fbpx
Opinion forbruker og bærekraft - ja til mer olje

Opplevd klimakrise, men ja takk til mer olje.

Andelen nordmenn som mener klimaendringene er på krisenivå øker. Samtidig mener flere enn før at Norge bør fortsette å produsere olje og gass og lete etter mer, sammenlignet med en måling i februar i år. «Et klimaparadoks» mener seniorrådgiver i Opinion Sunneva Kilsti.

Flere mener det er klimakrise.

I oktober 2022 mente 19 prosent at klimaendringene best beskrives som en krise, og at det allerede kan være for sent, mot 12 prosent i februar. Altså en økning på 7 prosentpoeng. Særlig på Østlandet (utenom Oslo) og Sørlandet har andelen økt, fra 8 prosent i februar til 19 prosent i oktober. Oslo er fortsatt på topp med 25 prosent som mener at klimasituasjonen er helt krise.

Opinion Forbruker og bærekraft - Flere mener det er klimakrise
Flere mener klimaendringene kan beskrives som krise, og at det kan allerede være for sent i oktober 2022, sammenlignet med februar 2022.

Mer enn halvparten av befolkningen mener nå at klimasituasjonen er alvorlig og at det haster å gjøre noe, eller at det er krise og kan være for sent. «Det har skjedd mye i verden siden februar. Blant annet har FNs klimapanel og en rekke forskere forsterket budskapet om at vi ikke klarer å nå målet om å stoppe global oppvarming ved 1,5 grader hvis vi fortsetter som i dag. En del nordmenn har feriert i Europa under sommerens hetebølge, noe som også kan forklare at flere opplever klimaendringene som mer alvorlige», sier Sunneva Kilsti, som er seniorrådgiver og ansvarlig for Opinions Forbruker og Bærekraft studie.

Ja, til mer olje og gass!

Til tross for en økning i andelen som mener det haster med å ta klimasituasjonen på alvor, er bare 5 prosent villige til å gi slipp på det norske oljeeventyret. Samtidig som vi ser at flere mener klimasituasjonen haster, så øker andelen nordmenn som mener at Norge både bør fortsette å produsere olje og gass, og lete etter mer. I oktober 2022 sa 54 prosent at Norge både skal fortsette å utvinne olje og gass og lete etter mer, mot 47 prosent i februar. Dette utgjør en økning på 7 prosentpoeng fra februar til oktober.

Opinion Forbruker og bærekraft - Ja til mer olje og gass

Flere ønsker at vi skal lete etter mer olje og gass i oktober 2022, sammenlignet med februar 2022.

«Putins energikrig, gasskrise på kontinentet og eskalerende strømpriser i Norge gjør det enda vanskeligere å kutte navlestrengen til «urkilden» for den norske velferdsstaten», sier Kilsti.

Tallene fra februar er landsrepresentative og vektet på kjønn, alder og bosted, og har 1500 respondenter. Undersøkelsen fra oktober er landsrepresentativ og vektet på kjønn, alder og bosted, og har 1065 respondenter. Målgruppen i begge undersøkelse er 15 år og oppover. Spørsmålene er helt like, og undersøkelsen er gjennomført på samme måte, slik at vi kan si noe om utviklingen i befolkningen.

Vil du vite mer om nordmenns holdninger om klima, bærekraft og forbruk? Meld deg på Opinions frokostseminar: Reisen til julestemningen. Her vil Sunneva vil presentere rykende fersk innsikt.

Sunneva Kilsti er seniorrådgiver og partner i Opinion og er ansvarlig for studien Forbruker og Bærekraft.

Har du spørsmål til artikkelen? Ta kontakt med Sunneva på sunneva@opinion.no
Befolkningen er i dag mer positiv til at det bygges mer vindkraft i Norge.

Vindkraft i medvind

Befolkningen er i dag mer positiv til at det bygges mer vindkraft i Norge, både til havs og på land, sammenlignet med en måling i februar i år.

«Putins energikrig, gasskrise på kontinentet og eskalerende strømpriser i Norge gjør at flere nordmenn er positive til å bygge ut mer vindkraft», sier Sunneva Kilsti, som er seniorrådgiver og ansvarlig for Opinions Forbruker og Bærekraft studie.

«Det har skjedd mye i verden siden februar. Blant annet har FNs klimapanel og en rekke forskere forsterket budskapet om at vi ikke klarer å nå målet om å stoppe global oppvarming ved 1,5 grader hvis vi fortsetter som i dag. En del nordmenn har feriert i Europa under sommerens hetebølge, noe som også kan forklare at flere er blitt mer positive til vindkraft siden sist måling», fortsetter Kilsti.

Sunneva Kilsti er seniorrådgiver og partner i Opinion og er ansvarlig for studien Forbruker og Bærekraft

Havvind

Befolkningen er mest positive til utbygging av havvind. Hele 7 av 10 er enige i at Norge bør bygge ut mer vindkraft på havet. I februar svarte litt flere enn 6 av 10 det samme, altså en økning på nesten 10 prosentpoeng.

Geografi har liten betydning for nordmenns holdninger til havvind. Det er heller ikke store variasjoner basert på alder. Men det er én gruppe som er mest positive til havvind, nemlig de med 4 års høyere utdanning eller mer. I denne gruppen er 8 av 10 positive til utbygging av mer havvind.

Vindkraft på land

Vi ser også at flere nordmenn har blitt positive til landbasert vindkraft. 46 prosent er enige i at Norge bør bygge mer vindkraft på land i oktober 2022, mot 37 prosent i februar. Altså en økning på 9 prosentpoeng.

I motsetning til havvind ser vi at holdninger til landbasert vindkraft varierer avhengig av hvor man bor. Vestlendingene er mer negative enn folk på Østlandet. På Vestlandet mener 39 prosent at Norge bør bygge mer vindkraft på land, mens 51 % av innbyggerne på Østlandet mener vi bør gjøre dette.

I likhet med havvind er folk med høyere utdanning også mer positive til utbygging av landbasert vindkraft. Blant de som har 4 års høyere utdanning eller mer oppgir 55 prosent i oktobermålingen at de mener Norge bør bygge ut mer vindkraft på land.

Tallene er hentet inn i forbindelse med Opinions Forbruker og Bærekraft studie. Vi henter inn tall i februar hvert år, samt i slutten av oktober 2022. Spørsmålene er helt like, og undersøkelsen er gjennomført på samme måte, slik at vi kan si noe om utviklingen i befolkningen.

Tallene fra februar er landsrepresentativ og vektet på kjønn, alder og bosted, og har 1500 respondenter. Undersøkelsen fra oktober er landsrepresentativ og vektet på kjønn, alder og bosted, og har 1065 respondenter. Målgruppen i begge undersøkelse er 15 år og oppover.

Har du spørsmål til artikkelen? Ta kontakt med Sunneva på sunneva@opinon.no

Opinion delte kunnskap om sosial bærekraft på verdens første Tiger Talks

Torsdag 9. juni samlet basketklubben Centrum Tigers ledere fra privat og offentlig sektor til mangfoldseminar på Vulkan Arena.

Som en av Oslos mest mangfoldige idrettsklubber ønsker tigrene å motivere og engasjere arbeidsgivere til enda større fokus på mangfold og inkludering i arbeidslivet.

På seminaret bidro Sunneva Kilsti, seniorrådgiver og fagsjef for bærekraft i Opinion, med et kræsjkurs i sosial bærekraft. Målene om lik tilgang til god utdanning, likestilling mellom kjønnene, mindre økonomisk ulikhet og inkluderende byer der alle føler seg hjemme er relevante også i Norge.

Oslo-debatt

Vårens Oslo-debatt om nytt inntakssystem til videregående skole inngår i arbeidet for en mer inkluderende og bærekraftig by. Selv i Norge er ikke god utdanning like tilgjengelig for alle. Foreldrenes utdanningsbakgrunn har stor betydning for barnas karakterer, og tall fra SSB (2021) viser at karakterforskjellene etter sosial bakgrunn er nesten like markerte som for 10 år siden.

Det er godt dokumentert at likestilling og mangfold bidrar til stabile samfunn og mer lønnsomme bedrifter. Inkludering er en av byens mest grunnleggende funksjoner, og hvis folk ikke føler seg inkludert svikter den innbyggerne. Bedrifter som bare ansetter samme type mennesker som de alltid har gjort, går glipp av andre erfaringer, perspektiver og kompetanse.

Medlemmer fra mer enn 50 nasjoner

Sammen med sponsorer som BI, DNB, Obos, Schjærven, Sporveien, Storebrand, Idun Industrier og Höegh Eiendom stilte Opinion og de andre bidragsyterne med gratis foredrag. Inntektene fra arrangementet går til Centrum Tiger sitt arbeid blant barn og unge på Grünerløkka og indre by. Med 360 medlemmer fra mer enn 50 nasjoner utøver klubben mangfold og inkludering i praksis. Klubbens visjon er å bruke basketball som en plattform for sosial og fysisk læring og utvikling for barn, ungdom og unge voksne.

På bildene: Sunneva fikk gjenopplivet sin basketkarriere fra videregående. Ikke helt på nivå med Marco Elsafadi, som er en av Norges mestvinnende basketspiller. Men som en tidlig kilde til glede og mestring ved fysisk aktivitet. 

Opinion takker for muligheten til å bidra på arrangementet og gleder oss til neste gang. Sett av 1. juni 2023! Takk også til Abdullah Alsabeegh, Marco Elsafadi, Samina Ansari, Walaa Abuelmagd, Ingunn Andersen Randa, Abid Raja og Arman Vestad for gode og engasjerende innlegg!


Ta kontakt med:

Sunneva KilstiSunneva Kilsti på 982 60 852 eller sunneva@opinion.no

FINN.no gjenbruk

Vi hjalp FINN.no med å forstå holdninger rundt gjenbruk og bruktkjøp

Gjenbruk og bærekraft er tidens melodi, og velstandsveksten er i ferd med å bite oss i halen.

I økende grad er nordmenn bevisste på betydningen av å redusere sitt eget forbruk, og for å kartlegge akkurat hvor langt utviklingen er kommet når det gjelder holdninger og adferd, ble vi kontaktet av FINN.no.

FINN torget er med sin digitale markedsplass en av samfunnsaktørene som gjør det enkelt for Ola og Kari å både selge og kjøpe brukte ting.

Vi gjennomførte derfor en stor landsdekkende undersøkelse i befolkningen over 18 år med 1000 intervjuer.  Utvalget var landsrepresentativt, og utgjorde dermed et Norge i miniatyr.  Undersøkelsen ble gjennomført på ettervinteren i 2019.

Forhold vi spurte om var for eksempel hvor stor del av egen klesgarderobe men mente var overflødig, og hvor mange som har ubrukte klær i skapet, men også andel som har handlet i bruktbutikker, og hva vi gjør med klær vi ikke lenger bruker.

Store variasjoner i befolkningen

Vi ønsket også å forstå hvilke holdninger nordmenn har til det å kjøpe til lavest mulig pris kontra at klærne skal vare lenge, samt hva vi oppfatter som store utfordringer fremover sier kommunikasjonssjef Kristine Eia Kirkholm i FINN.no

Undersøkelsen avslørte store variasjoner i befolkningen på tvers av særlig alder og kjønn, og hjalp FINN Torget til bedre å forstå motiver og drivkrefter, samt hvilken rolle FINN torget kan ta for i enda større grad å spille på parti med fremtiden og de brede lagene i befolkningen.

Kommunikasjonsrådgiver Adéle Cappelen Blystad i FINN.no sier: «Innsikten vi fikk fra denne rapporten har vært meget nyttig, og viktig for oss å ha med i arbeidet vi gjør for å heve statusen til brukt. Blant annet har innsikten blitt benyttet i årets Bruktmarkedsrapport – som er en årlig rapport FINN gir ut ift. smartere forbruk, gjenbruk og bruktmarkedets status i Norge. I tillegg har vi benyttet rapporten i forbindelse med paneldebatter under Arendalsuka.»

Om du eller din bedrift er interessert i å vite mer om metoden som er brukt eller ønsker en prat om hva vi kan gjøre for dere – ta kontakt med seniorrådgiver Ola Gaute A. Askheim her.

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen