fbpx

Føles tryggere å sende barn på skolen

Tre av fire foreldre synes det er trygt å sende barna på skolen. Foreldre flest er fornøyd med læringssituasjonen.

Norsk koronamonitor fra Opinion har i september spurt ca. 1.000 foreldre med skolebarn om de opplever at det er trygt å sende deres barn på skolen for tiden.

Den siste halvannen uken sier tre av fire foreldre (74 %) at de opplever at det er trygt å sende barna på skolen for tiden. Resten sier nei eller vet ikke. Andelen av foreldre som ikke opplever det som trygt, har vist klart fallende trend igjennom september.

– Stadig mer tyder på at foreldre faller til ro med barnas skolehverdag, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Mødre er mer bekymret enn fedre for en koronapreget skolehverdag for barna, men uansett kjønn er foreldre flest ikke bekymret.

Skolehverdagen fungerer

I underkant av 10.000 foreldre er gjennom pandemien spurt om de opplever at læringssituasjonen for barna er akseptabel for tiden. 

Etter skolestart i høst på grønt nivå, oppgir i gjennomsnitt i overkant av fire av fem foreldre (83 %) at de opplever at læringssituasjonen for barna er akseptabel for tiden. Dette er 12 prosentpoeng over gjennomsnittet for pandemien.

– Selv om enkelte foreldre har vært engstelige for smitteutbrudd på skoler, har fysisk undervisning en klar verdi, sier Clausen.

Åpner plutselig opp

Denne uken varslet myndighetene landets kommuner om å forberede eventuelle lokale forskrifter ved overgang til fasen «En normal hverdag med økt beredskap». Frist for klargjøring er allerede i morgen, fredag. Det er forventet at regjeringen når som helst varsler gjenåpning og at nasjonale tiltak opphører.

– At de nasjonale reglene forsvinner, og skjer med kort varsel, vil bety en større oppgave for kommunene og deres evne til å håndtere pandemien lokalt fremover, sier Clausen.

I september sier tre av fire nordmenn (74 %) at de er fornøyde med hvordan deres kommune håndterer koronasituasjonen. 18 prosent sier nei, mens resten svarer vet ikke.

Opinion har publisert over 240 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor
Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 25.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Tid for tillit

Tilliten til myndighetene, samt tilliten mellom folk flest øker kraftig. Færre frykter smitte eller smitteøkning.

Norsk koronamonitor fra Opinion har gjennom pandemien spurt 135.000 nordmenn om deres bekymringer for at de selv eller noen i familien blir koronasmittet.

Så langt i september sier tre av ti nordmenn (31 %) at de er bekymret for å bli smittet. Dette er en nedgang på 4 prosentpoeng fra august og er laveste måling siden juni i fjor.

47 prosent er bekymret for at noen i familien vil bli smittet. Det er 5 prosentpoeng lavere enn i august og er laveste nivå under hele pandemien.

– Folks bekymring for å bli smittet faller, og trenden forsterkes særlig siste to uker. Økt vaksinering og fallende smittetall påvirker folk, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Bråstans i smitteforventninger

Denne uken sier 30 prosent av befolkningen at de tror at antall nye tilfeller av koronasmittede i Norge vil øke. 40 prosent forventer reduksjon, mens 30 prosent tror antallet forblir uendret.

Andelen som forventer økning i smitte, har falt med hele 22 prosentpoeng siden forrige uke og hele 37 prosentpoeng siden uken før det.

– Gjennom sommeren og frem til september forventet stadig flere økt smitte, men det fikk en bråstans etter at smittetallene begynte å falle, sier Clausen.

Hun sier at den kraftige smitteutviklingen etter sommeren og mot valgkampen nok gjorde mange bekymret for om myndighetenes kontroll glapp. Kraftig smitteøkning var tvilsomt en del av planen, men stadig mer tyder på at åpning i tråd med myndighetenes plan er mulig.

Økt tillit til myndighetene

Denne uken økte tilliten til informasjon som gis av regjeringen med hele 8 prosentpoeng.

– Kanskje er dette også et uttrykk for en liten dose takknemmelighet til en regjering som går av i en pandemi, som stort sett er håndtert temmelig godt, sier Clausen.

Dagens pressekonferanse, i likhet med den forrige, bar preg av å tydeliggjøre kommunikasjon, fremfor å slippe nyheter. Nettopp det bør heller ikke undervurderes og settes trolig pris på av mange i denne fasen av pandemien, tror Clausen.

Tilliten folk flest imellom øker

Denne uken sier 47 prosent av befolkningen at de har tillit til at folk flest i Norge følger råd og retningslinjer for å unngå smitte. Dette er en økning på 9 prosentpoeng fra forrige uke og hele 14 prosentpoeng fra uken før det.

– Økt tillit mellom folk flest, er nok mer et uttrykk for at smittetall går ned, fremfor at folk eller myndigheter strammer inn på adferden, sier Clausen.

Opinion har publisert over 240 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor
Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 25.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

På parti med pandemien

Dagen før stortingsvalget er det halvannet år siden Norge stengte ned. To av tre nordmenn sier at pandemien og pandemihåndteringen ikke får betydning for hvordan de vil stemme.

Norsk koronamonitor fra Opinion har denne uken spurt 1.368 nordmenn om hvorvidt pandemien, eller myndighetenes håndtering av pandemien, har noen betydning for hvordan de vil stemme i stortingsvalget.

I underkant av hver fjerde nordmann (23 %) sier at pandemien, eller myndighetenes håndtering av pandemien, har betydning for dem i stortingsvalget. 65 prosent sier nei til dette, mens 12 prosent sier vet ikke/ikke relevant.

– Pandemien angår oss alle. Det politiske Norge står gjerne samlet i kriser og pandemihåndtering har i liten grad blitt valgkamp, noe mange trolig setter pris på, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Like mange på «venstresiden» som «høyresiden» sier at pandemien påvirker deres stemme i valget, hvor en av fire på begge sider oppgir dette (25 %), mens en av fem «i sentrum» sier det samme (20 %).

Pandemien har mest å si for velgere på Vestlandet (29 %) og minst å si i Agder, Vestfold og Telemark (17 %). Samtidig er det en sammenheng med alder, hvor yngre i større grad mener at pandemien og håndteringen har betydning for deres stemme i stortingsvalget.

Ett og ett halv år med pandemi

Flere nordiske land har nylig åpnet opp eller har planer om dette. I Norge sier et solid flertall i befolkningen denne uken at de enten er enig i åpningstempoet i Norge (46 %) eller synes åpningstempoet går for fort (42 %). Kun 12 prosent synes det går for sakte.

Uansett politisk ståsted, er folk flest ganske samstemt. Mens 7 prosent på «venstresiden» synes åpningen går for sakte, sier 10 prosent i «sentrum» og 19 prosent på «høyresiden» det samme.

– Etter halvannet år med pandemi, er nordmenn ganske samstemt i synet på åpningstempoet, uansett politisk tilhørighet. Folk har tillit til myndighetenes vurderinger, og få stresser med raskere åpning, sier Clausen.

Pandemiens varighet

Denne uken sier 15 prosent at de tror at koronautbruddet vil vare opptil ett halv år til, 37 prosent sier opptil et år, 23 prosent opptil to år, mens 25 prosent sier lengre enn dette.

– Politisk ståsted har lite å si for folks vurdering av pandemiens varighet. Til syvende å sist er det nok vaksinering, adferd og mutasjoner som avgjør, sier Clausen.

Opinion har publisert over 240 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor
Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 25.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Stadig flere tror smitten vil øke

Folk flest forventer i stadig større grad smitteøkning fremover. Kun 9 prosent synes åpningsfasen går for sakte.

Norsk koronamonitor fra Opinion har igjennom pandemien spurt over 130.000 nordmenn om de tror at antall nye tilfeller av koronasmittede i Norge vil øke, reduseres eller forbli uendret.

I september tror 68 prosent av befolkningen at antall nye tilfeller av koronasmittede i Norge vil øke. 17 prosent forventer reduksjon, mens omtrent like mange tror at antallet forblir uendret (16 %).

– Folks forventninger til smitteøkning har rett og slett skutt i været. Dette er en entydig trend i flere måneder på rad, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Andelen som forventer smitteøkning, ligger i september hele 11 prosentpoeng over august, som var en måned som lå 11 prosentpoeng over juli, som igjen lå 19 prosentpoeng over juni.

Tut og kjør

På torsdag meldte myndighetene at 12-15-åringer får tilbud om vaksine, og at Norge blir stående på trinn 3 frem til man heller går over til en normal hverdag med økt beredskap.

Statsministeren fastholdt planen om å åpne innen utgangen av september, og bedyrer at det er data og ikke datoer som gjelder. Åpningen skjer når 90 prosent av den voksne befolkningen er fullvaksinert, eller «nesten» 90 prosent som statsministeren antydet.

Riktignok forsøkte helsedirektør Bjørn Guldvog å skyte inn at det kan komme problemer også etter september og at vi ikke vet om vaksinering tar ned smittetrykket.

– Hvor normal hverdagen blir og oppleves av folk flest gjenstår å se, men smittesituasjonen fremover har gjerne noe å si. Pandemihåndtering er kanskje på sitt beste i perioder uten valgkamp, sier Clausen.

Hun sier at også fullvaksinerte er engstelige for å bli smittet, og faktisk i større grad enn de uvaksinerte, selv om dette også har noe med alder på de vaksinerte å gjøre.

Halve Norge synes det går for fort

I begynnelsen av september sier 45 prosent av befolkningen at de synes åpningen av samfunnet går for fort. Like mange (46 %) synes det går i riktig tempo, mens kun 9 prosent sier det går for sakte.

– Vi må helt tilbake til august i fjor, for å finne høyere målinger enn det vi ser nå på andel nordmenn som synes at åpningstempoet går for fort, sier Clausen.

Denne uken sier 26 prosent at de synes omfanget på koronatiltak i deres kommune bør økes. Færre, 11 prosent, mener det bør reduseres, mens flertallet vil at de skal bestå som i dag.

Opinion har publisert over 240 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor
Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 25.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Hvem er de som ikke vil ta vaksine?

Nordmenn strømmer til vaksinelokalene. Men noen vil ikke, hvem er de?

Norsk koronamonitor fra Opinion har gjennom pandemien spurt 50.000 nordmenn om de vil ta en vaksine mot koronaviruset, samt har sett nærmere på hvem som ikke vil vaksineres.

Nå oppgir totalt hele 95 prosent at de vil ta, eller allerede har tatt, vaksine. Kun 4 prosent sier nei til å ta vaksine, og kun 2 prosent svarer vet ikke. Andelen som vil ta vaksine er rekordhøy.

– De som tidligere var usikre faller ned på å si ja til vaksine, sier Nora Clausen, seniorrådgiver i Opinion.

Hun sier at økt vilje blant tvilerne til å vaksineres, trolig skyldes den fjerde smittebølgen og kunnskapen om at man enten lar seg vaksinere eller smittes.

Norge har nå gitt ca. 90 prosent av den voksne befolkningen første dose, og over 70 prosent er fullvaksinert.

Temposkifte

I august sier rekordmange 61 prosent at de har tillit til at tempoet i vaksineringen i Norge er effektivt. En økning på 11 prosentpoeng fra juli som var forrige rekordmåned. Tilliten har nesten tredoblet seg fra bunnivået i mars.

Nora Clausen sier likevel at tilliten falt de helt siste dagene, trolig fordi smitteøkningen gjør at vaksinering haster, myndighetene sier de yngre ikke vaksineres like raskt, samt at vaksinasjonshastigheten i kommunene langt ifra øker i takt med tilgangen på vaksiner.

Siste døgn hadde både Norge og Oslo smitterekord, med 1.796 smittede, hvorav 677 i hovedstaden. Inntil videre tyder mye på at Norge fortsetter å klatre raskt på listen over land i verden med økende smitte.

– Vi har blitt vant til å se oss selv som nærmest verdensmestre i pandemihåndtering med lite smitte. I øyeblikket er vi ikke best i klassen, sier Clausen.

Hvem vil ikke vaksineres?

Norsk koronamonitor har analysert tall for de siste månedene for å se nærmere på hvem det er som ikke vil vaksineres. De utgjør en liten andel av befolkningen og finnes overalt i samfunnet, men har flere kjennetrekk.

– Folk som sier nei til vaksine finnes blant oss alle og er ikke en enhetlig gruppe, men kort fortalt har de mindre tillit til myndighetene, er mer bekymret for bivirkninger av vaksinen og synes åpningsfasen går for sakte, sier Clausen.

De som sier nei til vaksine, har omtrentlig samme utdanningsnivå som befolkningen ellers, men har i litt mindre grad universitetsutdanning. 56 prosent av de som ikke vil ta vaksine er menn og 44 prosent kvinner. De er noe overrepresentert i aldre under 50 år.

De hører hjemme i alle partier, men har en noe større andel på høyresiden i politikken, herunder ytterst på høyresiden. Samtidig er innvandrere svakt overrepresentert i gruppen. De er å finne i alle landsdeler omtrent som befolkningsstrukturen generelt, men har en svak overrepresentasjon i Agder, Vestfold og Telemark og svak underrepresentasjon i Oslo.

Har mindre tillit

Kun 40 prosent av de som ikke vil ta vaksine, sier at de har tillit til informasjon som gis av helsemyndighetene, mot 74 prosent i resten av befolkningen. 38 prosent har tillit til informasjon som gis av regjeringen mot 70 prosent i resten av befolkningen. 35 prosent har tillit til informasjon som kommer via de landsdekkende mediene, mot 62 prosent av resten av befolkningen.

Bekymret for bivirkninger

Hele 86 prosent (av de som ikke vil ta vaksine) sier at de er bekymret for at en koronavaksine kan ha uheldige bivirkninger, mot 44 prosent i resten av befolkningen. Andelen som synes det er vanskelig å vurdere hvor farlig koronaviruset er for folk flest, er omtrent den samme som i resten av befolkningen.

Åpnes for sakte

49 prosent synes at åpningsfasen går for sakte, mot 13 prosent i resten av befolkningen.

Andre kjennetegn:

  • Andelen som er i jobb er omtrent som befolkningen ellers, men i litt større grad har de mistet jobben, blitt permittert og/eller frykter dette som følge av korona.
  • Hele 49 prosent tror korona er menneskeskapt, mot 19 prosent i befolkningen ellers.
  • De har i litt større grad hjemmeboende barn som går på skole og er overrepresentert i større husstander med fire eller flere personer. De opplever i mindre grad at læringssituasjonen for barna deres er akseptabel for tiden. Kun 3 prosent er villig til å vaksinere barna sine (mot 73 % i resten av befolkningen).
  • De er i mindre grad opptatt av hvordan pandemien sprer seg i verden. Og synes i klart mindre grad at rike land skal frigi patenter til andre land.
  • De er i langt mindre grad villig til å ta i bruk Smittestopp-appen
  • Kun 9 prosent synes de fullvaksinerte bør få koronasertifikat, mot 67 prosent i resten av befolkningen.
  • Flertallet har kjøpt og brukt munnbind, men de er i langt mindre grad positive til at vi skal bruke munnbind i Norge (46 mot 77 %).
  • De er hverken mer eller mindre ensomme enn befolkningen ellers.
  • De sier i hverken mer eller i mindre grad at det er vanskelig å følge retningslinjer, men de synes i dobbelt så stor grad at retningslinjene myndighetene har innfør for å begrense smitte er for strenge (41 mot 20 %).

Opinion har publisert over 240 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor
Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 25.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Foreldre fornøyd med barnas skolehverdag

Nå sier nesten ni av ti foreldre at de opplever at læringssituasjonen for barna deres er akseptabel. Det er det høyeste nivået som er målt i pandemien.

Norsk koronamonitor fra Opinion har igjennom pandemien spurt totalt 8.950 foreldre om de opplever at læringssituasjonen for barna er akseptabel for tiden. 

I uken som gikk oppga nesten ni av ti foreldre (86 %) at de opplever at læringssituasjonen for barna er akseptabel for tiden. Dette er klart høyeste nivå i pandemien og en økning på hele 24 prosentpoeng fra juni.

– Det er nok et uttrykk for at foreldre opplever at barna er fornøyde og at barna setter pris på fysisk undervisning etter mye begrensninger og en digital skolehverdag, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Gjennomsnittet for hele pandemien er at 70 prosent av foreldrene sier ja, og 30 prosent nei, til at de opplever at læringssituasjonen for barna er akseptabel. I januar og februar var andelen som sa ja 75 prosent, men trenden falt hovedsakelig frem til juni (62 %).

Selv om skolene åpnet på grønt nivå etter ferien og testing har tatt over for smittekarantene, har flere kommuner valgt å innføre gult nivå i skolene blant annet ut ifra kapasitetshensyn. Enkelte skoler har også stengt ned etter smitteøkning blant elevene.

Foreldre vil vaksinere barna

Norsk koronamonitor har også spurt 3.774 foreldre om de er villig til å vaksinere barna sine, dersom en koronavaksine blir godkjent for barn. I uken som gikk sier to av tre foreldre med skolebarn under 18 år ja (64 %). 17 prosent sier nei. Resten vet ikke.

Andelen foreldre som sier ja, har hatt noe fallende trend igjennom august, men august samlet (68 %) ligger høyere enn i juli (64 %).

– I alle målinger sier et solid flertall av foreldre at de ønsker å vaksinere barna, men langt i fra alle er villig og mange foreldre er og blir usikre, sier Clausen.

Både Bergen, Oslo og en rekke kommuner begynner med drop-in-vaksine for 16- og 17-åringer i disse dager, etter at regjeringen åpnet for dette.

Opinion har publisert over 240 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor
Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 25.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Ikke helt etter planen

Folk flest har fortsatt høy tillit til å få god behandling av helsevesenet, samt har tillit til testkapasiteten. Men myndighetene merker kapasitetsutfordringer med rekordsmitte.

Norsk koronamonitor fra Opinion har gjennom pandemien spurt 82.000 nordmenn om de har tillit til at de får tilstrekkelig behandling av helsevesenet om de skulle bli smittet av koronaviruset. I tillegg er det spurt om tillit til testkapasitet og vilje til testing.

I august sier åtte av ti nordmenn (79 %) har tillit til at de vil få tilstrekkelig behandling av helsevesenet om de skulle bli smittet av koronaviruset.

9 prosent har ikke tillit til dette, mens resten svarer verken eller. Tilliten til helsevesenet har vært stabil høy i flere måneder.

– At Norge nå preges av rekordhøy smitte var tvilsomt planen, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

På dagens pressekonferanse var budskapet å få flest mulig og raskest mulig vaksinert, minne om meteren og varsle at dersom kommuner får kapasitetsproblemer, prioriteres først vaksinasjon, så testing og deretter smittesporing.

Mange nye nasjonale signaler kom ikke, men feriestemningen var borte og erstattet med en merkbar usikkerhet i Marmorhallen på hvor god kontroll vi egentlig har på pandemien i høst.

Tillit til testkapasitet

Hele ni av ti nordmenn (89 %) sier i august at de har tillit til at deres kommune har god nok kapasitet til å gi dem en koronatest dersom de ønsker å bli testet. Kun 7 prosent sier nei, mens resten vet ikke.

I august oppgir i underkant av annenhver nordmann (45 %) at de ønsker å teste seg for smitte av koronaviruset fremover.

Omtrent to av tre nordmenn oppgir å ha koronatestet seg så langt i pandemien. Andelen øker desto yngre man er.

Trondheim i hundre

Trondheim opplevde over hundre smittete siste døgn som er ny rekord og ber folk ta på munnbind igjen hvor meteren er vanskelig å etterleve.

Også Bergen rapporterer de høyeste smittetallene under pandemien. Oslo ligger så langt under rekordene fra april.

Denne uken oppgir 16 prosent av befolkningen at de selv eller noen i husstanden er forkjølet og/eller mistenker koronasmitte.

Andelen har ikke vært høyere siden september i fjor og er denne uken høyest i Oslo (19 %), fulgt av Bergen (18 %).

– Pandemiens smitterekorder ligger trolig foran oss og ikke bak oss, men mer avgjørende er som kjent hvilket nivå vi får på innleggelser og sykdomsbyrden, sier Clausen.

Hun sier at budskapet har vært at vi ikke må snuble på oppløpet, selv om stadig mer kanskje tyder på det motsatte.

Det siste døgnet var det registrert 1.415 smittede i Norge som er ny rekord i pandemien.

Opinion har publisert 240 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 25.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

En pandemi sluppet fri

Rekordmange har den siste uken gitt klemmer. Både håndvasken og meteren droppes stadig mer, samtidig med at både smitten og vaksineringen skyter fart i landet.

Norsk koronamonitor fra Opinion har gjennom pandemien spurt 25.500 nordmenn om de den siste uken har gitt en klem til noen som ikke bor i egen husstand. I tillegg er det spurt om etterlevelse av koronatiltak.

I august oppgir mer enn fire av ti nordmenn (43 %) at de den siste uken har gitt en klem. Dette er 8 prosentpoeng høyere enn i juli og hele 19 prosentpoeng over gjennomsnittet for pandemien.

– I pandemien er dette klemmerekord med klar margin. Men flertallet forsøker fortsatt å holde igjen på å klemme de de ikke bor sammen med, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Nesten fire av ti (37 %) sier at de den siste uken har vært i situasjoner hvor mange var samlet uten at det var mulig å holde en meters avstand til andre. Dette er 7 prosentpoeng høyere enn i juli og er også høyeste nivå målt.

Håndvask gikk i vasken

På spørsmål om nordmenn er like oppmerksom på å vaske hender og holde avstand for tiden, sammenlignet med tidligere i koronaepidemien, sier 65 prosent ja og 30 prosent nei. Resten vet ikke. Andelen som sier ja, er det laveste nivået målt i pandemien.

– Fortsatt prøver folk flest å bidra til en god pandemihåndtering, men det er lett å glemme rutiner og ikke minst i en tid hvor strategien handler om å åpne opp, sier Clausen.

Norsk koronamonitor har under pandemien spurt totalt 129.000 nordmenn om de har unngått sosial omgang med nær familie og venner. 78 prosent sier i august ja til dette, som er laveste nivå siden november i fjor, men likevel 10 prosentpoeng over august i fjor.

Vanskelig å følge retningslinjer

I august sier fire av ti nordmenn (41 %) at de synes det er vanskelig å vite om de til enhver tid følger retningslinjer som gjelder dem. August er sammen med juni høyeste nivå målt i pandemien.  

– Mange opplever nok situasjonen som spesiell. På den ene siden øker smitten kraftig, men på den andre siden sies det at Norge har kontroll takket være vaksinering og at vi snart skal leve normalt med smitten, sier Clausen.

Norge er i ferd med å passere totalt 150.000 smittede, myndighetene forventer økt smitte fremover og i uken som gikk har ikke Norge lengre noen grønne fylker, ifølge det europeiske smittevernbyrået ECDCs smittekart. Samtidig vil en million vaksinedoser settes denne uken.

Opinion har publisert over 230 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 25.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Halve Norge tviler på at korona oppstod naturlig

For første gang i pandemien tror under halvparten i Norge at koronaviruset har oppstått naturlig.

Norsk koronamonitor fra Opinion har igjennom pandemien spurt 12.000 nordmenn om de tror at koronaviruset har oppstått naturlig, eller om de tror det er skapt av mennesker på et laboratorium.

I august sier for første gang under halvparten av Norges befolkning at de tror at koronaviruset har oppstått naturlig (49 %). 28 prosent tror koronaviruset er skapt av mennesker, mens 23 prosent svarer vet ikke.

– Det som tidligere ble regnet som konspirasjonsteorier, er nå blitt mer allment akseptert, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Et solid flertall i befolkningen har gjennom hele pandemien antatt at korona har oppstått naturlig. Senest i mai sa 72 prosent at de trodde viruset hadde oppstått naturlig, men det var før USAs president Joe Biden i slutten av mai ba etterretningsmyndighetene etterforske saken og levere rapport innen 90 dager.

Bidens frist løper ut om få dager, men det er langt i fra sikkert at vi noen gang får vite hvordan viruset oppstod, eller at amerikansk etterretning finner dokumentasjon for at viruset ble spredt via et laboratorieuhell eller feltarbeid. Forskere flest anser labbteorien som lite sannsynlig.

Utdanning svekker labbteorien

Menn tror i større grad enn kvinner at viruset er menneskeskapt, dette er både tilfelle denne uken (32 % mot 24 %), samt er en trend gjennom hele pandemien. Alder har mindre å si, men det er en klar tendens til at Oslos befolkning i mindre grad tror viruset er menneskeskapt (15 % denne uken).

– Desto høyere utdanning man har, jo mer tror man viruset oppstod naturlig, sier Clausen.

Blant de uten universitetsutdanning sier 47 prosent denne uken at de tror viruset oppstod naturlig, mens blant de med minst 5 års universitetsutdanning sier 59 prosent det samme. Dette er likevel henholdsvis 11 og 17 prosentpoeng under gjennomsnittet for pandemien.  

Storpolitikk

Kina har vært lite villig til å la WHO eller andre undersøke saken, selv om Kina har to ledende laboratorier i området hvor koronaviruset først ble oppdaget. Blant annet skal et av laboratoriene ha blitt flyttet til omtrent 500 meter fra markedet i Wuhan.

– Vi må huske at et bakteppe er storpolitikk. USA har alt å vinne på å sette fokus på Kina og gjøre Kina til syndebukk for en pandemi som USA helt fra starten av ikke har håndtert optimalt. Kina derimot har alt å vinne på å ikke anklages for hele pandemien, sier Clausen.

Hun sier at det er en kjent sak at WHO blir kraftig presset både av USA og Kina. Samtidig er det viktig å lære det som læres kan for å unngå nye pandemier, samt redusere fare for laboratorieuhell og det uavhengig av koronaviruset.

Opinion har publisert over 230 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 25.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Tror på økonomien tross smitteøkning

Selv om smitten i landet stiger, har folk flest solid tro på den norske økonomien, ikke minst Oljefondet. Rekordfå frykter for egen økonomi.

Norsk koronamonitor fra Opinion har gjennom pandemien spurt 103.000 nordmenn om de tror den økonomiske situasjonen i Norge den neste måneden vil bli bedre, dårligere eller uendret. I tillegg er det spurt om forventninger til Oljefondet og egen økonomi.

Så langt i august tror 23 prosent at den økonomiske situasjonen i Norge vil bli bedre den neste måneden. 16 prosent tror den blir dårligere, mens hele 61 prosent tror den vil forbli uendret.

Andelen som tror økonomien blir bedre har vist fallende trend siden toppmålingen i juni, men ligger likevel hele 15 prosentpoeng høyere sammenlignet med august i fjor.

– I år som i fjor ser vi at forventningene til økonomien faller noe når det blir tydeligere at smitten øker på ny mot høsten. Men stemningen er langt bedre i år, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Tror Oljefondet øker

I august tror 36 prosent at verdien på det norske Oljefondet vil være høyere om et halvt år, sammenlignet med i dag. 26 prosent tror verdien blir lavere, mens 38 prosent forventer uendret verdi.

–  Nordmenns tro på at Oljefondet øker i verdi fremover, har aldri vært høyere under pandemien, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Andel som forventer at Oljefondets verdi øker neste halvår, ligger hele 14 prosentpoeng over gjennomsnittet for pandemien. Totalt 14.000 nordmenn er spurt om dette.

Oljefondet, som feirer 25 år, har nå en verdi på over 12.000 milliarder kroner. Avkastningen første halvår i år var på nesten 1000 milliarder.

Lite bekymringer

Rekordlave 32 prosent av befolkningen sier i august at de er bekymret for den norske økonomien som følge av pandemien. Dette er 15 prosentpoeng færre enn gjennomsnittet for pandemien og laveste nivå målt. 

En av fem nordmenn (20 %) oppgir at de er bekymret for sin personlige økonomi som følge av pandemien. Dette er 4 prosentpoeng lavere enn gjennomsnittet for pandemien og er også laveste nivå målt.

Et klart flertall på syv av ti (68 %) er ikke bekymret for sin egen økonomi, mens resten svarer verken eller. Totalt 129.000 nordmenn er spurt om dette under pandemien.

– Ser vi pandemien under ett, er folk flest lite bekymret for økonomien for tiden, sier Clausen.

Mutasjoner en joker

En utfordring er likevel om nye nedstengninger blir nødvendig fremover, enten fordi smitten øker for kraftig eller at vaksiner ikke har god nok effekt på nye muterte virusvarianter.

– Som vi vet, kan ingen med sikkerhet si hvordan pandemien vil forløpe, og en joker er mutasjon. Nye varianter vil komme, men om de er mer smittsomme og sykdomsframkallende, eller hvilke varianter vi vil stå igjen med på sikt, er høyst uklart, sier Clausen.

En variant som ikke har fått et gresk navn, er B.1.621 som av FHI er kategorisert som en interessevariant. Ett tilfelle ble i juli påvist i Norge i Agder. Varianten ble først oppdaget i Colombia i januar, og har medført dødsfall blant fullvaksinerte på et sykehjem i Belgia. EU har registrert varianten sporadisk og reiserelatert.

Opinion har publisert over 230 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 25.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.


Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen