fbpx

En pandemi sluppet fri

Rekordmange har den siste uken gitt klemmer. Både håndvasken og meteren droppes stadig mer, samtidig med at både smitten og vaksineringen skyter fart i landet.

Norsk koronamonitor fra Opinion har gjennom pandemien spurt 25.500 nordmenn om de den siste uken har gitt en klem til noen som ikke bor i egen husstand. I tillegg er det spurt om etterlevelse av koronatiltak.

I august oppgir mer enn fire av ti nordmenn (43 %) at de den siste uken har gitt en klem. Dette er 8 prosentpoeng høyere enn i juli og hele 19 prosentpoeng over gjennomsnittet for pandemien.

– I pandemien er dette klemmerekord med klar margin. Men flertallet forsøker fortsatt å holde igjen på å klemme de de ikke bor sammen med, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Nesten fire av ti (37 %) sier at de den siste uken har vært i situasjoner hvor mange var samlet uten at det var mulig å holde en meters avstand til andre. Dette er 7 prosentpoeng høyere enn i juli og er også høyeste nivå målt.

Håndvask gikk i vasken

På spørsmål om nordmenn er like oppmerksom på å vaske hender og holde avstand for tiden, sammenlignet med tidligere i koronaepidemien, sier 65 prosent ja og 30 prosent nei. Resten vet ikke. Andelen som sier ja, er det laveste nivået målt i pandemien.

– Fortsatt prøver folk flest å bidra til en god pandemihåndtering, men det er lett å glemme rutiner og ikke minst i en tid hvor strategien handler om å åpne opp, sier Clausen.

Norsk koronamonitor har under pandemien spurt totalt 129.000 nordmenn om de har unngått sosial omgang med nær familie og venner. 78 prosent sier i august ja til dette, som er laveste nivå siden november i fjor, men likevel 10 prosentpoeng over august i fjor.

Vanskelig å følge retningslinjer

I august sier fire av ti nordmenn (41 %) at de synes det er vanskelig å vite om de til enhver tid følger retningslinjer som gjelder dem. August er sammen med juni høyeste nivå målt i pandemien.  

– Mange opplever nok situasjonen som spesiell. På den ene siden øker smitten kraftig, men på den andre siden sies det at Norge har kontroll takket være vaksinering og at vi snart skal leve normalt med smitten, sier Clausen.

Norge er i ferd med å passere totalt 150.000 smittede, myndighetene forventer økt smitte fremover og i uken som gikk har ikke Norge lengre noen grønne fylker, ifølge det europeiske smittevernbyrået ECDCs smittekart. Samtidig vil en million vaksinedoser settes denne uken.

Opinion har publisert over 230 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 25.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Nordmenn klemmer til

En av tre nordmenn har den siste uken gitt en klem. Det er rekord under pandemien.

Norsk koronamonitor fra Opinion har gjennom pandemien spurt 22.500 nordmenn om de den siste uken har gitt en klem til noen som ikke bor i egen husstand.

I juni oppga en av tre nordmenn (33 %) at de den siste uken har gitt en klem. Dette er 9 prosentpoeng høyere enn i mai og hele 16 prosentpoeng høyere enn i april.

– En klem sitter mer løst i Norge enn på lenge. Men flertallet avventer fortsatt en klem, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Hun sier at er det noe mange har savnet i pandemien, så er det nettopp en klem. En åpningsfase gjør klemming enda mer naturlig, men pandemien er verken over og avstandsregler gjelder fortsatt.

Håndvask og avstand glipper

På spørsmål om nordmenn er like oppmerksom på å vaske hender og holde avstand for tiden, sammenlignet med tidligere i koronaepidemien, sier 73 prosent ja og 23 prosent nei. Resten vet ikke.

Andelen som sier ja, er det laveste nivå målt siden juli i fjor. Og 6 prosentpoeng lavere enn i mai.

– Det er både åpningsfase og sommertider, og kanskje ikke så rart at håndvask og avstand glipper mer, men fortsatt har flertallet fokus på pandemi, sier Clausen.

Norsk koronamonitor har under pandemien spurt totalt 120.000 nordmenn om de har unngått sosial omgang med nær familie og venner. I juni oppgir 81 prosent ja som er nøyaktig som gjennomsnittet for pandemien.

Tillit til hverandre

I juni oppga 45 prosent at de har tillit til at folk flest i Norge følger råd og retningslinjer for å unngå smitte. 35 prosent sier nei, mens resten vet ikke. Andelen som har tillit viser en nedgang på 2 prosentpoeng fra mai, men likevel en økning på 7 prosentpoeng fra samme tid i fjor.

– Nordmenns tillit til hverandre er høyere nå enn for gjennomsnittet i pandemien. Noe som kan tolkes som at folk flest tross alt opplever at folk flest fortsatt håndterer pandemien bra nok, sier Clausen.

Opinion har publisert over 220 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 25.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Åpningen av Norge går OK

Nordmenn tror i stadig større grad på mindre koronasmitte. Flertallet synes samtidig at åpningsfasen i Norge går i riktig tempo.

Norsk koronamonitor fra Opinion har igjennom pandemien spurt totalt 110.000 nordmenn om de tror at antall nye tilfeller av koronasmittede i Norge vil øke, reduseres eller forbli uendret. I tillegg er nordmenn spurt om de synes åpningen av samfunnet går for fort, i riktig tempo eller for sakte.

I mai tror i gjennomsnitt 27 prosent at antall nye tilfeller av koronasmittede i Norge vil øke, mens flere, 43 prosent tror på reduksjon. 30 prosent tror antallet forblir uendret. Andelen som sier øke har falt med 2 prosentpoeng fra april og hele 26 prosentpoeng siden mars.

– Stadig flere forventer mindre koronasmitte i Norge fremover. Men flertallet er fortsatt ikke overbevist om det, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Vi kan åpne, men med smittefare

Seks av ti personer (60 %) sier i mai at åpningen av samfunnet går i riktig tempo.

– Et klart flertall i befolkningen synes at åpningen av samfunnet går i riktig tempo. Resten fordeles omtrent likt mellom å synes at det går for sakte eller for fort. Likevel er nå tendensen at flere begynner å si at det heller går for sakte enn for fort, sier Clausen.

Hun sier at gjennomgående i pandemien har det vært flere som synes åpningsfasen går for fort enn for sakte, men at dette er i ferd med å snu og at flere tror det er riktig å åpne mer opp.

Samtidig sier seks av ti nordmenn (60 %) at de tror at åpningen av samfunnet vil føre til økt koronasmitte i Norge.

En klem

En av fire nordmenn (24 %) har den siste uken gitt en klem til noen utenfor egen husstand. Vi må tilbake til oktober i fjor for å finne samme «høye» nivå.

– En klem betyr selvsagt mye for mange. Stadig flere tror at pandemien nærmer seg slutten, men flertallet avventer fortsatt en klem, sier Clausen.

Hun sier at de aller fleste fortatt er opptatt av å unngå sosial omgang med nær familie og venner. Tre av fire (75 %) sier i mai at de har unngått situasjoner hvor det er ikke mulig å holde en meters avstand, mens flere (83 %) er like oppmerksom på å vaske hender og holde avstand for tiden, sammenlignet med tidligere i pandemien.

Opinion har publisert over 210 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 25.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen