fbpx

Opinion deltok i samtale om unges forhold til demokrati

Opinions rådgiver Martin Stubban deltok og presenterte innsikt fra UNG-undersøkelsen på Agendas frokostseminar om unges deltakelse i demokratiet.

Frokostseminaret ble arrangert i forbindelse med lanseringen av notatet «Fredrikstadmodellen». Både ved stortingsvalg og lokalvalg er valgdeltakelsen blant unge lavere enn blant befolkningen for øvrig. Fredrikstadmodellen er et prosjekt i regi av Fredrikstad kommune, hvor såkalte demokratiguider jobber med å spre informasjon og øke motivasjonen til unge om å bruke stemmeretten. Fredrikstad kommune satte i gang prosjektet etter at de så at valgdeltakelsen var spesielt lav i enkelte bydeler.


Gir unge blaffen i demokratiet
?

Tittelen på frokostseminaret var «Gir unge blaffen i demokratiet?». Stubban la frem tall som viser at ungdom tvert imot er opptatt av demokratiet, og at de er engasjert i mange ulike saker: 9 av 10 unge sier det er viktig for dem å bo i et demokrati. De er også engasjert i saker som klima og miljø, krig og uro i verden, antirasisme, likestilling, ytringsfrihet og mental helse.

Paneldiskusjon

I paneldiskusjonen deltok Stubban sammen med Maren Grøthe, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, og Øyvind Kleven, seniorrådgiver i SSB.

Kleven påpekte at sosioøkonomiske faktorer har stor betydning for valgdeltakelse, og at førstegangsvelgere er flinke til å bruke stemmeretten sin. Andelen som bruker stemmeretten faller deretter når man kommer i 20-årene, for så å øke mot slutten av 20-årene.

Unge stemmer basert på enkeltsaker

Grøthe la fram sine erfaringer med å møte ungdom på debattarrangementer i forbindelse med valgkampen. Hennes erfaring er at ungdom er veldig engasjerte i samfunnsspørsmål, men da gjerne i enkeltsaker. Unge synes imidlertid det er vanskelig å velge et politisk parti basert på sakene de er engasjerte i.

Tall fra Opinions undersøkelser viser også at unge stemmer basert på enkeltsaker. Den viktigste enkeltsaken blant unge ved valget i 2021 var klima og miljø. Andre viktige saker var skole, skatter og avgifter, sosiale forskjeller og psykisk helse.

 

Informasjonen oppleves utilgjengelig for unge

I løpet av diskusjonen kom man inn på behovet for at det må bli enklere å sette seg inn i hva partiene mener. Stubban argumenterte for at mye av informasjonen som er viktig for å bestemme seg for parti, enten det er nyhetssaker på nett eller partiprogrammer, oppleves som utilgjengelige for de unge. Her har både mediene og partiene mer å gå på når det gjelder å lage kortfattet og relevant informasjon.


I august arrangerer vi i Opinion vårt neste frokostseminar, denne gangen skal det handle om valg og politiske meningsmålinger. Her får du høre enda mer fra Stubban, i tillegg får vi besøk fra mange spennende gjester. Les mer og meld deg på frokostseminaret her.

Notatet til Agenda finner du her

Du kan se hele panelsamtalen herTa kontakt med:

Martin Stubban på 936 04 322 eller martin.stubban@opinion.no

 

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen