fbpx

Nyheter

Norsk koronamonitor

Markant færre tror på boligprisfall

28 prosent av befolkningen tror at boligprisene vil falle den kommende måneden. 18 prosent tror på økning, mens hele 41 prosent tror prisene forblir uendret.

Norsk koronamonitor

Hver tredje unngår helsetjenester

Hver tredje nordmann sier de unnlater eller utsetter å oppsøke helsetjenester som følge av koronaepidemien. Norsk koronamonitor fra Opinion har i samarbeid med Røde Kors spurt

Norsk koronamonitor

Korona bra for klima på kort sikt

Nesten to av tre nordmenn tror at koronaepidemien vil redusere de globale klimautfordringene på kort sikt, men folk flest tror ikke dette blir tilfelle på

Norsk koronamonitor

Mange dropper eller utsetter sommerferien

En av fire nordmenn dropper eller utsetter sommerferien i år på grunn av koronautbruddet. Samtidig frykter nesten annenhver at også sommerferien til neste år kan

Norsk koronamonitor

Tillit til regjeringens ti koronauker

Hele 76 prosent har tillit til informasjonen som gis av regjeringen. Klart færre, i overkant av annenhver nordmann, har tillit til at regjeringen har iverksatt

Norsk koronamonitor

Tja til munnbind i Norge

En av tre nordmenn er positive til at vi skal bruke munnbind i Norge (33 prosent). 37 prosent er negative, mens 31 prosent svarer verken

Norsk koronamonitor

Halve Norge blir hjemme på 17. mai

Annenhver blir hjemme i egen bolig på 17. mai. Andelen som ikke holder seg hjemme er nesten tredoblet etter at myndighetene besluttet å gjenåpne samfunnet.

Norsk koronamonitor

Mindre frykt for norsk økonomi

En av tre tror at den økonomiske situasjonen i Norge vil bli dårligere den neste måneden. Dette er en kraftig nedgang fra mars hvor hele

Norsk koronamonitor

Bred støtte til regjeringens åpningsplan

Torsdag i forrige uke presenterte myndighetene sin tidsplan for å gjenåpne samfunnet frem mot sommeren. De fleste støtter tiltakene, men mange mener fortsatt at gjenåpningen

Norsk koronamonitor

Mange synes åpningen av Norge går for fort

Dagen før myndighetene startet gjenåpningen av samfunnet, sier 23 prosent at åpningen går for fort. 14 prosent sier for sakte og 63 prosent mener tempoet

Norsk koronamonitor

Koronakrasj for bilsalget

Annenhver nordmann som opprinnelig planla å kjøpe eller selge bil før korona slo inn, sier at de har utsatt dette på grunn av koronasituasjonen. Norsk

Norsk koronamonitor

Boligprisene vil falle tror nordmenn

Hele 53 prosent av befolkningen tror at boligprisene vil falle den kommende måneden. Kun 7 prosent tror på økning. Resten forventer ingen endring, eller vet

Samfunn

Krever korona-kraft i klimakrisen

En av tre nordmenn vil at regjeringen skal vise samme handlekraft i klimakrisen som i koronakrisen. Opinion har spurt nordmenn om de mener myndighetene bør