fbpx

Bare 1 av 10 vil bytte jobb i 2023

Av Tove Botnen

10 prosent av heltidsansatte i Norge oppgir at de har planer om å søke ny jobb og/eller foreta et jobbskifte de neste 12 månedene. 83 prosent oppgir at de ikke skal bytte jobb og 6 prosent vet ikke.

At kun en av ti heltidsansatte planlegger å søke ny jobb i 2023 er færre enn hva vi hadde forventet. Tidligere har januar vært en måned hvor mange ser seg etter ny jobb, men slik virker det ikke å være i januar 2023, sier seniorrådgiver Anne-Sofie Åmodt i Opinion.

«Opinion sine målinger av forbrukertilliten viser at folk er nokså pessimistiske både med tanke på egen og norsk økonomi akkurat nå. I usikre tider er folk mer trygghetssøkende og sitter lenger på gjerde. Dette er nok med på å forklare hvorfor bare 1 av 10 som jobber heltid har planer om å bytte jobb i 2023», sier seniorrådgiver i Opinion Anne- Sofie Åmodt.

Flest unge vil bytte jobb

Blant de i alderen 18 til 29 år oppgir 29 prosent at de har planer om å søke ny jobb. 17 prosent av de i 30 årene har planer om å bytte jobb. Andelen som har planer om å bytte jobb faller med økende alder. Blant de over 60 år er det ingen som har planer om å foreta jobbytte.

«At flest unge har planer om å bytte jobb er normalt, men det som er litt spesielt nå er at de fleste unge også får jobben de søker på. I 2022 var jobbveksten størst blant de under 25 år. I desember økte ledigheten noe, og forventingene inn 2023 er at arbeidsledigheten skal noe opp. Unge som er på jobbjakt bør kanskje sette i gang å søke allerede nå», sier seniorrådgiver i Opinion Anne- Sofie Åmodt.

Kan bli vanskelig å få tak i kvalifisert arbeidskraft

Arbeidsledigheten i Norge er fremdeles lav på 3,3 prosent. «Når bare ti prosent av heltidsansatte har planer om å bytte jobb, kan det bli tøft for bedrifter å få tak i kvalifisert arbeidskraft» sier seniorrådgiver i Opinion Anne-Sofie Åmodt.

Om Opinions Samfunnsmonitor

Opinions Samfunnsmonitor gjennomføres annenhver uke og belyser ulike dagsaktuelle problemstillinger i det norske samfunnet. Undersøkelsen gjennomføres i et landsrepresentativt utvalg av 1003 personer over 18 år, vektet etter kjønn, alder, og bosted. Den siste målingen ble gjennomført via telefon i januar 2023.  

Resultatene fra Samfunnsmonitoren publiseres jevnlig og inkluderer dagsaktuelle tall om nordmenns holdninger, handlinger og forventninger til tema.

Forbrukertilliten øker igjen

Etter fall to måneder på rad, øker forbrukertillitsindeksen til 10,4 poeng i november.

 

– Det er først og fremst troen på egen og landets økonomi som øker, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.

 

Fra toppnoteringen på 13,4 poeng i august, falt indeksen til 9,1 poeng i oktober. Den nye målingen viser at CCI er 7,9 poeng høyere enn på samme tid i fjor. Den ligger også 0,6 poeng over gjennomsnittet av de 11 målingene som er gjennomført i år.

 

– Kun i august hadde nordmenn høyere tillit til egen økonomi. Samtidig ser vi at kjøpsindeksen og sannsynlighet for kjøp av forbruksgoder får et oppsving, sier Henrik Høidahl.

 

Den relativt høye forbrukertilliten som er målt de siste månedene, gjenspeiler meldinger om lysere økonomiske utsikter, forventninger om vekst, lav arbeidsledighet og optimisme i næringslivet.

 

Målingen er gjennomført i perioden 7. – 13. november. Neste måling kommer 15. desember.

 

Forbrukertillitsindeksen (CCI) er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene.

 

Les mer: Norsk Forbrukermeter november 2017

Høyeste forbrukertillit på tre år

Forbrukertillitsindeksen er på sitt høyeste nivå siden august 2013, viser den siste tillitsmålingen til Opinion.

 

Forbrukertillitsindeksen (CCI) er på +3,4 poeng i juni, en oppgang på 6,9 poeng fra mai.

 

Dermed er tillitsindeksen også positiv for første gang siden september 2014.

 

– For første gang på 21 måneder er det flere optimister enn pessimister, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.

 

Forbrukertillitsindeksen er et gjennomsnitt av nordmenns forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene.

 

Tre av fire delindekser, som utgjør den samlede tillitsindeksen, stiger fra mai til juni.

 

– Vi ser styrkede forventninger til både egen og landets økonomi om 12 måneder, og også en økning for spareindeksen, sier Høidahl.

 

Også arbeidsledighetsindeksen har hatt en positiv utvikling siste måneder.

 

– Det er fortsatt usikkerhet å spore, men færre tror nå at arbeidsledigheten vil stige de kommende 12 månedene. Vi må tilbake til mai 2013 for å finne en lavere arbeidsledighetsindeks, sier Høidahl.

 

Målingen er gjennomført i perioden 7. – 13. juni, altså før Storbritannina stemte for å forlate EU.

Stigende forbrukertillit

Forbrukertilliten stiger i april og er på sitt høyeste nivå på ett år. Det er særlig troen på landets økonomi og arbeidsmarkedet som trekker opp.

 

Forbrukertillitsindeksen (CCI) er på minus 4,4 poeng i april, som er en oppgang på 5,2 poeng fra mars.

 

– Vi ser vesentlig styrkede forventninger til både egen økonomi og landets økonomi om 12 måneder, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.

 

Tillitsindeksen har nå vært negativ i 19 måneder på rad. Den er fortsatt på et lavt nivå, men ligger 7,3 poeng høyere enn i desember, da indeksen var på sitt bunnpunkt siden målingene startet i 2007.

 

– Arbeidsledighetsindeksen faller markant, hvilket er en positiv utvikling. Færre tror nå at arbeidsledigheten vil stige kommende 12 måneder. Vi må tilbake til oktober 2014 for å finne lavere tall, sier Høidahl.

 

Forbrukertillitsindeksen (CCI) er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene.

 

Se også:

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen