fbpx

Lov og orden er klart viktigere i Sverige enn i Norge

Lov og orden er den klart viktigste saken blant svenske innbyggere. 42 prosent oppgir dette som det viktigste politiske spørsmålet.

Til sammenligning er det kun 8 prosent av norske velgere som mener at lov og orden er den viktigste saken. I tillegg viser resultatene at svenskene er mer opptatt av innvandring av flyktninger (18 % mot 9 %) og integrering (13 % mot 4 %) enn det nordmenn er.

Figur 1. Topp 6 viktigste saker i Sverige. «Hvilke politiske spørsmål er viktigst for deg i dag?»

Helsevesenet er den klart viktigste saken for norske innbyggere (43 %). Dette er også en viktig sak i Sverige, men i mindre grad (34 %) enn i Norge.

Økende renter, energipriser og matvarepriser er gjeldende i begge land. Nordmenn ser imidlertid ut til å være mer opptatt av økonomiske spørsmål sammenlignet med svenskene: 23 prosent av nordmenn oppgir den norske økonomien som viktigste sak, mens tilsvarende andel som er opptatt av den svenske økonomien er 14 prosent. Forskjellen er mindre når det gjelder personlig økonomi, men også her er andelen større i Norge enn i Sverige (13 % mot 9 %).

I tillegg er både skatter og avgifter[1] (20 % mot 10 %) og klasseskiller og økonomiske forskjeller (20 % mot 14 %) viktigere for nordmenn enn for svensker.

Figur 2. Topp 6 viktigste saker i Norge «Hvilke politiske spørsmål er viktigst for deg i dag?»

Strømkrisen er en dominerende sak i begge land, men svenskene virker å være mer opptatt av energipolitikk[2]. En må imidlertid merke seg at man har spurt om energipolitikk i Norge og energi/kjernekraft i Sverige. Kjernekraftspørsmålet har blitt aktualisert av at opposisjonspartiene i Sverige (M, SD, KD og L) har løftet dette som løsning for å øke energiproduksjonen og for å få kontroll over strømprisene. 

2 av 3 i Sverige mener landet går i feil retning

På spørsmål om utviklingen i Norge går mest i riktig eller feil retning, oppgir 40 prosent at det går mest i riktig retning, mens 60 prosent oppgir at det går mest feil retning. Andelen som mener landet går i feil retning har økt i løpet av sommermånedene: I juni var det 53 prosent som oppga at det går mest i feil retning og 47 prosent som oppga riktig retning

Andelen blant svenskene som mener Sverige går i feil retning er høyere: 2 av 3 svensker mener utviklingen går mest i feil retning mens 1 av 3 oppgir at det går i riktig retning.

Sverige har de siste årene hatt omfattende problemer med vold og gjengkriminalitet. Bare i 2021 var det 344 skyteepisoder og 158 bombesituasjoner (forberedelse/forsøk/detonasjoner).

Sett i lys av at lov og orden er viktigste sak i Sverige, er det sannsynligvis kriminalitetsbildet som bidrar mest til at svenskene, i større grad enn nordmenn, mener at landet går i feil retning.

Figur 3. «Går utviklingen i Norge/Sverige mest i riktig retning, eller går den i feil retning.»

Tillit til sittende statsminister er høyere i Sverige enn i Norge

Jonas Gahr Støre har snart vært statsminister i ett år. Oppslutningen om Ap har vært synkende siden årsskiftet, og innbyggernes tillit til Støre har vært fallende gjennom sommermånedene. Andelen av innbyggerne som har tillit til statsministeren var 37 prosent i juni, 33 prosent i juli og 29 prosent i august. Til sammenligning oppgir 49 prosent av innbyggerne at de har stor/ganske stor tillit til Erna Solberg (i august).

Støre har måttet håndtere flere kriser i innledningen av sin statsministerperiode, og det er lett å peke på at det er vanskelig å være populær i en periode hvor folk flest får dårligere råd. Her er det imidlertid interessant å sammenligne med tall fra Sverige.

Både Støre og Magdalena Andersson er ledere av sosialdemokratiske partier og styrer mindretallsregjeringer. Begge har også styrt sine respektive land i omtrent samme tidsperiode. Både korona/omikron-bølgen og høy prisvekst har vært gjeldende for begge land.

Svenskene har imidlertid langt høyere tillit til sin statsminister enn det nordmenn har: Over halvparten (53 %) har stor/ganske stor tillit til Magdalena Andersson. Andersson har dessuten markant høyere tillit (40 %) enn det statsministerkandidat hos Moderaterna, Ulf Kristersson.

En kan derfor stille spørsmål om svenske velgere opplever at Andersson har håndtert disse krisene bedre enn det Støre har gjort. En annen tolkning er at økonomi er viktigere i Norge enn i Sverige, og at dette derfor har større påvirkning på tilliten til sittende statsminister.

Figur 4. «Hvor stor tillit har du til …» Andel med stor/ganske stor tillit til statsministerkandidatene.

 
Interesse for politikk i nabolandet

Det er under tre uker til valget i Sverige og erfaringsmessig blir det svenske valget godt dekt i norske medier. Nordmenn er imidlertid i liten grad interessert i svensk politikk, kun 19 prosent oppgir at de er ganske/svært interessert, mens 78 prosent oppgir at de er lite interessert/ikke interessert i det hele tatt. Samtidig er svenskene i enda mindre grad interessert i norsk politikk: Kun 11 prosent av svenske innbyggere oppgir at de er ganske/svært interessert i norsk politikk.

Figur 5. «Hvor interessert vil du si at du er i svensk/norsk politikk?» Andel som er ganske/svært interessert i svensk/norsk politikk.

  1. Ulik formulering i Norge og Sverige kan ha påvirket svarfordelingen. Svaralternativet for den norske undersøkelsen var «skatter og avgifter», mens svaralternativet i Sverige var «skatter».

  2. Svaralternativ i Norge «Energipolitikk». Sverige: «Energi og kärnkraft»


Ta kontakt med:

Martin Stubban på 936 04 322 eller martin.stubban@opinion.no

30. august arrangerer Opinion et frokostseminar om Riksdagsvalget i Sverige 2022. Her vil du høre mer fra Martin og andre spennende gjester. Les mer og meld deg på her.

Vi lanserer ny rapport: Forbrukere og bærekraft

Av Sunneva Kilsti og Mia Harboe

Opinions undersøkelse om Forbruker og bærekraft er klar til lansering! Vi presenterer undersøkelsen i et gratis webinar 30. april, men det er mulig å kjøpe rapporten allerede nå.

For 25 000 kroner får du en solid innføring i forbrukernes forhold til bærekraft, hvordan de forholder seg til dette i eget forbruk og hvordan du og din virksomhet kan spille på lag med forbrukerne for en mer bærekraftig utvikling. Klikk her om du ønsker å bestille!

Rapporten tar for seg det beryktede gapet mellom forbrukernes holdninger og handlinger, og viser hvilke barrierer som gjør det vanskelig for folk flest å ta mer bærekraftige valg. Vi beskriver hvordan ulike grupper oppfatter sin egen livsstil i dag og hvilke ønsker og ambisjoner de har for endring.

Følger FNs bærekraftsmål

Et økende antall virksomheter i alle sektorer følger FNs bærekraftsmål. Dette er verdens felles arbeidsplan for en bærekraftig utvikling, og vår undersøkelse viser at 8 av 10 norske forbrukere ønsker å bidra til en slik utvikling. Frem til i dag har bærekraft og tiltak hos aktørene vært mer preget av top down enn bottom up. Nå skjer det en endring, noe som er avgjørende for å få forbrukerne med på laget. De trenger hjelp og tilrettelegging for at hverdagens mange små og store valg skal gå i en mer bærekraftig retning, og de savner tydelige bærekraftige alternativer.

Allergiske mot grønnvasking

Undersøkelsen går i dybden på kategorier som mat og drikke, transport og forbruksvarer. Vi belyser trender som norskprodusert og plantebasert mat, fossilfri mobilitet, brukthandel, gjenbruk og reparasjon. Vi ser også på forbrukernes forhold til natur, miljø og klima og hvordan dette påvirker ønsker om å bidra til en bærekraftig utvikling.

Rapporten peker på muligheter og hva virksomheter kan gjøre mer av. Selv om forbrukerne er allergiske mot grønnvasking, respekterer de oppriktige forsøk.  Så lenge bedrifter og andre er ærlige og transparente, er det lov å ta ett skritt om gangen.

For å lære mer om forbrukernes forhold til bærekraft og dine muligheter til å nå dem med bærekraftige produkter og tjenester, meld deg på vårt frokost-webinar her og bestill rapporten her.

Sunneva KilstiTa gjerne kontakt med sunneva@opinion.no dersom du ønsker å diskutere konkrete problemstillinger med oss.  

UNG2019 er kommet!

Opinion har gleden av å presentere vår splitter nye, syndikerte ungdomsrapport: UNG2019! Denne rapporten er et must for deg som ønsker å ha pulsen på hva den yngre del av befolkningen tenker, tror, gjør, mener, forbruker og drømmer! Vi har gjennom senhøsten 2018 kartlagt hva denne målgruppen bruker tid og penger på, hva slags holdninger, verdier og identitet som særpreger dem, og forholdet deres til en rekke (200) merkevarer og kategorier. Vi avdekker hva som påvirker vanene og holdningene deres, og forteller deg hvordan du kan nå dem i hverdagen. Det hele trekkes sammen ved å beskrive de viktigste egenskapene som preger unge i dag – og kanskje enda viktigere, i morgen.

Rapporten, som er lagt opp for både å informere og inspirere deg som leser, bygger på et omfattende materiale:

  • 45 dybdeintervjuer
  • Et landsrepresentativt utvalg på over 1000 personer i alderen 15-29 år
  • Bakgrunnsdata fra SSB og andre sekundærkilder
  • Desk research gjennom hele 2018, med over 100 ulike kilder
  • Vår egen Consumer Stories 2019-2021

Du kan lese mer om innholdet i rapporten her!

Rapporten er tilgjengelig nå, koster kr 35.000 eks mva, og blir distribuert digitalt ved bestilling. Vi kan også tilby målgruppeanalyser som gjør det mulig for deg å se hvordan DIN målgruppe oppfattes i denne målgruppen, til kr 6.300 pr merkevare. Det er også mulig å bestille skreddersydde rapporter og presentasjoner – ta kontakt for pristilbud.

For mer informasjon om rapporten og prosjektet, kontakt prosjektleder Anne-Sofie på mail; anne-sofie@opinion.no

Årets trendseminar er klart: Velkommen til Vulkan Arena 14.2

Det er igjen tid for vårt årlige og populære trendseminar. Vi lanserer årets Consumer Stories 2019-2021 trendrapport med et formiddagsseminar der vi byr på vårt beste program hittil. Vi garanterer at du får med deg både inspirasjon, konkret innsikt og helt ny og fersk dokumentasjon på de siste forbrukertrendene som vil forme nordmenns atferd de neste årene.

PÅMELDING OG FULLT PROGRAM HER, (PS: DET HAR BLITT FULLTEGNET HVERT ÅR SÅ VÆR TIDLIG UTE)

Fra UK kommer trendanalytikeren og forfatteren Sean Pillot de Chenecey fra Brand Positive, som akkurat nå er ute med det som har blitt en av de mestselgende internasjonale businessbøkene i verden i November: «The Post-Truth Business: How To Rebuild Brand Authenticity in a Distrusting World«. Fra NRK kommer kringkastingssjefen selv, Thor Gjermund Eriksen, for å fortelle hvordan NRK har arbeidet for å skape og beholde den sterke tilliten og unike posisjonen de har hos det norske folk. Fra oss i Opinion kommer Sunneva Kilsti som byr på fersk innsikt om hva og hvem som har påvirkning og innflytelse på norske forbrukere.

Til slutt forteller Opinions Ole Petter Nyhaug om 10 nye innsikter for 2019 basert på vår ferske Consumer Stories rapport. Disse er hva du er nødt til å være oppmerksom på for å forstå trendene som former nordmenns forventninger til medier, merkevarer, tjenesteleverandører og andre virksomheter i både offentlig og privat sektor.

Velkommen til Vulkan Arena! Seminaret har blitt raskt utsolgt hvert år, så det lønner seg å være tidlig ute med påmelding. Ønsker du å lese mer om årets trendseminar – klikk deg inn på seminarsiden for mer informasjon!

Gratis frokostseminar om de siste trendene innen markedsanalyse

Man skal ha stor kapasitet for å holde tritt med alt som nå skjer av innovasjon og nye muligheter innen markedsanalyse. Vi hjelper deg å få oversikten over hva du bør vite om, og hvordan du kan ta det i bruk. Torsdag 26 april inviterer vi igjen til gratis frokostseminar hos oss. Meld deg på her!

Verden snurrer raskere og raskere, digitalisering preger også vår bransje og mange av oss som er opptatt av å forstå forbrukeratferd føler sikkert frustrasjon over å ikke ha tid til å følge med på alt. Men fortvil ikke, vi er her for å holde deg oppdatert om hva som skjer innen metode og markedsanalyse slik at du kan få ennå bedre og smartere innsikt!

 

Vi forteller deg om hvilke 10 trender som gjelder akkurat nå innenfor bransjen basert på internasjonale trender, og hvorfor dette er viktig for deg som bruker av markedsanalyse. Vi vil også dele resultater og erfaringer fra vår egen XP-Dag (eksperimentdag), der vi sist høst testet 10 nye metoder og teknologier i form av en event der 100 forbrukere gikk gjennom alle metodene. Vi deler noen av innsiktene vi fikk – for eksempel hvordan bruke chatbots, nevrovitenskap eller sensoriske stimuli i forbrukertester. 

Dette seminaret passer for deg som et interessert i ny metodikk, og lurer på hva de flinkeste folkene i vår bransje jobber med om dagen. Opplegget er korte presentasjoner på 5-10 minutter fra våre ulike fageksperter, slik at du får smakebiter av mange forskjellige ting.

 

Her kan du melde deg på.

Bli med på reise inn i forbrukerens hjerne

Vi inviterer til gratis frokostseminar torsdag 22.mars fra klokken 08:30 – 10:15 i våre lokaler på Vulkan. Meld deg på her.

Nevrovitenskap har vært «hot» i analysebransjen noen år. Det handler om å avdekke og måle hva som faktisk skjer i hjernen til en forbruker når de blir utsatt for stimuli som f.eks. reklame, pakningsdesign eller emosjonelle budskap. Vi gir deg en praktisk innføring i mulighetene som finnes, byr på et konkret og ferskt case fra norsk dagligvarebransje, og ikke minst: Besøk av Thom Noble fra britiske Neurostrata, et av de virkelig førende miljøene innen faget.

Her er programmet:

08:00 – 08:30
Registrering og frokost


08:30 – 08:55
On neuroscience (Keynote)

Thom Noble, founder of NeuroStrata, an independent advisory and consultancy business, specializing in neuro-metric, bio-sensory and implicit techniques.

Thom will talk about the role of emotions and unconscious processes in purchasing, what we know about consumer behaviour and decision-making, and how neuroscience can reveal insights behind behaviours.

Thom’s career in international brand marketing and business consultancy has involved senior roles in FMCG, Media, Entertainment, Leisure & Technology.  He’s worked at GSK, Diageo and Disney and advised many others including Universal Studios, Unilever, PepsiCo, Red Bull & Tesco.

As a pioneer in the emerging field, he is credited with co-launching the world’s first dedicated neuromarketing brand consultancy. He has spent much of the past 15 years collaborating with neuroscientists, technologists, researchers & marketers around the globe, developing new ways of evaluating branding & creativity to garner deeper insights and optimize effectiveness.

Thom’s latest ventures, NeuroStrata and CloudArmy Inc. are dedicated to helping brand owners, insight businesses & creative agencies adopt, adapt and improve the application of science-led research techniques to marketing.


08:55 – 09:15
Rasjonelle beslutningstakere? Glem det. 

Sunneva Kilsti, seniorrådgiver og kvalitativ spesialist i Opinion

Forbrukerne er som andre mennesker – emosjonelle og irrasjonelle. Det store paradigmeskiftet innen atferdsøkonomi har snudd opp ned på alt fra psykologi til økonomi og markedsføring. I dette innlegget lar vi oss inspirere to Nobelprisvinnere i økonomi og en markedsføringsrebell; Kahneman, Thaler og Sharp.


09:15 – 09:30
”Opinion Neuro Task Force”

Ola Gaute Aas Askheim (seniorrådgiver og prosjektansvarlig), Tove Botnen (konsulent) og Vegard Tveito (konsulent)

Opinion har tatt initiativet til å introdusere markedets mest brukervennlige løsninger innenfor neurovitenskapelige målinger for norske markedsførere og kommunikatører.  Prosjektgruppen samtaler om våre konkrete planer.


09:30 – 10:15

Presentasjon av testresultater for ‘Noisy’
Thom Noble, NeuroStrata & Ola Gaute Aas Askheim, Opinion

I samarbeid med TINE har vi analysert ny emballasje og emballasjedekor for Noisy ved hjelp av neurovitenskapelige analyseteknikker, og resultatene fra testen får du her!

Vi har undersøkt i hvilken grad dagens og ny emballasje står ut i kjøleskapet i butikken, hvorvidt kundene klarer å finne igjen ny emballasje i hyllene og i hvor sterk grad produktet gjennom emballasje og dekor klarer å knytte emosjonelle bånd til forbruker.

Og vi har selvsagt sett på hvilke ytterligere forbedringsmuligheter ny Noisy-design har.
Presentasjonen holdes på engelsk.

Her kan du melde deg på til seminaret.

Årets store trendseminar: Consumer Stories 2018-2020

Hvilke 10 nye trender og innsikter vil forme norske forbrukeres holdninger, verdier og atferd de neste tre årene? Hva er det nye ungdomsopprøret? Hvorfor er norske familier i endring? Og hvor er sosiale medier og netthandelen på vei…er det en ny retning på gang? Det er noe av det vi tilbyr svar på den 14. februar kl 09-11.15 på Vulkan Arena.

Da er det nemlig igjen tid for årets høydepunkt…for oss i hvert fall: Consumer Stories er vårt årlige, store trendseminar som samler godt over 200 fremoverlente av våre kunder og andre fra marketing, kommunikasjon, myndigheter, handel, organisasjoner og medier. Vi har også en liten trendmesse der du kan oppleve en del av det nye og kule up-close og hands-on (som det heter på internasjonalt).

Dagen markerer samtidig lansering av årets Consumer Stories 2018-2020 trendrapport, Norges mest brukte, mest oppdaterte, mest konkrete og ikke minst best dokumenterte forbrukertrendrapport. Rapporten kan du se og kjøpe på seminaret (med hyggelig pris for seminardeltagerne). Du får den i så fall med hjem med en gang.

 

Velkommen skal du være, og her kan du lese mer om seminaret, programmet og påmeldingen.

Bli med på Reisen til Julestemningen!

Julen er snart her, og Opinion er sannsynligvis det analysebyrået i verden som kan mest om julestemning. Vi har de siste to årene daglig målt utviklingen av julestemningen i det norske folk, og er allerede i gang med årets måling for Norsk Juleindeks (se norskjuleindeks.no). 

 

Prosjektet har faktisk vunnet markedsføringpris for beste bruk av data og innsikt. Dermed er vi selvsagt veldig stolte av den faglige delen av det, og av samarbeidet med Matprat. Vi synes også temaet i seg selv er såpass interessant både kommersielt og for kosens skyld, at det er verdt å dele kunnskapen med alle som er opptatt av jul. Flere enn oss er nemlig opptatt av å forstå hva denne tiden på året betyr for – og gjør med – norske forbrukere og det norske folk.

 

Derfor vil vi gjerne invitere kunder, venner og samarbeidspartnere til årets siste, men desidert mest stemningsfulle frokostseminar hos oss på torsdag 14. desember fra kl 08:30 til 10. Meld deg på her! Vi kan friste med en rikholdig julemeny:

 

Kl. 08:30 – 09:00: Servering av deilig julefrokost

 

Kl. 09:00 – 09:05: Velkommen

 

Kl. 09:05 – 09:30:  «Reisen til Julestemningen» – Vår adm.dir. og jule-entusiast John Lauring Pedersen forteller om hva som skaper julestemning i Norge, oppdatert med rykende ferske tall og fun facts fra årets måling.

 

Kl. 09:30 – 09:50: For å balansere alt det hyggelige og koselige har vi invitert forfatteren av «Skrekkelig Jul», Sveinung Lutro, for å fortelle om julens skyggeside – alle skrømt, hekser og djevler vi risikerer å møte på i forbindelse med julen. Vi lover at julen aldri vil bli den samme igjen.

 

Kl. 09:50 – 10:00: Helt til slutt har vi vært så heldige å få med oss David Bowie og Bing Crosby, som i fellesskap vil runde av julemorgenen, med en sang som for alltid vil stå langt oppe på listene over tidenes julesang: The Little Drummer Boy.

 

Vi håper flest mulig vil ta turen innom Vulkan for 100% julestemning.

 

Meld deg på her!

Kom tettere på forbrukeren i deres egen verden!

Vi inviterer til frokostseminar om etnografi som innsiktsverktøy.

Etnografi handler om å være der det skjer. Det å forstå situasjonen og konteksten forbrukerne møter produktene og budskapene våre, er viktig og utrolig lærerikt.
Opinion er ledende på etnografisk research i Norge, og torsdag 19.oktober gir vi deg en inspirerende innføring i hvilke fantastiske muligheter den etnografiske verktøykassa kan gi virksomheten din enten du jobber privat eller offentlig, med produkter eller med kommunikasjon, analogt eller digitalt.

Vi deler spennende erfaringer fra en rekke bransjer og problemstillinger og garanterer at du vil gå fra dette frokostseminaret med en opplevelse av at det finnes flere muligheter til innsikt, enn du var klar over.

 

Dato: Torsdag 19.oktober
Tid: 09:00 – 10:00
Frokostserveringen starter kl. 08:30
Sted: Opinions lokaler ved Mathallen. Vulkan 16, 0178 Oslo

 

Klikk her for å melde deg på!

Frokostseminar om fremtidens markedsanalyse

Torsdag 21. september inviterer vi igjen til vårt populære månedlige frokostseminar, denne gang om «Insight communities», den raskest voksende metoden inne kundeanalyse internasjonalt. Dette er en løsning som svarer på behovet for raskere, rimeligere og mer fleksible og involverende metoder. Du får høre om metoden, se eksempler fra kunder og ikke minst: Høre fra Andy Buckley fra våre venner i Join the Dots, som er de ledende i Storbritannia og blant de ledende i verden på området. De har opplevd fantastisk vekst de siste årene, og forteller oss hvordan deres kunder tar metodene i bruk og hva de får ut av det.

 

Meld deg på her: PÅMELDING

 

Kort fortalt handler insight communities om å bygge egne communities (kundepaneler fra 50-500 deltagere) som gir tilgang til en always-on kanal for toveis dialog med kunder og dermed mulighet til å komme tettere på og være tilstede «in the moment» på deltagernes (respondentenes) egne premisser. Dette er fremtidens markedsanalyse, folkens. Formålet kan være innsikt, co-creation, trendovervåkning, testpanel og mye mer. Metodene kan være både kvalitative, kvantitative og nye, digitale verktøy. Opinion har i mange år vært ledende på området i Skandinavia (tidligere under navnet OnLive Research).

Vi har allerede fantastisk respons, og lokalene er i ferd med å sprenges, men vi skal alltid klare å få plass til noe gode venner til.

 

Her er agendaen for seminaret. Det blir korte men innholdsrike innlegg fra både inn- og utland.

 

Velkommen ved adm. dir. John Lauring Pedersen

«MROC» hva er det for noe rart? Jo: den raskest voksende metode innen internasjonal markedsanalyse
ved Ole Petter Nyhaug, Opinion

Slik bruker kunder online insight communities med suksess i UK og globalt
ved Andy Buckley fra Join the Dots i England

Norske kundecases: Smakebiter på hvordan et par norske kunder bruker insight communities
ved representanter for kunder og Opinion

Avslutning og back to work. Om noen ønsker å diskutere muligheter med oss i etterkant, så er vi tilgjengelig etter seminaret.

 

Velkommen til seminar hos oss på Vulkan! Husk at påmelding kreves, og her kan du registrere deg: PÅMELDING

Her kan du se alle planlagte seminarer: Frokostseminarer

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen