fbpx

Opinion presenterte innsikt på NHO sin årskonferanse

Tove Botnen under NHOs årskonferanse 12. mai 2022. Foto: NTB Kommunikasjon.

Tove Botnen, seniorrådgiver i Opinion, presenterte nye tall om unges tanker om fremtiden på NHOs årskonferanse 2022. Hun kunne fortelle at krig og uro i verden, klimaendringer og ødeleggelse av natur er områder som bekymrer mest.

Botnen snakket om unges psykiske helse med H.K.H Kronprinsen

Botnen fikk også æren av å bli invitert på lunsj med selveste H.K.H Kronprinsen sammen med Yaras konsersjef Svein Tore Holsether, administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid, Åse Kleven i Kongsberg Gruppen og Aksel Halvorsen i Rørlegger sentralen AS. Kronprinsen ønsket å høre mer om Opinions UNG2022-undersøkelse, og de snakket blant annet om de unges refleksjoner rundt arbeid, psykisk helse og fremtidens utfordringer og bekymringer.

Foto: NTB Kommunikasjon.

Krig og uro bekymrer mest

For første gang ser vi at krig og uro i verden er den saken som bekymrer de unge aller mest.  Klimaendringer og miljøkrisen har over flere år vært deres største bekymring, og ligger fremdeles på et høyt nivå. Men med en krig i Europa har de unge fått enda en ting å bekymre seg over, forteller Botnen. 

Flere unge bekymret seg over at deres generasjon får det verre enn den forrige. Dagens unge har på få år tatt innover seg den store klimakrisen, de har levd under en pandemi og nå får de nærbilder fra krig i Europa inn på telefonen daglig, forteller Botnen.

Du kan se hele paneldebatten med programleder Sofie Høgestøl her: https://youtu.be/32yygawtWjc

Foto: NTB Kommunikasjon.

Unge positive til internasjonalt samarbeid

Likevel er det ikke bare pessimisme blant unge. Mange har tro på at vi skal klare å løse de store krisene, forteller Botnen. De unge mener internasjonalt samarbeid er viktig for å kunne løse fremtidens utfordringer. Vi ser også at flere enn tidligere ser viktigheten av demokratiet. Det er mer fokus på demokrati blant unge. Kanskje nettopp fordi de ser at dette ikke er noe vi kan ta for gitt.

Tove Botnen i samtale med programleder Sofie Høgestøl, Åse Kleven og Aksel Halvorsen. Foto: NTB Kommunikasjon


Ta kontakt med:

Tove Botnen på 991 06 513 eller tove@opinion.no

Årets UNG-Rapport er lansert

Opinion har lansert sin årlige studie av utviklingstrekk hos norsk ungdom i alderen 15 til 25 år. I UNG2022 tar vi et dypdykk i de unges univers for å gi våre kunder innsikt og hjelp på veien for å nå en spennende målgruppe. 

Selv om UNG2022 ikke er en koronarapport har vi naturligvis sett på hvordan pandemien har påvirket de unge og endret deres atferd. Det har vært mye fokus på de unge under pandemien, det er jo de som har gått glipp av mange store milepæler i livet.

Spørsmålet er derfor: hvor mye føler de selv at de har gått glipp av? Og ikke mindre: hva bør man ta hensyn til nå når man vil komme i kontakt med denne målgruppen? 

Mange har ikke opplevd et så stort tap

Svaret er kanskje overraskende, for innsikten vår viser at hele 4 av 10 sier de IKKE skal ta igjen det tapte. Mange har nemlig ikke opplevd det som et så stort tap. De har hatt det bra under pandemien.

Denne gjengen har stort sett levd livet på nett, og særlig i Gaming universet. De unge er faktisk de som har blitt mest digitale under pandemien. Dette var gjengen som brukte mest tid på nett før pandemien, og dette er de som har økt mest. De har fått nye venner på nett, de har utfoldet seg kreativt. 

Team UNG fra venstre: Bendik Mogensen, Tove Botnen, Anne-Sofie Åmodt og Anniken Klyve.
Alle unge er ikke like

Det vi har sett klart og tydelig i arbeidet med årets rapport er at alle unge er ikke like. UNG2022 gir blant annet en dyptgående forståelse av hvordan jentene skiller seg fra gutta, hvordan bygdeungdommen skiller seg fra by-ungdommen og hvordan 15-åringene skiller seg fra 25-åringene.

Innsikten kommer fra nærmere 100 dybdeintervju med unge, en landsrepresentativ undersøkelse med over 1000 respondenter, innsikt fra Opinions Norsk koronamonitor, Opinions Bærekraft rapport og Consumer stories, og litt SSB.

Skrevet av: Anniken Klyve, Community Manager i Opinion og en del team UNG

Kategorier UNG

Ung i pandemien

Hvordan har pandemien vært for de unge? De unge har forholdt seg til pandemien som alle andre. Mindre sosial kontakt og mindre trening, mindre festing og mindre reising.

I det hele tatt, mindre av det meste som er mer typisk for de unge, enn for de eldre. Mange unge sluttet også helt å gå ut av huset, og mer enn andre aldersgrupper.

De unge er mindre bekymret

Ser man pandemien under ett, så har en av fire unge vært bekymret for å bli smittet selv – mot annenhver over 60 år. Men selv om de unge ikke har vært like redde for å bli smittet som de eldre, så har de vært like bekymret for at andre kan bli smittet.

Samtidig har pandemien berørt så mange andre aspekter av livet, slik som skole- eller jobbsituasjon, fremtidshåp, fysisk aktivitet og psykisk helse. I sum har de unge hatt en ekstrem tøff påkjenning og i tillegg kanskje mistet noen av de viktigste årene i livet.

For eksempel har de unge vært mer bekymret for økonomien sin enn de eldste. Mange har hatt en krevende skole- eller læringssituasjon, samtidig som mange typiske arbeidsplasser for unge, som butikker og serveringssteder, falt bort.

Tyngst under den tredje bølgen

Perioden med den tredje bølgen i februar-april i år var antakelig den tyngste fasen i pandemien, både for nordmenn generelt og de unge spesielt.

Særlig ensomhet og savn av andre mennesker preget nordmenn, men ingen aldersgruppe kom i nærheten av de yngre, hvor flertallet var ensomme (58 prosent i perioden februar-april).

Gjennom hele pandemien har Norsk koronamonitor bedt ungdommene vurdere sin egen situasjon for tiden. Sammenlignet med befolkningen totalt, har over dobbelt så stor andel av ungdommene vurdert sin egen situasjon som dårlig (i snitt 20 prosent, mot 7 prosent i hele befolkningen, se figur).

Det er også de unge som i størst grad sier at livssituasjonen er psykisk belastende under pandemien.

Tiltakstrøtthet?

Selv om både unge og andre selvsagt har vært lei av pandemien og ønsket seg en hverdag uten korona, betyr ikke det at de har vært negative til tiltakene eller ikke sett behovet for dem.

Snarere tvert imot. I all hovedsak, gjennom hele pandemien, har nordmenn flest vært uenig i at koronatiltakene er for strenge. Og det er de unge som i minst grad har ment at det er for strengt.

Klemmerekord i åpningsfasen

Sommeren i fjor, når Norge lettet på tiltakene, var utvilsomt et høydepunkt for ungdommen. Syv av ti syntes de hadde det bra, som fortsatt er det høyeste nivået målt i hele pandemien – verken slått av sommeren i år eller tiden som har gått etter gjenåpningen i september.

I den første uken etter gjenåpningen av Norge i september, satte nordmenn, og ikke minst de unge, klemmerekord med klar margin under pandemien.

Seks av ti unge, mot fem av ti totalt, klemte noen utenfor egen husstand. Siden har klemmingen stort sett bare økt. Men tatt i betraktning at det meste nå er lov, betyr det at også mange fortsatt holder igjen på å klemme andre ennå.

Mange husker kanskje hvordan det gikk sist vinter og en viss skepsis til en normal hverdag vil kunne bestå en stund til. Mange tror også at pandemien varer lenge.

I september tror bare en av fire unge at pandemien er over det nærmeste halvåret. Resten tror altså at den varer lengre enn det.

Ønsker «koronatiltak» for klimaet

De unge har vært flinke til å følge opp hygieneråd som munnbind og håndvask i pandemien, og mange synes det er gode vaner vi kan fortsette med.

I oktober mener over åtte av ti at butikker og cafeer bør fortsette å tilby håndsprit, også etter pandemien.

De yngre er også innstilt på å leve med like stor tiltaksbyrde som vi har hatt i pandemien, fremover – dersom det bidrar til å stoppe klimakrisen.

Dette til tross for at unge har vært spesielt hardt rammet av tiltakene. Hele 47 prosent av de unge synes myndighetene bør innføre like kraftige tiltak for å stoppe klimakrisen som vi har hatt for å stoppe koronakrisen.

Skrevet av: Nora Clausen, seniorrådgiver og partner i Opinion

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen