fbpx

Svak økning i forbrukertilliten

Forbrukertilliten øker med 0,5 poeng i juni, men er fortsatt 2,2 poeng lavere enn for et år siden.

Forbrukertillitsindeksen (CCI) er nå på minus 2,7 poeng.

Det er folks lave tillit til Norges økonomi fremover som bidrar mest til å holde den samlede forbrukertilliten på fortsatt lavt nivå.

– Troen på landets økonomi fremover fortsetter å falle i juni. Den er nå på sitt laveste nivå siden november 2016, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.

Samtidig har folk økte forventninger til å kjøpe større forbruksgoder fremover. Det bidrar til at forbrukertillitsindeksen likevel går litt opp fra mai til juni.

– Troen på egen økonomi nå og om 12 måneder er på samme nivå som i mai, sier Høidahl.

Les mer: Forbrukertillitsindeksen 28. juni 2019

Målingen er gjennomført i perioden 11. – 17. juni. Neste måling publiseres 30. august.

Forbrukertillitsindeksen (CCI) er et gjennomsnitt av forbrukernes vurdering av egen og landets økonomi og forventninger til kjøp av større forbruksgoder.

Tidligere målinger i 2019:

Forbrukertilliten faller i mai

Forbrukertilliten (CCI) faller til minus 3,2 poeng i mai, ned 1,5 poeng fra april, viser siste målingen til Opinion.

Forbrukertilliten er nå 4,6 poeng lavere enn for ett år siden.

– Det er særlig tilliten til landets økonomi om 12 måneder som faller og bidrar til å trekke den samlede forbrukertilliten ned i mai, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.

Også forventningene til innkjøp av større forbruksgoder de kommende 12 måneder faller markant, om enn ikke like mye som tilliten til landets økonomi.

– Troen på egen økonomi nå og om 12 måneder holder seg på omtrent samme nivå som i april, sier Høidahl.

Les mer: Forbrukertillitsindeksen 31. mai 2019

Målingen er gjennomført i perioden 14.-20. mai. Neste måling publiseres 28. juni.

Forbrukertillitsindeksen (CCI) er et gjennomsnitt av forbrukernes vurdering av egen og landets økonomi og forventninger til kjøp av større forbruksgoder.

Tidligere målinger i 2019:

Kraftig økning i forbrukertilliten

Troen på norsk økonomi har ikke vært sterkere siden juli i fjor.

Etter et fall i forbrukertillitindeksen (CCI) i februar og mars i år, øker tilliten markant i april.

Det er særlig tilliten til landets økonomi om 12 måneder som bidrar til å trekke den samlede forbrukertilliten opp i april.

Tilliten er nå på minus 1,7 poeng. Det er 3,1 poeng lavere enn for ett år siden, og 1,2 poeng under gjennomsnittet for 2018.

Kjøpsindeksen, som handler om sannsynligheten for å kjøpe større forbruksgoder, bil og bolig fremover, øker i likhet med CCI i april.

Ny beregningsmetode

EU-kommisjonen har publisert CCI for medlemsland siden 1970-tallet.

Siden januar 2019 har EU-kommisjonen utarbeidet en ny beregningsmetode for CCI («Micro-and-Expectations-Mix»).

Opinion har dermed også gått over til å bruke denne nye metoden for å utarbeide CCI for Norge – sammenlignbar med land i EU/eurosonen.

Til grunn for ny CCI ligger de fire indikatorene landets økonomi om 12 måneder, egen økonomi nå, egen økonomi om 12 måneder og kjøp av større forbruksgoder om 12 måneder.

Les mer: Forbrukertillitsindeksen 26. april 2019

Målingen er gjennomført i perioden 9.–15. april. Neste måling publiseres 31. mai.

Tidligere målinger i 2019:

Tesla EV SUMMIT

Elbilsalget vil nå nye høyder

Forrige uke var Oslo stedet å være for alle som er opptatt av mobilitet, elbiler og fremtidens transportmidler. Nordic EV Summit 2019 gikk av stabelen på det splitter nye hotellet The Hub, med hele 950 deltagere fra 39 land. Deltagerlisten bestod av en rekke kjente personligheter som selveste Kronprinsen, miljøminister Ola Elvestuen, byråd Lan Marie Nguyen Berg og en drøss med prominente ledere innenfor bilindustrien. Her spankulerte man side ved side med toppsjefer fra en hel bilverden. Elbil er hot, noe vi opplever i Opinion – vi har de siste tre årene gjennomført ca 30-35 prosjekter for internasjonale bilfabrikanter og selskaper i leverandørindustrien, som ønsker å forstå det særnorske elbil-markedet. Ikke siden «mobilboomen» på 90-tallet har det vært større pågang for å forstå norske forbrukere fra internasjonale kunder, noe vi selvsagt synes er gøy!

Nesten halvparten vil være elbil

Midt opp all viraken på The Hub hadde Opinion gleden av å være keynote speaker. Vi presenterte Nordic EV Barometer, som er en nordisk undersøkelse (Norge, Sverige, Danmark, Finlnad og Island), som tar for seg folks planer for sitt neste bilkjøp, samt syn på elbil. Det er andre gangen vi legger frem tall på denne konferansen, og undersøkelsen omfattes av stor interesse for deltagere fra fjern og nær. Årets undersøkelse viste at elbil-salget i Norge er i ferd med å nå nøye høyder – og slår prognosen til, vil nesten halvparten av de nye bilene som selges i Norge i 2019, være elbiler.

Viktig med Bærekraftig batteriproduksjon

Det gjør at Norge fremstår som det mest modne elbil-markedet i verden, og det selges knapt mer elbiler noe sted, uavhengig av innbyggerantall. Kontrastene er imidlertid store i vår region. Elbil-penetrasjonen er langt lavere hos våre nordiske naboer, noe som i stor grad skyldes mangel på incentiver for å stimulere salget. Dette reflekteres i de opplevde barrierene for hvorfor man ikke vil kjøpe elbil neste gang man skal investere. Høy pris er den viktigste enkeltfaktoren i alle land, bortsett fra Norge, hvor den kommer et stykke ned på listen. Det er også interessant å se at norske forbrukere er langt fremme i å tenke bærekraftig produksjon av bilbatterier. Hele 2 av 3 forbrukere mener det er riktig med en sertifiseringsordning som sikrer bærekraftig batteriproduksjon. Dette er spennende for industrien, som nettopp nå er i tøffe diskusjoner om hvordan man kan få bedre kontroll over denne delen av verdikjeden.

For mer informasjon om Nordisk Elbil-barometer og/eller våre erfaringer fra våre mange elbil-prosjekter mot norske forbrukere, ta kontakt med seniorrådgiver Sunneva Kilsti (sunneva@opinion.no) eller seniorrådgiver Dag Andersen (da@opinion.no)

Løft for forbrukertilliten

I september falt forbrukertilliten til sitt laveste nivå siden februar 2017. Nå øker den og er tilbake på samme nivå som i sommer.

Forbrukertilliten har hatt en fallende tendens så langt i år.

– Usikkerhet knyttet til internasjonale handelsavtaler, proteksjonisme og konsekvensene for Europa og Norge er blant påvirkningsfaktorene, sier seniorrådgiver Henrik Høidahl i Opinion.

I oktobermålingen til Opinion øker forbrukertilliten igjen. Tilliten er nå på 7,2 poeng, en økning på 1,7 poeng siden september.

Det er særlig tilliten til norsk økonomi og sannsynligheten for sparing fremover som trekker indeksen opp. Begge deler øker markant.

– Det er imidlertid fortsatt flere som tror at landets økonomi blir dårligere enn som tror den blir bedre om 12 måneder. For fjerde måned på rad er denne indikatoren negativ, sier Høidahl i Opinion.

Målingen er gjennomført i perioden 9.–15. oktober. Neste måling publiseres 30. november.

Forbrukertillitsindeksen (CCI) er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene.

Tidligere målinger i 2018:

Liten knekk i forbrukertilliten

Forbrukertillitsindeksen faller med 3,4 poeng i juni og er nå på sitt laveste nivå for året.

– Det er lite som tilsier at forbrukertilliten skulle falle såpass tydelig nå, og det er ikke grunnlag for å si at tendensen er nedadgående, påpeker seniorrådgiver Henrik Høidahl i Opinion.

Forbrukertillitsindeksen har ligget på et forholdsvis høyt nivå over lengre tid, men er nå på sitt laveste nivå siden desember. Da falt den også markant, for så øke igjen måneden etter.

Det er et markant fall både i tilliten til egen og landets økonomi, samt til arbeidsmarkedet fremover. Samtidig faller sannsynligheten for å spare, inkludert raskere nedbetaling av lån.

– Det er ikke uvanlig at tilliten svinger fra en måned til en annen, og vi kan også ha med et tilfeldig utslag å gjøre, sier Høidahl.

Fortsatt er det flere som tror at egen økonomi vil bli bedre enn dårligere fremover. Det er også flere som tror at arbeidsledigheten er lavere enn høyere om 12 måneder.

Målingen er gjennomført i perioden 12. – 18. juni. Neste måling publiseres 31. august.

Forbrukertillitsindeksen (CCI) er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene.

Tidligere målinger i 2018:

Styrket i troen på norsk økonomi

Forbrukertilliten øker for andre måned på rad, om enn ganske beskjedent fra april til mai.

Den samlede forbrukertillitsindeksen (CCI) er nå på 10,6 poeng – opp fra 9,8 i april og 8,7 i mars.

– Meldinger om en god norsk økonomi, lav arbeidsledighet og økt oljepris har bidratt til at troen på landets økonomi har blitt stadig sterkere utover våren, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.

For femte måned på rad er det flere som tror at norsk økonomi blir bedre enn dårligere fremover.

Målingen er gjennomført i perioden 7. – 14. mai. Neste måling kommer 29. juni.

Forbrukertillitsindeksen (CCI) er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene.

Tidligere målinger:

Oppsving i forbrukertilliten

Etter en nedgang i februar og mars, øker nå tilliten til økonomien igjen.

Forbrukertillitsindeksen (CCI) øker med 1,1 poeng, til 9,8 poeng, på aprilmålingen til Opinion. Dermed er tilliten på årets høyeste nivå siden januar.

– Nordmenns tro på egen økonomi øker markant i april og ligger nå over gjennomsnittet for siste halvåret, sier Henrik Høidahl,  seniorrådgiver i Opinion.

Også troen på landets økonomi og arbeidsmarkedet styrker seg noe.

Derimot er folks spareplaner fortsatt på et relativt lavt nivå.

– Forbrukernes planer om å spare og dermed øke formuen sin, er betydelig lavere enn for ett år siden. Dette har sammenheng med varsler om høyere boliglånsrente. Flertallet tror at renten er høyere om 12 måneder enn i dag, påpeker Høidahl.

Målingen er gjennomført i perioden 10. – 16. april. Neste måling kommer 25. mai.

Forbrukertillitsindeksen (CCI) er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene.

Tidligere målinger:

Stabil forbrukertillit

Forbrukertillitsindeksen (CCI) faller med 0,4 poeng, til 8,7 poeng, på marsmålingen til Opinion.

 

Dermed har CCI falt med 4,4 poeng siden januar. Da var den på sitt høyeste siden toppmåneden august i fjor.

 

– Det er ingen vesentlige endringer fra februar til mars. Men det er en tendens til at troen på egen økonomi kommende 12 måneder er lavere, en utvikling vi har sett over flere måneder, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.

 

Troen på egen økonomi faller for fjerde måned på rad og er på sitt laveste siden oktober 2016.

 

– Mye tyder på at fallet har sammenheng med at stadig flere tror at boliglånsrenta vil være høyere om 12 måneder, sier Høidahl.

 

Målingen er gjennomført i perioden 6. – 12. mars. Neste måling kommer 27. april.

 

Forbrukertillitsindeksen (CCI) er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene.

 

Tidligere målinger:

 

Forbrukertilliten faller markant

Fra januar til februar faller forbrukertillitsindeksen (CCI) med 4,1 poeng og er nå på 9,1 poeng. Det er svekket tillit til landets økonomi og arbeidsmarkedet som trekker ned.

I januar var endringen stikk motsatt, med styrket tro på både landets økonomi og arbeidsmarkedet.

– Vi kan ikke si noe om en fallende tendens. Det er snarere slik at vi det siste halvåret har sett en sterkere tro på landets økonomi og arbeidsmarkedet, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.

Målingen er gjennomført i perioden 6. – 12. februar. Neste måling kommer 23. mars.

Forbrukertillitsindeksen (CCI) er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene.

Les mer: Forbrukertillitsindeksen 23. februar 2018

Tidligere målinger:

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen