fbpx

Hver fjerde har fått rygg- og nakkesmerter

Hver fjerde nordmann har fått smerter i nakke, rygg eller lignende plager på grunn av mer hjemmekontor eller mer stillesittende tilværelse etter koronautbruddet. 

Norsk koronamonitor fra Opinion har kontinuerlig spurt nordmenn om hvordan de opplever situasjonen i koronaepidemien.

Flere kvinner enn menn

28 prosent av alle kvinner og 21 prosent av alle menn merker smerter på grunn av hjemmekontor eller mer stillesittende tilværelse.

– Koronakrisen har snudd opp ned på livene vi lever og det merkes på kroppen. Arbeidstakere med hjemmekontor og personer som deler bolig med flere, kanskje med leksehjelp og stress i familien, merker at tilværelsen langt ifra er balsam for rygg og nakke, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Øvelser gjør mester

Mange eksperter ber nordmenn stoppe litt opp og godta tilværelsen, gjerne fokusere på pust og å løse opp spenninger i kroppen, samt prøve å fokusere mer på muligheter fremfor problemer.

 – Kanskje lettere sagt enn gjort, men vi er en nasjon i samme båt, ja faktisk en hel verden. Dette er ikke tiden for å være feilfri superkvinne eller supermann, men heller godta at det unormale er det normale, og det for de aller fleste av oss, sier Askheim.

Yngre mer utsatt

Jo yngre man er, desto flere oppgir smerter i nakke, rygg og lignende plager etter koronautbruddet, viser Norsk koronamonitor.

– Hele fire av ti under 30 år, merker nå plager som rygg- og nakkesmerter. Dette handler kanskje ikke bare om uheldig sittestilling og mindre fysisk bevegelse enn vanlig, men også mer økonomiske bekymringer, sier Askheim.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor vil offentliggjøre en rekke nye tall om hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m.fl.

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no 

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Tillit til regjeringens første tre uker

Tre av fire nordmenn har tillit til informasjonen som gis av regjeringen. Nordmenn er mindre sikre på om regjeringen har iverksatt de nødvendige økonomiske tiltakene, viser de tre første ukene av nedstengningen.

Norsk koronamonitor fra Opinion har kontinuerlig spurt nordmenn om hvordan de opplever situasjonen i koronaepidemien. Målingen med over 12.000 nordmenn viser hvordan vi fra dag til dag vurderer informasjon og tiltak fra regjeringen.

Målt tillit hver dag

Norsk koronamonitor har målt nordmenns tillit til regjeringen helt siden Norge stengte ned. Tilliten til informasjon fra regjeringen for perioden samlet, viser at 74 prosent har tillit. Ti prosent har ikke tillit, mens 16 prosent svarer verken eller.

– Ikke en eneste dag siden nedstengningen har vi sett en dagsmåling hvor ikke er klart flertall viser tillit til informasjonen fra regjeringen. Tilliten har generelt ligget høyt og stort sett styrket seg over tid, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Kvinner har litt høyere tillit enn menn til informasjonen som gis av regjeringen (78 % mot 71 %). Tilliten øker også med alderen i befolkningen. Nord-Norge viser litt lavere tillit enn andre landsdeler. Om man er i jobb eller ikke skiller lite på tilliten som folk har til informasjon fra regjeringen.

Mindre tillit til regjeringens tiltak

I perioden samlet sett, oppgir 54 prosent av befolkningen at de har tillit til at regjeringen har iverksatt de nødvendige økonomiske tiltakene for å begrense skadevirkningene på norsk økonomi. 18 prosent er uenig mens 29 prosent svarer verken eller. I flere dagsmålinger faller tilliten til under 50 prosent.

– Den unge generasjonen i Norge har i langt mindre grad tillit til regjeringens økonomiske tiltakspakker enn den øvrige befolkningen. Under halvparten av de under 40 år sier at de har tillit, en del er usikre og hver fjerde signaliserer mistillit, sier Askheim.

Askheim viser til at mange unge mennesker, spesielt de under 30 år, er overrepresentert når det kommer til Norsk koronamonitors målinger av hvem som har mistet jobben eller blitt permittert.

– Unge nordmenn er i en ekstra sårbar gruppe. Det er de som har hele livet foran seg og er i en etableringsfase med en betydelig større usikkerhet nå. Det er de som i størst grad har merket krisen på kroppen allerede. I tillegg er flere i en studiesituasjon med biinntekter som har forsvunnet og uten rett til dagpenger fra NAV, sier Askheim.

I befolkningen generelt har kvinner større tillit til at regjeringen har iverksatt de nødvendige økonomiske tiltak enn menn (58 % mot 49 %).

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor vil offentliggjøre en rekke nye tall om hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m.fl.

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no 

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

«Ingen» tror på økte boligpriser

Hele 59 prosent av befolkningen tror at boligprisene vil falle den kommende måneden. Kun 4 prosent tror på økning. Resten forventer ingen endring, eller vet ikke.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt nordmenn om deres forventninger til boligprisene fremover. I tillegg kartlagt hvor mange som har endret planer om kjøp og salg av bolig på grunn av koronaepedemien.

– Nordmenns forventninger til boligprisene er ganske entydig. Et klart flertall tror på fallende boligpriser den nærmeste måneden. De som forventer økning kan regnes på en hånd, sier Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Boligprisfall i mars

I dag fremla Eiendom Norge sin landsomfattende boligprisstatistikk. Norske boligpriser falt med 1,4 prosent i mars. Det ble solgt 6.679 boliger, som er 14,6 prosent færre enn i mars i fjor.

Norsk koronamonitors målinger ble gjennomført i dagene frem til i går, altså før offentliggjøringen av boligprisstatistikken for mars.

– Nordmenn traff svært godt med sine forventninger til boligprisene. Om forventninger til boligprisene fremover påvirkes av boligprisstatistikken for mars, vet vi først de nærmeste dagene. Vi måler naturligvis også dette, sier Askheim.

Annenhver utsatte planer for boligkjøp eller salg

Norsk koronamonitor har spurt nordmenn om de før koronaepedemien, hadde planer om å kjøpe eller selge eiendom i løpet av de neste månedene, samt om de har utsatt kjøp og salg på grunn av epidemien. Til sammen 10.500 nordmenn er spurt om dette.

Før koronaepidemien planla 12 prosent av befolkningen å kjøpe eller selge eiendom. Halvparten utsatte planene sine på grunn av koronaepidemien (49 %).

– Annenhver nordmann som hadde planer om å kjøpe eller selge eiendom, utsatte planene fordi koronaepidemien slo til. Dette i seg selv forklarer mye av prisfallet i mars og at færre boliger ble solgt. Foreløpig ser vi heller ikke tegn til at de som sitter på gjerdet, hopper ned, sier Askheim.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor vil offentliggjøre en rekke nye tall om hvordan nordmenn håndterer koronaviruset.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion vil også etablere et nasjonalt befolkningspanel for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m.fl.

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no 

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Oljefondet blir mindre, tror nordmenn

Syv av ti nordmenn tror verdien på det norske Oljefondet blir lavere om et halvt år. En av ti sier høyere og resten uendret.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt nordmenn om de tror verdien på det norske oljefondet blir høyere, lavere eller omtrent uendret om et halvt år, sammenlignet med i dag.

– Folk flest forstår at koronakrisen vanskeliggjør gode aksjeinvesteringer, og at statens tilførsel til Oljefondet blir dårligere i krisetider med fallende oljepriser. I tillegg blir det store spørsmålet, hvor mye penger staten vil tappe oljefondet med for å finansiere krisetiltak, sier Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Verdien på Oljefondet er summen av avkastning (fondets investeringer) og statens tilførsel og uttak av penger.

– Dersom nordmenn antar at aksjemarkedet går ned eller at myndighetene tar større uttak fra Oljefondet på grunn av koronakrisen, så vil verdien på Oljefondet bli lavere fremover, sier Askheim

72 prosent av alle nordmenn tror verdien på det norske Oljefondet blir lavere om et halvt år, sammenlignet med i dag. 10 prosent tror verdien blir høyere, mens 17 prosent forventer uendret verdi om et halvt år.

Oljefondet har tapt 1200 milliarder kroner

Oljefondet meldte i dag om en negativ avkastning i første kvartal 2020 på ca 15 prosent, tilsvarende et tap på 1171 milliarder kroner.

I fjor høst passerte Oljefondet 10.000 milliarder kroner, men ligger under dette symbolske tallet i dag.

– På papiret har det virket som om Oljefondet egentlig har gjort det relativt greit i det siste, men det er regnet i norske kroner som har falt som en stein, i dollar ser saken mye verre ut, sier Askheim.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor vil offentliggjøre en rekke nye tall om hvordan nordmenn håndterer koronaviruset.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion vil også etablere et nasjonalt befolkningspanel for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m.fl.

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no 

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Koronafrykten faller i Norge

Klart færre nordmenn tror på økt koronasmitte fremover, viser Norsk koronamonitor.

I snart tre uker har Norsk koronamonitor fra Opinion spurt til sammen 11.000 nordmenn om de tror antall nye tilfeller av koronasmittede i Norge vil øke, reduseres eller forbli uendret. Målingene gjøres daglig og startet den dagen Norge stengte ned. 

Frykten for korona avtar

Stadig færre tror på økt koronasmitte. De tre siste dagene oppgir i snitt 62 prosent av befolkningen at de tror det blir økt antall nye koronasmittede i Norge. 22 prosent tror antallet vil reduseres, mens resten at det forblir uendret.

Dette er en kraftig nedgang fra perioden frem til da, hvor i gjennomsnitt 74 prosent forventet økning og 15 prosent reduksjon. I sum (forventet økning minus reduksjon) er fallet nå på hele 19 prosentpoeng.

– I helgen så vi et klart omslag i nordmenns forventninger til hvordan koronasmitten i Norge blir fremover. Selv om flertallet fortsatt tror på økt antall koronasmittede i Norge, er det betydelig færre siste tre dager som forventer økning. Vi har aldri sett lavere målinger enn nå, sier Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Færre mistenker smitte

Andel nordmenn som oppgir at de selv eller noen i husstanden er forkjølet og/eller at de mistenker at man selv eller noen i husstanden kan være smittet av koronaviruset har nå falt med 37 prosent sammenlignet med for to uker siden.

– At nordmenn som er forkjølet eller mistenker smitte har falt så mye, skyldes nok en kombinasjon av økt kunnskap om egen helsesituasjon, nyhetsbildet og at uker med hjemmeisolasjon også kan ha redusert mer normal hverdagsforkjølelse blant folk flest. I sum gjør dette at nordmenn ser annerledes på koronasituasjonen i dag, sier Askheim.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor vil offentliggjøre en rekke nye tall om hvordan nordmenn håndterer koronaviruset.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion vil også etablere et nasjonalt befolkningspanel for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m.fl.

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no 

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Syv av ti nordmenn har ikke endret alkoholvaner

Nærmere en av ti nordmenn har fått et høyere alkoholkonsum enn normalt etter koronautbruddet. To av ti har lavere konsum, mens resten oppgir uendret.

Norsk koronamonitor fra Opinion har daglig målt nordmenns alkoholkonsum i ca to uker. Mer enn 8000 nordmenn er blitt spurt om alkoholkonsumet er endret sammenlignet med en normal uke før koronautbruddet.

Flertallet har ikke endret vaner

73 prosent sier at alkohoIkonsumet er uendret sammenlignet med før koronautbruddet, mens altså klart flere oppgir lavere konsum fremfor høyere.

– Vi ser foreløpig ikke klare tegn på at alkoholkonsumet blant nordmenn endrer seg i en eller annen retning desto flere dager som går etter at Norge stengte ned. Dette kan selvsagt endre seg fremover, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Vinmonopolet har meldt om økt salg etter koronautbruddet, men har uttalt at salget ikke har økt mer enn det som kan forventes når grensehandelen, taxfreehandelen og utesteder stenges ned.

– Andelen som oppgir høyere alkoholkonsum etter koronautbruddet, øker jo yngre man er. Men i alle aldersgrupper og ikke minst blant nettopp de under 30 år, er det samtidig betydelig flere som har redusert alkoholkonsumet etter koronautbruddet. Vi må huske at mange unge ikke lengre kan gå ut på byen og at flertallet er vant med alkohol i en sosial kontekst, sier Askheim.

Oslo er den landsdelen i Norge hvor flest har endret alkoholkonsumet etter koronautbruddet. 13 prosent i Oslo oppgir økt konsum, 23 prosent redusert og 64 prosent uendret. Økt alkoholkonsum øker generelt sett noe med utdanningsnivå.

Større familier har minst nedgang

– Vi ser kraftigst reduksjon i alkoholkonsum i husstander med én person, hvor ensomhet kunne utgjøre en ekstra risiko. Det betyr samtidig at i hustander med flere personer, også barn, er de husstandene som i minst grad har redusert alkoholkonsumet etter koronautbruddet, sier Askheim.

Norsk koronamonitor viser i liten grad forskjeller i endringer i alkoholkonsum avhengig av om man er i arbeid eller ikke.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor vil offentliggjøre en rekke nye tall om hvordan nordmenn håndterer koronaviruset.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion vil også etablere et nasjonalt befolkningspanel for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m.fl.

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no 

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Hver femte nordmann i dårligere fysisk form

21 prosent av alle nordmenn har fått dårligere fysisk form etter koronautbruddet. Seks prosent oppgir bedre form, mens 73 prosent uendret.

Norsk koronamonitor fra Opinion har i en periode på over ti dager spurt 7689 nordmenn om de har trent siste uken og hvordan deres fysiske form er blitt etter koronautbruddet.

77 prosent har trent siste uke

I overkant av tre av fire nordmenn oppgir å ha trent innendørs eller utendørs den siste uken, slik som løpetur, gåtur, kroppstrening eller lignende. Nesten en av fire oppgir at de ikke har gjort noe av dette.

– Selv om hjemmekontor og stillesittende tilværelse har blitt normalt for en hel nasjon de siste ukene, er det stadig flere som bevisst forsøker å trene i en eller annen form. Kvinner er litt flinkere enn menn, og i alle aldergrupper forsøker nå folk å røre på seg etter beste evne, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Norge svekkes fysisk

Til tross for økt bevissthet rundt fysisk trening, oppgir svært få at den fysiske formen er blitt bedre. Kun seks prosent av Norges befolkning har fått bedre form etter koronautbruddet. Langt flere oppgir dårligere form (21 prosent).

– Vi ser dessverre en tendens til at nordmenns fysiske form blir stadig litt dårligere over tid. Det er langt fra enkelt å kompensere med bevissthet rundt trening så lenge hverdagen for de fleste består av historisk få kvadratmeter å boltre seg på. Og jo yngre man er, desto dårligere utvikles den fysiske formen for tiden, sier Askheim.

Norsk koronamonitor viser at blant de under 30 år svarer hele 30 prosent at formen er blitt dårligere. 8 prosent sier bedre og resten uendret (62 prosent), sammenlignet med tiden før koronautbruddet.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor vil offentliggjøre en rekke nye tall om hvordan nordmenn håndterer koronaviruset.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion vi også etablere et nasjonalt befolkningspanel for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m.fl.

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no 

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Mange sliter med å følge koronareglene

En av tre nordmenn synes det er vanskelig å vite om de til enhver tid følger retningslinjene som gjelder for dem. Det gjelder særlig eldre og enslige.

Norsk koronamonitor fra Opinion har i en periode på over ti dager spurt 5000 nordmenn om de synes det er vanskelig å følge med på hvilke retningslinjer som gjelder.

Hver tredje nordmann oppgir at det er vanskelig å vite om de følger retningslinjene som gjelder for dem til enhver tid (33 prosent). 47 prosent er uenig i dette, mens 20 prosent sier verken eller.

I begynnelsen av koronaperioden falt andelen som sliter med å holde oversikt over retningslinjene. Andelen har siden svingt litt opp og ned, men er nå like høy som for over ti dager siden.

– Man kunne tro at stadig flere nordmenn forstår og klarer å praktisere myndighetenes retningslinjer over tid. Men samtidig ser vi at retningslinjene endres fra regjeringen, helsemyndigheter og i ulike kommuner. Dette er nok en viktig grunn til at omtrent like mange i dag sliter med å vite hvilke retningslinjer de skal følge, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Denne uken ble blant annet den anbefalte avstanden justert opp til to meter innendørs og maks fem personer sammen i gruppe utendørs.

De eldste sliter mest

De eldste oppgir i større grad enn yngre at det er vanskelige å følge med på retningslinjene.

– Bekymringen for ikke å følge anbefalingene kan være større blant eldre fordi de selv er i risikogruppen eller kan smitte en omgangskrets i samme risikosituasjon, sier Askheim.

Yngre generasjoner er også mer vant til å forholde seg til et kaotisk informasjonssamfunn hvor alt oppdateres i alle kanaler hele tiden.

– For mange eldre kan det være vanskeligere å følge med på tempoet, og livslang erfaring er heller ikke til hjelp i dagens koronasituasjon for eldre mennesker, sier Askheim.

Få å snakke med

De som bor alene oppgir i noe større grad at det er vanskelig å vite hvilke retningslinjer som gjelder for dem, sammenlignet med større hustander.

– Mange enslige kan ikke like lett spørre eller diskutere med andre, spesielt nå som man har lite sosial omgang. Dette gjelder ikke minst eldre pensjonister som bor alene, og kanskje med en mindre digital hverdag, hvor det nærmest er umulig å holde oversikt over situasjonen og informasjonen som oppdateres løpende, sier Askheim.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor vil offentliggjøre en rekke nye tall om hvordan nordmenn håndterer koronaviruset.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion vi også etablere et nasjonalt befolkningspanel for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m.fl.

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no 

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Få har tillit til at NAV klarer å håndtere koronakrisen

Kun en av fem nordmenn har tillit til at NAV klarer å håndtere situasjonen som er oppstått etter koronautbruddet.

Hver dag i en uke har Norsk koronamonitor fra Opinion spurt til sammen 5015 nordmenn om de har tillit til at NAV klarer å håndtere situasjonen som har oppstått etter koronautbruddet.

Kun 22 prosent oppgir som gjennomsnitt for perioden at de har tillit til NAV.

– Flere ting kan påvirke den historisk lave tilliten til NAV. Både en forståelse for at NAV naturligvis ikke er rigget for å håndtere en eksplosiv henvendelse fra hele Norge over natten. At mange enkeltpersoner nå venter på behandling fra NAV, samt at NAV høstet kritikk allerede før korona slo inn på grunn av NAV-skandalen hvor trygdemottakere ble feilaktig dømt, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion

Arbeidstakere mest kritisk

Nesten annenhver av de som er i arbeid har ikke tillit til NAVs evne til å håndtere situasjonen (47 prosent), mot 38 prosent blant de som ikke er i arbeid.

– De som er i arbeidslivet har mindre tillit til at NAV klarer å håndtere situasjonen. Trolig skyldes dette at flere nå utgjør en ny brukergruppe av NAV, mens mange andre som allerede bruker NAV slik som pensjonister, mottar barnetrygd eller allerede var NAV-brukere før korona slo inn, har større tillit til at NAV er leveringsdyktig for dem, sier Askheim.

NAV forvalter normalt en tredjedel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte.

NAV-tilliten er ikke i fritt fall

På siste måling oppgir 23 prosent av nordmenn at de har tillitt til at NAV klarer å håndtere situasjonen som har oppstått etter koronautbruddet. 41 prosent er uenig og 36 prosent svarer verken eller. Uken før oppga henholdsvis 18 prosent at de har tillit, 47 prosent uenig og 34 prosent verken eller.

– Trenden er at nordmenns manglende tillit til NAV holder seg ganske stabilt nå. Selv om tiliten til NAV var litt høyere i går enn uken før, er hovedtendensen at tilliten endrer seg lite så langt, sier Askheim.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor vil offentliggjøre en rekke nye nye tall om hvordan nordmenn håndterer koronaviruset. 

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion vil også etablere et nasjonalt befolkningspanel for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media med flere. 

Ta gjerne kontakt med

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no 

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

En av tre merker at bankene justerer renten

Stadig flere nordmenn opplever at banken deres følger opp rentekuttene som Norges Bank har gjort i det siste. Likevel sier kun en av tre at de opplever at dette skjer.

Gjennom de siste tre dagene oppgir stadig flere nordmenn at de opplever at deres egen bank følger opp styringsrenten til Norges Bank.

Mandag oppa 17 prosent av nordmenn dette, tirsdag 30 prosent og onsdag 35 prosent. Det viser Norsk koronamonitor fra Opinion.

–  I disse koronatider sies det at bankene er en del av løsningen. Renten er viktig for alle, uansett om man nå er permittert, er engstelig for bedriften sin, har store boliglån eller har annen privat gjeld. Langt ifra alle opplever nå at bankene følger opp, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion. 

Norsk koronamonitor har spurt nordmenn følgende spørsmål: «Norges Bank har kuttet styringsrenten i det siste. Opplever du at din bank følger opp disse rentekuttene overfor deg som bankkunde?»

Som et gjennomsnitt siste tre dager svarer 27 prosent ja, 33 prosent nei og 40 prosent vet ikke/ikke aktuelt.

Styringsrenten historisk lav

Flere banker har samtidig med disse målingene justert renten ut mot kundene.

Norges bank kuttet renten på 1,25 prosent på under en uke. Norges bank reduserte styringsrenten både den 20. mars med 0,75 prosent og den 13. mars med 0,50 prosent. Styringsrenten i Norge ligger nå på 0,25 prosent. Den har aldri vært lavere.

En av fem vil skifte bank

Videre oppgir 18 prosent av befolkningen at de vurderer å bytte bank for tiden. 73 prosent sier nei, mens 10 prosent vet ikke. Dette har vært stabilt de siste dagene.

– Ikke alle i Norge følger nøye med på sine bankers rentekutt og om kuttene i styringsrenten til Norge Bank følges opp av deres egen bank. Likevel er det liten tvil om at stadig flere nordmenn legger merke til bankenes adferd og vil trolig bry seg mer om dette fremover, sier Askheim.

Til sammen 2155 nordmenn er intervjuet.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor vil offentliggjøre en rekke nye nye tall om hvordan nordmenn håndterer koronaviruset. 

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion vil også etablere et nasjonalt befolkningspanel for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media med flere. 

Ta gjerne kontakt med

Ola Gaute AskheimOla Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no 

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen