fbpx

På parti med pandemien

Dagen før stortingsvalget er det halvannet år siden Norge stengte ned. To av tre nordmenn sier at pandemien og pandemihåndteringen ikke får betydning for hvordan de vil stemme.

Norsk koronamonitor fra Opinion har denne uken spurt 1.368 nordmenn om hvorvidt pandemien, eller myndighetenes håndtering av pandemien, har noen betydning for hvordan de vil stemme i stortingsvalget.

I underkant av hver fjerde nordmann (23 %) sier at pandemien, eller myndighetenes håndtering av pandemien, har betydning for dem i stortingsvalget. 65 prosent sier nei til dette, mens 12 prosent sier vet ikke/ikke relevant.

– Pandemien angår oss alle. Det politiske Norge står gjerne samlet i kriser og pandemihåndtering har i liten grad blitt valgkamp, noe mange trolig setter pris på, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Like mange på «venstresiden» som «høyresiden» sier at pandemien påvirker deres stemme i valget, hvor en av fire på begge sider oppgir dette (25 %), mens en av fem «i sentrum» sier det samme (20 %).

Pandemien har mest å si for velgere på Vestlandet (29 %) og minst å si i Agder, Vestfold og Telemark (17 %). Samtidig er det en sammenheng med alder, hvor yngre i større grad mener at pandemien og håndteringen har betydning for deres stemme i stortingsvalget.

Ett og ett halv år med pandemi

Flere nordiske land har nylig åpnet opp eller har planer om dette. I Norge sier et solid flertall i befolkningen denne uken at de enten er enig i åpningstempoet i Norge (46 %) eller synes åpningstempoet går for fort (42 %). Kun 12 prosent synes det går for sakte.

Uansett politisk ståsted, er folk flest ganske samstemt. Mens 7 prosent på «venstresiden» synes åpningen går for sakte, sier 10 prosent i «sentrum» og 19 prosent på «høyresiden» det samme.

– Etter halvannet år med pandemi, er nordmenn ganske samstemt i synet på åpningstempoet, uansett politisk tilhørighet. Folk har tillit til myndighetenes vurderinger, og få stresser med raskere åpning, sier Clausen.

Pandemiens varighet

Denne uken sier 15 prosent at de tror at koronautbruddet vil vare opptil ett halv år til, 37 prosent sier opptil et år, 23 prosent opptil to år, mens 25 prosent sier lengre enn dette.

– Politisk ståsted har lite å si for folks vurdering av pandemiens varighet. Til syvende å sist er det nok vaksinering, adferd og mutasjoner som avgjør, sier Clausen.

Opinion har publisert over 240 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor
Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 25.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Stadig flere tror smitten vil øke

Folk flest forventer i stadig større grad smitteøkning fremover. Kun 9 prosent synes åpningsfasen går for sakte.

Norsk koronamonitor fra Opinion har igjennom pandemien spurt over 130.000 nordmenn om de tror at antall nye tilfeller av koronasmittede i Norge vil øke, reduseres eller forbli uendret.

I september tror 68 prosent av befolkningen at antall nye tilfeller av koronasmittede i Norge vil øke. 17 prosent forventer reduksjon, mens omtrent like mange tror at antallet forblir uendret (16 %).

– Folks forventninger til smitteøkning har rett og slett skutt i været. Dette er en entydig trend i flere måneder på rad, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Andelen som forventer smitteøkning, ligger i september hele 11 prosentpoeng over august, som var en måned som lå 11 prosentpoeng over juli, som igjen lå 19 prosentpoeng over juni.

Tut og kjør

På torsdag meldte myndighetene at 12-15-åringer får tilbud om vaksine, og at Norge blir stående på trinn 3 frem til man heller går over til en normal hverdag med økt beredskap.

Statsministeren fastholdt planen om å åpne innen utgangen av september, og bedyrer at det er data og ikke datoer som gjelder. Åpningen skjer når 90 prosent av den voksne befolkningen er fullvaksinert, eller «nesten» 90 prosent som statsministeren antydet.

Riktignok forsøkte helsedirektør Bjørn Guldvog å skyte inn at det kan komme problemer også etter september og at vi ikke vet om vaksinering tar ned smittetrykket.

– Hvor normal hverdagen blir og oppleves av folk flest gjenstår å se, men smittesituasjonen fremover har gjerne noe å si. Pandemihåndtering er kanskje på sitt beste i perioder uten valgkamp, sier Clausen.

Hun sier at også fullvaksinerte er engstelige for å bli smittet, og faktisk i større grad enn de uvaksinerte, selv om dette også har noe med alder på de vaksinerte å gjøre.

Halve Norge synes det går for fort

I begynnelsen av september sier 45 prosent av befolkningen at de synes åpningen av samfunnet går for fort. Like mange (46 %) synes det går i riktig tempo, mens kun 9 prosent sier det går for sakte.

– Vi må helt tilbake til august i fjor, for å finne høyere målinger enn det vi ser nå på andel nordmenn som synes at åpningstempoet går for fort, sier Clausen.

Denne uken sier 26 prosent at de synes omfanget på koronatiltak i deres kommune bør økes. Færre, 11 prosent, mener det bør reduseres, mens flertallet vil at de skal bestå som i dag.

Opinion har publisert over 240 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor
Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 25.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Regjeringen varsler åpning, mens folk vurderer munnbind

I august øker viljen til å bruke munnbind og for første gang i åpningsfasen. I dag meldte myndighetene full åpning og et normalt liv i september.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt over 49.000 nordmenn gjennom pandemien om de er positive eller negative til at vi skal bruke munnbind i Norge.

To av tre nordmenn er nå positive til at vi skal bruke munnbind i Norge (65 %). Dette er en økning på 2 prosentpoeng fra juli som var laveste nivå målt siden august i fjor.

– For første gang i åpningsfasen øker nordmenns vilje til å bruke munnbind, et trendskifte som skyldes økt smitte i samfunnet, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Hun sier at omtrent alle i Norge har brukt munnbind en eller annen gang under pandemien og at nordmenns vilje til å bruke munnbind økte gjennom pandemien med en topp i april hvor fire av ti var positive (80 %). Deretter falt andel positive i åpningsfasen frem til nå i august hvor smitten på ny øker.

Høie ambisjoner

Helseminister Bent Høie sier i dag at en-meteren forsvinner i slutten av september og vi kan danse tett, klemme og leve som normalt. Sammen med statsministeren – mens vaksinegraden og smitten fyker til værs – varslet de «gladmeldingen». Saken ble først omtalt i VG og uten pressekonferanse.

Myndighetene sier at det er data og ikke datoer som gjelder, og bygger sluttdatoen på vaksineringsgrad og forutsetninger om at vaksinerte ikke blir alvorlig syke. Argumentet er at vi snart skal leve normalt med koronaviruset, i likhet med andre virus.

– Selv om denne beskjeden ikke er sjokkerende gitt vaksineringsgrad, at helsemyndighetene langt på vei argumenterer i samme baner og ulike land åpner opp, så er det ikke sikkert at jubelen står i taket blant folk flest, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Hun sier at tiden får vise om dette fremstår som en gladmelding for bergensere som nå opplever landets høyeste smittevekst, folk som venter i kø ved grensekontrollen, de som utsetter bursdagsfester eller reiser, eller gjør alt for at vi ikke snubler på oppløpet.

– Det er og bør være regjeringens oppgave å melde pandemiens slutt og vurdere helheten, uavhengig om det er valgkamp eller ikke. Men det betyr ikke at koronaviruset bryr seg mye om valgkamp, sier Clausen.

En rekke land som har åpnet opp gjeninnfører nå tiltak, herunder krav til munnbind. Island hadde lenge null smitte og høy vaksinegrad, men fikk etter åpning rekordhøy smitte og økte innleggelser.

Få vil åpne raskere

I august sier 35 prosent av nordmenn at de synes åpningen av samfunnet går for fort. 13 prosent sier det går for sakte, mens et flertall sier at tempoet er riktig (52 %).

– Stadig flere synes åpningen går for fort enn for sakte. En trend vi har sett etter april, sier Clausen.

Opinion har publisert over 230 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 25.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

I forkant av en fjerde smittebølge

I syv strake uker på rad har nordmenn i økende grad forventet smitteøkning. Men folks bekymring for å bli smittet faller, tross forventinger om en langvarig pandemi.

Norsk koronamonitor fra Opinion har igjennom pandemien spurt totalt 123.700 nordmenn om de tror at antall nye tilfeller av koronasmittede i Norge vil øke, reduseres eller forbli uendret.

I juli antok i gjennomsnitt 46 prosent av befolkningen at antall nye tilfeller av koronasmittede i Norge vil øke. 27 prosent forventet reduksjon, mens like mange antok at antallet forblir uendret. Andelen som forventer smitteøkning økte med hele 19 prosentpoeng siden juni.

– I syv strake uker på rad har trenden vært at stadig flere nordmenn forventer økt smitte fremover, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Hun tror at en kombinasjon av åpningsfase, feriereising, Delta og fjorårets erfaringer med korona, preger folks vurderinger. Nå når smittetallene begynner å øke markant, vil nok også det sette preg på folks vurderinger fremover.

Mindre bekymring

Folk flest er likevel mindre engstelige nå for å bli smittet. Juli ble faktisk den måneden så langt på ett år med laveste andel som er bekymret for å bli smittet av koronaviruset (32 %). Og for første gang i pandemien sier færre en halvparten at de er bekymret for at noen i familien smittes (49 %).

– Vaksinering svekker sjansen for å bli alvorlig syk og helsevesenet opplever så langt ikke en betydelig økning i innleggelser. Men står vi overfor en kraftigere fjerde smittebølge eller nye mutasjoner, kan situasjonen raskt endre seg, sier Clausen.

Pandemiens varighet

I juli antok kun nærmere en av seks nordmenn at pandemien i Norge er over i løpet av det nærmeste halvåret (17 %). 45 prosent forventer opptil ett år, mens resten tror lengre enn det.

Hele 17 prosent forventer at pandemien vil vare i to år eller lengre. Dette er høyeste nivå målt under pandemien og 6 prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet.

I juli passerte vi 500 dager med korona siden Norge stengte ned i mars i fjor, noen hovedfunn fra koronamonitoren ble i den anledning publisert i en kronikk.

Opinion har publisert over 230 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 25.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Sommer, sol og alkohol

I overkant av én av ti nordmenn drikker mer alkohol enn før pandemien. To av ti drikker mindre. Juli ligger likevel an til å bli måneden i år med høyest alkoholkonsum.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt 104.000 nordmenn gjennom hele pandemien om alkoholkonsumet er høyere, lavere eller uendret den siste uken, sammenlignet med en normal uke før koronautbruddet.

I juli oppgir 11 prosent av befolkningen at de har et høyere alkoholkonsum enn før pandemien, mens 20 prosent har et lavere konsum. 68 prosent sier at konsumet er uendret.

– Ferietid betyr normalt økt alkoholkonsum. Juli har pandemiens høyeste andel som oppgir et høyere alkoholkonsum. Men fortsatt er det flere som har redusert fremfor økt alkoholbruken totalt sett, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Andelen i befolkningen som sier at de har et høyere alkoholkonsum, ligger så langt i juli 2 prosentpoeng over gjennomsnittet for pandemien, mens de som oppgir lavere konsum ligger 2 prosentpoeng under gjennomsnittet.

Hovedbildet er likevel at omtrent syv av ti nordmenn har uendret alkoholkonsum under pandemien. De som i størst grad har endret alkoholkonsumet er befolkningen i Oslo, og de under 30 år, som topper statistikken både når det gjelder høyere og lavere alkoholkonsum.

Flertallet av de som har endret alkoholkonsumet, anser likevel endringene som ubetydelige, men mer enn dobbelt så mange av de med høyere alkoholkonsum, vurderer endringen som betydelig (35 %), sammenlignet med de med lavere konsum (16 %).

Lave skuldre

På en pressekonferanse i dag varslet myndighetene at trinn 4 i gjenåpningsplanen utsettes. Myndighetene ønsker å vurdere Delta-varianten, smittesituasjonen, samt vinne tid med vaksinering. Samtidig var stemningen avslappet og tross forventning om smitteøkning fremover, antas smittenivået og konsekvensene å bli akseptable grunnet høy vaksinering. 

Dette innebærer samtidig at innslippsstopp ved midnatt, samt krav om bordservering, fortsetter for skjenkesteder frem til ny vurdering av trinn 4 i midten av august.

– Åpningsfasen innebærer at vi drikker mer, noe som er naturlig når vi kan være mer sosiale i sommer. Likevel er utelivet med bordservering i Norge fortsatt en annen verden enn bildene vi ser av fulle diskotek i enkelte andre land, sier Clausen.

Norgesferie og varmerekorder har også medført høye salgstall for Vinmonopolet, men væromslag og gradvis gjenåpning vil trolig senke salgstallene på sikt. Samtidig har pandemien endret nordmenns handlemønster og for eksempel Travel Retail Norway, som driver taxfree-butikkene ved de største flyplassene, gikk på sitt første underskudd noensinne og med et omsetningstap på nær 77 prosent i fjor.

Opinion har publisert over 230 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 25.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

En av fem tror korona er menneskeskapt

Gjennom pandemien sier hver femte nordmann at de tror at koronaviruset er skapt av mennesker på et laboratorium. 

Norsk koronamonitor fra Opinion har igjennom pandemien spurt 9.500 nordmenn om de tror at koronaviruset har oppstått naturlig, eller om de tror det er skapt av mennesker på et laboratorium.

Gjennom pandemien sier i gjennomsnitt 20 prosent at de tror at koronaviruset er skapt av mennesker på et laboratorium. Et klart flertall, 64 prosent, tror koronaviruset har oppstått naturlig, mens 16 prosent svarer vet ikke.

I mai sier 15 prosent at de tror koronaviruset er skapt av mennesker, mens 72 prosent tror det har oppstått naturlig. Resten svarer vet ikke.

– Flertallet har alltid antatt at korona har oppstått naturlig. Likevel har et ikke ubetydelig mindretall antatt at korona er menneskeskapt, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Hun sier at nå når USA starter gransking av opprinnelsen av viruset vil kanskje flere lure.

Jo mer utdanning man har, desto fler tror korona har oppstått naturlig. Men ingen enkeltgrupper, uansett utdanning, kjønn, alder, geografi etc., avviser helt at korona kan være skapt av mennesker på et laboratorium.

Norge åpner opp

Denne uken sier seks av ti personer (58 %) at åpningen av samfunnet går i riktig tempo. 25 prosent sier det går for fort og 17 prosent for sakte.

– Et klart flertall i befolkningen synes fortsatt at åpningen av samfunnet åpningen

går i riktig tempo, sier Clausen.

Samtidig sier syv av ti nordmenn (69 %) at de tror at åpningen av samfunnet vil føre til økt koronasmitte i Norge. Dette er 11 prosentpoeng økning fra forrige uke.

Vaksinering av Stortinget

En av fire nordmenn støtter beslutningen om at personer på Stortinget prioriteres i vaksinekøen (24 %). 64 prosent sier nei, mens resten svarer vet ikke.

– Gjennom uken økte folks støtte til å vaksinere Stortinget, men fortsatt sier et tydelig flertall nei til at Stortinget bør prioriteres, sier Clausen.

Generelt oppga 36 prosent i mai at de har tillit til at tempoet i vaksineringen i Norge er effektivt. Dette er en økning på 7 prosentpoeng siden april og med stigende trend siden mars. Over 18.000 nordmenn er spurt om dette under pandemien.

Opinion har publisert over 210 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 25.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Vender et vaksinert storting ryggen

Syv av ti støtter ikke beslutningen om at Stortinget prioriteres i vaksinekøen.

Norsk koronamonitor fra Opinion har i dag spurt 390 nordmenn om de støtter beslutningen om at personer på Stortinget prioriteres i vaksinekøen.

Kun 18 prosent sier ja til at de støtter beslutningen om at personer på Stortinget prioriteres i vaksinekøen. Hele 72 prosent sier nei. Resten vet ikke.

– Hele saken er tvilsomt et stolt øyeblikk for politikernes håndtering av pandemien, og det uansett om man jobber i regjeringen eller på stortinget, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Uansett kjønn, bosted, alder og utdanningsnivå, sier klart flere nei enn ja til å omprioritere vaksiner til Stortinget, men menn er noe mer positiv enn kvinner.

Hun påpeker at dette er en førstedagsmåling og at resultatene kan endres i løpet av uken, både av hensyn til flere dager i feltarbeid og at det pågår en debatt rundt dette.

Alle er like, men noen er likere enn andre

Beredskapsfunksjon og samfunnskritisk personell kaller myndighetene prioriteringene, selv om andre ser på saken som usolidarisk, ganske unødvendig og at virkning av vaksinen inntreffer omtrent når ferien står for døren for Stortinget.

– Dugnadsånd og solidaritet har vært fremhevet som en styrke i håndteringen av pandemien. Befolkningen mener ikke at Stortinget trenger vaksiner først, sier Clausen.

Hun tror saken primært er en symbolsak, men kanskje nettopp derfor blir den også viktig. 500 omfordelte vaksiner påvirker i liten grad vaksinetempoet, samt det kan ha praktiske sider at stortingsrepresentanter slipper å reise hjem for vaksinering. Samtidig er pandemien ikke kritisk for tiden eller gjør Stortinget spesielt utsatt, i motsetning til mange andre.

Ifølge regjeringen skal vaksinene gå til Stortinget, Høyesterett, departementer og nøkkelpersonell i sentrale underliggende etater. Verken FHI eller DSB ga anbefaling om å prioritere dette.

Opinion har publisert over 210 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 25.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Hva med munnbind?

Norge er i ferd med å åpne opp og nordmenns bruk av munnbind kan vise tegn på å falle fra et ellers historisk høyt nivå.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt ca. 40.000 nordmenn om de er positive eller negative til at vi skal bruke munnbind i Norge.

Fire av fem nordmenn er positive til at vi skal bruke munnbind i Norge (78 %). Dette er en nedgang på 2 prosentpoeng fra april, men likevel voldsomme 45 prosent over mai i fjor.

– Folk flest har brukt munnbind i økende grad, men nå snur kanskje trenden, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Munnbind er blitt stadig vanligere i Norge under pandemien. Allerede i mai i fjor sa en av tre nordmenn at de var positive til munnbind, og det til tross for at myndighetene da ikke anbefalte munnbind. Deretter har det stort sett gått én vei.

Åpner opp

Før helgen meldte regjeringen om at andre trinn i gjenåpningsplanen skjer 27. mai. Også Oslo kommune meldte om å innføre trinn to i gjenåpningsplanen for Oslo. Munnbind er nok blant de siste tiltakene som vil lettes på, nevnte byrådslederen.

– En åpning av Norge er etterlengtet, forutsatt at man har kontroll. Samtidig trenger mange litt tid på å normaliseres. Det handler også om å respektere utgangen av pandemien på samme vis som inngangen og ydmykhet for hva vi har stått i og gjennomgått, sier Clausen.

Hun sier at det er mange som opplever at livet har fått en annen retning. Enkelte lurer på om de fortsatt har venner eller om «alle andre» har et festligere liv enn seg selv. Svaret er nok som regel nei.

Fortsatt bekymret for smitte

I mai sier 39 prosent at de er bekymret for å bli smittet. Dette er på samme nivå som gjennomsnittet for hele pandemien. Mer enn 112.000 nordmenn er spurt om dette gjennom pandemien.

Langt flere, 59 prosent, sier at de er bekymret for at noen i familien vil bli smittet av koronaviruset. Dette er likevel 3 prosentpoeng under gjennomsnittet for pandemien og lavest siden juli i fjor. Nedgangen kan skyldes at stadig flere eldre blir vaksinert.

– Selv om vaksineringen ikke går rasende fort, går det i det minste fremover, sier Clausen.

Tre av ti nordmenn har nå fått minst en vaksinedose og halvparten av disse er fullvaksinerte. På verdensbasis håper WHO at minst 10 prosent i alle land kan være vaksinert innen september og 30 prosent innen året. Så langt er 75 prosent av alle vaksiner distribuert til kun 10 land.

Opinion har publisert over 210 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 25.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Åpningen av Norge går OK

Nordmenn tror i stadig større grad på mindre koronasmitte. Flertallet synes samtidig at åpningsfasen i Norge går i riktig tempo.

Norsk koronamonitor fra Opinion har igjennom pandemien spurt totalt 110.000 nordmenn om de tror at antall nye tilfeller av koronasmittede i Norge vil øke, reduseres eller forbli uendret. I tillegg er nordmenn spurt om de synes åpningen av samfunnet går for fort, i riktig tempo eller for sakte.

I mai tror i gjennomsnitt 27 prosent at antall nye tilfeller av koronasmittede i Norge vil øke, mens flere, 43 prosent tror på reduksjon. 30 prosent tror antallet forblir uendret. Andelen som sier øke har falt med 2 prosentpoeng fra april og hele 26 prosentpoeng siden mars.

– Stadig flere forventer mindre koronasmitte i Norge fremover. Men flertallet er fortsatt ikke overbevist om det, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Vi kan åpne, men med smittefare

Seks av ti personer (60 %) sier i mai at åpningen av samfunnet går i riktig tempo.

– Et klart flertall i befolkningen synes at åpningen av samfunnet går i riktig tempo. Resten fordeles omtrent likt mellom å synes at det går for sakte eller for fort. Likevel er nå tendensen at flere begynner å si at det heller går for sakte enn for fort, sier Clausen.

Hun sier at gjennomgående i pandemien har det vært flere som synes åpningsfasen går for fort enn for sakte, men at dette er i ferd med å snu og at flere tror det er riktig å åpne mer opp.

Samtidig sier seks av ti nordmenn (60 %) at de tror at åpningen av samfunnet vil føre til økt koronasmitte i Norge.

En klem

En av fire nordmenn (24 %) har den siste uken gitt en klem til noen utenfor egen husstand. Vi må tilbake til oktober i fjor for å finne samme «høye» nivå.

– En klem betyr selvsagt mye for mange. Stadig flere tror at pandemien nærmer seg slutten, men flertallet avventer fortsatt en klem, sier Clausen.

Hun sier at de aller fleste fortatt er opptatt av å unngå sosial omgang med nær familie og venner. Tre av fire (75 %) sier i mai at de har unngått situasjoner hvor det er ikke mulig å holde en meters avstand, mens flere (83 %) er like oppmerksom på å vaske hender og holde avstand for tiden, sammenlignet med tidligere i pandemien.

Opinion har publisert over 210 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 25.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen