fbpx

Design Thinking

Design Thinking er en menneskeorientert måte å jobbe med innovasjon og utvikling. Prosessen starter med en dyp forståelse av brukerens realitet, behov og «problem». Deretter bearbeides innsikt, ideer og løsninger kontinuerlig gjennom brukertesting, justering og forbedring.

En viktig ingrediens i Design Thinking er å utfordre vanetenkning og virkelighetsforståelse ved at et tverrfaglige team samarbeider i prosessen.

Steg 1: Empatisering

Denne første fasen er selve fundamentet og den viktigste pilaren i Design Thinking. For oss som jobber til daglig med å forstå ulike menneskers behov og motivasjoner er denne fasen velkjent.

Men her holder det ikke å spørre folk hva de ønsker seg. Her handler det om å virkelig forstå, det å kjenne på andres følelser og opplevelser, som om man var dem. Det å virkelig forstå deres behov, frustrasjoner, problemer og indre motivasjoner på ekte. Folk flest er ikke klar over egne behov.

De må graves frem, gjerne indirekte og projektivt ved hjelp av psykologiske teknikker. Ikke minst må vi observere adferd i ekte kontekst. Denne fasen krever kompetanse innen sosialantropologi og psykologi.

Steg 2: Identifisere innsikt

Her samler vi alle funnene fra Steg 1, definerer gode hypoteser omkring «pain points» og «mulighetsrom» og lager levende «personas» som vi kan utvikle konkrete løsninger for basert på deres behov og motivasjoner.

Tverrfaglig samskapning er en viktig ingrediens i Design Thinking, og innsikten bearbeides i samarbeid.

Det betyr at vi involverer et team med ulike perspektiver og kompetanse: oss i Opinion/antropolog og workshop fasilitator, fra oppdragsgiver og byrå: utvikling/innovasjon, kommunikasjon, teknisk og salg.

Vi i Opinion fasiliterer disse workshops underveis.

Steg 3: Idéutvikling

Når «problemer» og muligheter er tydelig kartlagt og definert, utforskes veier for å møte disse.

Hensikten er å utvikle så mange idéer og løsninger på faktiske problemer som mulig. Design Thinking er opptatt av at vi ikke skal utelate idéer som virker åpenbare/«dumme».

Her er det viktig å skape en positiv atmosfære der alle idéer i utgangspunktet er verdifulle. En liten detalj i en idé kan bety et genialt konsept som svarer presist til forbrukerbehovet. Mot slutten av seansen prioriteres idéene.

Steg 4: Prototype

Her lager designerne konkrete skisser og prototyper for å bringe løsningene til live mer konkret.

Da brukes enten fysiske hjelpemidler eller digitale, litt avhengig av både budsjett og produkt/tjeneste eller hva som er hensiktsmessig.

Det mest optimale er om forbruker kan være med på medvirkningen, for å gi løpende innspill på detaljer i utførelser og sjekke om dette svarer til «problemer» og behov.

Steg 5: Teste

I den siste delen gjennomføres en test for å kartlegge assosiasjoner, inntrykk på et større utvalg, samt aksept, kjøps-/ gjenkjøpssannsynlighet og betalingsvillighet.

Dette gjennomføres enten i form av fokusgrupper og/ eller som en kvantitativ test.

Bestill Design Thinking i dag

Få et uforpliktende tilbud
Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen