fbpx

Liten knekk i forbrukertilliten

Forbrukertillitsindeksen faller med 3,4 poeng i juni og er nå på sitt laveste nivå for året.

– Det er lite som tilsier at forbrukertilliten skulle falle såpass tydelig nå, og det er ikke grunnlag for å si at tendensen er nedadgående, påpeker seniorrådgiver Henrik Høidahl i Opinion.

Forbrukertillitsindeksen har ligget på et forholdsvis høyt nivå over lengre tid, men er nå på sitt laveste nivå siden desember. Da falt den også markant, for så øke igjen måneden etter.

Det er et markant fall både i tilliten til egen og landets økonomi, samt til arbeidsmarkedet fremover. Samtidig faller sannsynligheten for å spare, inkludert raskere nedbetaling av lån.

– Det er ikke uvanlig at tilliten svinger fra en måned til en annen, og vi kan også ha med et tilfeldig utslag å gjøre, sier Høidahl.

Fortsatt er det flere som tror at egen økonomi vil bli bedre enn dårligere fremover. Det er også flere som tror at arbeidsledigheten er lavere enn høyere om 12 måneder.

Målingen er gjennomført i perioden 12. – 18. juni. Neste måling publiseres 31. august.

Forbrukertillitsindeksen (CCI) er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene.

Tidligere målinger i 2018:

Styrket i troen på norsk økonomi

Forbrukertilliten øker for andre måned på rad, om enn ganske beskjedent fra april til mai.

Den samlede forbrukertillitsindeksen (CCI) er nå på 10,6 poeng – opp fra 9,8 i april og 8,7 i mars.

– Meldinger om en god norsk økonomi, lav arbeidsledighet og økt oljepris har bidratt til at troen på landets økonomi har blitt stadig sterkere utover våren, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.

For femte måned på rad er det flere som tror at norsk økonomi blir bedre enn dårligere fremover.

Målingen er gjennomført i perioden 7. – 14. mai. Neste måling kommer 29. juni.

Forbrukertillitsindeksen (CCI) er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene.

Tidligere målinger:

Oppsving i forbrukertilliten

Etter en nedgang i februar og mars, øker nå tilliten til økonomien igjen.

Forbrukertillitsindeksen (CCI) øker med 1,1 poeng, til 9,8 poeng, på aprilmålingen til Opinion. Dermed er tilliten på årets høyeste nivå siden januar.

– Nordmenns tro på egen økonomi øker markant i april og ligger nå over gjennomsnittet for siste halvåret, sier Henrik Høidahl,  seniorrådgiver i Opinion.

Også troen på landets økonomi og arbeidsmarkedet styrker seg noe.

Derimot er folks spareplaner fortsatt på et relativt lavt nivå.

– Forbrukernes planer om å spare og dermed øke formuen sin, er betydelig lavere enn for ett år siden. Dette har sammenheng med varsler om høyere boliglånsrente. Flertallet tror at renten er høyere om 12 måneder enn i dag, påpeker Høidahl.

Målingen er gjennomført i perioden 10. – 16. april. Neste måling kommer 25. mai.

Forbrukertillitsindeksen (CCI) er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene.

Tidligere målinger:

Stabil forbrukertillit

Forbrukertillitsindeksen (CCI) faller med 0,4 poeng, til 8,7 poeng, på marsmålingen til Opinion.

 

Dermed har CCI falt med 4,4 poeng siden januar. Da var den på sitt høyeste siden toppmåneden august i fjor.

 

– Det er ingen vesentlige endringer fra februar til mars. Men det er en tendens til at troen på egen økonomi kommende 12 måneder er lavere, en utvikling vi har sett over flere måneder, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.

 

Troen på egen økonomi faller for fjerde måned på rad og er på sitt laveste siden oktober 2016.

 

– Mye tyder på at fallet har sammenheng med at stadig flere tror at boliglånsrenta vil være høyere om 12 måneder, sier Høidahl.

 

Målingen er gjennomført i perioden 6. – 12. mars. Neste måling kommer 27. april.

 

Forbrukertillitsindeksen (CCI) er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene.

 

Tidligere målinger:

 

Forbrukertilliten faller markant

Fra januar til februar faller forbrukertillitsindeksen (CCI) med 4,1 poeng og er nå på 9,1 poeng. Det er svekket tillit til landets økonomi og arbeidsmarkedet som trekker ned.

I januar var endringen stikk motsatt, med styrket tro på både landets økonomi og arbeidsmarkedet.

– Vi kan ikke si noe om en fallende tendens. Det er snarere slik at vi det siste halvåret har sett en sterkere tro på landets økonomi og arbeidsmarkedet, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.

Målingen er gjennomført i perioden 6. – 12. februar. Neste måling kommer 23. mars.

Forbrukertillitsindeksen (CCI) er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene.

Les mer: Forbrukertillitsindeksen 23. februar 2018

Tidligere målinger:

Nordmenn starter året med rekordstor optimisme

Ikke siden Opinion begynte målingene i 2007, har forbrukerne vært mer optimistiske i årets første måned.

 

Årets første forbrukertillitsmåling viser en økning fra 7,3 poeng i desember til 13,1 poeng i januar.

 

Forbrukertilliten (CCI) er nå 7,2 poeng høyere enn på samme tid i fjor.

 

– Forbrukerne innleder 2018 med betydelig optimisme. Det er særlig troen på landets økonomi og arbeidsmarkedet fremover som trekker opp forbrukertilliten, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.

 

Ikke siden juni 2011 har troen på landets økonomi vært større. Arbeidsledighetsindeksen er på sitt laveste nivå siden august i fjor.

 

– Også folks spareplaner øker markant i januar, noe som kan ha sammenheng med at stadig flere tror at rentene vil være høyere om 12 måneder, sier Høidahl.

 

Målingen er gjennomført i perioden 9. – 15. januar. Neste måling kommer 23. februar.

 

Forbrukertillitsindeksen (CCI) er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene.

 

Les mer: Forbrukertillitsindeksen 26. januar 2018

 

Tidligere målinger:

Forbrukertilliten øker igjen

Etter fall to måneder på rad, øker forbrukertillitsindeksen til 10,4 poeng i november.

 

– Det er først og fremst troen på egen og landets økonomi som øker, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.

 

Fra toppnoteringen på 13,4 poeng i august, falt indeksen til 9,1 poeng i oktober. Den nye målingen viser at CCI er 7,9 poeng høyere enn på samme tid i fjor. Den ligger også 0,6 poeng over gjennomsnittet av de 11 målingene som er gjennomført i år.

 

– Kun i august hadde nordmenn høyere tillit til egen økonomi. Samtidig ser vi at kjøpsindeksen og sannsynlighet for kjøp av forbruksgoder får et oppsving, sier Henrik Høidahl.

 

Den relativt høye forbrukertilliten som er målt de siste månedene, gjenspeiler meldinger om lysere økonomiske utsikter, forventninger om vekst, lav arbeidsledighet og optimisme i næringslivet.

 

Målingen er gjennomført i perioden 7. – 13. november. Neste måling kommer 15. desember.

 

Forbrukertillitsindeksen (CCI) er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene.

 

Les mer: Norsk Forbrukermeter november 2017

Fortsatt høy forbrukertillit

Forbrukertilliten i Norge er fortsatt på et veldig høyt nivå, viser Opinions september-måling.

 

Tillitsindeksen (CCI) er nå på 12,2 poeng. Det er en svak nedgang fra årsbeste på 13,4 i august, men 4,9 poeng høyere enn på samme tid i fjor.

 

– Siden juni 2016 har det vært flere optimister enn pessimister, og i løpet av 2017 er tilliten til landets økonomi og arbeidsmarkedet blitt betydelig styrket, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.

 

Troen på landets økonomi har nå vært positiv i syv måneder på rad.

 

– Siden august har folk fått mer tillit til egen økonomi, mens det har gått motsatt vei for spareindeksen. Litt færre av oss  planlegger å spare fremover, men utslagene er relativt små, sier Henrik Høidahl.

 

Målingen er gjennomført i perioden 12. – 18. september. Neste måling kommer 27. oktober.

 

Forbrukertillitsindeksen (CCI) er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene.

 

Fortsatt sterk fremtidstro

Troen på norsk økonomi er på sitt høyeste på fem år.

 

Indeksen (CCI) er nå på 10, 3 poeng. Det er 0,1 poeng lavere enn i april, men 13,9 poeng høyere enn for et år siden.

 

 – I lengre tid har nordmenn vært langt mer optimistiske på vegne av egen økonomi enn nasjonaløkonomien. De siste månedene har forskjellen avtatt og i mai er det lite som skiller, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver og ansvarlig for tillitsundersøkelsen i Opinion AS.

 

30 prosent av oss tror nå at Norges økonomi vil være bedre om 12 måneder, samme andel tror at egen økonomi vil være bedre. 20 prosent tror at Norges økonomi blir dårligere om 12 måneder, mens 17 prosent tror egen økonomi blir dårligere.

 

– For tredje måned på rad er det også flere som tror at arbeidsledigheten vil være lavere enn høyere om 12 måneder, sier Høidahl.

 

Målingen er gjennomført i perioden 9. – 15. mai. Neste måling kommer 30. juni.

 

Forbrukertillitsindeksen (CCI) er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene.

 

Les mer: Norsk Forbrukermeter mai 2017

 

Se også tidligere undersøkelser fra 2017:

 

Høyeste forbrukertillit på seks år

Forbrukertilliten øker til 10,4 poeng i april, opp 1,2 poeng fra mars. Vi må tilbake til juni 2011 for å finne tilsvarende tro på økonomien.

 

– Etter en lengre periode med negativ forbrukertillit, vendte framtidstroen tilbake i juni i fjor. I snart et år har det vært flere optimister enn pessimister, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.

 

Det er nordmenns tro på arbeidsmarkedet som i størst grad påvirker tillitsindeksen for april.

 

– Det er flere som tror at arbeidsledigheten vil være lavere enn høyere om 12 måneder. Flere tror også at norsk økonomi vil bli bedre enn dårligere i denne perioden, sier Høidahl.

 

Målingen er gjennomført i perioden 4. – 11. april. Neste måling kommer 26. mai.

 

Forbrukertillitsindeksen (CCI) er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene.

 

Les mer: Norsk Forbrukermeter april 2017

 

Se også tidligere undersøkelser fra 2017:

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen