fbpx

De yngre sliter mer enn de eldre

Samfunnet tror de eldre sliter mer enn de yngre. Sannheten er motsatt.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt 8.729 nordmenn om de tror at de eldre og de yngre har det bra eller dårlig for tiden.

På spørsmålet: Tror du at de eldre i samfunnet tross alt har det bra eller dårlig for tiden? svarer 21 prosent av alle nordmenn bra og 48 prosent dårlig. Resten svarer verken eller, eller vet ikke.

Spørres derimot: Tror du at de yngre i samfunnet tross alt har det bra eller dårlig for tiden? svarer 35 prosent bra og 35 prosent dårlig. Resten svarer verken eller, eller vet ikke.

– Annenhver nordmann tror at de eldre har det dårlig for tiden, mens en av tre tror det samme om de yngre. Likevel har nok de yngre, mer enn de eldre, fått livene sine snudd på hodet under pandemien, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Hun sier at det selvsagt ikke er noe mål i seg selv å sette aldersgrupper opp mot hverandre under en pandemi. De som opplever tøffe tider, gjør det uavhengig av alder og fortjener all oppmerksomhet. Likefult svikter flest i forståelsen av de ynge under pandemien. Det gjelder fortsatt.

Sympati fra de yngre

Ingen tror at de eldre har det dårligere enn det de yngre blant oss gjør. Blant de under 30 år tror hele 62 prosent at de eldre har det dårlig for tiden. Blant de som er over 60 år svarer omtrent halvparten så mange det samme (34 %), som er lavest av alle aldersgrupper.

– Ingen i samfunnet bekymrer seg mer for de eldre enn de yngre. De yngre er i dobbelt så stor grad bekymret for de eldre, sammenlignet med hva de eldre selv er, sier Clausen.

På spørsmålet om man tror at de yngre har det bra eller dårlig for tiden, tror hele 53 prosent av de som er under 30 år at de yngre har det dårlig for tiden. Bare halvparten så mange av de over 60 år sier det samme (27 %).

En av syv yngre har det dårlig

Norsk koronamonitor har også spurt følgende: Totalt sett, hvordan vurderer du din egen situasjon akkurat nå. Vil du si at det går bra med deg, dårlig med deg eller verken bra eller dårlig?

De som i størst grad svarer at det går dårlig, er de yngre under 30 år, hvor en av syv yngre har det dårlig nå (15 %). 57 prosent sier at det går bra, resten sier verken eller. Andelen som sier at det går dårlig nå, ligger 5 prosentpoeng over gjennomsnittet for pandemien, mens andelen som sier bra, ligger 8 prosentpoeng under snittet.

– De som i størst grad sliter for tiden er de yngre. De slet mest tidligere i pandemien også. De eldre har i mindre grad blitt negativt preget av den fasen av pandemien vi er inne i, sier Clausen.

Blant de over 60 år, svarer kun 3 prosent at det går dårlig nå, mot 76 prosent som sier det går bra. Resten sier verken eller. Andelen som sier at det går dårlig nå, er identisk med gjennomsnittet for pandemien, mens andelen som sier bra, ligger 5 prosentpoeng under snittet.

Til sammen er 75.000 nordmenn spurt om dette under pandemien.

Opinion har publisert 150 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 14.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Mindre juleselskap og færre julegaver

Syv av ti nordmenn kommer til å ha færre til bords denne julen. Samtidig varsles færre gaver under juletreet i år.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt 1.600 nordmenn om deres planer for julen og julehandelen.

Nordmenn er denne uken blitt spurt følgende: Tror du at du kommer til å møte flere, eller færre eller like mange familiemedlemmer og venner denne julen, sammenlignet med en normal jul?

Hele syv av ti (71 %) svarer færre. Kun 2 prosent sier flere, mens hver fjerde sier like mange (24 %). 4 prosent vet ikke.

– Nordmenn ser ut til å konkludere med at mer smitte betyr mindre juleselskap for de fleste, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Fire av ti nordmenn kommer til å reise ut av sin egen kommune i løpet av julen (39 %). Halvparten sier nei til dette (49 %), mens 12 prosent vet ikke.

De under 30 år er eneste aldersgruppe hvor et flertall sier ja, med nesten seks av ti. Nesten halvparten av innbyggerne i Oslo svarer ja, fulgt av innbyggere på Østlandet.

Mindre julehandel

På spørsmål om man kommer til å handle mer eller mindre julegaver i år sammenlignet med tidligere, svarer kun 4 prosent mer. 27 prosent sier mindre, mens 63 prosent sier samme som før. Resten vet ikke.

– Tross spådommer om historisk vekst i julehandelen i år, så vil nok korona legge en demper på at nordmenn går mann av huse i årets julehandel, sier Clausen.

Hun tror verken Black Week i neste uke, en stengt svenskegrense eller unormalt tidlig julehandel vil endre radikalt på dette. I alle aldersgrupper, uansett kjønn og geografi, oppgir flere mindre fremfor mer julegavekjøp i år. Men i alle grupper oppgir et flertall samme som før.

Tidligere og på nett

Annenhver nordmann kommer til å handle julegavene tidligere enn de pleier i år (51 %). Kun 3 prosent oppgir senere, mens 39 prosent sier samme som før. Resten vet ikke.

Hver tredje nordmann vil handle mer julegaver i år via netthandel, sammenlignet med tidligere (35 %). Like mange oppgir samme som før (35 %), mens 14 prosent sier mindre. Resten vet ikke.

Innbyggere i Oslo og på Vestlandet er de som i størst grad satser på netthandel. I tillegg øker netthandelen i større husstander og i aldersgrupper under 50 år.

Opinion har publisert over 140 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 14.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.

Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Vi savner hverandre

To av tre nordmenn savner mer kontakt med andre mennesker. Ensomheten øker kraftig.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt 26.700 nordmenn om de føler seg ensomme for tiden som følge av koronaepidemien. I tillegg er 11.500 nordmenn spurt om de savner mer kontakt med andre mennesker.

To av tre nordmenn (66 %) savner mer kontakt med andre mennesker. 27 prosent sier nei. Resten svarer vet ikke/ikke relevant.

Antall nordmenn som savner mer kontakt med andre, slår stadig nye rekorder. De siste dagene ligger andelen 10 prosentpoeng høyere enn i oktober og 18 prosentpoeng høyere enn i september.

– Vi savner hverandre mer enn noen gang. I alle landsdeler og i alle aldre preges de fleste av et savn om mer kontakt med andre, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Ensomheten øker kraftig

En av tre nordmenn (32 %) oppgir nå at de føler seg ensomme for tiden som følge av pandemien. Dette er 6 prosentpoeng mer enn i oktober og 9 prosentpoeng mer enn i september.

Ensomheten har økt hver eneste måned siden juli. Følelsen av ensomhet er nå høyere enn noen gang tidligere under pandemien. Det er i særlig grad de yngre som føler seg mer ensomme, hvor annenhver under 25 år nå oppgir dette.

En gruppe som er spesielt utsatt for å føle seg ensom, uavhengig av alder, er de som bor alene. Under hele pandemien ligger de 13 prosentpoeng høyere enn landsnittet når det kommer til ensomhet som følge av pandemien. Dette er også tilfelle de siste dagene.

– De som føler seg ensomme som følge av pandemien er i signifikant større grad bekymret for å bli smittet av korona, sier Clausen.

De som har mistet jobben, er permittert eller frykter dette, er også i større grad ensomme enn andre. De ensomme er i tillegg mer bekymret for egen økonomi og for landets økonomi.

Opinion har publisert over 140 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 14.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.

Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Plutselig typisk norsk å bruke munnbind

Mer enn tre av fire nordmenn er nå positive til munnbind. Enda flere har kjøpt eller brukt munnbind. Ingen bruker munnbind mer enn i Oslo.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt 18.700 nordmenn om de er positive eller negative til at vi skal bruke munnbind i Norge.

Nå er mer enn tre av fire nordmenn positive til at vi skal bruke munnbind i Norge (77 %). Kun 9 prosent er negative, mens resten svarer verken eller. I mai var kun 33 prosent positive.

– Munnbind er langt ifra behagelig og er heller ikke alltid anbefalt av helsemyndighetene, men nordmenn har endret syn på munnbind på kort tid. Det er nærmest typisk norsk å bruke munnbind nå, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

I november sier 78 prosent at de har kjøpt munnbind i løpet av pandemien. En økning på 15 prosentpoeng fra oktober. Omtrent like mange (79 %) sier at de har prøvd eller brukt munnbind.

I Oslo er hele 84 prosent positive til munnbind. Omtrent alle har kjøpt munnbind (94 %) eller brukt det (99 %).

Økt tillit i Oslo med innstramning

Omtrent halvparten av Oslos befolkning sier at de har tillit til at folk flest i Norge følger råd og retningslinjer for å unngå smitte (47 %). 34 prosent sier nei til dette, mens resten svarer verken eller. Tilliten i Oslo ligger nå 11 prosentpoeng høyere enn landssnittet for tiden.

– Tilliten i hovedstaden øker, noe som signaliserer at folk opplever at tiltakene etterleves og tror de virker etterhvert. Hver fjerde koronasmittede person i Oslo under pandemien, ble smittet siste to uker, sier Clausen.

I samtlige dager den siste uken har nye smittetilfeller i hovedstaden vært på over hundre personer, men har de siste to dagene vist en fallende tendens. For en uke siden innførte Oslo sosial nedstengning. I dag forbød byrået også innendørs fritidsaktiviteter og breddeidrett for ungdom, i tillegg til at ungdomsskolen gikk fra gult til rødt nivå.

Omtrent halvparten av det totale antallet smittede i Oslo under pandemien, er blitt smittet etter at nasjonale myndigheter i september advarte om at de ville gjøre nasjonale vedtak dersom byrådet ikke fulgte opp helsemyndighetenes råd.

79 prosent av Oslos innbyggere har tillit til informasjon som kommer via kommunen, 9 prosent har ikke det, mens resten svarer verken eller. Tilliten er nå 10 prosentpoeng høyere enn for snittet for Oslo under pandemien. Andelen som er fornøyd med hvordan kommunen håndterer koronasituasjonen har også økt.

Opinion har publisert over 140 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 14.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.

Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Økt tro på vaksine, men frykt for at effekten minker

En av tre nordmenn tror at koronasmitte mellom dyr og mennesker vil gjøre koronavaksiner mindre effektive. Både nyheter om nedslakting av mink, og ikke minst positive meldinger om en effektiv vaksinekandidat, preger nordmenn for tiden.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt 18.000 nordmenn om når de tror en vaksine mot koronaviruset kommer. I tillegg er de spurt om både bekymringer rundt vaksinen, samt smitte mellom dyr og mennesker.

En av tre nordmenn (35 %) sier at de tror at koronasmitte mellom dyr og mennesker vil gjøre koronavaksiner mindre effektive. 17 prosent tror ikke det, mens annenhver (48 %) svarer vet ikke.

– Både folk flest, forskere og helsemyndigheter opplever mye usikkerhet rundt mutasjoner og vaksiner, og en hel verden følger med, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Danmark har besluttet å avlive opp mot 17 millioner mink. Også norske helsemyndigheter gikk denne uken ut og frykter spredning til Norge av den nye virusstammen fra mink i Danmark som muligens kan redusere effekten av en fremtidig vaksine.

Vaksine før sommeren 2021

Tre av fire nordmenn (75 prosent) tror det kommer en vaksine mot koronaviruset før sommeren 2021. 13 prosent tror ikke det og like mange vet ikke.

Troen på en vaksine innen sommeren 2021 økte kraftig denne uken – med hele 16 prosentpoeng fra uken før.

– Positive meldinger om en vaksinekandidat er åpenbart blitt lagt merke til og gjør nordmenn langt mer optimistiske til at en vaksine faktisk er på vei, sier Clausen.

Mandag kom meldingen fra Pfizer og BioNTech om resultater fra det første stadiet av fase 3-testing, hvor det anslås at deres vaksine kan være over 90 prosent effektiv. 

Vaksinenyheten påvirket også nordmenns vurdering av hvor mye lengre de tror at koronautbruddet vil vare i Norge. Denne uken oppgir 71 prosent opptil ett år til, mens 29 prosent tror det vil vare lengre enn dette. Uken før oppga henholdsvis 63 og 38 prosent det samme.

Vil ta vaksine

Seks av ti nordmenn sier denne uken at de vil ta en vaksine mot koronaviruset når den kommer (59 prosent). 16 prosent sier nei og 25 prosent vet ikke. Dette er omtrent nøyaktig samme tall som i september og oktober.

– Nordmenns syn på å ta vaksinen har vært svært stabilt de siste månedene. Nyheten denne uken endret ikke på det. Skepsis mot vaksinen handler om hvor trygg den er, sier Clausen. 

Hun påpeker at dersom spørsmålet endres til om man vil ta en «trygg og effektiv vaksine», så sier mer enn tre av fire nordmenn ja, og andelen som sier nei mer enn halveres. Dette betyr i klartekst at folk flest sier ja takk til en trygg vaksine.

Bivirkninger bekymrer

Denne uken oppgir seks av ti nordmenn (59 %) at de er bekymret for at en ny koronavaksine kan ha uheldige bivirkninger. Dette er 7 prosentpoeng færre enn i oktober.

– Selv om bekymringer for bivirkninger faller, så er fortsatt de fleste av oss bekymret for dette, sier Clausen.

Denne uken oppgir to av tre kvinner (66 %) at de er bekymret for bivirkninger, mot annenhver mann (51 %). Uansett landsdel, utdanningsnivå eller alder er flertallet bekymret. Unntaket er de over 60 år, hvor litt under halvparten oppgir dette.

Opinion har publisert over 140 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 14.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.

Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Nå er det korona igjen …

Kun en av ti nordmenn vil ha julebord i år. I tillegg tror seks av ti nordmenn at julen i år blir annerledes på grunn av koronasituasjonen.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt 10.000 nordmenn om de kommer til å delta på julebord i år, samt om de tror julen blir annerledes i år på grunn av koronasituasjonen.

Seks av ti nordmann (61 %) tror julen blir annerledes i år på grunn av koronasituasjonen. Kun 29 prosent tror ikke det, mens 10 prosent svarer vet ikke.

Andelen som tror på en annerledes jul i år var 38 prosent i september, som økte til 45 prosent i oktober og altså ytterligere til 61 prosent så langt i november.

– Stadig færre forventer en normal julefeiring, og det samme ser vi over hele landet, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Myndighetene var i går tydelige på at vi har (i underkant av) syv uker på å klare å få smittetallene ned og lykkes vi med det vil vi forhåpentligvis få en litt mer normal jul. Det ble samtidig vist til Belgia som har hatt en eksplosiv økning i smitten siste syv uker og at vi må unngå samme utvikling i Norge.

Julebordsesongen er avlyst

Så langt i november sier tre av fire nordmenn nei til at de kommer til å delta på julebord i år (75 %). Kun 9 prosent sier ja. Resten vet ikke.

Folk flest har sett dette komme lenge. Allerede i september sa 56 prosent nei til julebord i år, dette økte til 62 prosent i oktober og altså ytterligere til 75 prosent i november.

Skjenkestopp etter midnatt er allerede gjeninnført i hele landet. Ved midnatt natt til tirsdag, innførte Oslo full skjenkestopp.

– I dag innføres full skjenkestopp i hovedstaden. Julebord uten alkohol, hvor akevitten byttes ut med Farris, blir fort ytterligere en festbrems, sier Clausen.

Flere nabokommuner følger Oslos eksempel og stenger ølkranene.

… og korona varer helt til påske

I går kom meldingen om Pfizer og BioNTechs resultater fra deres felles koronavaksine fra det første stadiet av fase 3-testing. Den viser at vaksinen kan være over 90 prosent effektiv. Dette er bedre enn ventet, samt kan bety at sårbare grupper kan få vaksine allerede rundt påske.

Personer under 50 år og uten underliggende sykdommer må nok vente en stund. En vaksine vil trolig ikke være allment tilgjengelig før tidligst langt utpå våren.

Opinion har publisert over 140 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 14.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.

Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Lommeboken upåvirket av rekordhøy smitte og nye tiltak

Frykt for smittebølge to, samt innføring av en rekke nye tiltak, gjør nordmenn langt mer pessimistisk til norsk økonomi. Men folks egen lommebok er i mindre grad berørt.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt over 71.000 nordmenn om de tror den økonomiske situasjonen i Norge den neste måneden vil bli bedre, dårligere eller uendret. De er også spurt om deres forventninger til smittesituasjonen fremover.

Slutten av oktober og den første uken av november ble preget av stadig flere dystre smittetall og innføring av en rekke nye tiltak i et forsøk på å unngå av Norge mister kontrollen. Mange restauranter, kulturaktører og treningssentre ser seg nødt til å stenge.

Så langt i november tror kun 4 prosent at den økonomiske situasjonen i Norge vil bli bedre den neste måneden. 54 prosent tror den blir dårligere, mens 42 prosent tror den forblir uendret. Andelen som sier dårligere har økt med omtrent 20 prosentpoeng på få uker.

– Smitterekorder og nye kraftige tiltak har gjort nordmenn til pessimister når det kommer til norsk økonomi. Men folk flest er så langt ikke blitt mer bekymret for egen lommebok, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Så langt så bra

På Norsk koronamonitors indikatorer knyttet til personlig forbruk og privatøkonomi, så er det ingen særlige endringer etter innstramningene så langt. Bekymringsnivået for egen økonomi har heller ikke endret seg siste ukene.

Så langt i november oppgir en av fire at de er bekymret for sin personlige økonomi som følge av koronaepidemien (25 %). Et flertall på seks av ti er ikke bekymret, mens resten svarer verken eller. Tallene var nøyaktig de samme i oktober.

Andelen som oppgir å være permittert eller har mistet jobben er heller ikke høyere så langt i november, sammenlignet med tidligere. Men frykt for dette og usikkerheten øker noe.

– Under pandemien har et forventet ras av konkurser latt vente på seg. Samtidig opplever enkelte bransjer ekstreme tider på grunn av nye tiltak, men de fleste økonomer vil si at det er god økonomi i å ta grep for tidlig heller for sent når smitten sprer seg eksplosivt, sier Clausen.

Koronasmitten slår alle rekorder

Tre av fire nordmenn tror antall nye tilfeller av koronasmittede i Norge vil øke (74 %). 12 prosent tror på reduksjon, mens 13 prosent tror antallet forblir uendret.

– November slår samtlige måneder under hele pandemien, når det kommer til nordmenns forventninger til økt smitte fremover, sier Clausen.

Andelen som så langt i november spår økt smitte i Norge ligger hele 17 prosentpoeng over gjennomsnittet for pandemien.

Sist uke satte både Bergen, Drammen, Oslo og Trondheim ny rekord i smitte. Høyeste dagstall noensinne ble også nådd i Norge, Europa, USA og i verden.

Opinion har publisert over 140 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 14.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.

Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Mindre hjemmekontor enn forventet

Antall arbeidstakere på hjemmekontor øker ikke, tross myndighetenes klare oppfordring til mer bruk av hjemmekontor.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt over 29.000 nordmenn om de selv hovedsakelig er hjemmeværende, for eksempel har hjemmekontor, for tiden.

Både denne og forrige uke oppgir tre av ti arbeidstakere at de hovedsakelig har hjemmekontor (32 %). Dette er lavere enn gjennomsnittet for pandemien.

I perioden Norge var nedstengt i mars og april oppga nærmere seks av ti i arbeidsstyrken at de hovedsakelig hadde hjemmekontor. Bruk av hjemmekontor falt deretter frem til august, men økte igjen i september, men har deretter flatet ut og til dels falt.

– Oppfordringen fra myndighetene er klar, man skal holde seg hjemme og ha minst mulig sosial kontakt. Hjemmekontor skal igjen bli den nye normen, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.   

Hun sier at hjemmetilværelse og mer bruk av hjemmekontor har økt med et par prosentpoeng hver måned igjennom høsten for befolkningen generelt, men at dette i overraskende liten grad gjelder arbeidslivet.

Skjerpet kravet om hjemmekontor

Allerede i oktober anbefalte myndighetene mer hjemmekontor for de som kan, og foreslo lokale påbud der smitten er høy. Oslo og Bergen er blant kommuner som har påbud om hjemmekontor.

– Vi ser at folk flest den siste tiden gir både tilslutning til og følger nye innstramninger, men mye tyder på at selve bruken av hjemmekontor i arbeidslivet henger etter, sier Clausen.

Hun sier at bruken av hjemmekontor likevel økte markant etter regjeringens pressekonferanse i går, samt forventer at det samme skjer nå fremover etter kraftigere innstramninger i flere store byer.

I dag ble det meldt om kraftige innstramminger i Oslo fra mandag. Hovedstaden stenger mer eller mindre ned.

Bruken av hjemmekontor har under pandemien vært høyest i Oslo, dette gjelder også de siste ukene, men samtidig ligger bruken av hjemmekontor i Oslo denne uken 6 prosentpoeng under gjennomsnittet for hele pandemien. En lignende trend ser man i flere andre landsdeler.

Opinion har publisert over 140 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 14.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.

Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Høy tillit til myndighetene

Snart åtte måneder etter at Norge stengte ned og i forkant av nye tiltak for å imøtekomme smittebølge nummer to, er nordmenns tillit til myndighetene høy.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt over 71.000 nordmenn om hvordan de vurderer informasjon og tiltak fra myndighetene. Målingene er gjort kontinuerlig under pandemien.

De siste dagene sier syv av ti nordmenn (72 %) at de har tillit til informasjon som gis av regjeringen. 14 prosent har ikke tillit. Resten svarer verken eller. Tilliten ligger nå 1 prosentpoeng over gjennomsnittet for hele pandemien.

– Tilliten til informasjon fra regjeringen har vist en stabil, men svakt økende tendens i høst, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Myndighetene vil i dag fremlegge nye strengere tiltak for å håndtere pandemien. Statsministeren vil først redegjøre for håndteringen av pandemien i Stortinget.

Tillit til helsemyndighetene

De siste dagene sier 74 prosent at de har tillit til informasjon som gis av helsemyndighetene. 15 prosent er uenig, mens resten svarer verken eller. Tilliten ligger 2 prosentpoeng over gjennomsnittet for hele pandemien.

– Tilliten til informasjon fra helsemyndighetene har vært gjennomgående stabil under pandemien. Derimot har tilliten til at nødvendige smitteverntiltak er satt i verk falt, som nok er et signal om at mange ikke tror de så langt har vært effektive nok, sier Clausen.

To av tre nordmenn (66 %) sier at de har tillit til at helsemyndighetene har satt i verk de nødvendige smitteverntiltakene for å begrense smitten. 15 prosent er uenig, mens resten sier verken eller. Tilliten ligger nå 6 prosentpoeng under gjennomsnittet for pandemien.

Opinion har publisert over 140 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 14.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.

Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Smittefrykten øker kraftig

Nordmenns bekymring for å bli smittet øker kraftig og til rekordnivå, samtidig med at Norge trolig er på vei inn i sin andre koronabølge.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt 72.000 nordmenn om deres bekymringer for selv å bli koronasmittet, eller at noen i familien blir smittet.

De siste dagene oppgir 44 prosent at de er bekymret for å bli smittet. Dette er 8 prosentpoeng høyere enn for gjennomsnittet for pandemien og høyere enn alle månedstall så langt. 27 prosent er ikke bekymret. Resten svarer verken eller (29 %).

– Bekymringsnivået ligger nå langt over mars måned. Gårsdagens måling viste i tillegg en tendens til at bekymringsnivået kan bli enda høyere denne uken, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Hun sier at myndighetenes pressekonferanse i går, som omtalte den andre bølgen i Norge og varslet nye tiltak for å unngå at Norge mister kontroll, bidro til flere kraftige utslag i flere av Norsk koronamonitors indikatorer.

Vil unngå å smitte andre

Syv av ti nordmenn (70 %) sier nå at de er bekymret for at noen i familien vil bli smittet av koronaviruset. Også dette er på rekordnivå og 9 prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet for pandemien. 13 prosent er ikke bekymret og resten svarer verken eller.

– I alle aldersgrupper og i alle landsdeler er det langt flere som er mer bekymret for at noen i familien smittes enn at man selv blir smittet, sier Clausen.

Både Bergen og Oslo hadde smitterekord det siste døgnet. FHI kom i dag ut med smittetall for forrige uke, hvor det er meldes om 3.073 smittetilfeller, som er en økning på 79 % fra uken før.

FHI presenterte i dag også innstramming i råd, hvor de blant annet anbefaler at personer som bor alene bør kun ha to–tre nærkontakter.

Opinion har publisert over 140 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 14.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.

Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no