fbpx

Forbrukertilliten øker igjen

Etter fall to måneder på rad, øker forbrukertillitsindeksen til 10,4 poeng i november.

 

– Det er først og fremst troen på egen og landets økonomi som øker, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.

 

Fra toppnoteringen på 13,4 poeng i august, falt indeksen til 9,1 poeng i oktober. Den nye målingen viser at CCI er 7,9 poeng høyere enn på samme tid i fjor. Den ligger også 0,6 poeng over gjennomsnittet av de 11 målingene som er gjennomført i år.

 

– Kun i august hadde nordmenn høyere tillit til egen økonomi. Samtidig ser vi at kjøpsindeksen og sannsynlighet for kjøp av forbruksgoder får et oppsving, sier Henrik Høidahl.

 

Den relativt høye forbrukertilliten som er målt de siste månedene, gjenspeiler meldinger om lysere økonomiske utsikter, forventninger om vekst, lav arbeidsledighet og optimisme i næringslivet.

 

Målingen er gjennomført i perioden 7. – 13. november. Neste måling kommer 15. desember.

 

Forbrukertillitsindeksen (CCI) er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene.

 

Les mer: Norsk Forbrukermeter november 2017

Fortsatt høy forbrukertillit

Forbrukertilliten i Norge er fortsatt på et veldig høyt nivå, viser Opinions september-måling.

 

Tillitsindeksen (CCI) er nå på 12,2 poeng. Det er en svak nedgang fra årsbeste på 13,4 i august, men 4,9 poeng høyere enn på samme tid i fjor.

 

– Siden juni 2016 har det vært flere optimister enn pessimister, og i løpet av 2017 er tilliten til landets økonomi og arbeidsmarkedet blitt betydelig styrket, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.

 

Troen på landets økonomi har nå vært positiv i syv måneder på rad.

 

– Siden august har folk fått mer tillit til egen økonomi, mens det har gått motsatt vei for spareindeksen. Litt færre av oss  planlegger å spare fremover, men utslagene er relativt små, sier Henrik Høidahl.

 

Målingen er gjennomført i perioden 12. – 18. september. Neste måling kommer 27. oktober.

 

Forbrukertillitsindeksen (CCI) er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene.

 

Fortsatt sterk fremtidstro

Troen på norsk økonomi er på sitt høyeste på fem år.

 

Indeksen (CCI) er nå på 10, 3 poeng. Det er 0,1 poeng lavere enn i april, men 13,9 poeng høyere enn for et år siden.

 

 – I lengre tid har nordmenn vært langt mer optimistiske på vegne av egen økonomi enn nasjonaløkonomien. De siste månedene har forskjellen avtatt og i mai er det lite som skiller, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver og ansvarlig for tillitsundersøkelsen i Opinion AS.

 

30 prosent av oss tror nå at Norges økonomi vil være bedre om 12 måneder, samme andel tror at egen økonomi vil være bedre. 20 prosent tror at Norges økonomi blir dårligere om 12 måneder, mens 17 prosent tror egen økonomi blir dårligere.

 

– For tredje måned på rad er det også flere som tror at arbeidsledigheten vil være lavere enn høyere om 12 måneder, sier Høidahl.

 

Målingen er gjennomført i perioden 9. – 15. mai. Neste måling kommer 30. juni.

 

Forbrukertillitsindeksen (CCI) er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene.

 

Les mer: Norsk Forbrukermeter mai 2017

 

Se også tidligere undersøkelser fra 2017:

 

Høyeste forbrukertillit på seks år

Forbrukertilliten øker til 10,4 poeng i april, opp 1,2 poeng fra mars. Vi må tilbake til juni 2011 for å finne tilsvarende tro på økonomien.

 

– Etter en lengre periode med negativ forbrukertillit, vendte framtidstroen tilbake i juni i fjor. I snart et år har det vært flere optimister enn pessimister, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.

 

Det er nordmenns tro på arbeidsmarkedet som i størst grad påvirker tillitsindeksen for april.

 

– Det er flere som tror at arbeidsledigheten vil være lavere enn høyere om 12 måneder. Flere tror også at norsk økonomi vil bli bedre enn dårligere i denne perioden, sier Høidahl.

 

Målingen er gjennomført i perioden 4. – 11. april. Neste måling kommer 26. mai.

 

Forbrukertillitsindeksen (CCI) er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene.

 

Les mer: Norsk Forbrukermeter april 2017

 

Se også tidligere undersøkelser fra 2017:

Arbeiderpartiet under 30 prosents oppslutning

På Opinions mars-måling for Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) faller Arbeiderpartiet med 3,9 prosentpoeng fra februar, til en oppslutning på 29,5 %. Endringen er innenfor den statistiske feilmarginen, men vi har sett en tydelig tendens på de siste meningsmålingene. Partiet faller for sjette måned på rad. Dette er den dårligste målingen for Arbeiderpartiet siden august 2013, da partiet sist lå under 30-streken.

 

Til tross for en ny sterk måling for Senterpartiet (9,7 %) og et oppsving for SV (5,4 %), får de rødgrønne ikke flertall på Stortinget – som de har hatt i flere målinger de siste månedene – om mars-målingen hadde vært et valgresultat. Med et sterkere Høyre (26,3 %) og KrF (5,5 %) og et Frp (14,3 %) som står på stedet hvil siden forrige måling, er det de fire borgerlige partiene som får flertall (86 mandater).

 

Meningsmålingene viser med all tydelighet hvor jevnt det er mellom blokkene i norsk politikk. Fra måling til måling, fra måned til måned ser vi hvordan det skifter mellom borgerlig og rødgrønt flertall.

 

FAKTA OM MÅLINGEN:

Opinions meningsmåling for mars er basert på 954 intervjuer foretatt 7.–13. mars.

 

71 prosent har svart om partivalg ved stortingsvalg. Feilmarginen varierer fra 1–3 prosentpoeng, og er størst for de største partiene (endring fra februar i parentes):  

  • Ap 29,5 (- 3,9)
  • Høyre 26,3 (+ 3,0)
  • Frp 14,3 (+ 0,1)
  • KrF 5,5 (+ 1,1)
  • Sp 9,7 (0,0)
  • SV 5,4 (+ 1,3)
  • Venstre 3,8 (- 0,2)
  • R 1,5 (- 1,8)
  • MDG 2,2 (- 0,4)
  • Andre 1,9 (+ 0,8).

Økt tillit i adventstida

Årets siste tillitsmåling viser et oppsving i forbrukertilliten. Indeksen ligger nå på 4,7, som er en oppgang på 2,2 poeng fra november.

 

– Dette er syvende måned på rad at tillitsindeksen er positiv, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.

 

For ett år siden var indeksen på minus 11,7 poeng, og den holdt seg på minussiden frem til i sommer. I mai i år hadde indeksen vært på minussiden i 20 måneder på rad.

 

– Pilene har pekt riktig vei denne høsten. Arbeidsledighetsindeksen har endret seg aller mest i positiv retning gjennom 2016, i takt med rapporter om lavere arbeidsledighet, sier Høidahl.

 

Forbrukertillitsindeksen (CCI) er et gjennomsnitt av nordmenns forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene.

 

Se også: Forbrukertillitsindeksen desember 2016

 

 

 

 

Liten nedgang i forbrukertilliten

Forbrukertilliten faller for andre måned på rad. Men fortsatt er flertallet optimister.

 

– Nordmenns tro på egen økonomi styrker seg noe fra oktober til november, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.

 

Samtidig er det flere som tror at landets økonomi blir dårligere om 12 måneder enn i dag.

 

– Det er også en økning i andelen som tror at arbeidsledigheten vil stige fremover, sier Høidahl.

 

Tillitsindeksen falt med 1,0 poeng fra oktober, og er nå på 2,5 poeng. Dette er sjette måned på rad at tillitsindeksen positiv.

 

Målingen er gjennomført i perioden 8. – 15. oktober. Neste måling kommer 16. desember.

 

Forbrukertillitsindeksen (CCI) er et gjennomsnitt av nordmenns forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene.

 

Se også: Forbrukertillitsindeksen november 2016

Fortsatt optimistiske nordmenn

Forbrukertilliten faller i oktober, men er fortsatt positiv, viser ny måling.Forbrukertillitsindeksen (CCI) er på 3,5 poeng i oktober. Det er en nedgang fra 7,2 poeng i september.

 

Samtidig er tillitsindeksen positiv for femte måned på rad og ligger 4,6 poeng over gjennomsnittet for 2016.– Selv om forbrukertilliten får et lite tilbakeslag fra september til oktober, er tendensen tydelig de siste månedene: Det blir flere optimister og færre pessimister, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.Målingen er gjennomført i perioden 11. – 18. oktober. Neste måling kommer 25. november.Forbrukertillitsindeksen er et gjennomsnitt av nordmenns forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene.

 

Se også:Forbrukertillitsindeksen oktober 2016

Tror på bedre tider

Forbrukertilliten stiger for femte måned på rad, og er nå på sitt høyeste nivå siden februar 2013.

 

Forbrukertillitsindeksen (CCI) er på 6,2 poeng i august, en oppgang på 1,4 poeng fra juli. Dermed er tillitsindeksen på sitt høyeste nivå på nesten 3,5 år.

 

– Fremtidstroen er gradvis styrket gjennom våren og sommeren, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.

 

Det er spesielt troen på norsk økonomi og arbeidsmarkedet som er vesentlig sterkere nå.

 

– Ikke siden august 2014 er det flere som tror at Norges økonomi vil være bedre om 12 måneder. Ikke siden juni 2011 er det flere som tror at arbeidsledigheten vil være lavere om 12 måneder, sier Høidahl.

 

Forbrukertillitsindeksen er et gjennomsnitt av nordmenns forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene.

 

Målingen er gjennomført i perioden 9. – 16. august. Neste måling kommer 30. september.

 

Se også: Forbrukertillitsindeksen august 2016

Høyeste forbrukertillit på tre år

Forbrukertillitsindeksen er på sitt høyeste nivå siden august 2013, viser den siste tillitsmålingen til Opinion.

 

Forbrukertillitsindeksen (CCI) er på +3,4 poeng i juni, en oppgang på 6,9 poeng fra mai.

 

Dermed er tillitsindeksen også positiv for første gang siden september 2014.

 

– For første gang på 21 måneder er det flere optimister enn pessimister, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.

 

Forbrukertillitsindeksen er et gjennomsnitt av nordmenns forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene.

 

Tre av fire delindekser, som utgjør den samlede tillitsindeksen, stiger fra mai til juni.

 

– Vi ser styrkede forventninger til både egen og landets økonomi om 12 måneder, og også en økning for spareindeksen, sier Høidahl.

 

Også arbeidsledighetsindeksen har hatt en positiv utvikling siste måneder.

 

– Det er fortsatt usikkerhet å spore, men færre tror nå at arbeidsledigheten vil stige de kommende 12 månedene. Vi må tilbake til mai 2013 for å finne en lavere arbeidsledighetsindeks, sier Høidahl.

 

Målingen er gjennomført i perioden 7. – 13. juni, altså før Storbritannina stemte for å forlate EU.

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen