dersom man har blitt smittet.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt over 1.000 nordmenn om de tror at man blir immun mot koronaviruset dersom man har blitt smittet. I tillegg om de synes det er vanskelig å vurdere hvor farlig koronaviruset er for folk flest.

Kun hver fjerde nordmann (25 %) tror man blir immun mot koronaviruset dersom man har blitt smittet. 46 prosent tror ikke man blir immun og 29 prosent svarer vet ikke.

– Det er ikke bare folk flest som klør seg i hodet, fagfolk verden over spør seg selv det samme. Dersom man blir immun, blir neste spørsmål hvor lenge immuniteten varer, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Normalt blir folk immune når de har vært utsatt for et virus, men mye tyder på at de som har vært syke av koronaviruset har lave mengder antistoffer. Helsemyndighetene mener likevel at det er overveiende sannsynlig at personer som har hatt covid-19, får en beskyttelse mot å få sykdommen på nytt, men det er usikkert hvor lenge denne beskyttelsen varer.

Farlig for folk flest?

Norsk koronamonitor viser at hele seks av ti nordmenn (58 %) synes det er vanskelig å vurdere hvor farlig koronaviruset er for folk flest.

Medieomtaler om senskader på en rekke kroppsdeler hos tidligere koronapasienter, kan ha påvirket folk som tidligere så på korona mer som en influensa. Nora Clausen tror at flere unngår å havne i smittesituasjoner dersom man tviler på om man blir immun eller immuniteten er kortvarig, eller følgende av koronasykdom er alvorlige.

– Det er nok grunn til å tro at nordmenns adferd og holdninger til tiltak påvirkes av hvorvidt man oppfatter viruset som farlig og om smittede blir immun eller ikke, sier Clausen.

Opinion har publisert over 70 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 12.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.

Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute Askheim

Ola Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Tre av fire vil ikke åpne Norge for turister

Kun 15 prosent synes at det nå bør åpnes opp for at flere utenlandske turister skal kunne besøke Norge. Hele 75 prosent sier nei.

Norsk koronamonitor fra Opinion har i helgen spurt over 1.000 nordmenn om de synes at det nå bør åpnes opp for at flere utenlandske turister skal kunne besøke Norge. Målingen er foretatt etter at regjeringen før helgen åpnet opp for dette.

Kun 15 prosent sier ja til at de synes at det nå bør åpnes opp for at flere utenlandske turister skal kunne besøke Norge. Hele tre av fire nordmenn sier nei til dette (75 %). 10 prosent vet ikke.

– Nordmenn er svært skeptiske til å åpne grensene for utenlandske turister nå. Dette handler selvsagt ikke om å ikke ønske det norske reiselivet god bedring. Ei heller mangel på gjestfrihet. Dette er nok et klart utrykk for bekymring for smittesituasjonen, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Forrige torsdag varslet regjeringen at det tas sikte på å tillate innreise for personer som er bosatt i Schengen- og EØS-området fra 15. juli – dersom smittesituasjonen tilsier det.

Fra samme tidspunkt fjernes kravet om innreisekarantene for land og regioner med en tilfredsstillende smittesituasjon.

Kvinner mest skeptiske

Det er en betydelig forskjell på menn og kvinner når det kommer til vilje til å åpne grensene for utenlandske turister. Mens 21 prosent av menn synes at det nå bør åpnes opp for flere turister til Norge, mener kun 9 prosent av kvinnene det samme.

– Kvinner er klart mer skeptiske til å åpne grensene for utenlandske turister nå. Ellers er det lite som skiller nordmenn i å ønske utlandet velkommen til Norge i sommer, sier Clausen.

Likevel er innbyggerne i Oslo, Midt-Norge og Nord-Norge litt mer positive til å åpne opp grensene for turister til Norge.

Opinion har publisert over 70 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 12.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.

Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute Askheim

Ola Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Nesten fire av ti forventer ny nedstengning

36 prosent tror hele eller deler av Norge kommer til å stenge ned igjen i løpet av 2020. Litt flere, 46 prosent tror ikke det, mens 18 prosent svarer vet ikke.

Norsk koronamonitor fra Opinion har de siste dagene spurt over 1.000 nordmenn om de tror at hele eller deler av Norge kommer til å stenge ned igjen i løpet av 2020. 

Menn tror i litt større grad på ny nedstengning, hvor 38 prosent av menn og 34 prosent av kvinner, svarer dette.

– Nordmenn utelukker ikke ny nedstenging i år, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Hun sier at selv om det er litt flere som sier nei enn ja til dette, er det tross alt under halvparten av oss som sier nei til at man tror på ny nedstengning av Norge.

– Dette handler ikke nødvendigvis om full nedstenging som sist. Lokale utbrudd og begrensede nedstenginger kan også bli aktuelt, sier Clausen.

Denne uken kom den første nedstengningen i Tyskland siden gjenåpningen, hvor myndighetene i Nordrhein-Westfalen stenger ned et distrikt som følge av et nytt koronautbrudd.

Syv av ti forventer ny smittetopp

Norsk koronamonitor viste før helgen at hele 68 prosent tror det kommer en ny smittetopp i løpet av høsten 2020.

Clausen tror at nordmenns forventninger til smittesituasjonen, påvirker adferd som igjen påvirker faktisk smittesituasjon. Dersom ingen trodde på ny smittetopp, ville adferden kunne blitt mer uansvarlig.

– Dersom nordmenn forventer en ny smittetopp i høst, vil nok nordmenn flest også ta større ansvar i sommer for å begrense smittefaren, sier Clausen.

Den siste uken oppga et klart flertall (56 %) at de tror antall nye tilfeller av koronasmittede i Norge vil øke. Forventninger til økt smitte ligger nå høyere enn gjennomsnittet for hele koronaperioden. Nærmere 45.000 nordmenn er blitt løpende spurt om dette.

– Forventningene blant folk flest om at flere fremover blir smittet, har økt markant de siste ukene, sier Clausen.

Opinion har publisert over 70 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 12.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.

Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute Askheim

Ola Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Forbrukertillitsindeksen er nå høyere enn før koronakrisen

Etter det dramatiske fallet i mars og april øker forbrukertilliten markant. Den er nå høyere enn før koronakrisen.

Forbrukertillitsindeksen (CCI) falt dramatisk fra februar til mars og videre i april, til sitt laveste nivå i tidsserien fra 2007. I mai og juni har tilliten økt markant, viser junimålingen til Opinion.

– Vi registrerte et stemningsskifte i mai i takt med den gradvise gjenåpningen av samfunnet og lavere smitte- og innleggelsestall. Forbrukertilliten øker markant også fra mai til juni, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.

Høyere enn før korona

I juni er CCI på minus 0,8 poeng. Det er en økning på 3,6 poeng fra mai. Indeksen er nå 1,8 poeng høyere enn i februar, måneden før koronakrisen inntraff, og den er 1,9 poeng høyere enn på samme tid i fjor.

– Alle de fire indikatorene som utgjør CCI øker fra mai til juni. To av dem øker signifikant. Det er troen på landets økonomi om 12 måneder, som har den klart sterkeste økningen, og troen på egen økonomi om 12 måneder. Begge disse indikatorene økte også signifikant fra april til mai, sier Høidahl.

Han forteller at det er store utslag i de tre siste målingene. For eksempel er det i juni 45 prosent som tror at situasjonen for landets økonomi om 12 måneder vil være litt eller mye bedre, mot 41 prosent i mai og 33 i april.

– Kun 32 prosent tror at landets økonomi blir litt eller mye dårligere, mot 42 prosent i mai og 57 prosent i april, sier Høidahl.

Kjøpssignal for bil og bolig

Den samlede kjøpsindeksen, som sier noe om sannsynligheten for kjøp av bil, større forbruksvarer, bolig og oppussing kommende 12 måneder øker også.

– For bare to måneder siden var kjøpsindeksen lavere enn den var både under finanskrisen og i den ganske lange perioden etter oljeprisfallet i juni  2014, sier Høidahl.

Målingen er gjennomført i perioden 9.–15. juni i et landsrepresentativt utvalg på 1000 personer over 18 år.

Forbrukertillitsindeksen er et internasjonalt mål på forbrukernes tillit, og brukes i alle EU-land. Forbrukertillitsindeksen er et gjennomsnitt av forbrukernes vurdering av egen og landets økonomi og forventninger til kjøp av større forbruksgoder.

Tidligere målinger:

Syv av ti tror på ny smittetopp i høst

Hele 68 prosent av befolkningen tror det kommer en ny smittetopp i løpet av høsten 2020.

Norsk koronamonitor fra Opinion har de siste dagene spurt 1.045 nordmenn om de tror det kommer en ny smittetopp i løpet av høsten 2020.

Hele 68 prosent sier ja til at de tror det kommer en ny smittetopp i løpet av høsten 2020. 17 prosent sier nei og omtrent samme andel svarer vet ikke (15 %).

– Nordmenn stålsetter seg for en ny runde med koronautbrudd utover høsten, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Hun mener at nordmenns forventninger til smittesituasjonen fremover ikke bare er interessante i seg selv, men at forventninger også påvirker adferd, som igjen påvirker faktisk smittesituasjon.

– Dersom nordmenn faktisk forventer en ny smittetopp i høst, vil nok nordmenn flest også ta større ansvar i sommer for å begrense smittefaren. Dersom ingen trodde på ny smittetopp, ville adferden kunne blitt mer uansvarlig, sier Clausen.

Forventningene til ny smittetopp i høst er høy og ganske lik i alle aldersgrupper under 60 år, men litt lavere blant de som er eldre enn dette. Kvinner tror i litt større grad på en ny smittetopp enn menn, hvor henholdsvis 71 prosent av kvinner og 66 prosent av menn oppgir dette.

Forventer økt smitte

Den siste uken oppgir et klart flertall, på 56 prosent, av Norges befolkning av de tror antall nye tilfeller av koronasmittede i Norge vil øke. 21 prosent tror på reduksjon, mens 23 prosent antall koronasmittede forblir uendret.

– Nordmenns forventninger til økt koronasmitte i Norge fremover ligger nå på et høyere nivå enn for gjennomsnittet i hele koronaperioden. Forventninger om at flere nå blir smittet har økt tydelig de siste ukene, sier Clausen.

Andel nordmenn som forventer økning av koronasmittede fremover, er nå to prosentpoeng høyere enn for gjennomsnittet i hele koronaperioden. For koronaperioden samlet, oppgir 54 prosent økning, 25 prosent reduksjon, mens 21 prosent tror situasjonen forblir uendret.

Totalt 44.500 nordmenn har siden epidemien kom til Norge, blitt løpende spurt om deres forventninger til koronasmitte fremover.

Opinion har publisert over 70 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 12.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.

Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute Askheim

Ola Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Mer sunn mat, men formen skranter

Nå begynner nordmenn å få dreisen på dietten igjen. Den fysiske formen derimot, har i større grad blitt dårligere enn bedre så langt i koronaepidemien.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt til sammen 23.500 nordmenn om hvordan deres fysiske form er blitt etter koronautbruddet, samt spurt 9.000 nordmenn om de spiser mer sunn mat, mindre sunn mat eller om det er uendret nå, sammenlignet med før koronautbruddet.

13 prosent spiser sunnere mat nå sammenlignet med før koronautbruddet. 12 prosent spiser mindre sunt. Mens tre av fire (75 %) sier matvanene er uendret. Dette er en klar positiv utvikling. Frem til utgangen av april var det i snitt dobbelt så mange som spiste mindre sunt, enn som spiste mer sunt (henholdsvis 17 mindre sunt mot 9 prosent mer sunt).

– Mye tyder på at vi nordmenn har funnet mer tilbake til et bedre og mer normalisert kosthold. Vi er jo også i sesong for gode råvarer. Frossenpizza, kioskvarer og trøstespising av godteri preger ikke Norge i samme grad som under nedstengningen, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Men dårligere form preger nordmenn

13 prosent sier nå at de har fått bedre fysisk form etter koronautbruddet. Langt flere, 27 prosent, oppgir dårligere fysisk form, mens 60 prosent sier uendret. Dette er en svak forbedring siden utgangen av april, da oppga i snitt 8 prosent bedre form og 21 prosent dårligere form.

– Etter at Norge åpnet mer opp og sommervarmen kom til landet, har enkelte fått bedre fysisk form, men dessverre er det fortsatt stadig flere som oppgir dårligere form, sier Clausen.

Hun sier at det er vanskelig å fastslå om det er lengden på koronasituasjonen som har svekket nordmenns fysiske form, om gjenåpning av Norge ikke i tilstrekkelig grad har bidratt til å sette folk i bevegelse – eller om det er sommervær og sommerklær som gir nordmenn økt følelse av svekket form.

SSB publiserte i dag Levekårsundersøkelsen som viser at flere mener de har bedre helse, men SSBs undersøkelse foretok sin datainnsamling i 2019, altså før koronaepidemien. Norsk koronamonitors datainnsamling er derimot gjennomført løpende under koronaepidemien.

Opinion har publisert over 70 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 12.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.

Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute Askheim

Ola Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Stadig færre tror på koronavaksine

I underkant av en av fire tror det kommer en vaksine mot koronaviruset i år. I slutten av april trodde halve befolkningen på vaksine i år.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt over 6.000 nordmenn om de tror det kommer en vaksine mot koronaviruset i løpet av året 2020.

Nå tror kun 24 prosent på en vaksine mot koronaviruset i løpet av 2020. Dette er en halvering fra i slutten av april hvor 48 prosent trodde det samme.

De med høyest utdanning tror klart minst på koronavaksine i år. Media omtalte tidligere i år at det stadig ble gjort fremskritt rundt vaksiner og ga ofte inntrykk av at det var nært forestående.

– Folk flest tror ikke lengre på at en vaksine er nært forestående, og forventer i økende grad at koronaviruset vil bli langvarig. Det har blitt stadig tydeligere for folk at det tar tid å lage en vaksine, og at produksjon og distribusjon også krever tid, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Vaksine tar tid

Clausen sier at stadig flere innser at det ikke bare handler om å fremstille en vaksine, det må gjennomføres kliniske tester på mennesker for å se om vaksinen fungerer og ikke har bivirkninger, i tillegg må en vaksine masseproduseres og distribueres til et globalt marked.

For eksempel tok det fire år å utvikle en vaksine mot kusma, som omtales som den raskeste vaksinen som har blitt laget fra bunnen av.

– Vi ser tydelig en endring i befolkningen, hvor stadig flere nordmenn tror at koronasituasjonen vil bli langvarig, sier Clausen.

Samtidig med at Norge stengte ned trodde kun hver fjerde nordmann at koronautbruddet ville vare ut året. Nå tror cirka tre fjerdedeler det samme.

Tror gjenåpning betyr økt smitte

To av tre nordmenn (65 %) tror at åpningen av samfunnet vil føre til økt koronasmitte i Norge. Kun 16 prosent tror ikke gjenåpningen gir økt koronasmitte, mens 22 prosent svarer vet ikke.

– Det er liten tvil om at nordmenn flest tror at gjenåpningen av Norge medfører økt smittefare, sier Clausen.

De under 50 år tror dette i størst grad og forventningen om økt smitte øker med utdanning. Totalt 4.800 nordmenn er spurt om de tror åpningen av samfunnet vil føre til økt smitte.

Opinion har publisert over 70 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 12.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.

Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute Askheim

Ola Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no